Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку відмови в наданні державної соціальної допомоги, припинення виплати та зменшення розміру призначеної державної соціальної допомоги

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 350 від 19.12.2000         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2001 р.
                   за N 28/5219
 
 
      Про затвердження Порядку відмови в наданні
      державної соціальної допомоги, припинення
      виплати та зменшення розміру призначеної
         державної соціальної допомоги
 
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці
                      та соцполітики
     N 188 ( z0423-02 ) від 10.04.2002 )
 
 
   Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок відмови в наданні державної соціальної
допомоги, припинення виплати та зменшення розміру призначеної
державної соціальної допомоги (додається).
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вегеру С.А.
 
 Міністр                         І.Сахань
 
                     Затверджено
                     Наказ Міністерства праці
                     та соціальної політики
                     України
                     19.12.2000 N 350
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2001 р.
                   за N 28/5219
 
               Порядок
     відмови в наданні державної соціальної допомоги,
     припинення  виплати  та  зменшення  розміру
      призначеної державної соціальної допомоги
 
   ( У тексті Порядку слова "органи соціального захисту
    населення"  замінено словами "органи  праці та
    соціального захисту населення" згідно з Наказом
    Мінпраці та соцполітики N 188 ( z0423-02 ) від
    10.04.2002 )
 
   1. Цей Порядок визначає умови відмови в наданні державної
соціальної допомоги, припинення виплати та зменшення розміру
призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
(надалі - допомога).
   2. У наданні допомоги може бути відмовлено:
   а) якщо відсутні поважні або не залежні від сім'ї причини
того, що вона має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від
прожиткового мінімуму для сім'ї;
   б) якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є:
   більше однієї квартири (будинку, крім дачного), за умови, що
загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена
сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю;
   більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму),
при цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із
законодавством не є об'єктами оподаткування;
   в) якщо малозабезпеченою сім'єю або членом сім'ї протягом
останнього перед зверненням за наданням допомоги року  була
здійснена покупка на суму, що на час звернення перебільшує
10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї.
   Рішення про відмову в наданні допомоги приймається органами
праці та соціального захисту населення на підставі обстеження (за
згодою вповноваженого представника сім'ї), яке здійснюється цими
органами безпосередньо та через соціальних інспекторів.
   3. У наданні допомоги органами праці та соціального захисту
населення може бути відмовлено малозабезпеченій сім'ї (крім сімей
які складаються лише з осіб, які досягли 65-річного віку, а також
інвалідів I та II групи) за результатами обстеження (за згодою
вповноваженого представника цієї сім'ї), якщо в її власності або
володінні є:
   земельна ділянка площею більше 0,6 га;
   підсобне господарство, що має приносити дохід.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та
соцполітики N 188 ( z0423-02 ) від 10.04.2002 )
   4. Виплата раніше призначеної допомоги припиняється:
   якщо сім'єю приховано або навмисне подано недостовірні дані
про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права
на допомогу та на визначення її розміру, внаслідок чого були
надміру виплачені кошти. Навмисне подання недостовірних даних, що
вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу та
на визначення її розміру, тягне за собою позбавлення права на
призначення та виплату допомоги протягом шести місяців з місяця
виявлення порушення;
   у разі змін у складі сім'ї, що можуть вплинути на розмір
допомоги, за поданням органів, що здійснюють облік громадян за
місцем постійного проживання, з місяця, наступного за місяцем, в
якому відбулися зміни;
   за заявою отримувача соціальної допомоги.
   5. У  разі невикористання сім'єю можливостей знаходження
додаткових джерел для існування розмір допомоги, визначений згідно
з частиною другою статті 5 Закону ( 1768-14 ), може бути поступово
зменшеним до 50 відсотків її розміру (на 10 відсотків при кожному
наступному зверненні за її призначенням) при повторному поданні
інформації про відсутність доходів у працездатних осіб, які
входять до складу сім'ї (крім осіб, які доглядають за інвалідами І
групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років та особами, які
досягли 80-річного віку; осіб, зареєстрованих у державній службі
зайнятості як безробітні, які за інформацією центрів зайнятості не
порушували законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму
працевлаштуванню протягом трьох останніх місяців), а також якщо
середньомісячний  розмір  доходів  залишається  меншим  від
установленої мінімальної заробітної плати. ( Абзац перший пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики
N 188 ( z0423-02 ) від 10.04.2002 )
   При цьому рішення про зменшення розміру призначеної державної
соціальної допомоги приймається органами праці та соціального
захисту населення на підставі обстеження (за згодою вповноваженого
представника  малозабезпеченої  сім'ї), яке здійснюється цими
органами безпосередньо та через соціальних інспекторів.
   6. У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги та
зменшення її розміру органи, які призначають допомогу, письмово
повідомляють про це вповноваженого представника малозабезпеченої
сім'ї із зазначенням підстав відмови та порядку оскарження рішення
відповідно до статті 10 Закону ( 1768-14 ) (додаток 1).
   7. У разі прийняття рішення про припинення виплати допомоги
органи, які призначають її, письмово повідомляють уповноваженого
представника малозабезпеченої сім'ї  про  припинення  виплати
допомоги із зазначенням підстав припинення виплати та порядку
оскарження рішення відповідно до статті 10 Закону ( 1768-14 )
(додаток 2).
   8. Якщо сім'єю приховано або навмисне подано недостовірні
дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення
права на допомогу та на визначення її розміру, внаслідок чого
надміру виплачені кошти, то органи, що призначають зазначену
допомогу:
   визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють
терміни їх повернення залежно від матеріального стану сім'ї;
   повідомляють уповноваженого  представника  малозабезпеченої
сім'ї про обсяг надміру виплачених коштів та встановлені терміни
їх повернення. Термін повернення коштів має бути не менше місяця і
не більше одного року з дня виявлення порушення;
   у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно у
встановлені терміни - можуть подати позовні заяви до суду про їх
стягнення.
 
 Начальник Управління політики
 адресної допомоги                   Т.А.Міщенко
 
                       Додаток 1
                       до пункту 6
                       Порядку відмови в
                       наданні державної
                       соціальної допомоги,
                       припинення виплати та
                       зменшення розміру
                       призначеної державної
                       соціальної допомоги
 
 Вих. N ___ від "__"________ 200__ р.        Справа N ____
 
           Повідомлення N _______
    про відмову в наданні державної соціальної допомоги
 
   Уповноваженому представнику _________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
__________________________________________________________________
          будинок, корпус, квартира)
 
   Управління праці та соціального захисту населення ___________
повідомляє, що державна соціальна допомога  Вашій  сім'ї  не
призначена з таких причин:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
   Відповідно до  статті  10  Закону України "Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" Ви  маєте  право
оскаржити рішення Управління про відмову у призначенні державної
соціальної допомоги, звернувшись до вищого органу виконавчої влади
або до суду.
 
Управління праці та соціального захисту населення ________________
__________________________________________________________________
   (назва управління праці та соціального захисту населення)
 
Адреса ___________________________________________________________
    (адреса у правління праці та соціального захисту населення)
 
   Телефон для довідок _____________
 
   Начальник ________________________ _________________________
         (прізвище, ініціали)      (підпис)
 
   М.П.
 
   "__" ___________ 200_ р.
 
 
                      Додаток 2
                      до пункту 7
                      Порядку відмови в
                      наданні державної
                      соціальної допомоги,
                      припинення виплати та
                      зменшення розміру
                      призначеної державної
                      соціальної допомоги
 
 Вих. N _____ від "__"__________ 200__ р.      Справа N _____
 
           Повідомлення N ______
    про припинення виплати державної соціальної допомоги
 
   Уповноваженому представнику _________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
__________________________________________________________________
          будинок, корпус, квартира)
 
   Управління праці та соціального захисту населення ___________
_________________________________ повідомляє, що виплата державної
соціальної допомоги Вашій сім'ї припиняється з таких причин:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
   Відповідно до  статті  10  Закону України "Про державну
соціальну  допомогу  малозабезпеченим сім'ям" Ви маєте право
оскаржити рішення Управління про припинення виплати державної
соціальної допомоги, звернувшись до вищого органу виконавчої влади
або до суду.
 
Управління праці та соціального захисту населення ________________
__________________________________________________________________
  (назва управління праці та соціального захисту населення)
 
Адреса ___________________________________________________________
    (адреса управління праці та соціального захисту населення)
 
   Телефон для довідок _____________
 
   Начальник ______________________   ______________________
         (прізвище, ініціали)       (підпис)
 
   М.П.
 
   "__" ____________ 200_ р.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка