Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні

Страница 4 
         --------------------------------
         |    Подальші візити    |
         --------------------------------
 
              ----------------
--------------------- ----|Уриналізіс  |    -------------------
|Цитогенетичне   | |  ----------------  ----|Оцінка фенотипу з|
|обстеження (етапи):| |  ----------------  |  |використанням  |
|1. Стандартне з  | |-->|Тонкошарова  |  |  |експертних систем|
|диференційним   | |  |хроматографія |  |  |та довідників  |
|забарвленням;   | |  ----------------  |  -------------------
|2. Високочутливі  | |  ----------------  |  ----------------
|методи;      | |  |Спеціальні  |  |-->| Спеціальні  |
|3. FISH-методи   | |-->|біохімічні  |  |  |дослідження  |
|4. Мікросателітний | |  |дослідження  |  |  ----------------
|аналіз       | |  ----------------  |  ----------------
--------------------- |  ----------------  |  |Молекулярно- |
            |  |Молекулярно- |  --->|генетичі   |
            --->|генетичі   |    |дослідження  |
              |дослідження  |    ----------------
              ----------------
 
 
                   Додаток 5
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   медико-генетичної допомоги
 
 
               ПЕРЕЛІК
      медичних установ, які надають консультативну
      та лікувально-діагностичну допомогу хворим
        зі спадковою та вродженою патологією
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Профіль    |       Назва установи       |
| медико-генетичної |                     |
|    допомоги   |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Пренатальна     |Інститут педіатрії, акушерства та     |
|ультразвукова та   |гінекології АМН України          |
|інвазивна діагностика|                     |
|вродженої та     |                     |
|спадкової патології |                     |
|           |                     |
|Патологія обміну   |Українська дитяча спеціалізована лікарня |
|речовин       |"Охматдит",                |
|           |Інститут проблем ендокринної патології  |
|           |ім. В.Я.Данилевського АМНУ,        |
|           |Інститут спадкової патології АМНУ,    |
|           |Кримський державний медичний університет |
|           |ім. С.І.Георгієвського,          |
|           |Одеський державний медичний університет, |
|           |Національний медичний університет     |
|           |ім. акад. О.О.Богомольця,         |
|           |Харківський державний медичний      |
|           |університет                |
|           |                     |
|           |                     |
|Неврологія та    |Інститут неврології, психіатрії та    |
|психіатрія      |наркології АМНУ,             |
|           |Кримський державний медичний університет |
|           |ім. С.І.Георгієвського,          |
|           |Харківський державний медичний      |
|           |університет,               |
|           |Харківська академія післядипломної освіти,|
|           |Донецький державний медичний університет, |
|           |Львівський державний медичний університет |
|           |ім. Данила Галицького           |
|           |                     |
|Ортопедія      |Інститут травматології та ортопедії АМНУ, |
|           |Харківський державний медичний      |
|           |університет,               |
|           |Харківська академія післядипломної освіти |
|           |                     |
|Пульмонологія    |Інститут фтизіатрії і пульмонології    |
|           |ім. Ф.Г.Яновського АМНУ,         |
|           |Інститут педіатрії, акушерства та     |
|           |гінекології АМНУ             |
|           |                     |
|Гематологія     |Інститут гематології та трансфузіології  |
|           |АМНУ                   |
|           |                     |
|Шкірні хвороби    |Інститут дерматології та венерології АМНУ,|
|           |Харківський державний медичний університет|
|           |                     |
|Очні хвороби     |Інститут очних хвороб і тканинної терапії |
|           |ім. В.П.Філатова АМНУ,          |
|           |Харківський державний медичний      |
|           |університет,               |
|           |Київська медична академія післядипломної |
|           |освіти ім. П.Л.Шупика           |
|           |                     |
|Стоматологія     |Національний медичний університет     |
|           |ім. акад. О.О.Богомольця,         |
|           |Інститут стоматології АМНУ,        |
|           |Українська медична стоматологічна     |
|           |академія,                 |
|           |Львівський державний медичний       |
|           |університет ім. Данила Галицького     |
|           |                     |
|Онкозахворювання   |Інститут онкології АМНУ,         |
|           |Київська медична академія післядипломної |
|           |освіти ім. П.Л.Шупика           |
|           |Харківський державний медичний      |
|           |університет                |
|           |Харківська академія післядипломної освіти |
|           |                     |
|Аномалії статевого  |Інститут ендокринології та обміну речовин |
|розвитку       |ім. В.П.Комісаренка АМНУ,         |
|           |Інститут охорони здоров'я дітей та    |
|           |підлітків АМНУ,              |
|           |Інститут урології АМН України Інституту  |
|           |спадкової патології АМНУ,         |
|           |Львівський державний медичний університет |
|           |ім. Данила Галицького,          |
|           |Харківський державний медичний      |
|           |університет,               |
|           |Харківська академія післядипломної освіти |
|           |                     |
|Ендокринна патологія |Інститут ендокринології та обміну речовин |
|           |ім. В.П.Комісаренка АМНУ,         |
|           |Інститут охорони здоров'я дітей та    |
|           |підлітків АМНУ              |
|           |Інституту спадкової патології АМНУ,    |
|           |Львівський державний медичний університет |
|           |ім. Данила Галицького,          |
|           |Харківська медична академія післядипломної|
|           |освіти,                  |
|           |Київська медична академія післядипломної |
|           |освіти ім. П.Л.Шупика           |
|           |                     |
|Хвороби вуха, горла, |Інститут отоларингології         |
|носа         |ім. проф. О.С.Коломійченка АМНУ      |
|           |                     |
|Атеросклероз,    |Інститут терапії АМНУ           |
|гіпертонічна хвороба |Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска  |
|           |АМНУ                   |
|           |                     |
|Первинні       |Міжвідомчі центри клінічної імунології на |
|імунодефіцитні стани |базі Інституту урології та Інституту   |
|           |нефрології АМНУ              |
|           |Інститут епідеміології та інфекційних   |
|           |хвороб ім. Л.В.Громашевського АМНУ    |
|           |Інститут педіатрії, акушерства та     |
|           |гінекології АМНУ,             |
|           |Національний медичний університет     |
|           |ім. акад. О.О. Богомольця,        |
|           |Львівський державний медичний університет |
|           |ім. Данила Галицького,          |
|           |Київська медична академія післядипломної |
|           |освіти ім. П.Л.Шупика           |
|           |                     |
|Хірургічна корекція |Інститут педіатрії, акушерства та     |
|вроджених вад    |гінекології АМНУ,             |
|розвитку       |Національний медичний університет     |
|           |ім. акад. О.О.Богомольця         |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 6
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   медико-генетичної допомоги
 
 
               СХЕМА
      обстеження вагітних групи високого ризику
          у медико-генетичній установі
 
 
-------------   -----------------------------  --------------
| ПАСПОРТНІ |   | АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ |  | ГЕНЕТИЧНИЙ |
|  ДАНІ  |   |     АНАМНЕЗ      |  |  АНАМНЕЗ |
-------------   -----------------------------  --------------
   |             |              |
   |             V              |
   |  -----------------------------------------------  |
   --->|   ПРОВЕДЕННЯ БІОХІМІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ   |<---
     -----------------------------------------------
   -------------------------------------------------------
   |                           |
   V                           V
------------ Так  ---------------   ---------- Так ------------
| РИЗИК ХП |------>|консультація |<----| УЗД  |<-----|РИЗИК ВВР |
|     |    |генетика   |   |2 РІВНЯ |   |     |
------------    ---------------   ----------   ------------
 Ні |            |                 |
   |  ----------------Так |   ------------------------  |Ні
   |-->| ІНВАЗИВНА ПД |----+----->| КАРІОТИПУВАННЯ ПЛОДА |  |
   |  ----------------  |   ------------------------  |
   |     |      |       -----------------  |
   |    Ні |------------+------------>|   НОРМА   |<---
   | ---------------- Так |       -----------------
   ---| Є УЗ-МАРКЕРИ |------
    ----------------
 
 
                   Додаток 7
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   медико-генетичної допомоги
 
 
              ПРОТОКОЛИ
      ультразвукового обстеження вагітних високого
       генетичного ризику у медико-генетичних
          закладах охорони здоров'я
 
 
              Протокол N 1
 
       УЗО вагітних високого генетичного ризику
           у I триместрі вагітності
 
 
УСТАНОВА: ________________________________________________________
 
Код _____________________________ Дата _________ первинно/повторно
 
N дослідження   П.І.п.Б. _______________________________________
 
Вік ________ років  Установа, що скерувала ______________________
 
Діагноз напр. ____________________________________________________
 
Остання менструація ______, Термін ____ тиж.; попереднє УЗД _____,
термін ____ тиж.
 
Методика сканування: трансабдоминальна/трансвагінальна
 
МАТКА: положення ____, контури (не)рівні,  форма:  звичайна,
кульовидна, неправильна
 
Розміри: довжина _______ мм, передньо-задній ______ мм, поперечний
______ мм, передня стінка ______ мм, задня стінка _____ мм; шийка:
____________ церв. канал __________
 
Міометрій: структура:  звичайна/змінена  (включення  диффузні,
осередками,       поодинокі)            множинні,
гиперехогенні/гипоехогенні/гетерогенні
 
Порожнина матки: деформації__________________, (ВМС) _____________
Аномалії развитку: _______
 
Об'ємні утворення (вузли: кількість ________, розміри __________
локалізація _______ форма ________ контури ___________ ехогенність
ехопровідність _______ особливості
 
ПЛОДНЕ ЯЙЦЕ: кількість _____, локалізація _______ розміри _______,
відповідають ____ тиж. жовтяничний мішок ______, амніон _________
 
Хоріон: локалізація ____________ товщина ____, структура _________
особливості ________ Відшарування (гематома) ___________ розміри
 
ЕМБРІОН: кількість _______, КТР ______ мм, відповідає _______ тиж.
____ дн.
серцебиття ________, ЧСС ____ /хв., комірцевий простір _____ мм,
носова кістка: візуалізується - не візуалізується
 
ЯЄЧНИКИ: Правий: розміри ______ мм, контури _____, структура _____
Лівий: розміри ________ мм, контури ____________, структура _____
 
Технічні умови візуалізації: (не)задовільні ______________________
 
ДІАГНОЗ: _________________________________________________________
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ: ____________________________________________________
 
 
 
              Протокол N 2а
 
       УЗО вагітних високого генетичного ризику
           у 18-22 тижні вагітності
 
 
Установа: ________________________________________________________
 
Код _________________________ Дата _____________ первинно/повторно
 
N дослідження    П.І.п.Б. _____________________________________
 
Вік _______ років Установа, що скерувала ________________________
 
Діагноз напр. ____________________________________________________
 
Остання менструація __________, Термін ______ тиж.; попереднє УЗД
_______, термін _____ тиж.
 
Кількість _____ живий(і) плод(и) в головному/тазовому передлежанні
 
ФЕТОМЕТРІЯ
 
------------------------------------------------------------------
|  Параметр плода   | мм  |  Параметр плода   | мм  |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Біпарієтальний розмір |    |Окружність голови    |    |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Лобно-потиличний    |    |Діаметр живота     |    |
|розмір         |    |            |    |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Цефалічний індекс   |    |окружність живота    |    |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Мозочок        |    |Діаметр грудної клітки |    |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Очниці (вер., гор.,  |    |Шлунок         |    |
|ін. ок.)        |    |            |    |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Довжина стегна: лівого |    |правого         |    |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Д. гомілки: лівої   |    |правої         |    |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Д. плеча: лівого    |    |правого         |    |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Д. передпліччя: лівого |    |правого         |    |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Нирка: ліва      |    |права          |    |
|(дов., п.-з., поп.)  |    |            |    |
|-----------------------+-------+------------------------+-------|
|Сечовий міхур     |    |Серце (дов., п.-з.,   |    |
|            |    |попер.)         |    |
------------------------------------------------------------------
 
Бокові шлуночки мозку (норм., патол.,  не  візуал.);  велика
цистерна: (норм., патол., не візуал.);
 
Обличчя (норм., патол., не візуал.); носо-губний трикутник (норм.,
патол., не візуал.); хребет (норм., патол., не візуал.);
 
кишечник (норм., патол., не візуал.); діафрагма (норм., патол., не
візуал.);
 
Легені  (норм., патол., не візуал.); печінка (норм., патол., не
візуал.); 4-камерний зріз серця (норм., патол., не візуал.);
магістр. судини (норм., патол., не візуал.); ЧСС____/хв., рухи
__________;
 
місце прикріплення пуповини до передньої черевної стінки ________;
стать: ХХ, ХУ, не візуал.
 
Розміри плода відповідають _______ тиж. гестації; непропорційні,
дійсний термін не визначено
 
Плацента розташована на передній, задній стінці матки, більше
праворуч/ліворуч, в дні, на __ см вище/у межах внутрішнього вічка,
структура плаценти _______; товщина: нормальна, зменшена/збільшена
до ____ мм; ступінь зрілості _____. Кількість навколоплодних вод:
норма, багатоводдя/маловоддя; Амніотичний індекс ___ см. Пуповина:
______ мм, має _____ судини.
 
Шийка та стінка матки (норм., патол., не візуал.);  ділянка
придатків (норм., патол., не візуал.)
 
ДІАГНОЗ: _________________________________________________________
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ: ____________________________________________________
 
 
             Протокол N 2б
 
    Поглиблене УЗО вагітних з цільовим пошуком вроджених
       вад серця плода у 18-22 тижні вагітності
 
 
Установа _________________________________________________________
 
Ехокардіограма
 
Код ___________________________ Дата ___________ первинно/повторно
 
N дослідження П.І.п.Б. __________________________________________
 
Вік ________ років Установа, що скерувала _______________________
 
Діагноз напр.: ___________________________________________________
 
Остання менструація ___________, Термін ______ тиж.; попереднє УЗД
_____, термін ____ тиж.
 
   1. Ехокардіограма плода гарної/середньої/поганої якості.
   2. Нормальні 4 камери серця, 2 шлуночки однакового розміру, 2
атріо-вентрікулярні клапани (трикуспідальний та мітральний) гарно
функціонують,  у  2  шлуночків  нормальна  контрактильність.
Інтравентрикулярна перетинка інтактна/дефект;
   foramen ovale  мм.
   3. З лівого шлуночку виходить одна a.ascendens, дуга та
a.descendens.
   4. A.pulmonalis виходить з правого шлуночку і розділяється на
2 гілки.
   5. Ритм синусовий, нормальний, ЧСС /хв.
 
   ЗАКЛЮЧЕННЯ:
   1. Нормальна інтракардіальна анатомія.
   2. УЗ-контроль через  тижні.
   3. Пренатальне  диспансерне  спостереження  за  плодом,
обстеження новонародженого кардіологом, кардіохірургом.
 
 
                   Додаток 8
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   медико-генетичної допомоги
 
 
               СХЕМА
       обстеження вагітних жінок по програмі
           біохімічного обстеження
 
 
------------------------------------------------------------------
|           |   1 триместр   |   2 триместр   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1. Термін обстеження |10-13 тижнів     |15-20 тижнів    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2. Маркери      |РАРР-А, вільна    |АФП, хоріонічний  |
|материнської     |бета-субодиниця   |гонадотропін    |
|сироватки      |хоріонічного     |(double-test), або |
|           |гонадотропіну    |АФП, ХГ, вільний  |
|           |(бета-ХГ)      |естріол       |
|           |           |(triple-test)    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3. Розрахунок    |Використовується   |Використовується  |
|індивідуального   |спеціалізована    |спеціалізована   |
|генетичного ризику  |комп'ютерна програма |комп'ютерна програма|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4. Параметри для   |Вік жінки, вага,   |Вік жінки, вага,  |
|розрахунку      |анамнез, рівень   |анамнез, рівень   |
|індивідуального   |РАРР-А та бета-ХГ,  |біохімічних маркерів|
|ризику        |та ультразвукові   |II триместру    |
|           |маркери - комірцевий |          |
|           |простір і кістка носу|          |
------------------------------------------------------------------Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка