Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 4           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
           паперів, списані суми дооцінки за цінними
           паперами під час їх продажу та переведення
           до інших портфелів банку.
 
       1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
           паперами, емітованими Національним банком
           України, у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку: облік неамортизованого
           дисконту за борговими цінними  паперами,
           емітованими Національним банком України, що
           придбані з дисконтом.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованого  дисконту  за  цінними
           паперами, що придбані або переведені з інших
           портфелів банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації дисконту під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованого дисконту в разі переведення
           цінних паперів до інших портфелів банку.
 
       1437 А Неамортизована премія за борговими цінними
           паперами, емітованими Національним банком
           України, у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           премії  за  борговими  цінними паперами,
           емітованими Національним банком України, у
           портфелі банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованої премії за цінними паперами,
           що придбані або переведені з інших портфелів
           банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації  премії  під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованої премії у разі переведення
           цінних паперів до інших портфелів банку.
 
       1438 А Нараховані доходи за  борговими  цінними
           паперами, емітованими Національним банком
           України, у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за борговими  цінними  паперами,
           емітованими Національним банком України, у
           портфелі банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів до часу їх сплати,
           суми нарахованих  процентів  за  цінними
           паперами, що переведені з інших портфелів, а
           також суми сплачених накопичених процентів
           під час купівлі цінних паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів під час їх отримання,
           суми накопичених нарахованих процентів у
           разі продажу цінних паперів, а також суми
           нарахованих процентів під час переведення до
           інших портфелів банку.
 
     144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
       України, у портфелі банку до погашення
 
       1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним
           банком  України,  у  портфелі  банку до
           погашення
           Призначення рахунку: облік боргових цінних
           паперів,  випущених  Національним  банком
           України, у портфелі банку до погашення.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної  вартості цінних паперів, що
           придбані або переведені з іншого портфеля
           банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної вартості цінних паперів,  що
           погашені або переведені до іншого портфеля
           банку.
 
       1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
           паперами, емітованими Національним банком
           України, у портфелі банку до погашення
           Призначення рахунку: облік неамортизованого
           дисконту за борговими цінними  паперами,
           випущеними Національним банком України, у
           портфелі банку до погашення, що придбані з
           дисконтом.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованого  дисконту  за  цінними
           паперами,  що придбані або переведені з
           іншого портфеля банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації дисконту під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованого дисконту в разі переведення
           цінних паперів до іншого портфеля банку.
 
       1447 А Неамортизована премія за борговими цінними
           паперами, емітованими Національним банком
           України, у портфелі банку до погашення
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           премії за  борговими  цінними  паперами,
           випущеними Національним банком України, у
           портфелі банку до погашення, що придбані з
           премією.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованої премії за цінними паперами,
           що придбані або переведені з іншого портфеля
           банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації  премії  під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованої премії в разі переведення
           цінних паперів до іншого портфеля банку.
 
       1448 А Нараховані доходи за  борговими  цінними
           паперами, емітованими Національним банком
           України, у портфелі банку до погашення
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за купонними  борговими  цінними
           паперами,  випущеними Національним банком
           України, у портфелі банку до погашення.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів до часу їх сплати,
           суми нарахованих  процентів  за  цінними
           паперами, що переведені з іншого портфеля, а
           також суми сплачених накопичених процентів
           під час купівлі цінних паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих  процентів,  а  також  суми
           нарахованих процентів за цінними паперами,
           що переведені до іншого портфеля банку.
 
     149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що
       рефінансуються Національним банком України
 
       1490 КА Резерв під знецінення  боргових  цінних
           паперів,  що  рефінансуються Національним
           банком України, у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:   облік   резервів,
           створених у зв'язку із зменшенням корисності
           боргових цінних паперів, що рефінансуються
           Національним банком України, у  портфелі
           банку на продаж.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           сформованих резервів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення резервів або суми використаних
           резервів у встановленому порядку.
 
       1491 КА Резерв  під знецінення боргових цінних
           паперів, що  рефінансуються  Національним
           банком  України,  у  портфелі  банку до
           погашення
           Призначення рахунку:   облік   резервів,
           створених у зв'язку із зменшенням корисності
           боргових цінних паперів, що рефінансуються
           Національним банком України, у  портфелі
           банку до погашення.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           сформованих резервів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення резервів або суми використаних
           резервів у встановленому порядку.
 
       1492 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
           доходами за борговими цінними паперами, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  резервів  на
           покриття заборгованості  за  нарахованими
           доходами за борговими цінними паперами, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку на продаж.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           сформованих резервів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення резервів або суми використаних
           резервів.
 
       1493 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
           доходами за борговими цінними паперами, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку до погашення
           Призначення рахунку:  облік  резервів  на
           покриття заборгованості  за  нарахованими
           доходами за борговими цінними паперами, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку до погашення.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           сформованих резервів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення резервів або суми використаних
           резервів.
 
   15 Кошти в інших банках
     150 Кошти до запитання в інших банках
        1500 А Кореспондентські рахунки, які відкриті в
           інших банках
           Призначення рахунку:  облік  коштів  на
           кореспондентських рахунках, які відкриті в
           інших банках, а  також  депозитів  до
           запитання в інших банках.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, що
           надходять на користь банку, його клієнтів
           і кореспондентів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           списуються згідно з дорученням банку за
           власними операціями, операціями клієнтів і
           кореспондентів.
 
        1508 А Нараховані доходи за коштами до запитання в
           інших банках
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за коштами до запитання в інших
           банках.  Доходи  обліковуються  у  тому
           періоді, до якого вони належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні чи
           суми,  які  перераховані  на  рахунок
           прострочених нарахованих доходів у разі
           несвоєчасного їх отримання.
 
        1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами до
           запитання в інших банках
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк нарахованих доходів за коштами до
           запитання в інших банках.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих доходів  або доходів, що визнані
           сумнівними
 
           Подальший облік   списаних    доходів
           здійснюється за позабалансовим рахунком N
           9600.
 
     151 Строкові депозити, які розміщені в інших банках
       За рахунками цієї групи обліковуються депозитні 
       операції і операції на строк в один операційний 
       день.
        1510 А Депозити овернайт, які розміщені в інших
           банках
           Призначення рахунку: облік депозитів, які
           розміщені банками в інших банках на строк
           не більше одного операційного дня.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           розміщених депозитів овернайт.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           повернених коштів при закінченні строку
           депозиту, а також суми, перераховані на
           рахунки  простроченої  та   сумнівної
           заборгованості.
 
        1511 А Гарантійні депозити та грошове покриття в
           інших банках
           Призначення рахунку: облік коштів, які
           вимагаються банками-контрагентами для
           покриття кредитного ризику за різними
           операціями в цих банках (депозитами,
           акредитивами тощо).
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           розміщених депозитів та суми грошового
           покриття за відповідними акредитивами тощо.
   
           За кредитом рахунку проводяться суми
           повернених депозитів та суми акредитивів,
           виконаних за дорученням банку-емітента, а
           також суми, перераховані на рахунки
           простроченої і сумнівної заборгованості
           тощо.
 
        1512 А Інші  короткострокові  депозити,  які
           розміщені в інших банках
           Призначення рахунку:   облік   коштів,
           розміщених  в   інших   банках   на
           короткострокових депозитах.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           розміщених коштів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           повернених  депозитів,  а  також  суми,
           перераховані на рахунки простроченої  і
           сумнівної заборгованості.
 
        1515 А Довгострокові депозити, які розміщені в
           інших банках
           Призначення рахунку:   облік   коштів,
           розміщених в інших банках на довгострокових
           депозитах.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           розміщених коштів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           повернених  депозитів,  а  також  суми,
           перераховані  на рахунки простроченої і
           сумнівної заборгованості.
 
        1516 А Довгострокові депозити, які розміщені на 
           умовах субординованого боргу
           Призначення рахунку:  облік  коштів, які 
           розміщені на умовах субординованого боргу 
           на підставі довгострокової угоди.
 
           За   дебетом  рахунку проводяться суми 
           розміщених    депозитів  на   умовах 
           субординованого боргу.
 
           За кредитом рахунку  проводяться   суми
           повернення субординованого боргу, а також 
           суми, що перераховані на рахунок сумнівної 
           заборгованості.
 
        1517 А Прострочена заборгованість за строковими
           депозитами, які розміщені в інших банках
           Призначення рахунку: облік не погашеної в
           строк  заборгованості  за  строковими
           депозитами, розміщеними в інших банках.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           простроченої заборгованості.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення простроченої заборгованості, а
           також  суми,  перераховані  на  рахунки
           сумнівної заборгованості.
 
        1518 А Нараховані доходи за строковими депозитами,
           які розміщені в інших банках
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів  за  строковими депозитами, які
           розміщені  в  інших  банках.  Доходи
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні та
           суми,  які  перераховані  на  рахунок
           прострочених нарахованих доходів у разі
           несвоєчасного їх отримання.
 
        1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими
           депозитами, які розміщені в інших банках
 
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк нарахованих доходів за строковими
           депозитами, які розміщені в інших банках.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми
           отриманих доходів або доходів, що визнані
           сумнівними.
 
     152 Кредити, які надані іншим банкам
        1520 А Овердрафт за рахунками інших банків
 
            Призначення рахунку: використовується для  
            відображення   дебетових  залишків  за 
            кореспондентськими рахунками інших банків.
 
            За дебетом  рахунку  проводяться  суми
            дебетових залишків  за рахунками банків.
            Дебетові залишки  переносяться  на  цей
            рахунок  автоматично   при   закритті
            операційного дня.
 
            За кредитом рахунку проводяться суми, що
            повертаються  на  рахунки  банків  при
            відкритті операційного дня. Проводки можуть
            виконуватися автоматично.
 
        1521 А Кредити овернайт, які надані іншим банкам
           Призначення рахунку: облік кредитів, які
           надані іншим банкам на строк не більше
           одного операційного дня.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           кредитів овернайт.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашеної  заборгованості  за  кредитами
           овернайт, а також суми, які перераховані на
           рахунки  простроченої  та   сумнівної
           заборгованості.
 
        1522 А Кошти, які надані іншим банкам за операціями
           РЕПО
           Призначення рахунку: облік коштів, наданих
           іншим банкам за операціями РЕПО, шляхом
           купівлі у них цінних паперів на певний
           період, з умовою зворотного їх викупу за
           заздалегідь обумовленою ціною або з умовою
           гарантії погашення у разі,  якщо строк 
           операції РЕПО збігається із строком до 
           погашення цінних паперів.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка