Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розвиток центрів соціальних служб для молоді

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 3 жовтня 2001 р. N 1291
                Київ
 
         Про розвиток центрів соціальних
             служб для молоді
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 91 ( 91-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
 
 
   Відповідно до статті 13 Закону України "Про соціальну роботу
з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ) та Указу Президента України від
23 червня 2001 р. N 467 ( 467/2001 ) "Про додаткові заходи щодо
вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Загальне положення про центри соціальних служб
для молоді (додається).
 
   2. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   завершити у 2002-2003 роках  формування  мережі  центрів
соціальних служб для молоді;
 
   вживати заходів до збереження діючих центрів соціальних служб
для молоді, не допускати скорочення чисельності працівників цих
центрів.
 
   3. Визнати таким, що втратило чинність, Типове положення про
соціальні служби для молоді, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1998 р. N 63 ( 63-98-п ) "Про
подальший розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та
підвищення ефективності їх діяльності".
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 3 жовтня 2001 р. N 1291
 
            ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про центри соціальних служб для молоді
 
   1. Центри соціальних служб для молоді (далі - центри) - це
спеціальні  заклади,  уповноважені  державою  брати участь у
реалізації державної молодіжної  політики  шляхом  проведення
соціальної роботи з дітьми та молоддю.
 
   2. До системи центрів належать Державний центр соціальних
служб для молоді, республіканський (Автономна Республіка Крим),
обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, міські,
районні у містах, селищні і сільські центри.
 
   3. Центри у своїй діяльності керуються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Держкоммолодьспорттуризму та
директора Державного центру соціальних служб для молоді, рішеннями
відповідних органів виконавчої влади  та  органів  місцевого
самоврядування, цим Положенням, а також положеннями про центри.
 
   4. Основною метою діяльності центрів є створення соціальних
умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку
дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних
інтересів, задоволення культурних та духовних потреб.
 
   5. Основними принципами діяльності центрів є законність,
дотримання і захист прав людини, диференційність, системність,
індивідуальний   підхід,   доступність,   конфіденційність,
відповідальність  за  дотримання  етичних  та правових норм,
добровільність у прийнятті допомоги.
 
   6. Державний центр соціальних служб для молоді утворюється
Держкоммолодьспорттуризмом і належить до сфери його управління.
 
   Республіканський (Автономна  Республіка  Крим),  обласні,
Київський та Севастопольський міські, районні, районні у містах
Києві та Севастополі центри створюються відповідно Радою міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та
Севастополі державними адміністраціями і належать до сфери їх
управління.
 
   Міські, районні  у  містах,  селищні та сільські центри
створюються відповідно міськими, районними у містах, селищними та
сільськими  радами,  належать  до  сфери  їх  управління  і
підпорядковуються виконавчому органу відповідно міської, районної
у містах, селищної і сільської ради.
 
   7. Основними завданнями Державного центру соціальних служб
для молоді як головної структури системи центрів є:
 
   1) контроль і  координація  діяльності  республіканського
(Автономна  Республіка  Крим),  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах,
селищних і сільських центрів;
 
   2) сприяння розвитку мережі центрів та їх спеціалізованих
служб,   визначення   пріоритетних   напрямів   діяльності
республіканського  (Автономна  Республіка  Крим),  обласних,
Київського та Севастопольського міських,  районних,  міських,
районних у містах, селищних і сільських центрів, пов'язаної з
проведенням соціальної роботи з дітьми та молоддю;
 
   3) нормативно-правове,     науково-методичне     та
інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності центрів;
 
   4) організація підвищення кваліфікації працівників центрів.
 
   8. Основними  завданнями  республіканського  (Автономна
Республіка Крим), обласних, Київського  та  Севастопольського
міських центрів є:
 
   1) контроль  і координація діяльності районних, міських,
районних у містах, селищних і сільських центрів;
 
   2) сприяння розвитку мережі центрів та їх спеціалізованих
служб на відповідній території;
 
   3) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районних,
міських, районних у містах, селищних і сільських центрів, надання
їм методичної і практичної допомоги.
 
   9. Основними завданнями районних, міських, районних у містах,
селищних і сільських центрів є:
 
   1) проведення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями,
в тому числі надання їм соціальних послуг;
 
   2) створення та забезпечення функціонування спеціалізованих
служб центрів.
 
   10. Державний центр соціальних служб для молоді:
 
   1) розробляє та подає в установленому порядку пропозиції щодо
мінімальних стандартів здійснення соціальної роботи з дітьми і
молоддю, соціальної підтримки сім'ї;
 
   2) бере участь у розробленні та реалізації державних і
галузевих програм у сфері соціальної роботи з дітьми, молоддю та
сім'ями;
 
   3) проводить розроблення, апробацію та експертизу соціальних
технологій, нових форм і методів соціальної роботи з дітьми,
молоддю та сім'ями;
 
   4) надає методичну та практичну допомогу республіканському
(Автономна  Республіка  Крим),  обласним,  Київському  га
Севастопольському міським, районним, міським, районним у містах,
селищним і сільським центрам;
 
   5) проводить науково-практичні конференції, семінари, "круглі
столи" з питань соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями;
 
   6) контролює цільове та ефективне використання  центрами
коштів, що виділяються з державного бюджету;
 
   7) розробляє пропозиції щодо державної статистичної звітності
з питань діяльності центрів, встановлює форми та порядок ведення
обліку соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями, відомчої
звітності щодо діяльності центрів;
 
   8) забезпечує розвиток всеукраїнської інформаційної мережі,
яка обслуговує діяльність центрів, її інтеграцію у державну та
міжнародні інформаційні системи;
 
   9) налагоджує зв'язки з міжнародними організаціями,  які
проводять соціальну роботу з дітьми, молоддю та сім'ями, і за
дорученням Держкоммолодьспорттуризму бере участь в роботі цих
організацій;
 
   10) провадить видавничу діяльність;
 
   11) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього
завдань.
 
   11. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські центри:
 
   1) проводять соціальну роботу з дітьми, молоддю та сім'ями
через свої спеціалізовані служби;
 
   2) беруть участь у реалізації  державних,  галузевих  і
регіональних програм з питань соціальної роботи з дітьми, молоддю
та сім'ями;
 
   3) забезпечують впровадження центрами соціальних стандартів,
нових форм і методів, інноваційних технологій соціальної роботи з
дітьми, молоддю та сім'ями;
 
   4) разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади
та  органами місцевого самоврядування контролюють цільове та
ефективне використання коштів, що виділяються центрам з місцевих
бюджетів на реалізацію програм і заходів у сфері соціальної роботи
з дітьми, молоддю та сім'ями;
 
   5) налагоджують зв'язки з міжнародними організаціями, які
проводять соціальну роботу з дітьми, молоддю та сім'ями;
 
   6) здійснюють інші функції відповідно до покладених на них
завдань.
 
   12. Районні, міські, районні у містах, селищні і сільські
центри:
 
   1) беруть  участь  у  реалізації  державних,  галузевих,
регіональних програм соціальної роботи з дітьми, молоддю та
сім'ями;
 
   2) здійснюють соціальне обслуговування дітей, молоді та сімей
шляхом  надання  їм  психологічних,  соціально-педагогічних,
юридичних,   соціально-медичних,   соціально-економічних  та
інформаційних послуг;
 
   3) здійснюють соціальний супровід неблагополучних, прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж щодо
молоді, яка відбуває чи відбула покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк; ( Підпункт 3 пункту 12 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 91 ( 91-2004-п ) від
28.01.2004 )
 
   4) разом з органами внутрішніх справ, охорони здоров'я,
освіти, службами у справах неповнолітніх, іншими заінтересованими
установами та організаціями проводять  соціально-профілактичну
роботу із запобігання правопорушенням та наслідкам негативних явищ
у дитячому та молодіжному середовищі, їх подолання, пропагують
здоровий спосіб життя;
 
   5) здійснюють   соціально-реабілітаційні   заходи  щодо
відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану
дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в
екстремальні ситуації;
 
   6) надають  дітям  та  молоді  інформацію  з  питань
працевлаштування,  допомогу  в організації трудових об'єднань
молоді, зокрема молодіжних трудових загонів, таборів праці та
відпочинку, громадських оплачуваних робіт;
 
   7) проводять роботу з питань статевого виховання дітей та
молоді, збереження репродуктивного здоров'я і підготовки молоді до
створення сім'ї;
 
   8) здійснюють інші функції відповідно до покладених на них
завдань.
 
   13. Центри у процесі виконання покладених на них завдань:
 
   взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої
влади,  органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,
установами, організаціями, а також фізичними особами;
 
   сприяють дитячим і молодіжним громадським організаціям, іншим
об'єднанням громадян у реалізації ними власних соціальне значущих
ініціатив і проектів;
 
   залучають благодійні фонди, громадські організації, суб'єкти
підприємницької діяльності до розв'язання актуальних соціальних
проблем дітей, молоді та сім'ї;
 
   здійснюють заходи щодо поширення  в  Україні  соціальної
рекламної інформації про здоровий спосіб життя, профілактику
негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі,  види
соціальних послуг, що надаються центрами;
 
   сприяють добровільній,  доброчинній,  соціально  корисній
діяльності дітей та молоді (волонтерський рух), роботі шкіл
волонтерів при центрах;
 
   ведуть облік соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями,
готують статистичні, інформаційні, аналітичні матеріали з питань,
що належать до їх компетенції.
 
   14. Центри мають право:
 
   1) подавати місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування пропозиції щодо удосконалення соціальної
роботи з дітьми, молоддю та сім'ями;
 
   2) подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з
питань, що належить до їх компетенції;
 
   3) створювати філії, спеціалізовані служби, типові положення
про які затверджує Держкоммолодьспорттуризм за поданням Державного
центру соціальних служб для молоді;
 
   4) укладати  угоди  з  підприємствами,  установами  та
організаціями, й тому числі зарубіжними, на виконання ними робіт,
що сприяють підвищенню ефективності соціальної роботи;
 
   5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій
за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до
компетенції центрів;
 
   6) одержувати від підприємств,  установ  та  організацій
інформацію з питань соціальної роботи з дітьми та молоддю;
 
   7) проводити  відповідно  до  законодавства  соціальне
інспектування (здійснення нагляду і контролю, проведення аналізу
та експертизи) умов життєдіяльності, морального, психічного і
фізичного стану дітей та молоді, забезпечення захисту їх прав,
свобод і законних інтересів;
 
   8) порушувати перед відповідними органами клопотання про
притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності
посадових осіб, винних у порушенні законодавства стосовно дітей та
молоді;
 
   9) проводити  соціологічні  дослідження,  анкетування  та
опитування з метою визначення проблем дітей, молоді та сім'ї;
 
   10) надавати благодійну (гуманітарну) допомогу;
 
   11) залучати  міжнародну фінансову та технічну допомогу,
міжнародні гранти на виконання програм і заходів стосовно дітей,
молоді та сім'ї.
 
   15. Послуги, що надаються центрами, є державними послугами і
здійснюються на безоплатній основі.
 
   16. Центри можуть надавати підприємствам,  установам  та
організаціям за договорами платні послуги. Перелік платних послуг
і порядок їх надання встановлюються Держкоммолодьспорттуризмом за
погодженням з Мінфіном, Мінекономіки та Антимонопольним комітетом.
 
   17. Директор Державного центру соціальних служб для молоді та
його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади
Головою Держкоммолодьспорттуризму.
 
   Директорів республіканського  (Автономна Республіка Крим),
обласних, Київського та Севастопольського міських,  районних,
районних у містах Києві та Севастополі центрів призначають на
посаду та звільняють з посади відповідно Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської
міських, районних, районних у містах Києві  та  Севастополі
держадміністрацій за погодженням з Державним центром соціальних
служб для молоді.
 
   Директорів міських, селищних, сільських і районних у містах
центрів призначають на посаду і звільняють з посади відповідно
міський, селищний, сільський голова та голова районної у місті
ради.
 
   18. Директори центрів:
 
   керують діяльністю   центрів,   несуть   персональну
відповідальність за виконання покладених на центри  завдань,
законність  прийнятих  ними  рішень,  визначають  ступінь
відповідальності їх працівників;
 
   затверджують структуру та штатний розпис центрів у межах
граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;
 
   затверджують положення про структурні підрозділи та посадові
інструкції працівників центрів;
 
   видають у   межах   своєї   компетенції    накази
організаційно-розпорядчого характеру, організовують і контролюють
їх виконання;
 
   розпоряджаються коштами  центрів  у  межах  затвердженого
кошторису витрат;
 
   створюють у центрах конкурсні та атестаційні комісії;
 
   у встановленому порядку призначають на посаду та звільняють з
посади заступників та інших працівників центрів;
 
   організовують підвищення кваліфікації працівників центрів,
проводять атестацію державних службовців та приймають рішення за
її результатами;
 
   застосовують заохочення та накладають дисциплінарні стягнення
на працівників центрів;
 
   здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.
 
   19. Для  підвищення  ефективності  діяльності  центрів,
розроблення рекомендацій з питань соціальної роботи з дітьми,
молоддю та сім'ями при центрах можуть створюватися консультативні
та методичні ради, ради директорів, які провадять діяльність на
громадських засадах.
 
   20. Органи  виконавчої  влади  та  органи  місцевого
самоврядування забезпечують центри приміщеннями, засобами зв'язку,
меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.
 
   21. Діяльність Державного центру соціальних служб для молоді
фінансується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті
окремим рядком, інших джерел, не заборонених законодавством, у
тому числі спонсорських, благодійних (гуманітарних), а також
коштів від надання Центром платних послуг.
 
   22. Діяльність республіканського (Автономна Республіка Крим),
обласних, Київського та Севастопольського міських,  районних,
міських,  районних  у  містах, селищних і сільських центрів
фінансується за рахунок коштів, передбачених  у  відповідних
місцевих бюджетах окремим рядком, інших джерел, не заборонених
законодавством,  у  тому  числі  спонсорських,  благодійних
(гуманітарних), а також коштів від надання центрами платних
послуг.
 
   23. Державний центр соціальних служб для молоді частково
здійснює фінансування заходів, спрямованих на виконання державних
та галузевих програм з питань дітей, молоді та сім'ї.
 
   24. Умови оплати праці працівників центрів затверджуються
Мінпраці за погодженням з Мінфіном та Держкоммолодьспорттуризмом.
 
   25. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
Державного центру соціальних служб для молоді встановлюються
Держкоммолодьспорттуризмом.
 
   26. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
республіканського  (Автономна  Республіка  Крим),  обласних,
Київського  та  Севастопольського міських, районних, міських,
районних у містах, селищних і сільських центрів встановлюються
відповідними місцевими органами виконавчої влади чи органами
місцевого самоврядування згідно з типовими структурою та штатами,
що затверджуються Держкоммолодьспорттуризмом за погодженням з
Мінфіном.
 
   27. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
спеціалізованих служб центрів, створених за рахунок позабюджетних
коштів,  затверджуються  директором  відповідного  центру  за
погодженням з органом виконавчої влади чи органом місцевого
самоврядування і у разі потреби з особою, що фінансує діяльність
відповідної спеціалізованої служби.
 
   28. Центри є юридичними особами, мають самостійний баланс,
рахунки в  установах  Державного  казначейства,  печатку  із
зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїми
найменуваннями і символікою.
 
   29. Центри можуть бути ліквідовані або реорганізовані за
рішенням органу, до сфери управління якого вони належать, у
порядку, передбаченому законодавством.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка