Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації та Інститутом стандартів Ізраїлю

               Угода
    про співробітництво між Державним комітетом України
     по стандартизації, метрології та сертифікації та
         Інститутом стандартів Ізраїлю
 
 
   Дата підписання:    25.11.96 р.
   Дата набуття чинності: 25.11.96 р.
 
   Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації та Інститут стандартів Ізраїлю, далі "Сторони",
   з метою подолання технічних бар'єрів і сприяння розвитку
економічних відносин між Україною та Ізраїлем,
   висловлюючи намір  розвивати  співробітництво  в  галузі
стандартизації, випробувань та сертифікації, виходячи при цьому з
принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями,
   керуючись економічними інтересами України та Ізраїля,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюватимуть співробітництво у проведенні спільних
робіт зі стандартизації, випробувань та сертифікації на основі
додаткових угод, протоколів і програм, які передбачають:
   забезпечення гармонізації  національних  стандартів   з
міжнародними стандартами для сприяння розвитку науково-технічного
співробітництва та подолання технічних бар'єрів у торгівлі;
   розвиток прямих зв'язків між установами з стандартизації,
випробувань і сертифікації обох Сторін;
   проведення робіт з взаємного визнання протоколів випробувань,
затвердження типу, інспекції та всіх інших видів діяльності, що
відносяться до сертифікації та оцінки відповідності.
 
               Стаття 2
 
   Сторони погодилися на обмін:
   нормативними документами,   інформацією,   періодичними
виданнями, які видані національними органами зі стандартизації;
   каталогами національних стандартів, окремими національними
стандартами, нормами і правилами;
   загальною інформацією і виданнями з сертифікації, акредитації
випробувальних лабораторій, органів з сертифікації, переліками
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;
   інформацією та  матеріалами  за  програмами  навчання  і
підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі стандартизації,
випробувань та сертифікації.
 
               Стаття 3
 
   Сторони дійшли згоди відносно обміну делегаціями спеціалістів
і викладачів для вивчення досвіду, проведення консультацій та
підготовки спеціалістів у галузі стандартизації, випробувань та
сертифікації, що визначається Сторонами додатково.
 
               Стаття 4
 
   Сторони забезпечують  конфіденційність  документації  та
інформації, яка отримується в рамках цієї Угоди. Ця інформація
може бути передана третій Стороні тільки за умови погодження
Сторони, яка її передала.
 
               Стаття 5
 
   Сторони дійшли згоди працювати у тісному контакті в рамках
міжнародних організацій зі стандартизації ISO та IEC для сприяння
зміцненню і підвищенню ролі обох Сторін у міжнародній діяльності в
галузі стандартизації.
 
               Стаття 6
 
   Положення цієї Угоди в разі необхідності конкретизуються
додатковими  угодами  та  (або) протоколами, які укладаються
Сторонами.
 
               Стаття 7
 
   Усі спірні питання, пов'язані з тлумаченням і виконанням цієї
Угоди,  будуть  вирішуватись  шляхом взаємних консультацій і
переговорів на різних рівнях.
 
               Стаття 8
 
   Фінансування співробітництва    здійснюватиметься    за
домовленістю Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода укладається строком на 5 років і набуває чинності
від дня її підписання.
   Кожна із  Сторін  може  денонсувати  цю Угоду, письмово
повідомивши другу Сторону про свій намір.
   Угода втрачає дію через 6 місяців від дня одержання іншою
Стороною такого повідомлення.
 
   Вчинено в м. Єрусалим 25 листопада 1996 р., що відповідає 14
кіслєв 5757 року, у двох дійсних примірниках, кожний українською,
мовою  іврит  та  англійською мовами, причому всі тексти є
автентичними. У  випадку  розбіжностей  в  тлумаченні  текст
англійською мовою має переважну силу.
 
 За Державний комітет            За Інститут стандартів
 України по стандартизації,         Ізраїлю
 метрології та сертифікації
 
 Т. Кисільова                З. Патір

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.11245
EUR29.14411
RUB0.40461
PLN6.76826
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка