Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 7 
        2048 А Нараховані доходи за кредитами суб'єктам
           господарської  діяльності за внутрішніми
           торговельними операціями
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів  за  кредитами  за  внутрішніми
           торговельними   операціями   суб'єктів
           господарської діяльності.
           Доходи обліковуються у тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні та
           суми, які  перераховуються  на  рахунок
           прострочених нарахованих доходів у разі
           несвоєчасного отримання.
 
        2049 А Прострочені нараховані доходи за кредитами
           суб'єктам  господарської  діяльності  за
           внутрішніми торговельними операціями
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк нарахованих доходів за кредитами за
           внутрішніми  торговельними   операціями
           суб'єктів господарської діяльності.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми
           отриманих доходів або доходів, що визнані
           сумнівними.
 
     205 Кредити суб'єктам господарської  діяльності  за
       експортно-імпортними операціями
        2050 А Короткострокові кредити суб'єктам
           господарської діяльності за
           експортно-імпортними операціями
 
        2055 А Довгострокові кредити суб'єктам
           господарської діяльності за
           експортно-імпортними операціями
           Призначення рахунків: облік
           короткострокових   та   довгострокових
           кредитів, наданих для здійснення операцій з
           експорту та імпорту товарів і послуг згідно
           з чинним законодавством, а також операцій
           за  форфейтинговими  угодами.  За  цими
           рахунками не обліковуються кошти, надані
           банку на оплату рахунків-фактур, які були
           пред'явлені закордонними складами клієнтам
           банку за послуги із зберігання товарів до
           часу їх реалізації.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           наданих кредитів.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           погашення  заборгованості  за отриманими
           кредитами, а також суми, які перераховані
           на  рахунки  простроченої  та сумнівної 
           заборгованості.
 
        2057 А Прострочена заборгованість за кредитами
           суб'єктам  господарської  діяльності  за
           експортно-імпортними операціями
           Призначення рахунку: облік не погашених у
           строк  кредитів  за експортно-імпортними
           операціями   суб'єктів   господарської
           діяльності.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           простроченої заборгованості за кредитами за
           експортно-імпортними операціями.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення простроченої заборгованості за
           кредитами, а  також  суми  прострочених
           кредитів,  які  перераховані на рахунок
           сумнівної заборгованості.
 
        2058 А Нараховані доходи за кредитами суб'єктам
           господарської     діяльності     за
           експортно-імпортними операціями
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів    за    кредитами    за
           експортно-імпортними операціями суб'єктів
           господарської    діяльності.   Доходи
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні або
           перерахуванні  на  рахунок  прострочених
           нарахованих доходів у разі несвоєчасного
           отримання.
 
        2059 А Прострочені нараховані доходи за кредитами
           суб'єктам  господарської  діяльності  за
           експортно-імпортними операціями
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк нарахованих доходів за кредитами за
           експортно-імпортними операціями суб'єктів
           господарської діяльності.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом рахунку  проводяться  суми
           отриманих доходів або доходів, які визнані
           сумнівними.
 
     206 Інші кредити в поточну діяльність, які надані
       суб'єктам господарської діяльності
        2061 А Кредити під платіжні картки, які надані
           суб'єктам господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік  коштів,  які
           надані суб'єктам господарської діяльності
           для здійснення розрахунків за товари та
           послуги за допомогою платіжних карток.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, надані
           власнику  картрахунку  для  здійснення
           розрахунків  за  товари  та послуги за
           допомогою кредитних карток.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           надходять на погашення кредитів.
 
        2062 А Інші короткострокові кредити в поточну
           діяльність,  які   надані   суб'єктам
           господарської діяльності
           Призначення рахунку:  за  цим  рахунком
           обліковуються всі  інші  короткострокові
           кредити  в поточну діяльність суб'єктам
           господарської  діяльності,   які   не
           відображені за рахунками груп NN 200-205
           та рахунком N 2061.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           кредитів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості, а також суми, які
           перераховані на  рахунки простроченої та 
           сумнівної заборгованості.
 
        2065 А Інші  довгострокові кредити в поточну
           діяльність,  які   надані   суб'єктам
           господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік довгострокових
           кредитів у поточну діяльність, які  не
           відображені за рахунками груп NN 204-205.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           довгострокових кредитів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості, а також суми, які
           перераховані на  рахунки простроченої та 
           сумнівної заборгованості.
 
        2067 А Прострочена  заборгованість  за  іншими
           кредитами в поточну діяльність, які надані
           суб'єктам господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік інших кредитів у
           поточну діяльність, які надані суб'єктам
           господарської діяльності і непогашені у
           строк, що передбачений договором.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           простроченої  заборгованості  за  іншими
           кредитами в поточну діяльність.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення простроченої заборгованості за
           іншими кредитами, а також суми прострочених
           кредитів, які перераховані  на  рахунок
           сумнівної заборгованості.
 
        2068 А Нараховані доходи за іншими кредитами в
           поточну діяльність, які надані суб'єктам
           господарської діяльності
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за іншими кредитами в  поточну
           діяльність   суб'єктів   господарської
           діяльності. Доходи обліковуються у тому
           періоді, до якого вони належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні або
           перерахуванні  на  рахунок  прострочених
           нарахованих доходів у разі несвоєчасного
           отримання.
 
        2069 А Прострочені нараховані доходи за іншими
           кредитами в поточну діяльність, які надані
           суб'єктам господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк  нарахованих  доходів  за  іншими
           кредитами в поточну діяльність суб'єктів
           господарської діяльності.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих доходів або доходів, що визнані
           сумнівними.
 
     207 Кредити в інвестиційну діяльність, які  надані
       суб'єктам господарської діяльності
        2070 А Короткострокові кредити на будівництво та
           освоєння землі,  які  надані  суб'єктам
           господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік короткострокових
           кредитів на будівництво та освоєння землі,
           які  надані  суб'єктам  господарської
           діяльності.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           короткострокових кредитів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення     заборгованості     за
           короткостроковими кредитами на будівництво
           та освоєння землі, а також суми,  які
           перераховані  на  рахунки простроченої та 
           сумнівної заборгованості.
 
        2071 А Короткострокові  кредити  на  купівлю
           будівель, споруд, обладнання та землі, які
           надані суб'єктам господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік короткострокових
           кредитів  на  купівлю будівель, споруд,
           обладнання та землі, які надані суб'єктам
           господарської діяльності.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           наданих  короткострокових  кредитів  на
           купівлю будівель, споруд, обладнання та
           землі.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           погашення заборгованості, а також суми, які
           перераховані на  рахунки простроченої та 
           сумнівної заборгованості.
 
        2072 А Довгострокові кредити, що надані суб'єктам
           господарської діяльності за участю кредитів
           Національного банку України
           Призначення рахунку: облік  довгострокових
           кредитів, що надані суб'єктам господарської
           діяльності за участю кредитів Національного
           банку України.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           банками довгострокових кредитів суб'єктам
           господарювання   за   участю  кредитів
           Національного банку України.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості за довгостроковими
           кредитами суб'єктів господарювання, а також
           суми,  які  перераховані  на  рахунки
           простроченої, сумнівної заборгованості
 
        2073 А Довгострокові кредити на будівництво та
           освоєння землі,  які  надані  суб'єктам
           господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік довгострокових
           кредитів на будівництво та освоєння землі,
           які  надані  суб'єктам  господарської
           діяльності.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           довгострокових кредитів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості за довгостроковими
           кредитами на будівництво та освоєння землі,
           а також суми, які перераховані на рахунки
           простроченої та сумнівної заборгованості.
 
        2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель,
           споруд, обладнання та землі, які надані
           суб'єктам господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік довгострокових
           кредитів  на  купівлю будівель, споруд,
           обладнання та землі, які надані суб'єктам
           господарської діяльності.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           довгострокових кредитів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості за довгостроковими
           кредитами на купівлю будівель,  споруд,
           обладнання та землі, які надані суб'єктам
           господарської діяльності, а також суми, які
           перераховані  на  рахунки простроченої та 
           сумнівної заборгованості.
 
        2075 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
           суб'єктам господарської діяльності.
           Призначення рахунку:  облік  непогашеної
           заборгованості  суб'єктів  господарської
           діяльності за основними засобами, наданими
           у фінансовий лізинг.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           заборгованості  за  угодами  фінансового
           лізингу на час їх укладення.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих доходів або доходів, що визнані
           сумнівними.
 
        2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в
           інвестиційну  діяльність,  які  надані
           суб'єктам господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік не погашених у
           строк кредитів в інвестиційну діяльність,
           які  надані  суб'єктам  господарської
           діяльності.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           простроченої заборгованості за кредитами в
           інвестиційну діяльність.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення простроченої заборгованості, а
           також суми прострочених  кредитів,  які
           перераховані   на  рахунок  сумнівної
           заборгованості.
 
        2078 А Нараховані  доходи  за  кредитами  в
           інвестиційну  діяльність,  які  надані
           суб'єктам господарської діяльності
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів  за  кредитами  в  інвестиційну
           діяльність,  які   надані   суб'єктам
           господарської    діяльності.   Доходи
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх отримання.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні або
           перерахуванні  на  рахунки  прострочених
           нарахованих доходів у разі несвоєчасного
           отримання.
 
        2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами
           в  інвестиційну  діяльність, які надані
           суб'єктам господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк нарахованих доходів за кредитами в
           інвестиційну  діяльність,  які  надані
           суб'єктам господарської діяльності.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих або списаних доходів.
 
           Подальший облік    списаних   доходів
           здійснюється за позабалансовим рахунком N
           9601.
 
     209 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
       суб'єктам господарської діяльності
        
        2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими
           векселями   суб'єктів   господарської
           діяльності
 
           За кредитом рахунків  проводяться  суми 
           погашення   сумнівної  заборгованості, 
           списання    безнадійних   боргів   у
           встановленому  порядку. Подальший  облік 
           списаної  заборгованості  здійснюється за
           відповідними  позабалансовими  рахунками 
           групи рахунків 961.
 
        2093 А Сумнівна  заборгованість  за рахунками
           суб'єктів  господарської  діяльності  за
           факторинговими операціями
 
           За кредитом рахунків  проводяться  суми 
           погашення   сумнівної  заборгованості, 
           списання    безнадійних   боргів   у
           встановленому  порядку. Подальший  облік 
           списаної  заборгованості  здійснюється за
           відповідними  позабалансовими  рахунками 
           групи рахунків 961.
 
        2094 А Сумнівна  заборгованість  за кредитами
           суб'єктам  господарської  діяльності  за
           внутрішніми торговельними операціями
 
           За кредитом рахунків  проводяться  суми 
           погашення   сумнівної  заборгованості, 
           списання    безнадійних   боргів   у
           встановленому  порядку. Подальший  облік 
           списаної  заборгованості  здійснюється за
           відповідними  позабалансовими  рахунками 
           групи рахунків 961.
 
        2095 А Сумнівна  заборгованість  за кредитами
           суб'єктам  господарської  діяльності  за
           експортно-імпортними операціями
 
           За кредитом рахунків  проводяться  суми 
           погашення   сумнівної  заборгованості, 
           списання    безнадійних   боргів   у
           встановленому  порядку. Подальший  облік 
           списаної  заборгованості  здійснюється за
           відповідними  позабалансовими  рахунками 
           групи рахунків 961.
 
        2096 А Сумнівна заборгованість за іншими кредитами
           в поточну діяльність, які надані суб'єктам
           господарської діяльностіПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка