Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Держпостачу УРСР за 1985 рік

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 травня 1986 р. N 190
                Київ
 
     Про підсумки фінансово-господарської діяльності
          Держпостачу УРСР за 1985 рік
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Держпостач УРСР
здійснив  у  1985  році ряд організаційно-технічних заходів,
спрямованих   на   поліпшення   постачання   споживачів
матеріально-технічними  і  паливними  ресурсами.  Забезпечено
виконання планів їх оптової реалізації, платежів до бюджету,
завдань  з продуктивності праці економії паливно-енергетичних
ресурсів. Проводилась робота  по  раціональному  використанню
матеріальних  цінностей  та залученню в господарський оборот
вторинних матеріальних ресурсів і відходів виробництва.
 
   Разом з тим Держпостач УРСР, підвідомчі йому підприємства й
організації   не  повною  мірою  використовували  наявні
внутрігосподарські резерви по забезпеченню стабільної і ритмічної
роботи, мали місце недоліки й упущення, які призвели до зниження
кінцевих результатів фінансово-господарської діяльності Комітету.
 
   Підвідомчі Держпостачу  УРСР  організації  недопоставили
споживачам за укладеними договорами матеріальних цінностей на
216 млн. карбованців. Не виконано план реалізації  продукції
підпорядкованими промисловими підприємствами.
 
   У минулому  році  40  підприємств  і  організацій,  або
12,8 процента їх загальної кількості, недоодержали від реалізації
товарних ресурсів 7,5 млн. крб. прибутку, внаслідок чого за станом
на 1 січня 1986 р. допущено недостачу власних оборотних коштів у
зазначеній сумі.
 
   Допускалось відвернення власних оборотних коштів у витрати,
не  перекриті  коштами  спеціальних  фондів,  у  дебіторську
заборгованість, не забезпечувалось своєчасне пред'явлення в банк
рахунків за відвантажену продукцію. Зросли наднормативні залишки
товарно-матеріальних цінностей на 14 млн. крб, і становили на
кінець року 532 млн. карбованців. Недостатньо вживалось заходів до
реалізації неходових і залежалих товарів.
 
   Збільшились втрати  і непродуктивні витрати, які досягли
57,7 млн. крб., а недостача товарів понад установлені норми
природного убутку  і  втрати  від  їх  псування  перевищили
1,7 млн. карбованців.
 
   Допускались недоліки у використанні трудових ресурсів, значні
втрати робочого часу, неефективне витрачання фонду заробітної
плати.
 
   При виконанні в цілому плану  капітальних  вкладень  по
17 об'єктах виробничого призначення недовиконано план введення в
дію основних фондів на 15,9 млн. карбованців.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зобов'язати Держпостач УРСР:
 
   усунути відмічені недоліки і забезпечити безумовне виконання
підвідомчими підприємствами  й  організаціями  встановлених на
1986 рік планових завдань;
 
   здійснити заходи по своєчасній і повній реалізації виділених
споживачам  фондів  та  посиленню контролю за відвантаженням
підприємствами-постачальниками продукції відповідно до укладених
договорів і прийнятих до виконання нарядів-замовлень, посилити
контроль за станом запасів матеріальних ресурсів;
 
   підвищити персональну відповідальність керівників підвідомчих
підприємств і організацій, планово-економічних, фінансових та
бухгалтерських служб за ритмічне виконання завдань по поставках
продукції  в  установленому асортименті, додержання фондової,
фінансової і виконавської дисципліни, виконання планів прибутку та
платежів у бюджет, суворе додержання режиму економії у витрачанні
матеріальних,  паливно-енергетичних  і  трудових  ресурсів,
правильність використання й збереження власних оборотних коштів;
 
   посилити контроль за економним витрачанням фондів заробітної
плати, коштів на утримання апарату управління, поліпшити роботу
по  організації  і  нормуванню  праці,  більш раціональному
використанню робочого часу;
 
   поліпшити бухгалтерський облік, підвищити якість ревізій та
перевірок, вжити рішучих заходів до недопущення недостач, розтрат
і псування товарно-матеріальних цінностей, приписок до обсягів
виконаних  робіт  та інших порушень, а також більш повного
відшкодування завданих державі матеріальних збитків за рахунок
винних осіб.
 
   2. Дозволити  Держпостачу  УРСР спрямувати на поповнення
недостачі власних оборотних коштів підвідомчим підприємствам і
організаціям невикористані на 1 січня 1986 р. залишки коштів
спеціальних фондів і відрахувань у сумі 3829 тис. карбованців.
 
   3. Прийняти пропозицію  Держпостачу  УРСР,  погоджену  з
Міністерством фінансів УРСР, про внесення на підставі звіту за
1985 рік змін до його балансу доходів і видатків на 1986 рік
згідно з додатком.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 37, 26
 
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 21 травня 1986 р. N 190
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Держпостачу УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                 354     -
 
 в тому числі
 
проектно-розвідувальних організацій        354     -
 
Амортизаційні відрахування - всього       5234     -
 
 в тому числі на:
 
капітальні вкладення               3546     -
 
капітальний ремонт                1688     -
 
Кошти фонду соціально-культурних заходів
і житлового будівництва, що спрямовуються
на фінансування державних капітальних
вкладень                      -    500
 
Вільний залишок коштів, використовуваних
банком для кредитування затрат по
незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт            648     -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві   256     -
 
Додаткові внутрігосподарські грошові
ресурси, що спрямовуються на фінансування
державних капітальних вкладень           -    840
 
Разом доходів і надходжень коштів        5152     -
 
   Видатки і відрахування
 
Поповнення недостачі власних оборотних
коштів                      3624     -
 
Затрати на капітальний ремонт          1528     -
 
Разом видатків і відрахувань           5152     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка