Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення Ради 1999/24/ЄС "Стосовно затвердження довгострокової програми технологічних заходів, що сприяють екологічно чистому та ефективному використанню твердого палива (1998-2002 рр.)"

           Рішення Ради 1999/24/ЄС
     "Стосовно затвердження довгострокової програми
     технологічних заходів, що сприяють екологічно
      чистому та ефективному використанню твердого
           палива (1998-2002 рр.)"
           від 14 грудня 1998 року
 
 
   РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
   З огляду на Угоду, укладену Європейським Співтовариством та,
зокрема, на її Статтю 235,
   Зважаючи на пропозицію Комісії,
   Беручи до уваги думку Європейського Парламенту (1),
   Беручи до уваги думку Комітету з економічних та соціальних
питань (2),
   Беручи до уваги думку Комітетів Регіонів (3),
___________________
   (1) OJ C 328, 26. 10. 1998.
   (2) OJ C 214, 10. 7. 1998, p. 44.
   (3) OJ C 315, 13. 7. 1998, p. 1.
 
   (1) Оскільки  країни  Співтовариства  мають  у  своєму
розпорядженні запаси твердого палива, а легкодоступні, багаті та
різноманітні джерела антрациту, торгівля яким здійснюється по
всьому світу, гарантують, що ці види палива є і залишаться
джерелом дешевої енергії;
   (2) Оскільки запровадження екологічно чистих та ефективних
технологій при використанні твердого палива сприяє диверсифікації
(збільшенню  різноманіття) первинних енергетичних ресурсів та
збалансуванню цілей енергетичної політики країн Співтовариства;
   (3) Оскільки  використання твердого палива зростає як в
розвинутих країнах світу, так і в тих, що розвиваються, і цим
сприяє виділенню брудних емісій та викидів; оскільки необхідно
докласти усіх можливих зусиль для зменшення токсичності цих
викидів шляхом запровадження екологічно чистих та ефективних
технологій та застосування найдосконаліших технологій (ВАТ) на вже
діючих та нових станціях, де використовується тверде паливо;
   (4) Оскільки виробництво та  постачання  обладнання  для
екологічно чистого використання кам'яного вугілля, бурого вугілля
та інших видів твердого палива як на території Співтовариства, так
і  поза  межами  його  може допомогти забезпеченню трудової
зайнятості;
   (5) Оскільки заходи, вжиті Співтовариством стосовно довкілля,
повинні  поліпшувати  якість  навколишнього  середовища  та
забезпечувати  ощадливе  і раціональне використання природних
ресурсів шляхом  подальшого  запровадження  чистих  вугільних
технологій;
   (6) Оскільки запровадження більш ефективних екологічно чистих
технологій використання твердого палива може суттєво сприяти
Співтовариству; оскільки застосування більш екологічно чистих
технологій сприяє досягненню цілей стратегії Співтовариства щодо
боротьби з окислюванням;
   (7) Оскільки запровадження більш ефективних екологічно чистих
технологій використання твердого палива  сприятиме  зменшенню
тепличних газів та небезпеки глобальної зміни клімату; оскільки,
внаслідок цього, для отримання суттєвих  результатів  бажано
співпрацювати у широкому масштабі;
   (8) Оскільки  екологічно  чисті  технології  використання
твердого палива бажано застосовувати при експлуатації вітчизняних
та невеликих комерційних і промислових бойлерів, а також великих
електрогенеруючих станцій;
   (9) Оскільки 13 грудня 1995 року Комісія прийняла Білу Книгу
під заголовком "Енергетична політика Європейського Союзу", в якій
визначено основні напрямки енергетичної політики Співтовариства,
націленої  на узгодження та конвергенцію (зближення) політик
держав-членів; оскільки ця Біла Книга встановлює, що запровадження
нових екологічно чистих технологій використання твердого палива
може прискорити використання багатьох видів палива з тим, щоб вони
могли,  як  і  раніше, становити важливу частину загального
паливно-енергетичного балансу, але в більш досконалому варіанті, з
точки зору охорони навколишнього середовища;
   (10) Оскільки розробка та застосування екологічно чистих
технологій використання твердого палива надає економічні переваги
з точки зору можливостей забезпечення трудової зайнятості компаній
в Співтоваристві, які працюють на світовому рівні;
   (11) Оскільки для підтримання більш  екологічно  чистого
навколишнього середовища передові екологічно чисті технології
використання твердого палива повинні  розроблятися  з  метою
отримання найдосконалішої технології (ВАТ) за доступні кошти;
   (12) Оскільки деякі країни, які у найближчі роки передбачають
стати членами  Європейського  Союзу,  при  задоволенні  своїх
енергетичних потреб у великій мірі залежать від виробництва та
використання твердого палива; оскільки для відповідності  до
законодавства  Співтовариства  ці  країни  потребуватимуть
модернізації та удосконалення енергетичних технологій;
   (13) Оскільки деякі держави-члени мають свої власні програми
застосування екологічно чистих технологій використання твердого
палива;
   (14) Оскільки  необхідно  надати  можливість узгодити ці
програми між  собою  та  з  релевантними  програмами  країн
Співтовариства;
   (15) Оскільки  також  важливо  підтримати  застосування
технологій, розроблених за допомогою фінансування їх за рахунок
конкретної програми дослідницьких та технічних розробок щодо
використання неядерної енергії;
   (16) Оскільки, в зв'язку з цим, треба ввести положення в
межах довгострокової основоположної програми уживання заходів в
енергетичному секторі (1998-2002), прийнятої Рішенням 1999/21/ЄС,
Євроатом (4), яке буде стосуватися конкретної програми розробки
екологічно чистих технологій використання твердого палива;
___________________
   (4) Дивися сторінку 16 цього Офіційного Журналу.
 
   (17) Оскільки  для  забезпечення ефективного використання
допомоги Співтовариства та уникнення дублювання роботи Комісія
повинна  гарантувати  проведення ретельної попередньої оцінки
проектів; оскільки вона буде здійснювати систематичний контроль та
оцінку досягнень та результатів роботи проектів, яким була надана
підтримка;
   (18) Оскільки  заходи,  що  уживаються по відношенню до
застосування твердого палива, можуть охоплювати проекти,  що
стосуються використання кам'яного вугілля, бурого вугілля, торфу,
нафтової  емульсії,  нафтового  сланцю  та  важкої  фракції
нафтопродуктів; оскільки при виконанні цих проектів треба брати до
уваги застосування екологічно чистих технологій зпалюваня до
біомаси та чистих виділених відходів згорання при змішуванні з
твердим паливом;
   (19) Оскільки Європейський Парламент та промисловий сектор
Співтовариства виказали живу цікавість до застосування політики
розвитку  чистих  вугільних  технологій  для  використання в
Співтоваристві та будь-де у всьому світі;
   (20) Оскільки, дивлячись з політичної та економічної точки
зору, бажано відкрити цю програму для  асоційованих  держав
Центральної та Східної Європи, відповідно до висновку Ради Європи
від 21-22 червня 1993, зробленими в Копенгагені, та інформацією
Комісії стосовно цього питання, наданої в травні 1994 року;
оскільки її також буде відкрито для Кіпру;
   (21) Оскільки на засіданні Ради Європи в Амстердамі від 16-17
червня 1997 року була підкреслена важливість досліджень  та
розробок твердого палива та висунута вимога, щоб дослідження в
галузі, яка підтримується згідно з Угодою  щодо  заснування
Європейського Об'єднання  по  Вугіллю та Сталі ( 994_026 ),
продовжували проводитися належним чином після закінчення дії цієї
Угоди в 2002 році;
   (22) Оскільки існує необхідність передачі до промисловості
результатів  дослідницької  діяльності,  що  фінансувалася
Європейським Об'єднанням по Вугіллю та Сталі;
   (23) Оскільки заходи, що сприяють співробітництву в сфері
промислової стратегії, повинні  розроблятися  для  спонукання
промисловості до обміну досвідом стосовно, наприклад, шляхів
дотримання стандартів з охорони навколишнього середовища;
   (24) Оскільки  розробка,  демонстраційне  застосування та
запровадження екологічно чистих технологій використання твердого
палива у всіх країнах Співтовариства може посилити їх соціальну та
економічну інтеграцію, як цього вимагає Стаття 130а Угоди;
   (25) Оскільки початкова грошова сума в межах змісту пункту 2
Декларації Європейського Парламенту, Ради Європи та Комісії від 6
березня 1995 (5) розрахована в цьому Рішенні на повний строк дії
цієї програми, не впливаючи при цьому на повноваження бюджетного
управління, як вони були визначені Угодою; оскільки необхідно
брати до уваги, що нова фінансова перспектива буде обговорюватися
в процесі виконання цієї програми;
___________________
   (5) OJ C 102, 4. 4. 1996, p. 4.
 
   (26) Оскільки Угода не передбачає прав на затвердження цього
Рішення, крім тих, що зазначені в Статті 235 цієї Угоди,
 
   ЗАТВЕРДИЛА ЦЕ РІШЕННЯ:
 
               Стаття 1
 
   1. В  межах  довгострокової рамкової програми заходів в
енергетичному секторі, конкретна програма запровадження екологічно
чистих технологій використання твердого палива, яка надалі буде
називатися як програма "Carnot", повинна  бути  впровадженою
Співтовариством на період 1998-2002 рр.
   2. Крім пріоритетних цілей, які перелічені в Статті 1(2)
Рішення 1999/21/ЄС, Євроатом, цілі програми "Carnot" включають:
   - сприяння використанню чистих та ефективних технологій на
станціях, що застосовують тверде паливо, з метою зменшення рівня
викидів, в тому числі викидів вуглекислого газу,
   - заохочування  розробки  передових  чистих  технологій
використання твердого палива з метою отримання найдосконалішої
технології (ВАТ) за доступні кошти.
 
               Стаття 2
 
   Фінансування, що  необхідне  для  впровадження  програми
"Carnot", складає 3 мільйони Єкю. З них 1,2 мільйони  Єкю
розраховані на період 1998 - 1999 роки.
   Фінансові кошти на період 2000 - 2002 роки повинні бути
переглянуті, якщо сума 1,8 мільйони Єкю не сумісна з фінансовою
перспективою на цей період.
   Річні асигнування  санкціонуються бюджетним управлінням в
межах фінансової перспективи.
 
               Стаття 3
 
   За програмою "Carnot" фінансується дві категорії заходів
стосовно  екологічно  чистих технологій використання твердого
палива, а саме:
   (a) заходи,  що  націлені  на  поліпшення  забезпечення
інформацією стосовно ринку і технічною  інформацією  та  на
заохочення співпраці на рівні національної діяльності, діяльності
країн Співтовариства та міжнародної діяльності шляхом розробки
відповідних засобів обміну інформацією, що допомагають зруйнувати
перепони та оцінюють вплив різних заходів, передбачених в цій
Статті;
   (b) заходи сприяння співпраці в сфері промислової стратегії,
такі як ділові симпозіуми та семінари, поточні відвідування
промислових об'єктів, групування з метою навчання, оцінювання та
координації дій, що націлені на сприяння промисловому використанню
екологічно чистих технологій  з  цілями  отримання  енергії,
наприклад, для поєднаного вироблення тепла та електроенергії. Ці
заходи включатимуть в себе  сприяння  експорту  Європейської
екологічно чистої технології використання твердого палива.
 
               Стаття 4
 
   Рівень фінансування  заходів,  зазначених в Статті 3(a),
повинен становити між 50 і 100% їх загальної вартості.
   Рівень фінансування  заходів,  зазначених в Статті 3(b),
повинен становити між 30 і 50% їх загальної вартості.
   Баланс фінансування заходів, зазначених в Статті 3, може
складатися із фінансів державного чи приватного секторів або обох.
 
               Стаття 5
 
   Комісія визначає  основні  напрямки  уживання  заходів,
зазначених в Статті 3, на кожний рік.
   Пропозиції щодо заходів, зазначених в статті 3, та перелік
організацій, які повинні втілювати їх в життя, щорічно подаються
до Комісії, яка приймає рішення  стосовно  рівня  та  умов
фінансування Співтовариства. Комісія підписує контракти з цими
організаціями стосовно проведення вищезазначених заходів.
   Комітет, зазначений в Статті 7, допомагає Комісії визначити
основні напрямки фінансування та прийняти рішення, пов'язані з
цим.
 
               Стаття 6
 
   Комісія несе  відповідальність  за імплементацію програми
"Carnot". Для запровадження заходів, зазначених в Статті 3,
Комісія повинна застосувати процедуру, встановлену в Статті 7.
 
               Стаття 7
 
   Комітет, зазначений в Статті 4 Рішення 1999/21/ЄС, Євроатом,
повинен допомагати Комісії в імплементації програми "Carnot".
 
               Стаття 8
 
   Перевірка та внутрішня і зовнішня  оцінка  запровадження
програми "Carnot" здійснюється у відповідності з положеннями
Статті 5 Рішення 1999/21/ЄС, Євроатом.
 
               Стаття 9
 
   Програма "Carnot" є  відкритою  для  асоційованих  країн
Центральної та Східної Європи відповідно до умов, включаючи
фінансові положення, що визначені в додаткових протоколах до
Асоціативних Угод або в самих Асоціативних Угодах стосовно участі
у програмах Співтовариства. Програма "Carnot" також є відкритою
для Кіпру на базі додаткових асигнувань згідно з такими ж
правилами, які застосовуються до країн ЄАВТ1/ЄЕА відповідно до
процедур, узгоджених з цією країною.
___________________
   1 Європейська асоціація вільної торгівлі
 
              Стаття 10
 
   Це рішення призначено для держав-членів.
 
   Підготовлено в Брюсселі 14 грудня 1998 року.
 
 Від імені Ради                     Президент
 
                            В.Молтерер
 
   Офіційний Журнал L 007, 13/01/1999, p. 0028 - 0030
 
   Переклад здійснено  Центром  порівняльного  права  при
Міністерстві юстиції України.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка