Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рекомендації про порядок укладання або переукладання контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства та про порядок заповнення типової форми контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
 N 1467 від 01.12.95
   м.Київ
 
 vd951201 vn1467
 
  ( Рекомендації втратили чинність на підставі Наказу Фонду
                       державного майна
   N 1778 ( v1778224-02 ) від 09.10.2002 )
 
                     Затверджено
              наказом Фонду державного майна України
              від 1 грудня 1995 р. N 1467
 
 
              Рекомендації
  про порядок укладання або переукладання контракту з головою
  правління відкритого акціонерного товариства та про порядок
  заповнення типової форми контракту з головою правління
        відкритого акціонерного товариства
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Рекомендації розроблено відповідно до Закону України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), Указів Президента
України від 26 листопада 1994 р. N 699 ( 699/94 ) "Про заходи щодо
забезпечення прав громадян  на  використання  приватизаційних
майнових сертифікатів" та від 19 червня 1995 р. N 459 ( 459/95 )
"Про  забезпечення  управління  майном,  що  перебуває  у
загальнодержавній власності, у процесі його приватизації", наказу
Фонду державного майна України від 6 жовтня 1995 р. N 1234
( z0396-95 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
2 листопада 1995 р. за N 396/932, та чинного законодавства.
   1.2. Рекомендації передбачають:
   порядок призначення  або  звільнення  голови  правління
відкритого акціонерного товариства;
   порядок укладання  або переукладання контракту з головою
правління відкритого акціонерного товариства;
   порядок заповнення  Типової  форми  контракту  з головою
правління відкритого акціонерного товариства.
   1.3. Орган приватизації розглядає питання, зазначені у п. 1.2
цих Рекомендацій, у разі, якщо:
   100 відсотків  акцій  відкритого  акціонерного товариства
належать державі;
   на день підписання контракту за державою лишилося більше 50
відсотків акцій товариства (на підставі рішення загальних зборів
акціонерів) як за основним акціонером, що володіє контрольним
пакетом акцій;
   на день підписання контракту за державою лишилося менше 50
відсотків акцій - за дорученням вищого органу товариства.
   1.4. Центральний  апарат  Фонду державного майна України
розглядає питання, зазначені в п. 1.2 цих Рекомендацій, стосовно
голів правлінь відкритих акціонерних товариств:
   які згідно з Указом Президента України від 23 червня 1995 р.
N 468 ( 468/95 ) "Про заходи щодо забезпечення приватизації у
1995 році" віднесені до групи Г;
   план розміщення акцій яких погоджується з Кабінетом Міністрів
України;
   приватизація або   корпоратизація   яких  здійснювалася
центральним апаратом Фонду державного майна України.
   Регіональні відділення  Фонду  державного  майна  України
розглядають питання, зазначені у п. 1.2 цих Рекомендацій, стосовно
голів  правлінь  акціонерних  товариств,  віднесених  до  їх
компетенції.
 
       2. Порядок призначення або звільнення
     голів правлінь відкритих акціонерних товариств
 
   2.1. Підставами для звільнення голови правління відкритого
акціонерного товариства та розірвання з ним контракту можуть бути:
   заява голови правління відкритого акціонерного товариства,
яка особисто подається до органів приватизації;
   рішення або постанова судових органів;
   рішення вищого органу товариства, якщо голова  правління
відкритого  акціонерного  товариства  порушує або не виконує
положення статуту товариства, не виконує умови контракту наймання
на  роботу,  не  виконує  рішення вищого органу товариства,
спостережної ради товариства або його правління;
   рішення вищого  органу  товариства,  якщо  робота голови
правління відкритого  акціонерного  товариства  була  визнана
незадовільною на підставі акта або протоколу постійно діючої
комісії,  утвореної  органом  приватизації  для  проведення
фінансово-економічного аналізу діяльності відкритого акціонерного
товариства.
   2.2. Органи приватизації можуть звільнити голову правління
відкритого акціонерного товариства та розірвати з ним контракт
відповідно до п. 17 Указу Президента України від 26 листопада
1994 р. N 699 ( 699/94 ) "Про заходи щодо забезпечення прав
громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів",
якщо він порушує строки, визначені у частині другій ст. 7 та ст. 9
вищезазначеного Указу Президента України.
   2.3. Про свій намір розірвати контракт голова правління
відкритого акціонерного товариства повинен повідомити спостережну
раду товариства та орган приватизації письмово за два місяці до
моменту подання заяви.
   За цей період голова правління товариства повинен підготувати
нову кандидатуру на посаду голови правління або передати справи
щодо управління товариством (на підставі статуту  відкритого
акціонерного  товариства) першому заступнику, про що скласти
відповідний акт прийому-передачі справ, подати його до органів
приватизації разом із заявою та протоколами засідання спостережної
ради товариства або позачергових загальних зборів акціонерів
товариства  (якщо  це  необхідно  на  підставі  п. 1.3 цих
Рекомендацій).
   2.4. Після  отримання письмового повідомлення від голови
правління відкритого акціонерного товариства про намір розірвати
контракт органи приватизації на підставі протоколу засідання
спостережної ради або рішення вищого органу товариства своїм
наказом  призначають  виконуючого  обов'язки голови правління
відкритого акціонерного товариства та обумовлюють строки передачі
справ щодо управління товариством або затверджують на посаді
нового голову правління.
   2.5. Голова  правління відкритого акціонерного товариства
звільняється з роботи або увільняється від виконання обов'язків
наказом відповідного органу приватизації (після передачі справ по
управлінню товариством виконуючому обов'язки).
   Після отримання заяви орган приватизації згідно з Кодексом
законів про працю ( 322-08 ) у двотижневий строк повинен звільнити
голову правління відкритого акціонерного товариства з займаної
посади.
   2.6. Для затвердження на посаді голови правління відкритого
акціонерного товариства виконуючому обов'язки або претенденту на
посаду голови правління  відкритого  акціонерного  товариства
необхідно подати до органів приватизації такі документи;
   заяву;
   листи-подання з галузевого міністерства та місцевих органів
виконавчої влади з пропозиціями щодо нової кандидатури на посаду
голови правління товариства;
   особистий листок по обліку кадрів з наклеєною фотокарткою, до
якого додаються копії дипломів про освіту та автобіографія;
   протокол засідання спостережної ради;
   протокол загальних зборів акціонерів (якщо це необхідно на
підставі п. 1.3 цих Рекомендацій).
   2.7. Для  визначення  професійної  здатності  виконувати
обов'язки голови правління відкритого акціонерного товариства
претендент  повинен пройти співбесіди з керівництвом органів
приватизації.
   Претендент на посаду голови правління відкритого акціонерного
товариства, яким на підставі п. 1.4 цих Рекомендацій має займатись
центральний  апарат фонду державного майна України, спочатку
проходить співбесіду із спеціалістами Департаменту управління
частками державного майна.
   2.8. Новий голова правління затверджується на посаді наказом
органу приватизації, після чого він повинен прийняти справи, щодо
управління товариством від виконуючого обов'язки голови правління
відкритого акціонерного товариства (якщо він до цього не був
виконуючим обов'язки голови правління) та укласти контракт.
 
     3. Порядок укладання та переукладання контрактів
    з головами правлінь відкритих акціонерних товариств
 
   3.1. Контракти з головами правлінь відкритих акціонерних
товариств укладаються або переукладаються в разі:
   закінчення строку дії контракту;
   заміни голови правління товариства;
   перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне
товариство;
   внесення суттєвих змін у діючий контракт за згодою обох
сторін.
   3.2. Для розгляду питання щодо укладання або переукладання
контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства
необхідно подати до органів приватизації нижчезазначені документи:
   копію попереднього контракту (для керівників, з якими був
укладений контракт галузевими міністерствами);
   особистий листок по обліку кадрів з наклеєною фотокарткою, до
якого додаються автобіографія та копії дипломів про освіту;
   проект нового контракту наймання на роботу та додатку 1 до
нього, розроблений на підставі типової форми, затвердженої наказом
Фонду державного майна України від 6 жовтня 1995 р. N 1234
( z0396-95 ),  який  повинен  бути  погоджений з галузевим
міністерством та органами місцевої виконавчої влади;
   протоколи засідання  спостережної  ради  товариства  та
позачергових загальних зборів (якщо це необхідно на підставі п.1.3
цих Рекомендацій);
   довідку, в якій зазначаються за останні 12 міс.: кількість
працюючих,  рентабельність,  чистий  прибуток, середньомісячна
заробітна плата виробничо-промислового персоналу, середньомісячна
заробітна  плата  керівника з останнього місця роботи (дані
наводяться щомісячно).
   3.3. При розробці проекту контракту в тексті не допускаються
довільні зміни нумерації, редагування і  виключення  пунктів
передбачених типовою формою контракту, затвердженою наказом Фонду
державного майна України від 6 жовтня 1995 р. N  1234  і
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1995 р.
за N 396/932.
   3.4. Кожна сторінка проекту контракту з головою правління
відкритого акціонерного товариства візується  та  нумерується
уповноваженою  посадовою особою, після чого проект контракту
прошивається та скріплюється печаткою органу приватизації.
   3.5. Проект  контракту  з  головою  правління відкритого
акціонерного товариства погоджується зі спеціалістами Департаменту
управління частками державного майна, після чого подається на
підпис Голові Фонду державного майна України або його заступникам.
   У регіональних  відділеннях  порядок  підписання  проекту
контракту встановлюється начальником регіонального  відділення
Фонду  державного  майна  України відповідно до затвердженої
структури.
   3.6. Строк дії контракту може встановлюватися до п'яти років.
 
    4. Рекомендації про порядок заповнення Типової форми
       контракту з головою правління відкритого
           акціонерного товариства
 
   4.1. Умови  оплати праці визначаються посадовими особами
органів приватизації на підставі пропозицій спостережної ради або
вищого органу товариства та довідки, передбаченої п. 3.2 цих
Рекомендацій.
   4.2. Показник  рентабельності  в п. 2.2.3 типової форми
контракту ( z0396-95 ) вноситься на підставі довідки, передбаченої
п. 3.2 цих Рекомендацій, і повинен відповідати показникові,
передбаченому в додатку 1 до контракту.
   4.3. Посадовий оклад голови правління визначається залежно
від кількості працюючих у товаристві згідно з таблицею:
 
-------------------------------------------------------------------
|   Група  |    Кількість    |Кількість середніх заро- |
| підприємства |   працюючих, чол.  |бітних плат виробничо-  |
|       |            |промислового персоналу  |
|--------------+------------------------+-------------------------|
|    1   |  Понад 9 500     |     7 - 8     |
|    2   |  Від 3 001      |     5 - 7     |
|       |  до 9 500      |             |
|    3   |  Від 801       |     3 - 5     |
|       |  до 3 000      |             |
|    4   |  До 800       |     До 3      |
-------------------------------------------------------------------
 
   Кількість працюючих  визначається  на  підставі  довідки,
передбаченої п. 3.2 цих Рекомендацій.
   Приклад заповнення підпункту а) пункту 3.1 типової форми
контракту:
   посадовий оклад у розмірі чотирьох середніх заробітних плат
виробничо-промислового персоналу, але не менш як 10 млн. крб.
   4.4. Розмір додаткових виплат визначається окремо у кожному
випадку залежно від затверджених завдань щодо прибутковості та
рентабельності товариства, його фінансово-економічного стану на
підставі довідки, передбаченої п. 3.2 цих Рекомендацій.
   4.5. Додаткові  виплати  голові  правління  відкритого
акціонерного товариства можуть встановлюватися в межах:
   щомісячних відрахувань від 0,01 до 3,0 відсотків чистого
прибутку товариства і можуть обмежуватися від 1 до 3 посадових
окладів;
   за високі трудові досягнення голові правління відкритого
акціонерного товариства може виплачуватися кожного місяця від 20
до 50 відсотків посадового окладу;
   при недосягненні  рівня  рентабельності додаткові виплати
голові правління відкритого  акціонерного  товариства  можуть
зменшуватися від 10 до 50 відсотків;
   при досягненні рівня рентабельності, вищого від обумовленого
в контракті на 1 відсоток, додаткові виплати правління відкритого
акціонерного товариства можуть зменшуватися від 5 до 30 відсотків,
але не більше 2 - 5 посадових окладів.
   4.6. Голові правління відкритого акціонерного  товариства
надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів.
   Додаткові відпустки надаються згідно з чинним законодавством.
   4.7. До підпункту в) пункту 6.3 мають вноситися особливі
умови розірвання контракту з  головою  правління  відкритого
акціонерного товариства, наприклад, якщо робота голови правління
відкритого акціонерного товариства буде визнана постійно діючою
комісією    органів   приватизації   щодо   проведення
фінансово-економічного аналізу господарської діяльності товариства
незадовільною.
 
 Надруковано в Державному інформаційному бюлетені "Про
 приватизацію", N 1/96
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка