Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації і Литовським департаментом стандартизації про співробітництво в галузі взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності

               Угода
    між Державним комітетом України по стандартизації,
   метрології та сертифікації і Литовським департаментом
   стандартизації про співробітництво в галузі взаємного
    визнання результатів робіт з оцінки відповідності
 
 
   Дата підписання:    23.09.96 р.
   Дата набуття чинності: 23.09.96 р.
 
   Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації і Литовський департамент стандартизації, які далі
іменуються "Сторонами",
   з метою усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі,
   враховуючи взаємну зацікавленість у захисті прав споживачів і
в забезпеченні безпеки продукції, яка є предметом експорту-імпорту
між Україною та Литовською Республікою,
   керуючись економічними інтересами обох Сторін,
   уклали Угоду про нижчевикладене:
 
               Стаття 1
 
   Чинність цієї Угоди поширюється на продукцію, що взаємно
постачається Україною і Литовською Республікою і виготовлена на
території цих держав.
   Сторони здійснюють спільну діяльність з метою забезпечення
якості та безпеки продукції відповідно до чинних в цих державах
законів і нормативних документів, не ушкоджуючи інтереси обох
Сторін.
 
               Стаття 2
 
   Сторони визнають документами,  що  підтверджують  безпеку
продукції, сертифікати відповідності на продукцію, що взаємно
постачається і відповідно до  законодавств  держав  підлягає
обов'язковій  сертифікації,  видані  органами з сертифікації,
акредитованими або  уповноваженими  в  національних  системах
сертифікації держав, які представляють Сторони.
 
               Стаття 3
 
   Сторони визнають  протоколи випробувань акредитованих або
уповноважених Сторонами випробувальних лабораторій для видачі
сертифікатів відповідності органами з сертифікації однорідної
продукції в межах національних систем сертифікації держав, які
представляють Сторони.
 
               Стаття 4
 
   Визнання сертифікатів відповідності і протоколів випробувань,
виданих в межах національних систем сертифікації, при постачанні
продукції на територію іншої держави здійснюється:
   на території  України  -  в  органах  з  сертифікації,
акредитованих або уповноважених в Українській державній системі
сертифікації;
   на території  Литовської  Республіки  -  в  органах  з
сертифікації, акредитованих або уповноважених в Литовській системі
сертифікації.
   Процедури визнання визначаються  документами,  чинними  в
національних  системах сертифікації держав, які представляють
Сторони.
 
               Стаття 5
 
   Для забезпечення взаємної роботи з сертифікації продукції та
забезпечення її якості Сторони своєчасно повідомляють одна одну в
порядку, взаємно погодженому Сторонами, про чинні в їхніх державах
переліки продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації.
   Зміни і доповнення до переліку продукції вносять на підставі
письмового повідомлення Сторін.
 
               Стаття 6
 
   Сторони визнають  без  додаткових  процедур  результати
випробувань, які проведені випробувальними лабораторіями, діючими
згідно з міжнародними системами сертифікації, членами яких є
обидві Сторони, або уповноважені органи Сторін.
 
               Стаття 7
 
   Кожна з Сторін має право здійснювати контроль і вибіркову
перевірку продукції, що імпортується і на яку поширюється чинність
цієї Угоди, на відповідність вимогам нормативних документів за
показниками безпеки.
   Про результати контролю і перевірок Сторони інформують одна
одну.
 
               Стаття 8
 
   Роботи з  сертифікації  продукції  виконують за заявками
клієнтів і сплачують на договірній основі.
   Витрати, пов'язані  з  проведенням контролю і вибіркової
перевірки продукції, що імпортується, приймає на себе зацікавлена
Сторона або суб'єкт.
 
               Стаття 9
 
   Відповідальність за відповідність продукції, що реалізується,
вимогам законів і нормативних документів, зазначених в сертифікаті
відповідності, несе виробник (експортер) цієї продукції.
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань, що випливають з
договорів, укладених Сторонами та їхніми організаціями з іншими
державами.
 
              Стаття 11
 
   Сторони забезпечують  конфіденційність  документації  та
інформації, яка отримана в межах цієї Угоди. Ця інформація може
бути передана третій Стороні тільки з дозволу Сторони, що її
надала.
 
              Стаття 12
 
   Розбіжності, пов'язані із тлумаченням або реалізацією цієї
Угоди,  вирішуватимуться  шляхом  проведення  переговорів між
Сторонами. При цьому Сторони керуватимуться положеннями цієї
Угоди.
 
              Стаття 13
 
   Ця Угода укладається строком на 5 років і вступає в дію в
день її підписання.
   Будь-яка із  Сторін може денонсувати цю Угоду, письмово
повідомивши іншу Сторону про свої  наміри.  Чинність  Угоди
припиняється через 6 місяців від дня одержання іншою Стороною
такого повідомлення.
 
   Вчинено в м. Вільнюсі 23 вересня 1996 року у двох дійсних
примірниках, кожний українською, литовською та російською мовами,
причому всі тексти є автентичними. В разі виникнення розбіжностей
відносно тлумачення положень цієї Угоди перевага надається тексту
російською мовою.
 
 За Державний комітет України      За Литовський департамент
 по стандартизації, метрології      стандартизації
 та сертифікації

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка