Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо застосування штрафних санкцій

         ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
           У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
               Л И С Т
 
          25.12.2003 N 7087/8/24-110
 
 
   ДПА у Миколаївській області звертається з проханням надати
роз'яснення з питання застосування штрафних санкцій згідно з
пп.17.1.8 ст. 17 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон
N 2181) при здійсненні господарських операцій з векселями.
 
   Наводимо схему господарських  операцій  із  застосуванням
векселів,  яка  використовується  певною  кількістю платників
податків.
 
   Схема має такий вигляд:
   1 операція - підприємство-боржник, активи якого перебувають у
податковій заставі, отримує від постачальника товар, за який
розраховується векселем власної емісії, номінальна вартість якого
дорівнює вартості отриманого товару;
   2 операція - підприємство-боржник продає товар, отриманий у
першій  операції,  покупцю,  який  розраховується  за  нього
векселем(ями) третьої  особи.  При  цьому номінальна вартість
такого(их) векселя(ів) більша ніж вартість проданого товару.
   3 операція - через торговця цінними  паперами  -брокера
підприємство-боржник здійснює  обмін  векселя(ів) третіх осіб,
отриманого(их) у другій операції, на свій власний вексель, яким
він розрахувався у першій операції. При цьому номінальна вартість
векселів, які обмінюються, нерівнозначна: власний вексель, як
правило, має меншу номінальну вартість ніж вексель, який на нього
обмінюють. Обмін здійснюється за договором, в якому визначена сума
обміну, тобто вартість векселів, за якими здійснюється цей обмін.
 
   Підприємство-боржник, активи якого перебувають в податковій
заставі, не узгоджує вищеперелічені  операції  з  податковою
інспекцією, чим порушує вимоги пп.8.6.1 ст. 8 Закону N 2181
( 2181-14 ), а саме:
   платник податків, активи якого перебувають у  податковій
заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій,
що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом:
   а) купівлі чи продажу, інших видів відчуження або оренди
(лізингу) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових
прав, за винятком майна, майнових та немайнових  прав,  що
використовуються у підприємницькій діяльності платника податків
(інших  видах  діяльності,  які  за  умовами  оподаткування
прирівнюються до підприємницької), а саме готової продукції,
товарів і товарних запасів, робіт та послуг за кошти за цінами, що
не є меншими за звичайні;
   б) використання об'єктів нерухомого чи  рухомого  майна,
майнових чи немайнових прав, а також коштів для здійснення прямих
чи портфельних інвестицій, а також цінних паперів, що засвідчують
відносини  боргу, надання гарантій, поручительств, уступлення
вимоги та переведення боргу, виплату дивідендів,  розміщення
депозитів або надання кредитів.
 
   У разі коли платник податків, активи якого перебувають у
податковій заставі, відчужив такі активи без попередньої згоди
податкового органу, якщо отримання такої згоди є обов'язковим
згідно з цим Законом ( 2181-14 ), платник податків додатково
сплачує штраф у розмірі суми такого відчуження, визначеної за
звичайними цінами.
 
   ДПА у  Миколаївській  області,  з'ясовуючи  правомірність
застосування штрафних  санкцій відповідно до пп.17.1.8 Закону
N 2181 ( 2181-14 ) по кожній господарській операції, дійшла таких
висновків.
 
   1 операція
   Відповідно до ст. 12 Закону України  від  18.06.91  р.
N 1201-XII ( 1201-12 ) "Про цінні папери і фондову біржу"
вексель -  цінний  папір,  який  засвідчує безумовне грошове
зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену
суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
   Згідно із ст. 4 Закону України від 05.04.2001 р. N 2374-III
( 2374-14 ) "Про обіг векселів в Україні" видавати переказні і
прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за
фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.
   Тобто емітований вексель не є активом підприємства. Крім
того,  в  фінансовому обліку підприємства емітований вексель
відображається в пасиві балансу.
   Таким чином, операція з видачі (емісії) векселя є оформленням
грошового боргу, наявного на момент видачі векселя,  а  не
відчуженням активів підприємства та не передбачає застосування
штрафних санкцій, але потребує письмового узгодження з податковим
органом на підставі абзацу "б" пп.8.6.1 п.8.6 ст. 8 Закону N 2181
( 2181-14 ).
 
   2 операція
   Як вказано вище, підприємство має право без узгодження з
податковим органом здійснювати продаж товарів за кошти.
   Визначення терміна "кошти" наведено в п.1.3 ст. 1 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) :
кошти - гривня або іноземна валюта.
   Таким чином, в даному випадку операція 2 - продаж товару -
здійснена не за кошти, а отже, є порушенням абзацу "а" пп.8.6.1
ст. 8 Закону N 2181 ( 2181-14 ).
   За вказане  порушення  пп.17.1.8  ст. 17 Закону N 2181
( 2181-14 ) передбачено відповідальність у вигляді  штрафних
санкцій у розмірі суми відчуження активів - суми продажу товару.
 
   3 операція
   Векселі третіх осіб,  отримані  підприємством  в  оплату
проданого товару, в фінансовому обліку відображаються в активі
балансу та показують заборгованість покупців, замовників та інших
дебіторів  за  відвантажену продукцію (товари), інші активи,
виконані роботи на надані послуги, які забезпечені векселями.
Отже, векселі, які забезпечують відносини боргу третіх осіб перед
підприємством,  є  активами  (оборотними  активами)  такого
підприємства.
   Операція по обміну активами є відчуженням ("відчуження -
продаж, дарування, міна").
   Таким чином,  відчуження  (використання)  векселів  без
узгодження з податковим органом є порушенням абзацу "б" пп.8.6.1
ст. 8 Закону N 2181 ( 2181-14 ) та потребує застосування штрафних
санкцій у розмірі суми такого відчуження, визначеної за звичайними
цінами.
 
   Згідно з п.1.18 ст. 1 Закону N 2181 ( 2181-14 ) звичайна
ціна - ціна, визначена звичайною за правилами, встановленими
Законом України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ).
 
   Підпунктом 1.20.1 ст. 20 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств"  (  334/94-ВР ) визначено, що якщо не
встановлено інше, звичайною вважається ціна товарів  (робіт,
послуг), визначена сторонами договору.
 
   Оскільки обмін векселів здійснено на підставі договору, в
якому визначена ціна обміну, то така ціна обміну є звичайною
ціною. Саме від ціни векселя, що відчужується, застосовуються
штрафні санкції за відчуження активів без попереднього узгодження
з податковим органом.
 
   Враховуючи складність  наведеної  схеми  та  можливість
неоднозначного  трактування  законодавчих  вимог  у  кожній
господарській  операції,  просимо  надати  правову  оцінку
правомірності  висновків  ДПА  у  Миколаївській  області  у
вищезазначених ситуаціях.
 
 В.о. першого заступника Голови           С.Янішевський

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка