Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації і Аргентинським інститутом стандартизації

               Угода
    про співробітництво між Державним комітетом України
     по стандартизації, метрології та сертифікації і
       Аргентинським інститутом стандартизації
 
 
   Дата підписання:    18.09.98 р.
   Дата набуття чинності: 18.09.98 р.
 
   Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації та Аргентинський інститут  стандартизації,  далі
"Сторони",
   з метою усунення технічних бар'єрів у  торговельних  та
економічних відносинах,
   висловлюючи намір  розвивати  співробітництво  в  галузі
стандартизації та сертифікації, виходячи при цьому з принципів і
норм, прийнятих міжнародними організаціями,
   керуючись економічними інтересами обох Сторін,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюватимуть співробітництво у проведенні спільних
робіт  зі  стандартизації та оцінки відповідності на основі
додаткових угод, протоколів і програм, які передбачають:
   забезпечення гармонізації   національних  стандартів  з
міжнародними  для  сприяння  розвитку   науково-технічного
співробітництва та подолання зайвих перешкод у торгівлі;
   сприяння встановленню і  розвитку  прямих  зв'язків  між
науково-дослідними інститутами стандартизації та сертифікації;
   проведення діяльності щодо досягнення у майбутньому взаємного
визнання результатів з сертифікації.
 
               Стаття 2
 
   Сторони погодилися на обмін:
   переліками продукції, яка підлягає сертифікації;
   стандартами та  іншими  нормативними  документами,  які
встановлюють вимоги до продукції, що взаємно постачається, та
інформацією про зміни до них;
   інформацією та  матеріалами  за  програмами  навчання  і
підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі стандартизації та
сертифікації.
 
               Стаття 3
 
   Сторони дійшли згоди щодо обміну делегаціями спеціалістів і
викладачів  для вивчення досвіду, проведення консультацій та
підготовки спеціалістів у галузі стандартизації та сертифікації,
що визначається Сторонами додатково.
 
               Стаття 4
 
   Сторони забезпечують  конфіденційність  документації  та
інформації, яка отримується в рамках цієї Угоди. Ця інформація
може бути передана третій Стороні тільки за умови погодження
Сторони, яка її передала.
 
               Стаття 5
 
   Сторони дійшли згоди працювати у тісному контакті в рамках
міжнародної  організації  зі стандартизації ISO для сприяння
зміцненню і підвищенню ролі обох Сторін у міжнародній діяльності в
галузі стандартизації.
 
               Стаття 6
 
   Положення цієї Угоди, в разі необхідності, конкретизуються
додатковими угодами та/або протоколами, які укладають Сторони.
 
               Стаття 7
 
   Спірні питання, пов'язані з тлумаченням і виконанням цієї
Угоди, вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій і переговорів
на різних рівнях.
 
               Стаття 8
 
   Фінансування співробітництва    здійснюватиметься    за
домовленістю Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода укладається строком на 5 років і набуває чинності
від дати її підписання.
   Кожна із  Сторін  може  денонсувати  цю Угоду, письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри.
   Угода втрачає дію через 6 місяців від дня одержання іншою
Стороною такого повідомлення.
 
   Вчинено в м. Женеві 18 вересня 1998 року у двох дійсних
примірниках, кожний українською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними і мають однакову силу.
 
 За Державний комітет          За Аргентинський інститут
 України по стандартизації,       стандартизації
 метрології та сертифікації

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка