Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 8 
           За кредитом рахунків  проводяться  суми 
           погашення   сумнівної  заборгованості, 
           списання    безнадійних   боргів   у
           встановленому  порядку. Подальший  облік 
           списаної  заборгованості  здійснюється за
           відповідними  позабалансовими  рахунками 
           групи рахунків 961.
 
        2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в
           інвестиційну  діяльність,  які  надані
           суб'єктам господарської діяльності
           Призначення рахунків:  за  цією  групою
           рахунків обліковуються кредити, які надані
           суб'єктам  господарської  діяльності  і
           повернення яких викликає сумнів.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           заборгованості,  яка  класифікована  як
           сумнівна.
 
           За кредитом рахунків  проводяться  суми 
           погашення   сумнівної  заборгованості, 
           списання    безнадійних   боргів   у
           встановленому  порядку. Подальший  облік 
           списаної  заборгованості  здійснюється за
           відповідними  позабалансовими  рахунками 
           групи рахунків 961.
 
        2099 А Сумнівна заборгованість за  виплаченими
           гарантіями,    виданими    суб'єктам
           господарської діяльності
           Призначення рахунку:   облік   коштів,
           виплачених за гарантіями, які були надані
           суб'єктам господарської діяльності.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           виплачені за гарантіями, наданими суб'єктам
           господарської діяльності у разі невиконання
           ними  своїх  зобов'язань  перед третьою
           стороною.
 
           За кредитом рахунку проводиться погашення
           заборгованості  та  списання безнадійних
           боргів у встановленому порядку.
 
   21 Кредити, які надані  органам  загального  державного
    управління
     210 Кредити, які надані центральним органам державного
       управління
        2100 АП Короткострокові  кредити,  які надані
           центральним органам державного управління
 
        2105 АП Довгострокові  кредити,  які  надані
           центральним органам державного управління
 
           Призначення рахунків: за цими  рахунками
           обліковуються  враховані  банком  прості
           фінансові векселі, що емітовані центральними
           органами державного управління, та всі інші
           кредити, які  надані центральним органам
           державного  управління.   Неамортизований
           дисконт  за   врахованими   векселями
           обліковується за  окремим  контрактивним
           аналітичним рахунком.
 
           За дебетом рахунків проводяться суми наданих
           кредитів, а також проводиться амортизація
           дисконту за врахованими векселями.
 
           За кредитом  рахунків проводяться  суми
           погашення заборгованості, а також суми,  що
           перераховані  на  рахунки простроченої та 
           сумнівної заборгованості; проводяться суми 
           неамортизованого дисконту за  врахованими 
           векселями.
 
        2107 А Прострочена заборгованість за кредитами,
           які надані центральним органам державного
           управління
 
        2108 А Нараховані доходи за кредитами, які надані
           центральним органам державного управління
 
        2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами,
           які надані центральним органам державного
           управління
           Призначення рахунків: за цими  рахунками
           обліковуються   відповідно  прострочені 
           кредити, нараховані проценти і прострочені 
           нараховані проценти. Ці рахунки  працюють  
           так само, як, наприклад, аналогічні рахунки 
           групи N 206.
 
     211 Кредити, які надані місцевим органам державного
       управління
        2110 АП Короткострокові  кредити,  які надані
           місцевим органам державного управління
 
        2115 АП Довгострокові кредити, які надані місцевим
           органам державного управління
 
           Призначення рахунків:  за цими рахунками
           обліковуються  всі  кредити,  що надані
           місцевим органам  державного  управління.
           Неамортизований  дисконт  за врахованими
           векселями  обліковується   за   окремим
           контрактивним аналітичним рахунком.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           наданих  кредитів,  а  також проводиться
           амортизація  дисконту  за   врахованими
           векселями.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться суми
           погашення заборгованості, а також суми,  що
           перераховані на рахунки   простроченої та 
           сумнівної заборгованості; проводяться суми 
           неамортизованого  дисконту за врахованими 
           векселями.
 
        2117 А Прострочена заборгованість за кредитами,
           які  надані місцевим органам державного
           управління
 
        2118 А Нараховані доходи за кредитами, які надані
           місцевим органам державного управління
 
        2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами,
           які надані місцевим органам  державного
           управління
           Призначення рахунків:  за цими рахунками
           обліковуються   відповідно  прострочені 
           кредити, нараховані проценти і прострочені 
           нараховані проценти. Ці рахунки  працюють  
           так само, як, наприклад, аналогічні рахунки 
           групи N 206.
 
     219 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
       органам загального державного управління
        2190 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які
           надані  центральним  органам  державного
           управління
 
           За  кредитом  рахунків проводяться суми
           погашення   сумнівної   заборгованості, 
           списання   безнадійних   боргів    у
           встановленому  порядку. Подальший облік 
           списаної  заборгованості здійснюється за
           відповідними  позабалансовими  рахунками 
           групи рахунків 961.
 
        2191 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які
           надані  місцевим  органам  державного
           управління
           Призначення рахунків:  за  цією  групою
           рахунків обліковуються кредити, які надані
           органам загального державного управління і
           повернення яких викликає сумнів.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           заборгованості,  яка  класифікована  як
           сумнівна.
 
           За  кредитом  рахунків проводяться суми
           погашення   сумнівної   заборгованості, 
           списання   безнадійних   боргів    у
           встановленому  порядку. Подальший облік 
           списаної  заборгованості здійснюється за
           відповідними  позабалансовими  рахунками 
           групи рахунків 961.
 
        2198 А Сумнівна заборгованість за  виплаченими
           гарантіями, виданими центральним органам
           державного управління
 
        2199 А Сумнівна заборгованість за  виплаченими
           гарантіями,  виданими  місцевим  органам
           державного управління
           Призначення рахунків:   облік   коштів,
           виплачених за гарантіями, які були видані
           органам загального державного управління.
 
           За дебетом рахунків проводяться суми, які
           виплачені за гарантіями, наданими органам
           загального державного управління у разі
           невиконання ними своїх зобов'язань перед
           третьою стороною.
 
           За кредитом рахунків проводиться погашення
           заборгованості  та  списання безнадійних
           боргів у встановленому порядку.
 
   22 Кредити, які надані фізичним особам
     220 Кредити на поточні потреби, які надані фізичним
       особам
 
        2201 А Кредити під платіжні картки, які надані
           фізичним особам
           Призначення рахунку: облік  коштів,  які
           надані  фізичним  особам для здійснення
           розрахунків за товари  та  послуги  за
           допомогою платіжних карток.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, надані
           власнику  картрахунку  для  здійснення
           розрахунків  за  товари  та послуги за
           допомогою платіжних карток.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           надходять на погашення наданого кредиту.
 
        2202 А Інші короткострокові кредити, які надані
           фізичним особам на поточні потреби
           Призначення рахунку:  облік  коштів  за
           короткостроковими  кредитами, які надані
           фізичним особам для придбання споживчих
           товарів та для оплати послуг.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           кредитів фізичним особам.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості; суми простроченої 
           та сумнівної заборгованості.
 
        2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним
           особам на поточні потреби
           Призначення рахунку:  облік  коштів  за
           довгостроковими  кредитами,  які  надані
           фізичним особам для придбання споживчих
           товарів та для оплати послуг.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           кредитів фізичним особам.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості; суми простроченої 
           та сумнівної заборгованості.
 
        2207 А Прострочена заборгованість за кредитами,
           які надані фізичним особам на  поточні
           потреби
           Призначення рахунку: облік сум не сплаченої
           в строк заборгованості за кредитами на
           поточні  потреби,  які  надані фізичним
           особам.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           заборгованості за своєчасно не погашеними
           кредитами на поточні потреби.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           надходять на погашення заборгованості за
           кредитами,  а  також  суми  сумнівної
           заборгованості.
 
        2208 А Нараховані доходи за кредитами, які надані
           фізичним особам на поточні потреби
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за кредитами на поточні потреби,
           які  надані  фізичним  особам.  Доходи
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні або
           перерахуванні  на  рахунок  прострочених
           нарахованих доходів у разі несвоєчасного
           отримання
 
        2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами,
           які надані фізичним особам на  поточні
           потреби
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк нарахованих доходів за кредитами на
           поточні  потреби,  які  надані фізичним
           особам.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми
           отриманих доходів або доходів, що визнані
           сумнівними.
 
     221 Кредити  в інвестиційну діяльність, які надані
       фізичним особам
        2210 А Короткострокові  кредити,  які  надані
           фізичним особам на будівництво та освоєння
           землі
           Призначення рахунку:  облік  коштів  за
           короткостроковими  кредитами, які надані
           фізичним особам на будівництво та освоєння
           землі.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           кредитів фізичним особам.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення     заборгованості;   суми 
           простроченої, сумнівної заборгованості.
 
        2211 А Короткострокові  кредити,  які  надані
           фізичним особам  на  купівлю  будівель,
           споруд, обладнання та землі
           Призначення рахунку:  облік  коштів  за
           короткостроковими кредитами, які  надані
           фізичним  особам  на  купівлю будівель,
           споруд, обладнання та землі.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           кредитів фізичним особам.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення    заборгованості;    суми
           простроченої, сумнівної заборгованості.
 
        2213 А Довгострокові кредити, які надані фізичним
           особам на будівництво та освоєння землі
           Призначення рахунку:  облік  коштів  за
           довгостроковими  кредитами,  які  надані
           фізичним особам на будівництво та освоєння
           землі.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           кредитів фізичним особам.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення    заборгованості;    суми
           простроченої, сумнівної заборгованості.
 
        2214 А Довгострокові кредити, які надані фізичним
           особам  на  купівлю  будівель,  споруд,
           обладнання та землі
           Призначення рахунку:  облік  коштів  за
           довгостроковими  кредитами,  які  надані
           фізичним особам  на  купівлю  будівель,
           споруд, обладнання та землі.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           кредитів фізичним особам.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення    заборгованості;    суми
           простроченої, сумнівної заборгованості.
 
        2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в
           інвестиційну  діяльність,  які  надані
           фізичним особам
           Призначення рахунку: облік сум не сплаченої
           в строк заборгованості за кредитами  в
           інвестиційну  діяльність,  які  надані
           фізичним особам.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           простроченої заборгованості за кредитами в
           інвестиційну діяльність.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості за кредитами, а
           також суми сумнівної заборгованості.
 
        2218 А Нараховані  доходи  за  кредитами  в
           інвестиційну  діяльність,  які  надані
           фізичним особам
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів  за  кредитами  в  інвестиційну
           діяльність,  наданими  фізичним  особам.
           Доходи обліковуються у тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні або
           перерахуванні  на  рахунок  прострочених
           нарахованих доходів у разі несвоєчасного
           отримання.
 
        2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами
           в інвестиційну діяльність,  які  надані
           фізичним особам
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк нарахованих доходів за кредитами,
           наданими фізичним особам.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           отриманих доходів або доходів, що визнані
           сумнівними.
 
     229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
       фізичним особам
        2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на
           поточні потреби, які надані фізичним особам
 
           За    кредитом  рахунків  проводиться
           погашення   сумнівної  заборгованості,
           списання   безнадійних   боргів   у 
           встановленому  порядку. Подальший  облік 
           списаної  заборгованості здійснюється за
           відповідними   позабалансовими рахунками 
           групи рахунків 961.
 
        2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в
           інвестиційну  діяльність,  які  надані
           фізичним особам
           Призначення рахунків:  за  цією  групою
           рахунків обліковуються кредити, які надані
           фізичним особам і повернення яких викликає
           сумнів.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           заборгованості  за   кредитами,   яка
           класифікована як сумнівна.
 
           За    кредитом  рахунків  проводиться
           погашення   сумнівної  заборгованості,
           списання   безнадійних   боргів   у 
           встановленому  порядку. Подальший  облік 
           списаної  заборгованості здійснюється за
           відповідними   позабалансовими рахунками 
           групи рахунків 961.
 
        2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими
           гарантіями, виданими фізичним особам
           Призначення рахунку:   облік   коштів,
           виплачених за гарантіями, які були наданіПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка