Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників кримінально-виконавчої системи

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 серпня 1999 р. N 1510
                Київ
 
       Про умови грошового забезпечення осіб
     рядового і начальницького складу та оплати праці
      працівників кримінально-виконавчої системи
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1170 ( 1170-2000-п ) від 25.07.2000 
      N 334 ( 334-2002-п ) від 13.03.2002 - набирає
      чинності з 1 січня 2003 року 
      N 574 ( 574-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  схеми  посадових окладів осіб рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи згідно з
додатками 1 - 4.
 
   2. Підвищення  посадових  окладів  осіб  рядового  і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи  провести
поетапно починаючи з 1 липня 1999 р. за рахунок і в межах
видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 1999 рік
для оплати праці працівників органів виконання покарань.
 
   3. Затвердити  перелік  підвищень, надбавок і доплат до
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу за умови
проходження служби в кримінально-виконавчій системі згідно з
додатком 5.
 
   4. Установити, що:
 
   особам рядового    і    начальницького     складу
кримінально-виконавчої системи оклади за спеціальними званнями,
надбавки, доплати та премії виплачуються у розмірах та порядку, що
передбачені Указом Президента України від 4 жовтня 1996 р. N 926
( 926/96 ) (із змінами та доповненнями,  внесеними  Указами
Президента України від 18 вересня 1998 р. N 1036 ( 1036/98 ), від
29 січня 1999 р. N 98 ( 98/99 ) та від 16 червня 1999 р. N 650
( 650/99 );
 
   працівникам кримінально-виконавчої системи, які не  мають
спеціальних звань рядового і начальницького складу, посадові
оклади (тарифні ставки), встановлені згідно з законодавством,
виплачуються з підвищенням:
 
   на  10  відсотків  - у кримінально-виконавчих установах
закритого типу середнього рівня безпеки, де тримаються чоловіки,
які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі; ( Абзац
четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 574 ( 574-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
   на  15  відсотків  - у кримінально-виконавчих установах
закритого типу максимального рівня безпеки. ( Абзац п'ятий пункту
4  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 574
( 574-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
   5. Надати право Голові Державного департаменту з питань
виконання покарань затверджувати посадові оклади іншим категоріям
осіб рядового і начальницького складу, не передбаченим цією
постановою, відповідно до розмірів, визначених схемами посадових
окладів у межах асигнувань, що передбачені на грошове утримання
органів виконання покарань у Державному бюджеті України.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 574
( 574-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
   6.  Установити  Голові  Департаменту з питань виконання
покарань та його заступникам надбавку за особливий характер служби
до 50 відсотків окладу грошового утримання.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 574
( 574-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
   7. Міністерству  фінансів  під  час  формування  проекту
Державного бюджету України на 2000 рік передбачити видатки на
грошове утримання працівників кримінально-виконавчої системи з
урахуванням умов та норм, визначених цією постановою.
 
   8. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци перший та
другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня
1999 р. N 653 ( 653-99-п ) "Про заходи щодо  забезпечення
діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 16, ст. 661).
 
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.39
 
                      Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 серпня 1999 р. N 1510
 
               СХЕМА
       посадових окладів осіб начальницького
       складу центрального апарату Державного
       департаменту з питань виконання покарань
 
------------------------------------------------------------------
   Найменування посади    |   Розмір посадового окладу,
                |        гривень
------------------------------------------------------------------
 
Голова                     360
 
Перший заступник Голови             330
 
Заступник Голови                320
 
Начальник управління              250
 
Начальник самостійного відділу        210 - 240
 
Начальник відділу у складі          180 - 210
управління
 
Начальник відділення             165 - 185
 
Старший оперуповноважений в         145 - 165
особливо важливих справах
 
Старший оперуповноважений          130 - 150
 
Оперуповноважений, старший          120 - 140
інспектор
 
Інспектор                  110 - 130
 
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 574
( 574-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          А.ТОЛСТОУХОВ
 
 
                      Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 серпня 1999 р. N 1510
 
               СХЕМА
      посадових окладів осіб начальницького складу
   апаратів управлінь (відділів) Державного департаменту
       з питань виконання покарань в Автономній
  Республіці Крим областях, місті Києві та Київській області
 
------------------------------------------------------------------
                  |  Розмір посадового окладу
    Найменування посади     |   за групами, гривень
                  |------------------------------
                  |  I  |  II  | III - IV
------------------------------------------------------------------
 
Начальник управління         240    230    220
 
Перший заступник начальника      220    210    200
управління
 
Заступник начальника управління    210    200    190
 
Начальник самостійного відділу         190
 
Начальник відділу у складі     155-175  155-175  155-175
управління
 
Начальник відділення у складі    145-165  145-165  145-165
управління, відділу
 
Старший оперуповноважений в     120-140  120-140  120-140
особливо важливих справах
 
Старший оперуповноважений      110-130  110-130  110-130
 
Оперуповноважений, старший     105-120  105-120  105-120
інспектор
 
Інспектор              95-110  95-110  95-110
 
___________
Примітка. Групи  управлінь  визначаються  і  затверджуються
     Департаментом залежно від чисельності персоналу та осіб,
     які тримаються в установах виконання покарань, слідчих
     ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях, а також
     які перебувають  на   обліку  в   підрозділах
     кримінально-виконавчої інспекції.
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 574
( 574-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           А.ТОЛСТОУХОВ
 
 
                      Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 серпня 1999 р. N 1510
 
               СХЕМА
      посадових окладів осіб начальницького складу
          установ виконання покарань
 
------------------------------------------------------------------
                |   Розмір посадового окладу
                |при плановому наповненні установи,
   Найменування посади   |        гривень
                |----------------------------------
                | 501-1000 | 1001-1500 | понад 1500
                |  осіб  |  осіб  |  осіб
------------------------------------------------------------------
 
Начальник установи        165-175  170-180   175-185
 
Перший заступник начальника    160-170  165-175   170-180
установи
 
Заступник начальника установи   155-165  160-170   165-175
 
Начальник відділу         135-145  140-150   145-155
 
Старший оперуповноважений     105-120  105-120   105-120
 
Оперуповноважений, старший     95-110   95-110   95-110
інспектор
 
Інспектор, інженер         90-105   90-105   90-105
 
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 574
( 574-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           А.ТОЛСТОУХОВ
 
 
                      Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 серпня 1999 р. N 1510
 
               СХЕМА
      посадових окладів осіб рядового і молодшого
    начальницького складу кримінально-виконавчої системи
 
------------------------------------------------------------------
                    | Розмір посадового окладу,
                    |     гривень
    Найменування посади       |--------------------------
                    | м. Київ | інші населені
                    |      |   пункти
------------------------------------------------------------------
 
Старший по корпусу слідчого ізолятора    115     110
 
Молодший інспектор 1 категорії       110     105
слідчого ізолятора
 
Молодший інспектор 2 категорії       105     100
слідчого ізолятора
 
Молодший інспектор з режиму         100     95
секретності
 
Старший пожежний              95      90
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           А.ТОЛСТОУХОВ
 
 
                      Додаток 5
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 серпня 1999 р. N 1510
 
               ПЕРЕЛІК
    підвищень, надбавок і доплат до посадових окладів
  осіб рядового і начальницького складу за умови проходження
       служби в кримінально-виконавчій системі
 
------------------------------------------------------------------
         |      | Категорія осіб рядового і началь-
  Вид грошового | Розмір,  | ницького складу, найменування ор-
  забезпечення  | відсотків | ганів, установ та підрозділів
         |      | кримінально-виконавчої системи
------------------------------------------------------------------
 
Підвищення посадо-
вих окладів за:
 
особливі умови служби      особи, які проходять службу:
 
                 у кримінально-виконавчих
                 установах закритого типу:
 
            10    - середнього рівня безпеки,
                 де тримаються чоловіки, які
                 раніше відбували покарання у виді
                 позбавлення волі;
 
            15    - максимального рівня безпеки,
                 а також секторах максимального
                 рівня безпеки, утворених у
                 кримінально-виконавчих установах
                 закритого типу і слідчих
                 ізоляторах за рішенням
                 Департаменту
 
                 у лікувально-профілактичних
                 закладах при
                 кримінально-виконавчих установах
                 закритого типу, закладах
                 на правах лікувальних при
                 кримінально-виконавчих установах
                 закритого типу для лікування
                 засуджених, які хворіють на
                 активну форму туберкульозу:
 
            10    за умови, якщо кількість
                 засуджених, що перебувають на
                 лікуванні, яким визначено
                 відбування покарання у
                 кримінально-виконавчих установах
                 закритого типу середнього рівня
                 безпеки для тримання чоловіків,
                 які раніше відбували покарання у
                 виді позбавлення волі, або
                 кримінально-виконавчих установах
                 закритого типу максимального і
                 середнього рівнів безпеки (в яких
                 особам рядового і начальницького
                 складу кримінально-виконавчої
                 системи згідно з цією постановою
                 передбачено підвищення посадових
                 окладів), узятих разом, становить
                 понад 50 відсотків планового
                 наповнення
                 лікувально-профілактичного
                 закладу або закладу на правах
                 лікувального (кількості
                 ліжко-місць);
 
            15    за умови, якщо кількість
                 засуджених, що перебувають на
                 лікуванні, яким визначено
                 відбування покарання у
                 кримінально-виконавчих установах
                 закритого типу максимального
                 рівня безпеки, становить понад
                 50 відсотків планового наповнення
                 лікувально-профілактичного
                 закладу або закладу на правах
                 лікувального (кількості
                 ліжко-місць)
 
            15    особи, які проходять службу в
                 підрозділах спеціального і
                 особливого призначення
 
            25    особи, які зайняті охороною і
                 наглядом у психіатричних лікарнях
                 з інтенсивним (суворим) наглядом
                 за особами, які там тримаються;
 
 
небезпечні для     15    особи, які зайняті на роботі із
здоров'я та           засудженими та взятими під варту
особливо важкі          особами, хворими на туберкульоз,
умови праці           в установах виконання покарань та
                 слідчих ізоляторах (за переліком
                 посад і на умовах, що
                 визначаються Департаментом)
 
                 лікарі та середній медичний
                 персонал:
 
            15    за роботу у
                 лікувально-профілактичних
                 закладах, відділеннях, палатах та
                 кабінетах для інфекційних хворих;
 
                 за роботу у шкірно-венерологічних
                 лікувально-профілактичних
                 закладах, відділеннях, палатах і
                 кабінетах
 
            15    лікарі-лаборанти за роботу в
                 токсикологічних лабораторіях;
 
                 за роботу в рентгенівських,
                 радіологічних та
                 рентгенорадіологічних відділах,
                 відділеннях, лабораторіях та
                 кабінетах;
 
                 за роботу у відділеннях,
                 кабінетах ультразвукової
                 діагностики та ендоскопії;
 
                 за роботу в патолого-анатомічних
                 відділеннях;
 
                 лікарі: анестезіологи,
                 бактеріологи, вірусологи,
                 паразитологи і дезінфекціоністи,
                 які працюють за спеціальністю в
                 лікувально-профілактичних
                 закладах, відділеннях, палатах,
                 лабораторіях та кабінетах;
                 епідеміологи
 
            25    за роботу в
                 лікувально-профілактичних
                 закладах, відділеннях, палатах,
                 кабінетах, призначених для
                 тримання і лікування психічно
                 хворих;
 
                 за роботу в лікувально-трудових
                 профілакторіях,
                 лікувально-профілактичних
                 закладах, відділеннях, палатах,
                 кабінетах, утворених для тримання
                 і примусового лікування
                 засуджених, які страждають на
                 алкоголізм і наркоманію (за
                 переліком посад і на умовах, що
                 визначаються Департаментом);
 
                 лікарі-психіатри,
                 лікарі-психіатри-наркологи, які
                 працюють за спеціальністю, за
                 винятком тих, які працюють у
                 центральному апараті
                 Департаменту, апаратах управлінь
                 (відділів) Департаменту в
                 Автономній Республіці Крим,
                 областях, місті Києві та Київські
                 області;
 
Надбавка до посадо-
вого окладу за:
 
безперервний стаж        особи, які перебувають у штатах
шифрувальної роботи       шифрувальних служб і зайняті
                 безпосередньо на шифрувальній
                 роботі, а також зайняті
                 безпосередньо на обслуговуванні
                 закритої апаратури зв'язку і
                 роботі з ключовою документацією
                 до неї:
 
 
            10    від 1 до 3 років
 
            15    від 3 до 5 років
 
            20    понад 5 років
 
проведення ревізій і  до 20  особи начальницького складу
перевірок фінансової       ревізійних служб
та господарської
діяльності
 
кваліфікаційну кате-
горію
 
                 медичні працівники:
 
                 лікарі-хірурги, які оперують
                 хворих у стаціонарах:
 
            10    які мають другу кваліфікаційну
                 категорію;
 
            15    які мають першу кваліфікаційну
                 категорію;
 
            20    які мають вищу кваліфікаційну
                 категорію;
 
                 лікарі незалежно від найменування
                 посади (крім лікарів-хірургів,
                 які оперують хворих у
                 стаціонарах), зубні лікарі та
                 інші працівники із числа
                 середнього медичного персоналу:
 
            5    які мають другу кваліфікаційну
                 категорію;
 
            10    які мають першу кваліфікаційну
                 категорію;
 
            15    які мають вищу кваліфікаційну
                 категорію
 
вчене звання, науковий      особи начальницького складу, які
ступінь             працюють на посадах керівного,
                 професорсько-викладацького та
                 наукового складу в навчальних
                 закладах і науково-дослідних
                 установах:
 
            15    які мають вчене звання доцента чи
                 науковий ступінь кандидата наук;
 
            25    які мають вчене звання доцента чи
                 старшого наукового співробітника
                 та науковий ступінь кандидата
                 наук;
 
            40    які мають вчене звання професора
                 чи науковий ступінь доктора наук;
 
            50    які мають вчене звання професора
                 та науковий ступінь доктора наук
 
                 особи начальницького складу, які
                 працюють на посадах лікарів у
                 лікувальних закладах:
 
            15    які мають науковий ступінь
                 кандидата медичних наук;
 
            40    які мають науковий ступінь
                 доктора медичних наук
 
                 особи начальницького складу, які
                 проходять службу в органах і
                 установах виконання покарань та
                 слідчих ізоляторах:
 
            15    які мають науковий ступінь
                 кандидата наук з відповідної
                 спеціальності;
 
            20    які мають науковий ступінь
                 доктора наук з відповідної
                 спеціальності;
 
спортивні звання         особи рядового і начальницького
                 складу, які мають спортивні
                 звання:
 
            20    "Заслужений тренер",
                 "Заслужений майстер спорту"
 
            15    "Майстер спорту міжнародного
                 класу"
 
            10    "Майстер спорту"
 
почесні звання          особи рядового і
                 начальницького складу, які мають
                 почесні звання:
 
            40    "народний"
 
            20    "заслужений"
 
 
Доплата до посадового
окладу за:
 
охоронну службу із   15    особи рядового і молодшого
службовим собакою        начальницького складу слідчих
                 ізоляторів, установ виконання 
                 покарань (у порядку і на умовах,
                 що затверджуються Департаментом)
 
ненормований робочий  10    водії-співробітники (із числа
день               осіб рядового і молодшого
                 начальницького складу), які
                 працюють на легкових автомобілях,
                 що обслуговують центральний
                 апарат Департаменту, апарати
                 управлінь (відділів) Департаменту
                 в Автономній Республіці Крим 
                 областях, місті Києві та 
                 Київській області, понад 
                 встановлений законодавством 
                 робочий час
 
участь у роботах    100    особи рядового і начальницького
з ліквідації епідемій      складу, які залучаються для
і спалахів інфекційних      лікування, обслуговування,
хвороб, а також         охорони та виконання інших робіт,
осередків особливо        пов'язаних з високим ризиком
небезпечних           зараження збудниками інфекційних
і небезпечних          хвороб у період ліквідації
інфекційних хвороб        епідемій і спалахів інфекційних
                 хвороб, також осередків особливо
                 небезпечних і небезпечних
                 інфекційних хвороб.
 
 
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1170
( 1170-2000-п ) від 25.07.2000, N 334 ( 334-2002-п ) від
13.03.2002 - набирає чинності з 1 січня 2003 року )
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 574
( 574-2004-п ) від 29.04.2004 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           А.ТОЛСТОУХОВ
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка