Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні

Страница 5 
   Примітки:
   - Підвищений індивідуальний генетичний ризик, розрахований за
результатами  обстеження,  являється підставою для проведення
інвазивної діагностики.
   - Ультразвукові маркери хромосомних патологій 2 триместру
являються самостійним критерієм  для  призначення  інвазивної
діагностики.
 
 
                   Додаток 9
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   медико-генетичної допомоги
 
 
                СХЕМА
         інвазивної пренатальної діагностики
              спадкових хвороб
 
 
---------------------  --------------------  --------------
| РИЗИК ХРОМОСОМНИХ |  | БІОПСІЯ ХОРІОНА, |  | РИЗИК   |
|  ХВОРОБ ПЛОДА  |--->| ПЛАЦЕНТИ;    |<---| МОНОГЕННИХ |
|          |  | АМНІОЦЕНТЕЗ;   |  | ХВОРОБ   |
|          |  | КОРДОЦЕНТЕЗ   |  | ПЛОДА   |
---------------------  --------------------  --------------
                 |
     -------------------------+---------------------
     |            |          |
     V            V          V
------------------  -----------------------  ----------------
| ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ |--->|    НОРМА    |<---| МОЛЕКУЛЯРНИЙ |
|  АНАЛІЗ   |  |           |  |  АНАЛІЗ   |
------------------  -----------------------  ----------------
     |            |           |
     |            V           |
     |       ------------------       |
     |       | ПРОДОВЖЕННЯ  |       |
     |       | ВАГІТНОСТІ,  |       |
     |       | УЗД В ДИНАМІЦІ |       |
     |       ------------------       |
     |                       |
     |       ------------------       |
     -------------->|  ПАТОЛОГІЯ  |<--------------
            ------------------
                |
                V
        ------------------------------------
        |  ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ ЗА   |
        |  РІШЕННЯМ БАТЬКІВ З НАСТУПНОЮ  |
        | ВЕРИФІКАЦІЄЮ; ОБСТЕЖЕННЯ БАТЬКІВ |
        ------------------------------------
 
 
                   Додаток 10
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   медико-генетичної допомоги
 
 
             ІНВАЗИВНІ МЕТОДИ
           пренатальної діагностики
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
|  Метод  |  Спосіб   | Ефектив- |Термін |Протипоказання | Можливі ранні | Можливі |
|      | виконання  |  ність |прове- |        | ускладнення  | віддалені |
|      |       |одержання |дення |        |        | усклад- |
|      |       |матеріалу |(тижні)|        |        |  нення  |
|-----------+--------------+----------+-------+---------------+----------------+-----------|
|Трансабдо- |Пункція    |95% з   |9,5-36 |Загальні    |Ретрохоріальні |Редукційні |
|мінальна  |черевної   |першої  |    |протипоказання,|гематоми    |аномалії  |
|аспірація |стінки голкою |проби;  |    |обширна міома |Кровотеча    |кінцівок  |
|хоріону або|(19; 20G) з  |99,4-99,7%|    |матки на    |Загибель плода |при біопсії|
|плаценти  |мандреном,  |з двох  |    |передній    |Перитоніти   |до 8-9 тиж.|
|      |аспірація   |спроб   |    |стінці,    |Хоріонамніоніти |      |
|      |ворсин    |     |    |передньочеревна|Поранення    |      |
|      |хоріону    |     |    |локалізація  |сечового міхура |      |
|      |(2-50 мг)   |     |    |петель     |        |      |
|      |у шприц    |     |    |кишечника,   |        |      |
|      |       |     |    |велика     |        |      |
|      |       |     |    |кількість   |        |      |
|      |       |     |    |череворозтинів |        |      |
|      |       |     |    |та рубців на  |        |      |
|      |       |     |    |передній    |        |      |
|      |       |     |    |брюшній стінці |        |      |
|-----------+--------------+----------+-------+---------------+----------------+-----------|
|Ранній   |Пункція    | до 100% | 13-14 |Загальні    |Олігогідрамніон |РДС -   |
|амніоцентез|черевної   |     |    |протипоказання,|Інфікування   |новонаро- |
|      |стінки голкою |     |    |маловоддя   |Загибель плода |дженого,  |
|      |(20;22G) з  |     |    |        |Відходження   |амніотичні |
|      |мандреном,  |     |    |        |навколоплідних |тяжі    |
|      |аспірація у  |     |    |        |вод       |      |
|      |кількості 7 мл|     |    |        |Поранення    |      |
|      |амніотичної  |     |    |        |сечового міхура |      |
|      |рідини    |     |    |        |Ураження плода |      |
|-----------+--------------+----------+-------+---------------+----------------+-----------|
|Амніоцентез|Пункція    | 100%   | 16-22 |Загальні    |Олігогідрамніон |Передчасні |
|      |черевної   |     |    |протипоказання,|Інфікування   |пологи   |
|      |стінки голкою |     |    |абсолютне   |Відходження   |      |
|      |(20G) з    |     |    |маловоддя   |навколоплідних |      |
|      |мандреном,  |     |    |        |вод       |      |
|      |аспірація у  |     |    |        |Загибель плода |      |
|      |кількості   |     |    |        |Ураження плода |      |
|      |20 мл     |     |    |        |Мікроемболія  |      |
|      |амніотичної  |     |    |        |навколоплідними |      |
|      |рідини    |     |    |        |водами     |      |
|-----------+--------------+----------+-------+---------------+----------------+-----------|
|Кордоцентез|Пункція    | 95-97%  | 20-34 |Загальні    |Допологове   |Передчасні |
|      |вільної петлі |     |    |протипоказання |відходження   |пологи   |
|      |пуповини   |     |    |        |амніотичної   |      |
|      |голкою    |     |    |        |рідини     |      |
|      |(20; 22G) з  |     |    |        |Rh-імунізація  |      |
|      |мандреном і  |     |    |        |Гематома    |      |
|      |аспірація   |     |    |        |пуповини,    |      |
|      |1-2 мл крові |     |    |        |ятрогені    |      |
|      |       |     |    |        |кровотечі    |      |
|      |       |     |    |        |Брадикардія   |      |
|      |       |     |    |        |Ураження плода |      |
|      |       |     |    |        |Відшарування  |      |
|      |       |     |    |        |плаценти (при  |      |
|      |       |     |    |        |трансплантарниму|      |
|      |       |     |    |        |методі)     |      |
|      |       |     |    |        |Загибель    |      |
|      |       |     |    |        |плода 1-5%   |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Загальні протипоказання: загроза  переривання  вагітності;
кровотеча; інфекція (локальна або генералізована), відшарування
плаценти; гіпертермія; хвороби матері з порушенням згортання
крові.
 
 
                   Додаток 11
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   медико-генетичної допомоги
 
 
               ПОРЯДОК
    скринінгового обстеження новонароджених на виявлення
       порушення функції щитоподібної залози
 
 
   На першому   етапі   забезпечується  обстеження  всіх
новонароджених до виписки із пологового стаціонару (на 3-5 дні
життя) шляхом взяття кров з п'яти на спеціальний фільтрувальний
папір:
   1. Оцінка  ступеня  ваги  порушень гіпофізарно-тиреоїдної
функції на першому етапі скринінгу проводиться на  підставі
виділення  двох критичних рівнів, які містять тиреотропін і
тироксин.
   1.1. Першим  критичним  рівнем  що  дозволяє відмежувати
гіпотиреоз від еутиреозу, є концентрація ТТГ більш 20 мме/л і
вміст Т4 менш 80 нмоль/л.
   1.2. Другим критичним рівнем, що дозволяє виділити важкий
ступінь ураження гіпофізарно-тиреоїдної системи є концентрація ТТГ
вище 50 мме/л і вміст Т4 нижче 45 нмоль/л.
   2. У разі виявлення концентрації ТТГ вище 20 мМЕ/л і вмісту
Т4 нижче 80 нмоль/л медичними  спеціалістами  забезпечується
повторне  дослідження стану гіпофізарно-тиреоїдної системи на
другому етапі програми.
   3. Новонароджених,  у  яких  виявлено  зміни  вмісту
гіпофізарно-тиреоїдних  гормонів,  що  відповідають  другому
критичному рівню, проводять повторне обстеження з призначенням
корегуючої терапії.
 
   На другому етапі:
   1. Дітям  з  виявленими патологічними показниками вмісту
гормонів проводиться забір  крові  з  вени  для  визначення
концентрації ТТГ, Т4, ТЗ і ТЗГ у сироватці крові. На підставі
результатів цього дослідження здійснюється діагностика різних форм
гіпотиреозу.
   2. Отримання   нормальних   концентрацій   тироксину,
трийодтироніну, тиреотропіну, і тироксинзв'язуючого глобуліну в
сироватці крові свідчить про те, що зміни ТТГ та Т4, що виявлені
на першому етапі скринінгу були транзиторними. В подальшому
здійснюється поглиблене обстеження цих дітей, лікування основного
захворювання та диспансерне спостереження невропатолога, педіатра
протягом першого року життя у встановленому порядку.
   3. Отримання  високого  рівня  ТТГ  в  сироватці  крові
новонародженого поряд з низькими  концентраціями  Т4  і  Т3
підтверджує діагноз вродженого гіпотиреозу. З урахуванням величини
зміни гормональних показників призначається адекватна гормональна
терапія  гіпотиреозу  під  контролем  гормональних  маркерів
захворювання щитоподібної  залози.  Диспансерне  спостереження
ендокринолога,  невропатолога  і  педіатра  здійснюється  у
встановленому порядку.
 
   На третьому етапі:
   1. Дітям з вродженим гіпотиреозом забезпечуються контрольні
обстеження вмісту гормонів (ТТГ, Т4, Т3 і ТЗГ) через 2-3 тижні від
початку гормональної терапії для оцінки ефективності і корекції
оптимальної дози препарату.
   2. Далі  контроль  концентрації гормонів у крові дитини
здійснюється через 3-6 місяців.
   3. На третьому етапі можливе проведення контрольних аналізів
у плямах крові на фільтрувальному папері. Визначення ТТГ і Т4 у
висушених плямах крові є досить інформативним тестом при лікуванні
тиреоїдином і тиреокомбом, що містять тироксин і трийодтиронин.
   4. У випадку терапії гіпотиреозу трийодтироніном проводиться
дослідження всього  комплексу  гормонів  гіпофізарно-тіроїдної
системи,  включаючи  Т3.  Цей  препарат  впливає  на рівень
трийодтироніну, не змінюючи Т4.
 
 
                   Додаток 12
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   медико-генетичної допомоги
 
 
              ПОКАЗНИКИ
    функції щитоподібної залози у вагітних та здорових
     новонароджених на протязі першого тижня життя
         (концентрація в сироватці крові)
 
 
-------------------------------------------------------------------------
| Термін  |  Показники | Тироксин |Трийодтиро-|Тиротропін|Тироксин,|
|дослідження|       | в нмоль/л | нін в  | в мМЕ/л | який  |
|      |       |      | нмоль/л |     |пов'язує |
|      |       |      |      |     |глобулін |
|      |       |      |      |     |  в  |
|      |       |      |      |     |мкмоль/л |
|-----------+--------------+-----------+-----------+----------+---------|
|Вагітні  |Середня    |      |      |     |     |
|39-40   |концентрація |      |      |     |     |
|тижнів   |(М)      | 175,3  |  3,50  |  3,21  | 1,63  |
|      |межа коливання|101,-197,0 | 2,85-3,92 | 1,73-4,0 |1,19-1,95|
|-----------+--------------+-----------+-----------+----------+---------|
|Кров    |   М    | 145,3  |  0,71  | 11,90  | 0,98  |
|пуповини  |Межа коливання|112,0-178,2| 0,65-138 |6,65-17,36|0,70-1,37|
|-----------+--------------+-----------+-----------+----------+---------|
|1 доба   |   М    | 162,9  |  2,63  | 18,25  | 1,08  |
|      |Межа коливання|112,5-212, | 1,49-3,75 |7,85-29,1 |0,85-1,37|
|-----------+--------------+-----------+-----------+----------+---------|
|3 доба   |   М    | 155,9  |  2,05  |  6,41  | 0,81  |
|      |Межа коливання|113,9-197,8| 1,15-3,20 |4,35-8,92 |0,71-0,96|
|-----------+--------------+-----------+-----------+----------+---------|
|6 доба   |   М    | 111,8  |  2,59  |  4,32  | 0,96  |
|      |Межа коливання|101,5-183,7| 1,75-3,43 |2,83-7,01 |0,75-1,03|
-------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 13
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   медико-генетичної допомоги
 
 
               ПЕРЕЛІК
     необхідного медичного обладнання та витратних
        матеріалів для оснащення обласного
          медико-генетичного центру
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |           Назва           | Кількість |
|з/п |                        |  (штук) |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 1 |            2            |   3   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|  |    ОБЛАДНАННЯ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ    |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 1 |Аквадистилятор                 |  2   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 2 |Бідистилятор                  |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 3 |Деіонізатор                  |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 4 |Терези технічні                |  3   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 5 |Терези аналітичні               |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 6 |рН-метр                    |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 7 |Шафа для стерилізації посуду          |  3   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 8 |Автоклав                    |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 9 |Терези дитячі                 |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 10 |Ростомір                    |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 11 |Апарат для УЗД                 |  2   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 12 |Гістероскоп                  |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|  |    ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД ТА МАТЕРІАЛИ    |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 13 |Шприци з голками одноразові на 1, 2, 5, 10 мл | Згідно з |
|----+-----------------------------------------------|замовленням|
| 14 |Біопсійні щипці                |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 15 |Голки для амніоцентезу             |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 16 |Катетери для біопсії хоріону          |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 17 |Ножиці                     |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 18 |Пінцети                    |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 19 |Циліндри мірні (різних об'ємів)        |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 20 |Колби мірні (різних об'ємів)          |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 21 |Склянки хімічні (різних об'ємів)        | Згідно з |
|----+-----------------------------------------------|замовленням|
| 22 |Піпетки на 0,1, 1, 2, 5, 10 мл         |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 23 |Грушки для піпеток               |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 24 |Ексикатори на 1, 2, 5 л            |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 25 |Дозатори перемінного об'єму одноканальні на  |      |
|  |0,5-10 мкл, 5-40 мкл, 40-200 мкл, 200-1000 мкл |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 26 |Наконечники відповідного об'єму без аерозольних|      |
|  |фільтрів                    |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 27 |Наконечники відповідного об'єму з аерозольними |      |
|  |фільтрами                   |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 28 |Дозатори перемінного об'єму багатоканальні   |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 29 |Штативи для мікропробірок           |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 30 |Штативи для наконечників            |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 31 |Штативи для дозаторів             |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 32 |Пластикові флакони для культивування клітин  |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 33 |Слайд-флакони для культивування клітин     |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 34 |Флакони скляні на 10, 20, 50 мл        |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 35 |Чашка Петрі різного об'єму           |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 36 |Пробірки пластикові на 0,2, 0,5, 1,5, 5, 10 мл |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 37 |Предметні скельця               |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 38 |Покривні скельця                |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 39 |Центрифужні пробірки              |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 40 |Пастерівські піпетки              |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 41 |Скляні банки з притертою кришкою        |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 42 |Скляні стакани з ребристими стінками      |      |
|  |(couplin jar)                 |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 43 |Рукавички з нітрилу              |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 44 |Корки гумові N 11, 12,5, 14,5, 16, 24     |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 45 |Корки пластикові N 12, 14, 16, 24       |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|  |      ЛАБОРАТОРІЯ ЦИТОГЕНЕТИКИ      |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|  |         ОБЛАДНАННЯ          |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 46 |Ламінарний бокс з вертикальним струмом повітря |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 47 |Термостат (t +37 град. C)           |  2   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 48 |Термостат або сухожарова шафа (t +65 град. C) |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 49 |Термостат або сухожарова шафа (t +90 град. C) |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 50 |CO2-інкубатор (t +37 град. C)         |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 51 |Холодильник (t +4 град. C)           |  2   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 52 |Холодильник (t -20 град. C)          |  2   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 53 |Витяжна шафа                  |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 54 |Центрифуга 1000-3000 об/хв           |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 55 |Центрифуга 14000 об/хв             |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 56 |Вортекс                    |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 57 |Шейкер                     |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 58 |Таймер                     |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 59 |Мікроскоп бінокулярний класу Axioplan,     |  3   |
|  |Axiolab, Axiostar               |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 61 |Мікроскоп люмінесцентний            |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 62 |Мікроскоп інвертований             |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 63 |Лупа бінокулярна                |  1   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 64 |Комп'ютер з програмою для автоматичного    |  1   |
|  |сканування хромосом              |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|  |          РЕАКТИВИ          |      |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 65 |Гепарин                    | Згідно з |
|----+-----------------------------------------------|замовленням|
| 66 |Хлорид натрію                 |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 67 |Культуральне середовище (RPMI, DMEM, F10, 199, |      |
|  |PBmax, Amnio max, Amnio Grow)         |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 68 |Сироватка ембріональна теляча         |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 69 |Фітогемаглютинін                |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 70 |Колхіцин                    |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 71 |Хлорид калію                  |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 72 |Цитрат натрію                 |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 73 |Метотрексат                  |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 74 |5-бром-дезоксиуридин              |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 75 |Розчин Версена                 |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 76 |Розчин трипсину                |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 77 |Крижана оцтова кислота             |      |
|----+-----------------------------------------------|      |
| 78 |Фарбник Гімза                 |      |
|----+-----------------------------------------------|      |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка