Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації і Турецьким інститутом стандартів

               Угода
    про співробітництво між Державним комітетом України
     по стандартизації, метрології та сертифікації і
         Турецьким інститутом стандартів
 
 
   Дата підписання:    27.11.96 р.
   Дата набуття чинності: 31.03.97 р.
 
   Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації і Турецький інститут стандартів, далі "Сторони",
   з метою усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі між
Україною і Турецькою Республікою,
   висловлюючи намір  розвивати  співробітництво  в  галузі
стандартизації, метрології та сертифікації, виходячи при цьому з
принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями,
   керуючись економічними  інтересами  України  і  Турецької
Республіки,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Співробітництво згідно з положеннями цієї Угоди здійснюється
відповідно до вимог законодавства країни кожної з Сторін.
 
               Стаття 2
 
   Сторони здійснюватимуть співробітництво у проведенні спільних
робіт зі стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації
на основі додаткових угод, протоколів і програм, які передбачають:
   забезпечення гармонізації   національних  стандартів  з
міжнародними і європейськими стандартами для сприяння розвитку
науково-технічного співробітництва та подалання технічних бар'єрів
у торгівлі;
   сприяння встановленню  і  розвитку  прямих  зв'язків між
науково-дослідними інститутами стандартизації та метрології, а
також виробничими метрологічними центрами обох Сторін;
   проведення необхідних робіт з взаємного визнання результатів
випробувань, затвердження типу, повірки, метрологічної атестації
та калібрування засобів вимірювань;
   проведення робіт з взаємного визнання результатів випробувань
і оцінки відповідності.
 
               Стаття 3
 
   Сторони погодилися  на  обмін  нормативними  документами,
інформацією, періодичними виданнями, які видані національними
органами зі стандартизації:
   каталогами національних стандартів, окремими національними
стандартами, нормами і правилами;
   загальною інформацією і виданнями з сертифікації, акредитації
випробувальних лабораторій, органів з сертифікації, переліками
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;
   інформацією та  матеріалами  за  програмами  навчання  і
підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі стандартизації,
метрології та сертифікації.
 
               Стаття 4
 
   Сторони дійшли згоди щодо обміну делегаціями спеціалістів і
викладачів  для вивчення досвіду, проведення консультацій та
підготовки спеціалістів у галузі стандартизації, метрології та
сертифікації, що визначається Сторонами додатково.
 
               Стаття 5
 
   Сторони забезпечують  конфіденційність  документації  та
інформації, яка отримується в рамках цієї Угоди. Ця інформація
може бути передана третій Стороні тільки за умови погодження
Сторони, яка її передала.
 
               Стаття 6
 
   Сторони дійшли згоди працювати у тісному контакті в рамках
міжнародних організацій зі стандартизації ISO та IEC для сприяння
зміцненню і підвищенню ролі обох Сторін у міжнародній діяльності в
галузі стандартизації.
 
               Стаття 7
 
   Положення цієї Угоди в разі необхідності конкретизуються
додатковими угодами та/або протоколами, які укладають Сторони.
 
               Стаття 8
 
   Спірні питання, пов'язані з тлумаченням і виконанням цієї
Угоди, вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій і переговорів
на різних рівнях.
 
               Стаття 9
 
   Фінансування співробітництва    здійснюватиметься    за
домовленістю Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода укладається строком на 5 років. Ця Угода набуває
чинності з дати, коли кожна із Сторін повідомить іншу  по
дипломатичним каналам про виконання процедур у відповідності з
національним законодавством кожної із Сторін, необхідних для
набуття Угодою чинності.
   Кожна із Сторін може  денонсувати  цю  Угоду,  письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри.
   Угода втрачає дію через 6 місяців від дня одержання іншою
Стороною такого повідомлення.
 
   Вчинено в  Анкарі 27 листопада 1996 р. у двох дійсних
примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами,
причому всі тексти є автентичними.
   В разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Угоди перевага надається тексту англійською мовою.
 
 За Державний комітет України        За Турецький інститут
 по стандартизації, метрології        стандартів
 та сертифікації
 
 Т. Кисільова                М.І. Арійорук

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка