Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо проведення ревізій та перевірок суб'єктів господарювання за зверненнями громадян

     ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ
     ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           25.12.2003 N 15-14/112
 
 
     Щодо проведення ревізій та перевірок суб'єктів
       господарювання за зверненнями громадян
 
 
   Головне контрольно-ревізійне управління України розглянуло
лист бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит" від 03.12.2003 р.
N 1090 щодо надання роз'яснення з питань проведення органами
Державної контрольно-ревізійної служби в Україні (далі - ДКРС)
ревізій та перевірок суб'єктів господарювання за зверненнями
громадян і повідомляє.
   Головні завдання та функції ДКРС в Україні визначено Законом
України "Про  державну контрольно-ревізійну службу в Україні"
( 2939-12 ).
   Відповідно до статті 2 цього Закону ( 2939-12 ), головним
завданням ДКРС є здійснення державного контролю за витрачанням
коштів  і  матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і
достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах,
відомствах,  державних комітетах, державних фондах, бюджетних
установах, а також підприємствах і в організаціях, які отримують
кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів,
розроблення пропозицій щодо усунення виявлених  недоліків  і
порушень та запобігання їм у подальшому.
   Підконтрольними органам ДКРС  об'єктами  є  підприємства,
установи, організації, центральні та місцеві органи виконавчої
влади (крім Адміністрації Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України), інші
бюджетні установи й організації, казенні підприємства незалежно
від джерел фінансування, а також підприємства та організації, їх
об'єднання незалежно від форм власності, організаційно-правових
форм, відомчої належності та підпорядкованості, що отримують
(отримували в ревізійному періоді) кошти з бюджетів усіх рівнів чи
державних цільових фондів, інші державні кошти (у т. ч. державних
валютних фондів) та/або кошти, що залишаються у розпорядженні
суб'єктів  господарювання  в зв'язку з наданими пільгами за
платежами до бюджетів (пп. 1.5.5 Інструкції про порядок проведення
ревізій  і перевірок органами державної контрольно-ревізійної
служби в Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ від 03.10.97 р.
N 121 ( z0497-97 ).
   Згідно зі  статтею  8  Закону  України  "Про  державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), органи ДКРС
розглядають листи, заяви і скарги громадян про факти порушення
законодавства з фінансових питань. Звернення, де повідомляється
про крадіжки, розтрати, недостачі, інші серйозні правопорушення,
негайно пересилаються правоохоронним органам для прийняття рішення
згідно з чинним законодавством.
   Порядок розгляду органами ДКРС звернень громадян про факти
порушень законодавства з фінансових питань та/або на неправомірні
дії посадових осіб органів ДКРС, допущені у ході чи за підсумками
проведених ревізій, перевірок, визначено Положенням про порядок
розгляду звернень та організацію особистого прийому громадян в
органах державної контрольно-ревізійної  служби,  затвердженим
наказом ГоловКРУ від 25.02.2000 р. N 15 (z0170-00).
   Частиною 2 статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначено,  що  органи  державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі,  у межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
   Таким чином, органи ДКРС за зверненнями громадян проводять
ревізії та перевірки на підконтрольних Службі об'єктах.
   За результатами  розгляду  звернень  про  порушення  на
підконтрольних підприємствах,  в  установах  чи  організаціях
законодавства з фінансових питань приймається одне з рішень щодо:
   1) проведення позапланової ревізії (перевірки);
   2) включення питань, порушених у зверненні, до програми
планової ревізії (перевірки);
   3) відмови у проведенні ревізії (перевірки) у випадках, коли
вирішення порушених у зверненні питань не входить до компетенції
органів ДКРС або коли зазначені порушення вже були встановлені
попередніми ревізіями (перевірками).
   Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до
компетенції органів ДКРС, воно в термін не більше п'яти днів
пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій
особі, про що повідомляється заявник з роз'ясненням підстави
передачі звернення.
 
   З повагою,
 
 Заступник Голови                    С.Бєльчик

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка