Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації і Аргентинським інститутом стандартизації

               Угода
    про співробітництво між Державним комітетом України
     по стандартизації, метрології та сертифікації і
       Аргентинським інститутом стандартизації
 
 
   Дата підписання:    18.09.98 р.
   Дата набуття чинності: 18.09.98 р.
 
   Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації та Аргентинський інститут  стандартизації,  далі
"Сторони",
   з метою усунення технічних бар'єрів у  торговельних  та
економічних відносинах,
   висловлюючи намір  розвивати  співробітництво  в  галузі
стандартизації та сертифікації, виходячи при цьому з принципів і
норм, прийнятих міжнародними організаціями,
   керуючись економічними інтересами обох Сторін,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюватимуть співробітництво у проведенні спільних
робіт  зі  стандартизації та оцінки відповідності на основі
додаткових угод, протоколів і програм, які передбачають:
   забезпечення гармонізації   національних  стандартів  з
міжнародними  для  сприяння  розвитку   науково-технічного
співробітництва та подолання зайвих перешкод у торгівлі;
   сприяння встановленню і  розвитку  прямих  зв'язків  між
науково-дослідними інститутами стандартизації та сертифікації;
   проведення діяльності щодо досягнення у майбутньому взаємного
визнання результатів з сертифікації.
 
               Стаття 2
 
   Сторони погодилися на обмін:
   переліками продукції, яка підлягає сертифікації;
   стандартами та  іншими  нормативними  документами,  які
встановлюють вимоги до продукції, що взаємно постачається, та
інформацією про зміни до них;
   інформацією та  матеріалами  за  програмами  навчання  і
підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі стандартизації та
сертифікації.
 
               Стаття 3
 
   Сторони дійшли згоди щодо обміну делегаціями спеціалістів і
викладачів  для вивчення досвіду, проведення консультацій та
підготовки спеціалістів у галузі стандартизації та сертифікації,
що визначається Сторонами додатково.
 
               Стаття 4
 
   Сторони забезпечують  конфіденційність  документації  та
інформації, яка отримується в рамках цієї Угоди. Ця інформація
може бути передана третій Стороні тільки за умови погодження
Сторони, яка її передала.
 
               Стаття 5
 
   Сторони дійшли згоди працювати у тісному контакті в рамках
міжнародної  організації  зі стандартизації ISO для сприяння
зміцненню і підвищенню ролі обох Сторін у міжнародній діяльності в
галузі стандартизації.
 
               Стаття 6
 
   Положення цієї Угоди, в разі необхідності, конкретизуються
додатковими угодами та/або протоколами, які укладають Сторони.
 
               Стаття 7
 
   Спірні питання, пов'язані з тлумаченням і виконанням цієї
Угоди, вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій і переговорів
на різних рівнях.
 
               Стаття 8
 
   Фінансування співробітництва    здійснюватиметься    за
домовленістю Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода укладається строком на 5 років і набуває чинності
від дати її підписання.
   Кожна із  Сторін  може  денонсувати  цю Угоду, письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри.
   Угода втрачає дію через 6 місяців від дня одержання іншою
Стороною такого повідомлення.
 
   Вчинено в м. Женеві 18 вересня 1998 року у двох дійсних
примірниках, кожний українською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними і мають однакову силу.
 
 За Державний комітет          За Аргентинський інститут
 України по стандартизації,       стандартизації
 метрології та сертифікації

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.3682
EUR29.45856
RUB0.40797
PLN6.84589
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка