Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про співробітництво між Головною державною інспекцією з карантину рослин Міністерства сільського господарства і продовольства України і Службою захисту рослин Міністерства сільського господарства, природовикористання та рибоводства Нідерландів

              Меморандум
   про співробітництво між Головною державною інспекцією з
   карантину рослин Міністерства сільського господарства і
  продовольства України і Службою захисту рослин Міністерства
  сільського господарства, природовикористання та рибоводства
              Нідерландів
 
 
   Головна державна інспекція з карантину рослин Міністерства
сільського господарства і продовольства України і Служба захисту
рослин Міністерства сільського господарства, природовикористання
та рибоводства Нідерландів, в подальшому - Сторони
   маючи зацікавленність в подальшому розвитку двостороннього
співробітництва в галузі карантинного контролю за рослинами;
   в цілях покращання захисту територій своїх  держав  від
проникнення організмів, які підпадають під карантинний контроль за
рослинами, а також для покращання якості насіння, рослинних
материалів і продуктів рослинництва для торгівлі і обміну між
двома країнами
   прийшли до наступного заключення:
 
               Стаття 1
 
   Уповноваженими органами в тексті даного Меморандуму є:
 
   з української сторони - Головна інспекція з карантину рослин
               Міністерства сільського господарства
               і продовольства України;
   з голландскої сторони - Служба захисту рослин Міністерства
               сільського       господарства,
               природовикористання  і  рибоводства
               Нідерландів.
 
               Стаття 2
 
   В цілях  розуміння  даного  Меморандуму  представляеться
доцільним використання наступних термінів:
   рослини: живі рослини та живі частини  рослин, включаючи
насіння;
   насіння: насіння в ботанічному змісті, які використовуються
для посадки;
   продукти рослинництва:  продукти  рослинного  походження,
необроблені або які пройшли первинну обробку і, таким чином, не є
вже рослинами;
   карантинні об'єкти: шкідники, хвороби рослин і бур'яни, які
мають карантинне значення для української сторони, згідно Додатку
N  1  до  цього  Меморандуму і обумовлені Директивою 77/93
Європейського Союза для голландської сторони.
   підкарантинний вантаж:  рослини,  продукти рослинництва і
рослинні матеріали,  які  можуть  нести  в  собі  небезпеку
розповсюдження   карантинних   об'єктів,   які  підлягають
фітосанітарному контролю.
 
               Стаття 3
 
   Сторони будуть  попереджати  ввезення  на   територію
країни-імпортера карантинних об'єктів, які можуть бути присутніми
в підкарантинному вантажі країни-експортера згідно законодавства
країни-імпортера в галузі здійснення фітосанітарного контролю.
   Кожна партія вантажу, яка підлягає карантинному контролю, яка
імпортується  з  території  однієї  із  сторін,  повинна
супроводжуватись  фітосанітарним  сертифікатом, який видається
офіціальним органом країни-експортера та  відповідає  вимогам
країни-імпортера. Фітосанітарний сертифікат повинен свідчити про
те, що підкарантинний вантаж відповідає фітосанітарним вимогам,
передбаченим законодавством країни-імпортера.
   Сертифікат повинен мати  форму,  встановлену  Міжнародною
конвенцією по захисту рослин від 6 грудня 1951 р. ( 995_805 ) і
повинен бути оформлений службами карантину рослин або службами по
захисту рослин країни-експортера.
 
               Стаття 4
 
   Сторони прийшли  до  згоди,  що папір, пластик та інші
матеріали, сіно, солома, торф,  які  не  сміщують  об'єктів
карантинного  контролю,  можуть  бути  використані  в якості
упаковочного матеріалу для вантажу, який підпадає під карантинний
контроль.
   Засоби транспортування,   які   використовуються   для
транспортування підкарантинних вантажів, повинні бути ретельно
очищені, а при необхідності - знезаражені.
 
               Стаття 5
 
   Наявність фітосанітарного сертифікату не виключає права обох
сторін  проводити  інспекцію карантинного контролю вантажу у
відповідності з правилами карантинного контролю рослин,  які
прийняті в цих країнах.
   Відповідні уповноважені органи сторін мають право повертати
або знезаражувати підкарантинні вантажі, якщо при догляді виявлені
карантинні або інші об'єкти в живому стані. Якщо вищеназване не
можливе, сторони мають право знищувати вантаж у відповідності до
правил карантину рослин цих країн. Про подібне одна із сторін
інформує компетентні органи іншої сторони в кожному конкретному
випадку.
 
               Стаття 6
 
   Сторони можуть прийти до угоди по спеціальним технічним
заходам в галузі карантинного контролю за рослинами і внести дані
угоди в текст цього Меморандума.
 
               Стаття 7
 
   Сторони можуть сприяти узгодженності і равноцінності правил
при імпорті та експорті підкарантинних вантажів. Сторони також
будуть сприяти узгодженності та равноцінності процедур по відбору
проб та проведенню догляду підкарантинного вантажу до здійснення
експорту і у відношенні всіх імпортних операцій.
 
               Стаття 8
 
   Сторони зобов'язуються обмінюватись правилами, діючими  в
кожній країні. Особливу увагу буде приділено обміну правилами
відносно вантажів, які ввозяться і  підлягають  карантинному
контролю.
   Сторони і в подальшому зобов'язані обмінюватись інформацією
про нові правила в галузі карантину рослин та про зміни в цих
правилах.
 
               Стаття 9
 
   Для розвитку стабільного співробітництва в галузі карантину
рослин договірні сторони будуть сприяти наступному:
   вести обмін інформацією в галузі карантину рослин;
   вести обмін спеціалістами, направляючи їх у відрядження із
однієї країни в іншу, з метою вивчення результатів досліджень та
практичного досвіду в галузі карантинного контролю за рослинами у
відповідності з умовами даного Меморандуму;
   надати технічну і наукову допомогу для здійснення заходів
карантинного контролю за рослинами (інспекції, контроль)  та
профілактики карантинного контролю.
 
              Стаття 10
 
   Для обговорення і пошуку рішень по практичним і науковим
проблемам відповідні органи сторін можуть скликати на своїх
територіях спільні конференції по питанням карантину рослин.
 
              Стаття 11
 
   Сторони будуть дотримуватись прав і обов'язків Міжнародної
конвенції з карантину рослин.
   Даний Меморандум не стосується обов'язків, які випливають із
меморандумів і угод, які були або будуть заключені. Меморандум
також не стосується прав відносно членства сторін в міжнародних
організаціях по захисту рослин.
   Цим Меморандумом не покладаються які-небудь обов'язки і не
надаються які-небудь права згідно положень міжнародного права.
 
              Стаття 12
 
   Меморандум набирає чинності на період 5 років з моменту його
підписання. Строк його дії буде подовжуватись кожний раз на 5
років. У випадку, якщо одна із сторін має наміри не подовжувати
дію Меморандуму, то вона повинна сповістити іншу сторону у
письмовій формі, не пізніше, ніж за 1 рік  до  закінчення
відповідного строку дії Меморандуму.
 
   Для підтвердження вище сказаного, нижчепідписані уповноважені
особи ставлять свої підписи  під  текстом  Меморандуму  про
взаєморозуміння.
 
   Складений в м. Гаага Нідерланди 15 грудня 1994 р. англійскою,
голландскою, українскою та російською мовами. У випадку виникнення
розбіжностей у тлумаченні тексту Меморандуму береться за основу
текст англійською мовою.
 
 Україна                  Нідерланди
 
 Головна державна             Служба захисту рослин
 карантинна інспекція           Міністерства сільського
 Міністерства сільського          господарства,
 господарства і продовольства       природовикористання і
 України                  рибоводства Нідерландів
 
 д-р Мовчан                д-р Дюрінгхоф
 
                   Додаток 1
                   до Меморандуму про
                   співробітництво між Головною
                   державною інспекцією з
                   карантину рослин
                   Міністерства сільського
                   господарства і продовольства
                   України і Службою захисту
                   рослин Міністерства
                   сільського господарства,
                   природовикористання та
                   рибоводства Нідерландів
 
               Перелік
           шкідливих організмів,
       які мають карантинне значення в Україні
 
   I. Карантинні організми, відсутні на території України
 
            А. Шкідники рослин
 
1. Acleris variana Fernand    Східна чорноголова
                 листовійка-брунькоїд
2. Acleris gloverana Walsingham  Західна чорноголова
                 листовійка-брунькоїд
3. Agrilus mali Mats.       Яблунева златка
4. Anaplophora glabripennis    Азіатський вусач
5. Aonidiella aurantii Mask.   Червона померанцева щитівка
6. Bruchidius incarnatus Boh.   Єгипетська горохова зернівка
7. Callosobruchus analis F.    Азіатська багатоїдна зернівка
8. Callosobruchus chinensis L.  Китайська зернівка
9. Callosobruchus maculatus F.  Чотирьохплямиста зернівка
10. Callosobruchus phaseoli Gyll. Індійська квасолева зернівка
11. Carposina niponensis Wisghm. Персикова плодожерка
12. Caryedon gonagra F., / C.   Арахісова зернівка
  Pallidus
13. Ceratitis capitata Wied.   Середземноморська плодова муха
14. Conotrachilus nenaphar Hb.  Плодовий довгоносик
15. Dacus dorsalis Hend.     Східна плодова муха
16. Dendrolimus sibiricus     Сибірський шовкопряд
  Chetverikov
17. Diabrotica barberi Smth et  Північний кукурудзяний жук
  Lawrence
18. Diabrotica undecimpunctata  Південний кукурудзяний жук
  howardi Barber
19. Dinoderus bifoveolatus Woll. Несправжній короїд багатоїдний
20. Epitrix tuberis Gentner.   Жуки-блішки бульбочкові
21. Frankliniella occidentalis  Західний квітковий трипс
  Perg.
22. Ips subelongatus Motsch.   Великий модриновий короїд
23. Liriomyza huidobrensis Blanh. Південноамериканський мінер
24. Liriomyza trifolii Burgess  Американський конюшинний або
                 хризантемний мінер
25. Lymantria dispar L,      Непарний шовкопряд азіатська
  asian race          раса
26. Monochamus sp. неєвропейські Неєвропейські види вусачів із
  види             роду Монохамус
  M. alternatus Hope
  M. carolinensis Olivier
  M. marmorator Kirby
  M. mutator LeConte
  M. nitenis Bates
  M. obtusus Casey
  M. scutellatus Say
  M. titillator Fabricius
27. Numonia pyrivorella Mats.   Грушева вогнівка
28. Paralipsa gularis Zell.    Насіннєва (арахісова) вогнівка
29. Phaenops guttulata Gebl.   Модринова златка
30. Pissodes sp.
  P. castaneus         Крапчаста смолівка
  P. nemorensis         Кедрова смолівка
  P. picea           Ялинова смолівка
  P. piniphilus         Соснова смолівка
  P. strobi           Смолівка веймутової сосни
  P. terminalis         Стовбурова смолівка
31. Premnotrypes sp.sp.      Андійські картопляні довгоносики
32. Pseudaulacaspis pentagona   Тутова щитівка
  Targ.
33. Popillia japonica Newm.    Японський жук
34. Rhagoletis pomonella Walsh.  Яблунева муха
35. Scolytus moravitzi Sem.    Заболонник Моравіца
  Sinoxylon sp.
  S. anale
  S. conigerum
36. S. crassum          Каптурники роду Сіноксілон
  S. indicum
  S. japonicum
  S. ruficorne
37. Spodoptera littoralis Boisd. Єгипетська бавовникова совка
38. Spodoptera litura F.     Азіатська бавовникова совка
39. Trips palmi Karny.      Трипс Пальмі
40. Trogoderma granarium Ev.   Капровий жук
41. Xylotrechus altaicus Gebl.  Алтайський модриновий вусач
42. Zabrotes subfasciatus Boh.  Бразильська зернівка
 
            Б. Хвороби рослин
 
             Грибкові хвороби
 
1. Atropellis sp.sp.       Рак стовбурів та гілок сосни
2. Cercospora kikuchii Mats et  Пурпурний церкоспороз сої
  Tom. Gard.
3. Didymella ligulicola (K.F.   Аскохітоз хризантем
  Baker, Dimock & D.H. Davis)
  von Arx, / Ascochyta
  chrysantemi F.L. Stevens
4. Ceratocystis fagacearum    Всихання дубу (судинний мікоз)
  (Bretz) Hunt.
5. Phialophora cinerescens    Фіалофороз гвоздики
  Wollenweber van Beyma
6. Phoma andina Turkensteen    Андійський фомоз картоплі
7. Phoma exigua Desmazieres var. Гангрена картоплі
  foveata (Foister) Boerema, /
  Phoma foveata Foister
8. Phymatotrichum omnivorum    Техаська коренева гниль
  (Schear) Duggar
9. Phytophthora fragariae Hickman Фітофтороз коренів суниці
10. Phytophtora megasperma    Фітофторозна гниль сої
  Drechsler sp. glycines, /
  P. Megasperma var.
  sojae Hildebrand
11. Puccinia horiana P. Hennings Біла іржа хризантем
12. Stenocarpella macrospora   Диплодіоз кукурудзи
  (Earle) Sutton, / S. maydis
  (Berkeley) Sutton, / Diplodia
  macrospora Earle. / D. Maydis
  Berkeley Saccardo, / D. zeae
  (Schwinitz) Leveille
13. Tilletia (Neovossia) indica  Індійська сажка пшениці
  Mitra (Mund)
14. Thecaphora solani       Сажка картоплі (бульб)
  (Thirumulachar & O'Brien)
  Mordue, / Angiosorus solani
  (Thirumulachar O'Brien)
 
            Бактеріальні хвороби
 
15. Corynebacterium tritici    Жовтий (слизистий) бактеріоз
  (Hutch) Burkh         пшениці
16. Erwinia amylovora Burrill   Бактеріальний опік плодових
  Winlsow et al.
17. Erwinia stewartii (Smith)   Бактеріальне в'янення (вілт)
  Dye, / Xanthomonas stewartii кукурудзи
  (Smith) Dowson
18. Pseudomonas caryophylli    Вілт гвоздики
  Burkholder
19. Ralstonia solanacearum    Бура гниль картоплі
  (Smith) Yabuuchi et al.
20. Xanthomonas campestris pv.  Жовта хвороба гіацинтів
  hyacinthi (Wakker) Dye
21. Xanthomonas campestris pv.  Рак цитрусових
  citri (Hasse) Vauterin et al.
22. Xanthomonas campestris pv.  Бактеріальний опік рису
  Oryzae (Ishiyama) Swings
  et al.
23. Xanthomonas campestris pv.  Бактеріальна смугастість рису
  Oryzicola (Fang et al.)
  Swings et al.
24. Xylella fastidiosa Wells   Бактеріоз винограду (хвороба
  et al.            Пірса)
25. Xylophilus ampelinus     Бактеріальне в'янення винограду
  (Panagopoulos) Willems
  et al., / Xanthomonas
  ampelina Panagopoulos
 
             Вірусні хвороби
 
26. Andean potato latent virus  Андійські латентні віруси
                 картоплі
27. Chrysanthemum stund viroid  Карликовість хризантем
28. Grapevine flavescence doree  Золотисте пожовтіння винограду
  phytoplasma
29. Maize dwarf mosaic virus   Карликова мозаїка кукурудзи
30. Peach latent mosaic viroid,  Мозаїка персику (американська)
  / Peach mosaic virus
  (American)
31. Potato jellow dwarf virus   Жовта карликовість картоплі
32. Potato vein-jellowing virus  Вірус пожовтіння жилок картоплі
33. Tomato spotted wilt virus   Плямистий вілт томатів
 
               Нематоди
 
34. Bursaphelenchus xylophilus  Соснова стовбурова нематода
  (Steiner et. Buhrer.) Nickle
35. Globodera pallida (Stone)   Бліда картопляна нематода
  Mulvey et Stone
36. Heterodera glycines Ichinohe Соєва нематода
37. Meloidogyne chitwoodi Golden Колумбійська галова нематода
  et al.
38. Nacobbus aberrans (Thorne)  Несправжня галова нематода
  Thorne & Allen
39. Radopholus citrophilus    Свердлова нематода
  Huettel et al.
 
              В. Бур'яни
 
1. Ambrosia psilostachya D.C.   Амброзія багаторічна
2. Ambrosia trifida L.      Амброзія трироздільна
3. Bidens bipinnata L.      Череда двічіпірчаста
4. Bidens pilosa L.        Череда волосиста
5. Diodia terres Walt.      Діодія валькувата
6. Euphorbia dentata Minch.    Молочай зубчастий
7. Helianthus californicus D.C.  Соняшник каліфорнійський
8. Helianthus ciliaris D.C.    Соняшник війчастий
9. Iva axillaris Pursh      Бузинник пазушний (іва
                 багаторічна)
10. Polygonum pensylvanicum L.  Гірчак пенсільванський
11. Raimania laciniata Rose.   Райманія розсічена
12. Sida spinosa L.        Сіда колюча (грудника)
13. Solanum elaeagnifolium Cav  Паслін лінійнолистий
14. Solanum carolinense L.    Паслін каролінський
15. Solanum triflorum Nutt    Паслін триквітковий
16. Striga sp.sp.         Стриги (всі види)
17. Ypomea hederaseae L. Jacg.  Іпомея плющоподібна
18. Ypomea lacunosa L.      Іпомея лакуноза
 
          II. Карантинні організми,
      обмежено розповсюджені на території України
 
            А. Шкідники рослин
 
1. Diabrotica virgifera le Conte Західний кукурудзяний жук
2. Grapholitha molesta Busck.   Східна плодожерка
3. Hyphantria cunea Drury.    Американський білий метелик
4. Phthorimaea operculella Zeil. Картопляна міль
5. Pseudococcus comstocki Kuw.  Червчик Комстоку
6. Quadraspidiotus pemiciosus   Каліфорнійська щитівка
  Comst.
7. Viteus vitifolii Fitch.    Виноградна філоксера
 
            Б. Хвороби рослин
 
             Грибкові хвороби
 
1. Mycosphaerella linorum Naumov, Пасмо льону
  / Septoria linicola
  (Spegazzini) Garassini
2. Synchytrium endobioticum    Рак картоплі
  (Schilbersky) Percival
 
             Вірусні хвороби
 
3. Beet necrotic yellow vein   Різоманія буряка
  furovirus
4. Plum pox potyvirus, /     Віспа (шарка) слив
  Sharka virus
 
               Нематоди
 
5. Globodera rostochiensis    Золотиста картопляна нематода
  (Woll) M. et St.
 
              В. Бур'яни
 
1. Acroptilon repens L.      Гірчак рожевий (повзучий)
2. Ambrosia artemisiifolia L.   Амброзія полинолиста
3. Cenchrus pauciflorus Benth.  Ценхрус якорцевий
  (tribuloides L.)        (малоквітковий)
4. Cuscuta sp.sp.         Повитиці (всі види)
5. Solanum rostratum Dunal.    Паслін колючий
6. Sorghum halepense L. Pers.   Сорго алепське, гумай

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка