Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо виникнення податкових зобов'язань платників єдиного податку у разі проведення ними бартерних операцій

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          13.11.2003 N 9335/6/17-0516
 
 
   ДПАУ розглянула питання, викладені у листі, і повідомляє.
 
   Згідно із Указом Президента України від 03.07.98 р. N 727/98
( 727/98  )  "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу
Президента України від 28.06.99 р. N 746/99 ( 746/99 ) СПД -
фізичні особи мають можливість перейти на спрощену  систему
оподаткування,  обліку та звітності із застосуванням способу
оподаткування одержаних доходів за  єдиним  податком  шляхом
отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку, при додержанні
ними умов, визначених ст. 1 Указу, зокрема, обсяг виручки від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік
не перевищує 500 тис.грн.
 
   Згідно із ст. 1 Указу ( 727/98 ) виручкою від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично
отримана СПД на розрахунковий рахунок або (та) в касу  за
здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
 
   Згідно із  Законом України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР
( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції
Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ) бартер
(товарний обмін) - це господарська операція, яка передбачає
проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій
формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та
погашення  взаємної  заборгованості,  в  результаті  яких не
передбачається зарахування коштів на  рахунки  продавця  для
компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг). Тобто бартер є
товарним обміном (міною), а відповідно до Цивільного кодексу
України ( 1540-06 ) (ст. 241, 242) кожен з тих, хто бере участь у
міні, вважається продавцем того майна, яке він дає в обмін, і
покупцем майна, яке він одержує. До договору міни застосовуються
відповідно правила про договір купівлі-продажу, якщо інше не
випливає із змісту відносин сторін.
 
   Згідно із  Законом  України  "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (п. 1.31 ст. 1) продаж товарів -
будь-які  операції,  що  здійснюються  згідно  з  договорами
купівлі-продажу, міни, поставки та іншими  цивільно-правовими
договорами, які передбачають передачу прав власності на такі
товари за плату або компенсацію, незалежно від строків надання, а
також операції з безоплатного надання товарів.
 
   Враховуючи зазначене, при здійсненні СПД - фізичною особою -
платником єдиного податку бартерної операції, вартість одержаних
товарів (робіт, послуг) включається до обсягу виручки.
 
   У зв'язку з втратою чинності нормами Закону України від
23.03.96 р. N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ) "Про патентування деяких видів
підприємницької  діяльності"  щодо  застосування  спеціального
торгового патенту СПД повинні перейти на  звичайну  систему
оподаткування з 01.07.2003 р. та забезпечити в повному обсязі
ведення податкового обліку. Як визначено ст. 9 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), особи, що підпадають
під визначення платників ПДВ згідно зі ст. 2 цього Закону,
зобов'язані зареєструватися як платники ПДВ та отримати Свідоцтво
про реєстрацію платника ПДВ.
 
   Порядок видачі Свідоцтва  про  реєстрацію  платника  ПДВ
затверджено наказом  ДПА  України  від  01.03.2000  р. N 79
( z0208-00 ) "Про затвердження Положення про Реєстр платників
податку на додану вартість".
 
   Податкові зобов'язання з ПДВ у платника податку виникають з
моменту його реєстрації як платника ПДВ та внесення до Реєстру
платників ПДВ. Документом, який засвідчує реєстрацію платника
податку як платника ПДВ, є відповідне свідоцтво, а тому датою
виникнення податкового зобов'язання є дата видачі свідоцтва про
реєстрацію.
 
   Таким чином, СПД, який зареєструвався як платник ПДВ і
отримав Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, з дати видачі
такого Свідоцтва набуває всіх прав і обов'язків платника ПДВ (має
право виписувати податкову накладну та зобов'язаний визначати
податкові зобов'язання та подавати податкову звітність).
 
   Спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює
порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед
бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів
(обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних
санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими
органами, є Закон України від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 )
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків  перед
бюджетами та державними цільовими фондами", і цим Законом не
передбачено складання працівниками  податкового  органу  акта
документальної  перевірки  у  зв'язку з несвоєчасною сплатою
платником податку узгодженої суми податкового зобов'язання.
 
 Заступник Голови                    М.Степанов

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка