Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки фінансово-господарської діяльності галузей автомобільного, річкового транспорту, шляхового господарства і зв'язку за 1985 рік

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 27 травня 1986 р. N 193
                Київ
 
     Про підсумки фінансово-господарської діяльності
     галузей автомобільного, річкового транспорту,
      шляхового господарства і зв'язку за 1985 рік
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Міністерство
автомобільного транспорту УРСР,  Міністерство  будівництва  і
експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Міністерство зв'язку УРСР
і Головрічфлот УРСР у 1985 році виконали плани по основних
виробничих показниках та зобов'язання перед бюджетом.
 
   Міністерством автомобільного транспорту УРСР і Головрічфлотом
УРСР план перевезення вантажів виконано відповідно на 100,7 і
102,1 процента, пасажирів - 100,9 і 108,3 процента. Міністерством
зв'язку УРСР понад план надано послуг на 13,3 млн. крб., підвищено
ефективність використання засобів зв'язку. Шляховими організаціями
побудовано 2009 кілометрів та відремонтовано 25,6 тис. кілометрів
шляхів з твердим покриттям, або відповідно 103,3 і 105,3 процента
до плану.
 
   Проте зазначені міністерства і Головрічфлот УРСР повільно
перебудовують роботу по прискоренню розвитку економіки галузей,
використанню наявних можливостей та резервів по забезпеченню
зростаючих потреб народного господарства й населення в послугах
транспорту і зв'язку за рахунок більш раціонального та ефективного
використання основних виробничих фондів, матеріальних, трудових і
фінансових  ресурсів.  Третина  підприємств  автомобільного
транспорту, кожне п'яте - шляхового господарства і восьме -
зв'язку не виконали планів прибутку, сьома частина екіпажів
транзитних суден - навігаційних планів.
 
   Міністерство автомобільного транспорту УРСР не виконало в
минулому  році  основних  техніко-експлуатаційних  показників
ефективності використання вантажних автомобілів, простої вантажних
автомобілів у справному стані зросли до 19,4 процента, в цілому по
галузі низький рівень використання автомобільних причепів. Не
всюди налагоджено регулярний рух автобусів, з різних причин
зірвано 3,4 млн. рейсів, не виконано встановлених завдань по
економії пального.
 
   Річковим транспортом  не  забезпечено  виконання  плану
перевезень зерна, нафтопродуктів, шлаків, а також контейнерних
перевезень. П'яту частину суден у портах оброблено з порушенням
установлених норм, а надпланові простої кранового устаткування
становили 2,6 процента експлуатаційного часу, що вдвічі більше,
ніж у 1984 році.
 
   Через недостатній  контроль  з  боку  міністерств  та
Головрічфлоту УРСР на підвідомчих підприємствах і в організаціях
мали місце непоодинокі факти безгосподарності, порушень планової
та фінансової дисципліни. Кожне третє промислове підприємство
Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР
не виконало плану реалізації продукції з урахуванням зобов'язань
по поставках і в цілому її недопоставлено на 947 тис. крб. та
сплачено 160 тис. крб. штрафів. Недоосвоюються ємкості сільських
телефонних станцій, не повністю виконуються завдання по розвитку
телефонної мережі.
 
   Невиправдано затягувалось  у  ряді  випадків  будівництво
виробничих  і  шляхових  об'єктів,  через  недоліки  в
матеріально-технічному постачанні та з інших причин порушено
строки  введення  в  дію  20  об'єктів зв'язку і 11 будов
автомобільного транспорту.
 
   На підприємствах  автомобільного  транспорту,  шляхового
господарства допускалися приписки до обсягів виконаних робіт,
незадовільно здійснювався контроль за повнотою надходження і
збереження виручки.
 
   На підприємствах і в організаціях галузей автомобільного й
річкового транспорту, шляхового господарства і зв'язку мали місце
порушення штатно-кошторисної дисципліни, неекономне витрачання
фондів  заробітної  плати,  допущено  значну  дебіторську  і
кредиторську  заборгованість,  великі  наднормативні  запаси
товарно-матеріальних цінностей; потребує дальшого вдосконалення
стан бухгалтерського обліку.
 
   Внаслідок наявних  недоліків  у  фінансово-господарській
діяльності допущено недостачу власних оборотних коштів на 1 січня
1986 р. по Міністерству автомобільного транспорту УРСР в сумі
4600 тис.  крб.,  Міністерству  будівництва  і  експлуатації
автомобільних шляхів УРСР - 1300 тис., Головрічфлоту УРСР -
1466 тис. і Міністерству зав'язку УРСР - 852 тис. карбованців.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зобов'язати Міністерство автомобільного транспорту УРСР,
Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР,
Міністерство зв'язку УРСР і Головрічфлот УРСР, керуючись рішеннями
XXVII з'їзду КПРС, а також рішеннями XXVII з'їзду Компартії
України і березневого (1986 р.) Пленуму ЦК Компартії України,
глибоко проаналізувати причини недоліків, допущених у минулому
році, і здійснити  конкретні  організаційно-технічні  заходи,
спрямовані на докорінне поліпшення виробничо-фінансової діяльності
підвідомчих об'єднань, управлінь, підприємств та організацій,
перебудову стилю і методів роботи, першочергове використання
якісних факторів економічного зростання, широке впровадження нових
методів  господарювання,  забезпечення  безумовного  виконання
встановлених на 1986 рік планових завдань і взятих соціалістичних
зобов'язань.
 
   2. Прийняти пропозиції Міністерства автомобільного транспорту
УРСР, Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів
УРСР, Міністерства зв'язку УРСР та Головрічфлоту УРСР, погоджені з
Міністерством фінансів УРСР і Держпланом УРСР, про внесення на
підставі звітів за 1985 рік змін до балансів доходів і видатків
цих міністерств і Головрічфлоту УРСР на 1986 рік згідно з
додатками N 1-4.
 
   3. Погодитись  з пропозиціями Міністерства автомобільного
транспорту  УРСР,  Міністерства  будівництва  і  експлуатації
автомобільних  шляхів  УРСР,  Міністерства  зв'язку  УРСР,
Головрічфлоту УРСР про спрямування на поповнення недостачі власних
оборотних  коштів,  що  на 1 січня 1986 р. по підвідомчих
об'єднаннях, підприємствах  і  організаціях  республіканського
підпорядкування, невикористаних залишків коштів спеціальних фондів
та відрахувань по Міністерству автомобільного транспорту УРСР в
сумі 2500 тис. крб., Головрічфлоту УРСР - 1466 тис., Міністерству
будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР - 1300 тис.,
Міністерству зв'язку УРСР - 852 тис. карбованців.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 34, 26
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 27 травня 1986 р. N 193
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
         Мінавтотрансу УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                  -   8586
 
 в тому числі:
 
організацій автотранспорту             -   9654
 
ремонтно-будівельних організацій         375     -
 
інших господарств                 693     -
 
Вільний залишок коштів, використовуваних
банком для кредитування затрат по
незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт            252     -
 
Амортизаційні відрахування - всього       12007     -
 
 в тому числі:
 
на капітальні вкладення             6586     -
 
на капітальний ремонт              5421     -
 
Приріст сталих пасивів              7000     -
 
Разом доходів і надходжень коштів        10673     -
 
   Видатки і відрахування
 
Поповнення недостачі власних оборотних
коштів                      2100     -
 
Затрати на капітальний ремонт          5421     -
 
Разом видатків і відрахувань           7521     -
 
Перевищення доходів над видатками        3152     -
 
   Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку          -   8586
 
Вилучення лишку власних оборотних коштів у
зв'язку з уточненням розміру сталих пасивів   4900     -
 
Разом платежів до бюджету              -   3686
 
Асигнування з бюджету на:
 
державні капітальні вкладення            -   6838
 
Перевищення платежів до бюджету над
асигнуваннями з бюджету             3152     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 27 травня 1986 р. N 193
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Міншляхбуду УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |   Збільшення
      до яких вносяться зміни      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                       1337
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у
капітальному будівництві               340
 
Разом доходів і надходжень коштів          1677
 
   Видатки і відрахування
 
Відрахування до:
 
Фонду матеріального заохочення            235
 
Фонду соціально-культурних заходів і
житлового будівництва                 120
 
Разом видатків і відрахувань             355
 
Перевищення доходів над видатками          1322
 
   Платежі до бюджету
 
Плата за виробничі фонди               248
 
Внески вільного залишку прибутку           734
 
Вилучення невикористаних амортизаційних
відрахувань                      340
 
Разом платежів до бюджету              1322
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 27 травня 1986 р. N 193
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінзв'язку УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                3487     -
 
 в тому числі:
 
підприємств зв'язку               1287     -
 
будівельно-монтажних організацій         2200     -
 
Довгостроковий кредит банку на державні
капітальні вкладення                -   2600
 
Приріст сталих пасивів              737     -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві  1000     -
 
Разом доходів і надходжень коштів        2624     -
 
   Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних коштів    737     -
 
Відрахування до:
 
фонду матеріального заохочення          226     -
 
фонду соціально-культурних заходів і житлового
будівництва                    44     -
 
Разом видатків і відрахувань           1007     -
 
Перевищення доходів над видатками        1617     -
 
   Платежі до бюджету
 
Плата за виробничі фонди              -    528
 
Відрахування від прибутку            1705     -
 
Внески вільного залишку прибутку         2040     -
 
Вилучення невикористаних амортизаційних
відрахувань                     -   1600
 
Разом платежів до бюджету            1617     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 27 травня 1986 р. N 193
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
         Головрічфлоту УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                1000     -
 
 в тому числі організацій транспорту      1000     -
 
Амортизаційні відрахування - всього        500     -
 
 в тому числі на:
 
капітальні вкладення               400     -
 
капітальний ремонт                100     -
 
Вільний залишок коштів, використовуваний
банком для кредитування затрат по
незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт            388     -
 
Нецентралізовані джерела фінансування
державних капітальних вкладень:
 
фонд розвитку виробництва              -    50
 
фонд соціально-культурних заходів і
житлового будівництва                -    338
 
Разом доходів і надходжень коштів        1500     -
 
   Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних коштів    2735     -
 
Затрати на капітальний ремонт           100     -
 
Централізовані доплати               -   1535
 
Разом видатків і відрахувань           1300     -
 
Перевищення доходів над видатками         200     -
 
   Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку         200     -
 
Асигнування з бюджету на:
 
централізовані доплати               -   1535
 
приріст нормативу власних оборотних коштів    1535     -
 
Всього асигнувань з бюджету             -     -
 
Перевищення платежів до бюджету над
асигнуваннями з бюджету              200     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка