Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні

Страница 13|          |    |направлена на    |показники      |          |          |розвитку      |       |
|          |    |зниження рівня   |кислотно-основного |          |          |          |       |
|          |    |сечової кислоти   |стану, загальний  |          |          |          |       |
|          |    |          |білок та      |          |          |          |       |
|          |    |          |фракції, холестерин,|          |          |          |       |
|          |    |          |трігліцеріди УЗД  |          |          |          |       |
|          |    |          |внутрішніх органів. |          |          |          |       |
|          |    |          |Клініко-      |          |          |          |       |
|          |    |          |генеалогічний аналіз|          |          |          |       |
|          |    |          |Консультації    |          |          |          |       |
|          |    |          |психоневролога,   |          |          |          |       |
|          |    |          |нефролога,     |          |          |          |       |
|          |    |          |невропатолога.   |          |          |          |       |
|          |    |          |Медико-генетичне  |          |          |          |       |
|          |    |          |консультування   |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Інші порушення   |Е 79.8 |Своєчасне      |Загальний аналіз  |Дієтотерапія.    |Метаболічний криз  |Поліпшення     |Пожиттєво   |
|обміну пуринів та  |    |медико-генетичне  |крові, сечі.    |Імуномодулятори.  |          |загального стану. |       |
|пірімідінов:    |    |консультування сімей|Біохімічний аналіз |Вітамінотерапія.  |          |Підвищення     |       |
|- гіпоурікемія   |    |з групи ризику по  |крові, креатінін;  |Метаболічна терапія |          |імунітету     |       |
|- імунодефіцитний  |    |порушенню обміну  |сечовина; сечова  |          |          |          |       |
|стан, зв'язаний з  |    |пуринів та     |кислота; залишковий |          |          |          |       |
|недостатністю    |    |пиримідінів.    |азот; електроліти; |          |          |          |       |
|ферментів      |    |Дієта, направлена  |загальний білок;  |          |          |          |       |
|метаболізма пуринів |    |на зниження рівня  |білкові фракції;  |          |          |          |       |
|(аденозіндезамінази |    |сечової кислоти   |коагулограма;    |          |          |          |       |
|та пуринуклеозід-  |    |          |імунологічне    |          |          |          |       |
|фосфорилази)    |    |          |обстеження. УЗД   |          |          |          |       |
|          |    |          |внутрішніх органів. |          |          |          |       |
|          |    |          |Аналіз фенотипу;  |          |          |          |       |
|          |    |          |генеалогічний    |          |          |          |       |
|          |    |          |аналіз.       |          |          |          |       |
|          |    |          |Консультації:    |          |          |          |       |
|          |    |          |нефролога, імунолога|          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Порушення пуринів та|    |Своєчасне      |Загальний аналіз  |У залежності від  |Метаболічний криз  |Поліпшення     |Пожиттєво   |
|пірімідинів,    |    |медико-генетичне  |крові, сечі,    |отриманих      |          |загального стану. |       |
|неуточнене     |    |консультування сімей|біохімічний аналіз |результатів     |          |Підвищення     |       |
|          |    |з групи ризику по  |крові, креатінін;  |обстеження     |          |імунітету     |       |
|          |    |порушенню обміну  |сечовина; сечова  |          |          |          |       |
|          |    |пуринів та     |кислота; залишковий |          |          |          |       |
|          |    |пиримідінів.    |азот; електроліти; |          |          |          |       |
|          |    |Дієта, направлена  |загальний білок;  |          |          |          |       |
|          |    |на зниження рівня  |білкові фракції;  |          |          |          |       |
|          |    |сечової кислоти   |коагулограма;    |          |          |          |       |
|          |    |          |імунологічне    |          |          |          |       |
|          |    |          |обстеження. УЗД   |          |          |          |       |
|          |    |          |внутрішніх органів. |          |          |          |       |
|          |    |          |Клініко-      |          |          |          |       |
|          |    |          |генеалогічний    |          |          |          |       |
|          |    |          |аналіз. Консультації|          |          |          |       |
|          |    |          |нефролога, імунолога|          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Ниркова       |N.25.0 |Медико-генетичне  |Загальноклінічний  |Дієтотерапія    |Погіршення стану  |Поліпшення     |Пожиттєве   |
|остеодистрофія   |N.25.0 |консультування   |аналіз крові, рівень|вітамін "Д"     |          |загального стану; |       |
|а) фосфат-діабет  |    |сімей, які мають  |загального та    |зростаючими дозами; |          |зменшення болі в  |       |
|(Х-зчеплений    |    |мають хворих з   |вільного кальцію,  |солі фосфорної   |          |нижніх кінцівках; |       |
|домінантний тип   |    |патологією скелету, |фосфору, лужної   |кислоти: активні  |          |позитивна динаміка |       |
|успадкування)    |    |нирок.       |фосфатази, PH,   |метаболіти вітаміну |          |психічного,    |       |
|б) хвороба де    |    |Преконцепційна   |бікарбонатів    |"Д";        |          |фізичного розвитку |       |
|Тоні-Дебре-Фанконі |    |профілактика.    |сироватки;     |санаторно-курортне |          |дитини (зріст та  |       |
|          |    |Пренатальна     |1.25(ОН)D, 25(ОН)D |лікування      |          |розвиток скелету); |       |
|          |    |УЗ-діагностика   |сироватки, рівень  |          |          |нормалізація    |       |
|          |    |          |ПТГ сироватки,   |          |          |лабораторних    |       |
|          |    |          |рівень канальцевої |          |          |показників;    |       |
|          |    |          |реабсорбції фосфату |          |          |покращення індексу |       |
|          |    |          |(КРФ), швидкість  |          |          |здоров'я; зниження |       |
|          |    |          |клубочкової     |          |          |показників     |       |
|          |    |          |фільтрації (ШКФ)  |          |          |загальної дитячої |       |
|          |    |          |(визначення     |          |          |захворюваності   |       |
|          |    |          |співвідношення   |          |          |          |       |
|          |    |          |КРФ/ШКФ).      |          |          |          |       |
|          |    |          |Рентгенографія   |          |          |          |       |
|          |    |          |кісток,       |          |          |          |       |
|          |    |          |денситометрія кісток|          |          |          |       |
|          |    |          |УЗД нирок, КТ та  |          |          |          |       |
|          |    |          |МРТ. Консультації  |          |          |          |       |
|          |    |          |ортопеда,      |          |          |          |       |
|          |    |          |стоматолога,    |          |          |          |       |
|          |    |          |невропатолога    |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Нефрогений     |N.25.1 |Медико-генетичне  |Загальноклінічний  |Дієтотерапія    |Погіршення стану  |Поліпшення     |Пожиттеве   |
|нецукровий діабет  |    |консультування   |аналіз крові, рівень|тіазидові діуретики |          |загального стану; |       |
|(Х-зчепленний    |    |сімей, які мають  |натрію, калію,   |або тіазидові    |          |позитивна динаміка |       |
|домінантний тип   |    |мають хворих з   |кальцію та хлоридів |діуретики в     |          |психічного,    |       |
|спадкування)    |    |патологією скелету, |сироватки, PH,   |комбінації з калій |          |фізичного розвитку |       |
|          |    |нирок.       |бікарбонати     |зберігаючими    |          |дитини;      |       |
|          |    |Преконцепційна   |сироватки рівень  |діуретиками;    |          |нормалізація    |       |
|          |    |профілактика.    |АДГ, гормонів    |санаторно-курортне |          |лабораторних    |       |
|          |    |Пренатальна     |гіпофізу.      |лікування      |          |показників;    |       |
|          |    |діагностика     |Загальноклінічний  |          |          |покращення індексу |       |
|          |    |скелетних аномалій |аналіз сечі та вміст|          |          |здоров'я; зниження |       |
|          |    |          |калію, кальцію,   |          |          |показників     |       |
|          |    |          |натрію та хлоридів, |          |          |загальної дитячої |       |
|          |    |          |бікарбонатів,    |          |          |захворюваності   |       |
|          |    |          |сечовини, манітолу, |          |          |          |       |
|          |    |          |глюкози,      |          |          |          |       |
|          |    |          |амінокислот,    |          |          |          |       |
|          |    |          |швидкість      |          |          |          |       |
|          |    |          |клубочкової     |          |          |          |       |
|          |    |          |фільтрації (ШКФ),  |          |          |          |       |
|          |    |          |одночасне визначення|          |          |          |       |
|          |    |          |осмолярності плазми,|          |          |          |       |
|          |    |          |осмолярності сечі та|          |          |          |       |
|          |    |          |рівня АДГ плазми.  |          |          |          |       |
|          |    |          |Рентгенографія   |          |          |          |       |
|          |    |          |черепа. Клініко-  |          |          |          |       |
|          |    |          |генеалогічний    |          |          |          |       |
|          |    |          |аналіз.       |          |          |          |       |
|          |    |          |Консультації    |          |          |          |       |
|          |    |          |ортопеда,      |          |          |          |       |
|          |    |          |стоматолога,    |          |          |          |       |
|          |    |          |невропатолога,   |          |          |          |       |
|          |    |          |офтальмолога    |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Інші та неуточнені |N.25.8 |Медико-генетичне  |Загальноклінічний  |Дієта залежить від |Погіршення стану  |Поліпшення     |Стаціонар:  |
|тубулопатії     |N.25.9 |консультування   |аналіз крові.    |виду тубулопатії;  |          |загального стану; |ускл. 4 тиж., |
|          |    |сімей, які мають  |Вміст калію,    |симптоматичне    |          |нормалізація    |неускл.    |
|          |    |мають хворих з   |кальцію, натрію та |лікування;     |          |лабораторних    |2 тиж.;    |
|          |    |патологією скелету, |хлоридів, РН    |специфічне лікування|          |показників;    |       |
|          |    |нирок.       |бікарбонатів    |від виду      |          |покращення індексу |       |
|          |    |Преконцепційна   |сироватки; рівню  |тубулопатії     |          |здоров'я; зниження |       |
|          |    |профілактика.    |амінокислот,    |          |          |показників     |       |
|          |    |Пренатальна     |гормонів гіпофізу, |          |          |загальної дитячої |       |
|          |    |діагностика     |клінічний аналіз  |          |          |захворюваності   |       |
|          |    |скелетних аномалій у|сечі, вміст калію, |          |          |          |       |
|          |    |разі виявлення   |кальцію, натрію та |          |          |          |       |
|          |    |патології -     |хлоридів,      |          |          |          |       |
|          |    |обов'язкове     |бікарбонатів сечі, |          |          |          |       |
|          |    |консультування   |осмотичних речовин |          |          |          |       |
|          |    |лікаря-ортопеда   |швидкість      |          |          |          |       |
|          |    |новонародженного  |клубочкової     |          |          |          |       |
|          |    |          |фільтрації.     |          |          |          |       |
|          |    |          |Рентгенографія   |          |          |          |       |
|          |    |          |кісток УЗД нирок.  |          |          |          |       |
|          |    |          |КТ та МРТ.     |          |          |          |       |
|          |    |          |Клініко-      |          |          |          |       |
|          |    |          |генеалогічний    |          |          |          |       |
|          |    |          |аналіз. Консультації|          |          |          |       |
|          |    |          |ортопеда,      |          |          |          |       |
|          |    |          |стоматолога,    |          |          |          |       |
|          |    |          |невропатолога,   |          |          |          |       |
|          |    |          |офтальмолога    |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Порушення обміну  |Е 75  |Медико-генетичне  |Контроль      |Препарати, які   |Метаболічний криз  |Зниження активності|Пожиттєво   |
|сфінголіпідів та  |    |консультування   |антропометричних  |поліпшують     |          |патологічного   |       |
|інші хвороби    |    |сімей, які мають  |показників.     |метаболічні процеси |          |процесу. Тривала  |       |
|накопичення ліпідів |    |хворих з хворобами |Лабораторний:    |в центральній    |          |клінічна ремісія. |       |
|Гангліоз GM-2    |Е 75.0 |накопичення і    |загальний аналіз  |нервовій системі і |          |Нормалізація    |       |
|Інший гангліозидоз |Е 75.1 |пояснювання     |крові, сечі,    |нормалізують    |          |функцій органів та |       |
|Інший сфінголіпідоз |Е 75.2 |генетичного ризику. |біохімічний аналіз |клітинні мембрани  |          |систем. Покращення |       |
|Сфінголіпідоз,   |Е 75.3 |Преконцепційна   |крові (АлТ, АсТ,  |(ноотропи, АТФ,   |          |загального стану  |       |
|неуточнений     |    |профілактика.    |кисла фосфатаза,  |вітаміни Е, А,   |          |          |       |
|Ліпофусциноз    |Е 75.4 |Пренатальна     |жовчні кислоти,   |групи В та інші),  |          |          |       |
|нейронів      |    |діагностика шляхом |ліпопротеіди,    |протисудомні    |          |          |       |
|Інші порушення   |Е 75.5 |амніоцентезу з   |холестерин,     |препарати,     |          |          |       |
|накопичення, ліпідів|    |дослідженням    |тригліцериди,    |гепатопротектори,  |          |          |       |
|(хвороба Гоше)   |    |ферментативної   |показники      |зниження фізичних  |          |          |       |
|Порушення      |Е 75.6 |активності і прямим |кальцієво-фосфорного|та емоційних    |          |          |       |
|накопичення ліпідів,|    |визначенням     |обміну), імунограма,|навантажень,    |          |          |       |
|неуточнене     |    |нуклеотидної    |тонкошарова     |ортопедична     |          |          |       |
|          |    |послідовності гену |хроматографія    |корекція,      |          |          |       |
|          |    |          |олігосахаридів сечі,|дегідратуюча терапія|          |          |       |
|          |    |          |оксіпролін сечі,  |(за показаннями).  |          |          |       |
|          |    |          |глікозаміноглікани |Цередаза кожні   |          |          |       |
|          |    |          |сечі. Визначення  |2 тижні, постійно. |          |          |       |
|          |    |          |активності ферментів|Нестероїдні     |          |          |       |
|          |    |          |в лейкоцитах та   |протизапальні засоби|          |          |       |
|          |    |          |культурі шкіряних  |(індометацин,    |          |          |       |
|          |    |          |фібробластів,    |вольтарен,     |          |          |       |
|          |    |          |функціональна    |диклофенак натрію). |          |          |       |
|          |    |          |ехографія печінки, |Хірургічна корекція |          |          |       |
|          |    |          |селезінки, нирок і |переломів      |          |          |       |
|          |    |          |серця, електро-   |          |          |          |       |
|          |    |          |енцефалографія.   |          |          |          |       |
|          |    |          |Комп'ютерна     |          |          |          |       |
|          |    |          |томографія мозку,  |          |          |          |       |
|          |    |          |ядерно-магнітно-  |          |          |          |       |
|          |    |          |резонансна     |          |          |          |       |
|          |    |          |томографія     |          |          |          |       |
|          |    |          |головного мозку,  |          |          |          |       |
|          |    |          |офтальмоскопія.   |          |          |          |       |
|          |    |          |Рентгенографія   |          |          |          |       |
|          |    |          |кульгових суглобів, |          |          |          |       |
|          |    |          |черепа, кістяка   |          |          |          |       |
|          |    |          |1 раз.       |          |          |          |       |
|          |    |          |Рентгенографія   |          |          |          |       |
|          |    |          |стегнової кістки  |          |          |          |       |
|          |    |          |1 раз.       |          |          |          |       |
|          |    |          |Біопсія кісткового |          |          |          |       |
|          |    |          |мозку, печінки,   |          |          |          |       |
|          |    |          |селезінки, шкіри  |          |          |          |       |
|          |    |          |1 раз.       |          |          |          |       |
|          |    |          |Молекулярно-    |          |          |          |       |
|          |    |          |генетичне      |          |          |          |       |
|          |    |          |дослідження     |          |          |          |       |
|          |    |          |(визначення     |          |          |          |       |
|          |    |          |локалізації гену). |          |          |          |       |
|          |    |          |Консультація:    |          |          |          |       |
|          |    |          |генетика 2 рази на |          |          |          |       |
|          |    |          |місяць,       |          |          |          |       |
|          |    |          |психоневролога   |          |          |          |       |
|          |    |          |1 раз на місяць,  |          |          |          |       |
|          |    |          |пульмонолога    |          |          |          |       |
|          |    |          |за показаннями;   |          |          |          |       |
|          |    |          |гематолога     |          |          |          |       |
|          |    |          |1 раз на 6 місяців; |          |          |          |       |
|          |    |          |кардіолога 1 раз на |          |          |          |       |
|          |    |          |6 місяців; хірурга |          |          |          |       |
|          |    |          |1 раз на рік;    |          |          |          |       |
|          |    |          |психолога 1 раз на |          |          |          |       |
|          |    |          |рік; сурдолога   |          |          |          |       |
|          |    |          |1 раз на рік    |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Порушення обміну  |Е 76  |Медико-генетичне  |Визначення екскреції|Операція килосічення|Метаболічний криз, |Покращення     |Пожиттєво   |
|глікозаміногліканів |    |консультування.   |глікозаміногліканів |Ортопедо-хірургічна |протезування    |самопочуття.    |       |
|Мукополісахаридоз, |Е 76.0 |Преконцепційна   |в сечі. Загальний  |корекція      |хірургічна корекція |Зниження      |       |
|тип I        |    |профілактика.    |аналіз крові та   |нестабільності   |          |інтенсивності   |       |
|Мукополісахаридоз, |Е 76.1 |Пренатальна     |сечі,        |шийного відділу   |          |патологічного   |       |
|тип II       |    |діагностика шляхом |бактеріологічне   |хребта. Протезування|          |процесу. Збільшення|       |
|Інші        |Е 76.1 |амніоцентезу з   |дослідження     |клапанів серця   |          |тривалості     |       |
|мукополісахаридози |    |дослідженням    |харкотиння,     |Дистракція та    |          |клінічної ремісії. |       |
|Мукополісахаридози, |Е 76.2 |ферментативної   |визначення     |фіксація хребта.  |          |Покращення функції |       |
|неуточнені     |    |активності і прямим |креатиніну в сечі, |Операція шунтування |          |органів та систем. |       |
|Інші порушення   |Е 76.3 |визначенням     |ферментів в     |шлуночків мозку.  |          |Збільшення     |       |
|обміну       |    |нуклеотидної    |лейкоцитах та    |Операція по     |          |амплітуди     |       |
|глікозаміногліканів |    |послідовності гену |культурі шкіряних  |розсіченню     |          |рухливості     |       |
|Порушення обміну  |Е 76.8 |          |фібробластів.    |карпальних зв'язок. |          |суглобів.     |       |
|глікозаміногліканів,|    |          |Ехографія печінки, |Парацентез     |          |Збільшення     |       |
|неуточнені     |    |          |селезінки, нирок,  |барабанної     |          |тривалості строків |       |
|          |    |          |ЕКГ, ЕхоКГ, ЕЕГ.  |перетинки.     |          |рухової активності |       |
|          |    |          |Рентгенографія   |Аденоктомія.    |          |пацієнта      |       |
|          |    |          |шийного відділу   |Протизапальні    |          |          |       |
|          |    |          |хребта, трубчатих  |препарати,     |          |          |       |
|          |    |          |кісток, кисті з   |серцево-судинні   |          |          |       |
|          |    |          |променевозап'ясним |препарати, вітаміни |          |          |       |
|          |    |          |суглобом, великих  |В, Е, А,      |          |          |       |
|          |    |          |суглобів, грудної  |гепатопротектори,  |          |          |       |
|          |    |          |клітини.      |ноотропи.      |          |          |       |
|          |    |          |Аудіографія.    |Муколітичні та   |          |          |       |
|          |    |          |Молекулярно-    |відхаркуючі засоби. |          |          |       |
|          |    |          |генетичне      |Вібраційний масаж  |          |          |       |
|          |    |          |дослідження.    |грудної клітини.  |          |          |       |
|          |    |          |Консультації:    |Гідрокінезотерапія. |          |          |       |
|          |    |          |психоневролога,   |Дихальна гімнастика.|          |          |       |
|          |    |          |ортопеда,      |Використання    |          |          |       |
|          |    |          |кардіолога,     |слухових апаратів. |          |          |       |
|          |    |          |хірурга, психолога, |Трансплантація   |          |          |       |
|          |    |          |сурдолога,     |кісткового мозоку, |          |          |       |
|          |    |          |офтальмолога,    |ферментозамісна   |          |          |       |
|          |    |          |стоматолога     |терапія       |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Нейрофіброматоз   |Q 85.0 |Медико-генетичне  |Загальноклінічний  |Симптоматичне.   |При поєднаних вадах,|Поліпшення     |Пожиттєво   |
|Нейрофіброматоз   |    |консультування.   |аналіз крові, сечі, |Профілактика    |що потребують    |загального стану; |       |
|II типу       |    |Преконцепційна   |ЕКГ, клініко-    |ускладненьта    |госпіталізації   |уповільнення    |       |
|Туберозний склероз |Q 85.1 |профілактика з   |генеалогічний    |розвитку неоплазії. |          |прогресування   |       |
|          |    |попередженням дії  |аналіз, молекулярно-|Уникнення інсоляції,|          |процесу;      |       |
|          |    |можливих відомих  |генетичний аналіз, |застосування    |          |відновлення функцій|       |
|          |    |тератогенів     |УЗД внутрішніх   |біостимуляторів,  |          |ряду органів та  |       |
|          |    |          |органів, ЕЕГ, РЕГ, |гормонів      |          |систем.      |       |
|          |    |          |ЕХО-ЕГ.       |          |          |Відсутність    |       |
|          |    |          |ЯМРТ за показанням. |          |          |пухлинного росту  |       |
|          |    |          |Консультації    |          |          |          |       |
|          |    |          |невропатолога,   |          |          |          |       |
|          |    |          |окуліста,      |          |          |          |       |
|          |    |          |дерматолога,    |          |          |          |       |
|          |    |          |сурдолога,     |          |          |          |       |
|          |    |          |нейрохірурга    |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Атаксія-      |G 11.3 |Медико-генетичне  |Загальноклінічне  |Симптоматичне.   |При поєднаних вадах,|Поліпшення     |Пожиттєво   |
|телеангіектазія   |    |консультування.   |обстеження     |Профілактика    |що потребують    |загального стану; |       |
|          |    |Преконцепційна   |(кл. аналіз крові, |ускладнень та    |госпіталізації. При |Уповільнення    |       |
|          |    |профілактика з   |сечі, ЕКГ),     |пухлинного росту.  |ускладненнях.    |прогресування   |       |
|          |    |попередженням дії  |імунограма, клініко-|Хворим не показано: |          |захворювання;   |       |
|          |    |можливих відомих  |генеалогічний    |інсоляція,     |          |Відсутність    |       |
|          |    |тератогенів     |аналіз, УЗД     |призначення     |          |пухлинного росту  |       |
|          |    |          |внутрішніх органів, |біостимуляторів,  |          |          |       |
|          |    |          |ЕЕГ, РЕГ, ЕХО-ЕГ,  |гормонів      |          |          |       |
|          |    |          |ЯМРТ. Консультації |          |          |          |       |
|          |    |          |імунолога,     |          |          |          |       |
|          |    |          |невропатолога,   |          |          |          |       |
|          |    |          |окуліста      |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Синдром       |Q 85.8 |Медико-генетичне  |Загальноклінічне  |Симптоматичне.   |При поєднаних вадах,|Поліпшення     |Пожиттєво   |
|Кліппеля-Треноне  |    |консультування.   |обстеження     |Масаж здорової   |що потребують    |загального стану, |       |
|          |    |Преконцепційна   |(кл. аналіз крові, |сторони, ЛФК.    |госпіталізації.   |попередження    |       |
|          |    |профілактика з   |сечі, ЕКГ), клініко-|Профілактика    |Хірургічна корекція |сколіозу,     |       |
|          |    |попередженням дії  |генеалогічний    |ускладнень з боку  |          |профілактика    |       |
|          |    |можливих відомих  |аналіз, УЗД     |ЦНС, вторинного   |          |розвитку пухлин  |       |
|          |    |тератогенів     |внутрішніх органів, |сколіозу, пухлин.  |          |          |       |
|          |    |          |1-2 рази на рік ЕЕГ,|Хворим не показано: |          |          |       |
|          |    |          |РЕГ, ЕХО-ЕГ, РВГ  |інсоляція,     |          |          |       |
|          |    |          |ЯМРТ. Консультації |призначення     |          |          |       |
|          |    |          |ортопеда, окуліста, |біостимуляторів,  |          |          |       |
|          |    |          |невропатолога,   |гормонів      |          |          |       |
|          |    |          |судинного хірурга, |          |          |          |       |
|          |    |          |у випадку вагітності|          |          |          |       |
|          |    |          |УЗД з        |          |          |          |       |
|          |    |          |синдромологічним  |          |          |          |       |
|          |    |          |аналізом      |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Хвороба       |Q 85.8 |Медико-генетичне  |Загальноклінічне  |Симптоматичне,   |При поєднаних вадах,|Поліпшення     |Пожиттєво   |
|Штурге-Вебера    |    |консультування.   |обстеження     |антіконвульсантна  |що потребують    |загального стану. |       |
|          |    |Преконцепційна   |(кл. аналіз крові, |терапія.      |госпіталізації.   |припинення або   |       |
|          |    |профілактика з   |сечі, ЕКГ) клініко- |Тактика ведення   |Хірургічна корекція |зменшення     |       |
|          |    |попередженням дії  |генеалогічний    |спрямована на    |          |епі приступів.   |       |
|          |    |можливих відомих  |аналіз, УЗД     |профілактику    |          |Відсутність    |       |
|          |    |тератогенів     |внутрішніх органів, |розвитку пухлин.  |          |пухлинного процесу |       |
|          |    |          |офтальмоскопія,   |Хворим не показано: |          |          |       |
|          |    |          |ЕЕГ, РЕГ, ЕХО-ЕГ,  |інсоляція,     |          |          |       |
|          |    |          |ЯМРТ. Консультації |призначення     |          |          |       |
|          |    |          |окуліста,      |біостимуляторів,  |          |          |       |
|          |    |          |невропатолога,   |гормонів      |          |          |       |
|          |    |          |хірурга,      |          |          |          |       |
|          |    |          |дерматолога     |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Хвороба Рандю-   |Q 85.8 |Медико-генетичне  |Загальноклінічне  |Симптоматичне.   |При поєднаних вадах,|Поліпшення     |Пожиттєво   |
|Ослера       |    |консультування.   |обстеження     |профілактика    |що потребують    |загального стану, |       |
|          |    |Преконцепційна   |(кл. аналіз крові, |геморрагічних    |госпіталізації, при |Відсутність    |       |
|          |    |профілактика з   |сечі, ЕКГ),     |ускладнень.     |кровотечах.     |кровотеч.     |       |
|          |    |попередженням дії  |коагулограма,    |Профілактика пухлин.|Для хірургічної   |Відсутність    |       |
|          |    |можливих відомих  |клініко-      |Хворим не показано: |корекції      |пухлинного росту  |       |
|          |    |тератогенів     |генеалогічний    |інсоляція,     |          |          |       |
|          |    |          |аналіз, УЗД     |призначення     |          |          |       |
|          |    |          |внутрішніх органів, |біостимуляторів,  |          |          |       |
|          |    |          |ЕЕГ, РЕГ, ЕХО-ЕГ,  |гормонів      |          |          |       |
|          |    |          |ФТС, ЯМРТ.     |          |          |          |       |
|          |    |          |Консультації ЛОР,  |          |          |          |       |
|          |    |          |невропатолог,    |          |          |          |       |
|          |    |          |хірург,       |          |          |          |       |
|          |    |          |гастроентеролог   |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Хвороба       |Q 85.8 |Медико-генетичне  |Загальноклінічне  |Симптоматичне,   |При поєднаних вадах,|Поліпшення     |Пожиттєво   |
|Гіппеля-Ландау   |    |консультування.   |обстеження     |тактика ведення   |що потребують    |загального стану. |       |
|Синдром       |    |Преконцепційна   |(кл. аналіз крові, |спрямована на    |госпіталізації   |Збереження зору.  |       |
|базально-клітинного |    |профілактика з   |сечі, ЕКГ), клініко-|профілактику    |          |Профілактика    |       |
|невусу       |    |попередженням дії  |генеалогічний    |ускладнень в    |          |кровотеч.     |       |
|Синдром множинних  |    |можливих відомих  |аналіз, УЗД     |перебігу      |          |Відсутність    |       |
|лентіго       |    |тератогенів     |внутрішніх органів, |захворювання, на  |          |пухлинного росту  |       |
|Шкіряний меланоз  |    |          |ЕЕГ, РЕГ, ЕХО-ЕГ,  |профілактику    |          |          |       |
|Розсіяний ангіоматоз|    |          |ЯМРТ. Консультації |розвитку неоплазій. |          |          |       |
|          |    |          |генетика, окуліста, |Хворим не показано: |          |          |       |
|          |    |          |нейрохірурга, інших |- інсоляція;    |          |          |       |
|          |    |          |фахівців      |- призначення    |          |          |       |
|          |    |          |(за показниками)  |біостимуляторів,  |          |          |       |
|          |    |          |          |гормонів      |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Синдром Дауна    |Q 90  |Медико-генетичне  |Цитогенетичні    |Ноотропні препарати.|При поєднаних вадах,|Соціальна     |Пожиттєво   |
|          |    |консультування   |дослідження.    |Вітамінотерапія.  |що потребують    |адаптація.     |       |
|          |    |сімей, які мають  |Клінічний аналіз  |Масаж.       |госпіталізації   |Збільшення     |       |
|          |    |хворих з цією    |крові, сечі, УЗД  |Профілактика    |          |тривалості життя  |       |
|          |    |патологією.     |печінки, нирок,   |інфекційних хвороб. |          |          |       |
|          |    |Преконцепційна   |ЕхоКГ, по показанням|Лікування      |          |          |       |
|          |    |профілактика    |ЯМРТ, по показанням.|симптоматичне.   |          |          |       |
|          |    |          |Консультації    |ЛФК         |          |          |       |
|          |    |          |генетика,      |          |          |          |       |
|          |    |          |кардіолога, по   |          |          |          |       |
|          |    |          |показанням окуліста,|          |          |          |       |
|          |    |          |гематолога,     |          |          |          |       |
|          |    |          |гастроентеролога,  |          |          |          |       |
|          |    |          |невропатолога    |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Синдром Едвардса та |Q 91  |Медико-генетичне  |Цитогенетичні    |Лікування      |При поєднаних вадах,|Збільшення     |Пожиттєво   |
|Патау        |    |консультування   |дослідження, УЗД  |симптоматичне.   |що потребують    |тривалості життя  |       |
|          |    |сімей, які мають  |печінки, нирок,   |Операції з приводу |госпіталізації   |          |       |
|          |    |хворих з цією    |головного мозку, по |вроджених вад    |          |          |       |
|          |    |патологією.     |показанням. Ехо КГ, |розвитку      |          |          |       |
|          |    |Преконцепційна   |по показанням.   |(по життєвим    |          |          |       |
|          |    |профілактика    |ЯМРТ, по показанням.|показанням).    |          |          |       |
|          |    |          |Консультації    |Профілактика    |          |          |       |
|          |    |          |генетика,      |інфекційних хвороб |          |          |       |
|          |    |          |кардіолога,     |          |          |          |       |
|          |    |          |невропатолога,   |          |          |          |       |
|          |    |          |нефролога, хірурга |          |          |          |       |
|          |    |          |по показанням    |          |          |          |       |
|          |    |          |окуліста по     |          |          |          |       |
|          |    |          |показанням     |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Моносомія і делеції |Q 93  |          |Цитогенетичне    |Лікування      |При поєднаних вадах,|Соціальна     |Пожиттєво   |
|аутосом,      |    |          |дослідження.    |симптоматичне.   |що потребують    |адаптація.     |       |
|некласифіковані в  |    |          |Консультації    |Реабілітація у   |госпіталізації   |Покращення     |       |
|інших рубриках   |    |          |невропатолога,   |невропатолога,   |          |загального стану. |       |
|          |    |          |ендокринолога,   |психіатра.     |          |Відсутність    |       |
|          |    |          |окуліста, ортопеда, |ЛФК.        |          |ускладнень.    |       |
|          |    |          |нефролога. УЗД за  |Масаж        |          |Збільшення     |       |
|          |    |          |показаннями     |          |          |тривалості життя  |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Синдром       |Q 96.0 |Медико-генетичне  |Лабораторні:    |Лапароскопія.    |При поєднаних вадах,|Правильне     |Пожиттєво   |
|Шерешевського-   |Q 96.1 |консультування   |цитогенетичні    |Замісна терапія   |що потребують    |формування     |       |
|Тернера       |Q 96.2 |сімей, які мають  |дослідження     |жіночими половими  |госпіталізації   |жіночого фенотипу. |       |
|(Дісгенезія гонад) |Q 96.3 |хворих з синдромом |однократно,     |гормонами;     |          |Нормалізація    |       |
|- ДГ -       |Q 96.4 |Шерешевського-   |ДНК-діагностика   |застосування    |          |функції органів  |       |
|          |Q 96.8 |Тернера.      |однократно,     |гепотопротекторов; |          |та систем.     |       |
|          |Q 96.9 |Дієтотерапія.    |дослідження гормонів|вітамінотерапія;  |          |Поліпшення     |       |
|          |    |ЛФК.        |сироватки крові   |св + К, обережно  |          |соматичного та   |       |
|          |    |Преконцепційна   |(ФСГ, ЛГ,      |фізіотерапія    |          |психічного статуса.|       |
|          |    |профілактика.    |тестостерон,    |          |          |Скорочення термінів|       |
|          |    |Пренатальна     |естрадіол),     |          |          |соціальної     |       |
|          |    |діагностика     |біохімічний аналіз |          |          |адаптації     |       |
|          |    |          |крові, загальний  |          |          |          |       |
|          |    |          |аналіз сечі,    |          |          |          |       |
|          |    |          |дослідження рівня  |          |          |          |       |
|          |    |          |17КС сум. та по   |          |          |          |       |
|          |    |          |фракціям,      |          |          |          |       |
|          |    |          |функціональні:   |          |          |          |       |
|          |    |          |визначення     |          |          |          |       |
|          |    |          |кісткового віку,  |          |          |          |       |
|          |    |          |однократно УЗД   |          |          |          |       |
|          |    |          |органів черевної  |          |          |          |       |
|          |    |          |порожнини, УЗД   |          |          |          |       |
|          |    |          |органів малого таза.|          |          |          |       |
|          |    |          |Консультації:    |          |          |          |       |
|          |    |          |педіатра, терапевта,|          |          |          |       |
|          |    |          |гінеколога,     |          |          |          |       |
|          |    |          |ендокрінолога,   |          |          |          |       |
|          |    |          |психоневролога,   |          |          |          |       |
|          |    |          |хірурга       |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Дісгенезія гонад:  |    |Медико-генетичне  |Лабораторні:    |Лапароскопія.    |При поєднаних вадах,|Правильне     |Пожиттєво   |
|2.1. "Чиста" форма |    |консультування   |цитогенетичні    |Замісна терапія   |що потребують    |формування жіночого|       |
|ДГ         |    |сімей, які мають  |дослідження,    |жіночими половими  |госпіталізації   |фенотипу.     |       |
|2.2. "Змішана"   |    |хворих з синдромом |однократно     |гормонами;     |          |Нормалізація    |       |
|форма ДГ      |    |Шерешевського-   |ДНК-діагностика,  |застосування    |          |функції органів  |       |
|          |    |Тернера.      |однократно.     |гепотопротекторов; |          |та систем.     |       |
|          |    |Дієтотерапія.    |Дослідження гормонів|вітамінотерапія;  |          |Поліпшення     |       |
|          |    |ЛФК.        |сироватки крові   |св + К, обережно  |          |соматичного та   |       |
|          |    |Преконцепційна   |(ФСГ, ЛГ,      |фізіотерапія.    |          |психічного статусу.|       |
|          |    |профілактика.    |тестостерон,    |Лапаратомія.    |          |Скорочення термінів|       |
|          |    |Пренатальна     |естрадіол).     |Видалення      |          |соціальної     |       |
|          |    |діагностика     |Біохімічний аналіз |дисгенетичних гонад |          |адаптації     |       |
|          |    |          |крові, загальний  |          |          |          |       |
|          |    |          |аналіз сечі,    |          |          |          |       |
|          |    |          |дослідження рівня  |          |          |          |       |
|          |    |          |17КС сум. та по   |          |          |          |       |
|          |    |          |фракціям.      |          |          |          |       |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка