Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 9           фізичним особам.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           виплачені за гарантіями, наданими фізичним
           особам у разі невиконання  ними  своїх
           зобов'язань перед третьою стороною.
 
           За кредитом рахунку проводиться погашення
           заборгованості та  списання  безнадійних
           боргів у встановленому порядку.
 
   24  Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та
     резерви під заборгованість за кредитами і нарахованими
     доходами
     240 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані
       клієнтам
        2400 КА Резерви під нестандартну заборгованість
           за кредитами, які надані клієнтам
           Призначення рахунку: облік резервів на
           можливі втрати за заборгованістю за
           наданими клієнтам кредитами, віднесеними
           до категорій: "під контролем",
           "субстандартні", "сумнівні", "безнадійні".
           Відрахування до резервів здійснюється
           відповідно до чинного законодавства та
           нормативних актів Національного банку
           України.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           сформованих резервів або його збільшення.
 
           За дебетом рахунку проводиться списання
           безнадійної заборгованості або суми
           зменшення резервів
 
        2401 КА Резерви під стандартну заборгованість за
           кредитами, які надані клієнтам
           Призначення рахунку: облік резервів на
           можливі втрати за заборгованістю
           за наданими клієнтам
           кредитами, віднесеними до категорії
           "стандартні". Відрахування до резервів
           здійснюється відповідно до чинного
           законодавства та нормативних актів
           Національного банку України.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           сформованих резервів або його збільшення.
 
           За дебетом рахунку проводиться списання 
           безнадійної заборгованості або суми
           зменшення резервів.
 
     248 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами
        за операціями з клієнтами
        2480 А Сумнівна  заборгованість за нарахованими
           доходами за операціями з клієнтами
 
           Призначення рахунку: облік заборгованості
           за нарахованими доходами за операціями з
           клієнтами, що визнана сумнівною.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           сумнівної заборгованості за нарахованими
           доходами.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           отриманих або списаних нарахованих доходів.
           Подальший   облік   списаних доходів 
           здійснюється    за     відповідними 
           позабалансовими рахунками групи рахунків 
           960.
 
     249 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
        за  операціями з клієнтами
 
       2490 КА Резерви під заборгованість за нарахованими
           доходами за операціями з клієнтами 
 
           Призначення  рахунку: облік  резерву  на
           покриття заборгованості за  нарахованими
           доходами за операціями з клієнтами.
 
           За кредитом рахунку  проводяться  суми
           сформованих резервів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           списання  безнадійної заборгованості за
           нарахованими  доходами  або  зменшення
           резервів.
 
   25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України
      За рахунками  цього  розділу  обліковуються кошти
      бюджетів України, кошти клієнтів, які утримуються з
      державного та місцевих бюджетів, кошти позабюджетних
      фондів України, строкові депозити клієнтів,  які
      утримуються  з  бюджетів,  та  строкові депозити
      позабюджетних фондів.
 
     251 Кошти Державного бюджету України
 
        2512 П Кошти Державного бюджету України цільового
           характеру
           Призначення рахунку:   облік   коштів
           Державного бюджету України для здійснення
           цільових платежів.
 
           За кредитом рахунку проводиться зарахування
           коштів.
 
           За дебетом    рахунку    проводиться
           перерахування  коштів   за   цільовим
           призначенням.
 
        2513 П Кошти Державного казначейства України
           Призначення рахунку:   облік   коштів
           Державного казначейства України.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми коштів
           Державного бюджету України, що надійшли на
           рахунки органів Державного  казначейства
           України для подальшого здійснення платежів
           розпорядниками  коштів,  а  також  для
           забезпечення витрат бюджетних організацій.
 
           За дебетом    рахунку    проводиться
           перерахування  сум  на   фінансування
           міністерств, відомств та організацій, а
           також оплата витрат бюджетних організацій.
 
        2514 П Депозити Державного бюджету України
           Призначення рахунку:  облік   депозитів
           Державного бюджету України.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           розміщених коштів на депозитних рахунках.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених коштів після закінчення строку
           договору.
 
        2518 П Нараховані витрати за коштами Державного
           бюджету України
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за  коштами  Державного  бюджету
           України.  Витрати  нараховуються у тому
           періоді, до якого вони належать. За цими
           рахунками нарахування витрат здійснюється
           згідно із спеціальним рішенням Уряду.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     252 Бюджетні кошти  клієнтів,  які  утримуються  з
       Державного бюджету України
        2520 П Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які
           утримуються з Державного бюджету України
           Призначення рахунку: облік бюджетних коштів
           міністерств,   відомств,  установ  та
           організацій   згідно   з   бюджетною
           класифікацією.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           коштів, які перераховує Головне управління
           Державного    казначейства   України,
           міністерства і відомства своїм підвідомчим
           установам та організаціям.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
           які перераховуються на бюджетні поточні
           рахунки   підвідомчим   установам   і
           організаціям, а також видатки розпорядників
           коштів.
 
        2523 П Бюджетні  рахунки  цільового характеру
           клієнтів, які утримуються з  Державного
           бюджету України
           Призначення рахунку:   облік   коштів
           Державного бюджету України для здійснення
           цільових платежів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           перераховує Головне управління Державного
           казначейства  України,  міністерства  і
           відомства своїм підвідомчим установам і
           організаціям на визначені ними цілі.
 
           За дебетом рахунку проводиться використання
           коштів.
 
        2525 П Депозити  клієнтів, які утримуються з
           Державного бюджету України
           Призначення рахунку: облік депозитів, які
           розміщені  бюджетними  установами  та
           організаціями.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           розміщених клієнтами коштів на депозитних
           рахунках.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених коштів після закінчення строку
           договору.
 
        2526 П Кошти  в  розрахунках  клієнтів,  які
           утримуються з Державного бюджету України
           Призначення  рахунку:  облік  коштів у
           розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за
           разовими   заліками  та  інші).   В
           аналітичному обліку відкриваються особові
           рахунки  клієнтам   за  кожним видом
           розрахунків.  Режим    рахунків   за
           акредитивами,  чеками  та за  разовими
           заліками визначається нормативно-правовими
           актами Національного банку України.
 
           За кредитом рахунку проводиться надходження
           коштів,  призначених  для  забезпечення
           розрахунків. 
 
           За  дебетом рахунку  проводяться  суми
           списання коштів за призначенням.
 
        2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів
           банку, які утримуються з Державного бюджету
           України
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за бюджетними коштами.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     253 Кошти бюджетних установ та організацій, що
       включаються до спеціального фонду Державного
       бюджету України
        2530 П Кошти бюджетних установ та організацій, що
           включаються до спеціального фонду Державного
           бюджету України
 
           Призначення  рахунку:   облік  власних
           надходжень  установ  і організацій, які
           утримуються за рахунок коштів Державного
           бюджету України, в тому числі: спеціальні
           кошти  бюджетних  установ і організацій;
           кошти, що отримані бюджетними установами  і
           організаціями на виконання окремих доручень;
           інші власні надходження бюджетних установ і
           організацій.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми власних
           коштів, що надходять клієнтам і включаються
           до доходів спеціального фонду Державного
           бюджету України.  За  дебетом  рахунку
           проводяться  суми  видатків спеціального
           фонду  Державного  бюджету  України за
           дорученнями клієнтів.
 
        2531 П Кошти, вилучені уповноваженими органами
           Призначення рахунку: облік коштів, що 
           вилучаються правоохоронними, митними
           органами за порушення чинного законодавства
           або виявлені іншими органами як безхазяйні
           і перебувають у тимчасовому розпорядженні
           цих органів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми 
           надходжень коштів, що вилучаються
           правоохоронними, митними органами за
           порушення чинного законодавства або
           виявлені іншими органами як безхазяйні.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           списання за дорученнями
           правоохоронних, митних та фінансових
           органів на видачу коштів на підставі
           постанови про відмову в порушенні
           кримінальної справи; для повернення
           коштів власнику, якщо такий виявився у
           термін, передбачений законодавством; для
           зарахування коштів до державного бюджету
           на підставі рішення суду або рішення
           виконавчого комітету районної, міської ради
           народних депутатів, винесених за заявою
           фінансового органу про визнання коштів
           безхазяйними.
 
        2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних
           установ та організацій, що включаються до
           спеціального фонду Державного бюджету 
           України
 
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за власними надходженнями установ
           і організацій, які утримуються за рахунок
           коштів Державного бюджету України, в тому
           числі: спеціальних коштів бюджетних установ
           і  організацій;  коштів,  що  отримані
           бюджетними установами і організаціями на
           виконання  окремих доручень; інших власних
           надходжень бюджетних установ і організацій.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів,
       що утримуються з місцевих бюджетів
        2540 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим
 
        2541 П Кошти обласних бюджетів
 
        2542 П Кошти районних, міських,  селищних  та
           сільських бюджетів
           Призначення рахунків: облік коштів місцевих
           бюджетів і коштів, які перераховані  з
           місцевих бюджетів розпорядникам коштів.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           доходів, які надійшли, суми відрахувань від
           загальнодержавних  податків і зборів та
           повернення невикористаних коштів.
 
           За дебетом рахунків проводяться суми, які
           перераховуються на поточні бюджетні рахунки
           розпорядників коштів, а також видатки, які
           здійснюють  розпорядники  коштів,  та
           повернення помилково зарахованих коштів.
 
        2543 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим
           цільового характеру
 
        2544 П Кошти обласних бюджетів цільового характеру
 
        2545 П Кошти  районних, міських, селищних та
           сільських бюджетів цільового характеру
           Призначення рахунків: облік коштів місцевих
           бюджетів на цільові програми.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           місцевих бюджетів на визначені власниками
           цілі.
 
           За дебетом    рахунків    проводиться
           використання  коштів  або  повернення
           помилково зарахованих коштів.
 
        2546 П Депозити місцевих бюджетів
           Призначення рахунку: облік депозитів, які
           розміщені  бюджетними  установами  та
           організаціями.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           розміщених клієнтами коштів на депозитних
           рахунках.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених коштів після закінчення строку
           договору.
 
        2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих
           бюджетів
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за коштами місцевих бюджетів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми витрат
           при їх сплаті.
 
     255 Кошти бюджетних установ  та  організацій, що 
       включаються  до  спеціального  фонду бюджетів
       Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
       і Севастополя
 
        2550 П Кошти  в  розрахунках  клієнтів,  які
           утримуються з бюджету Автономної Республіки
           Крим
           Призначення  рахунку:  облік  коштів  у
           розрахунках (акредитиви, чеки,  розрахунки
           за  разовими   заліками  та інші).  В
           аналітичному обліку відкриваються особові
           рахунки   клієнтам   за кожним видом
           розрахунків.   Режим    рахунків  за
           акредитивами,  чеками  та  за разовими
           заліками визначається нормативно-правовими
           актами Національного банку України.
 
           За кредитом рахунку проводиться надходження
           коштів,  призначених   для забезпечення
           розрахунків.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           списання коштів за призначенням.
 
        2551 П Кошти бюджетних установ та організацій,  що
           включаються до спеціального фонду бюджету
           Автономної Республіки Крим
 
           Призначення  рахунку:  облік   власних
           надходжень  установ  і організацій, які
           утримуються  за  рахунок  коштів бюджету
           Автономної Республіки Крим, у тому числі:
           спеціальні  кошти  бюджетних  установ і
           організацій; кошти, що отримані бюджетними
           установами  і організаціями  на виконання
           окремих доручень; інші власні надходження
           бюджетних установ і організацій.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми власних
           коштів, що надходять клієнтам і включаються
           до  доходів  спеціального  фонду бюджету
           Автономної Республіки Крим.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми видатків
           спеціального фонду  бюджету   Автономної
           Республіки Крим за дорученнями клієнтів.
 
        2552 П Кошти  в  розрахунках  клієнтів,  які
           утримуються з обласних бюджетів
           Призначення рахунку: облік   коштів  у
           розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки
           за  разовими заліками  та  інші).   В
           аналітичному обліку  відкриваються особові
           рахунки  клієнтам  за  кожним   видом
           розрахунків. Режим рахунків за акредитивами,
           чеками та за разовими заліками визначаєтьсяПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка