Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 3           витрат за довгостроковими кредитами, які
           отримані від Національного банку України.
           Витрати обліковуються у тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх оплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     133 Строкові депозити Національного банку України
        1332 П Короткострокові  депозити  Національного
           банку України
 
           Призначення   рахунку:  облік  коштів
           Національного банку України, розміщених на
           короткострокових депозитах.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих короткострокових депозитів.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           повернених коштів.
 
        1335 П Довгострокові депозити Національного банку
           України
 
           Призначення  рахунку:   облік   коштів
           Національного банку України, розміщених на
           довгострокових депозитах.
 
           За  кредитом рахунку  проводяться  суми
           отриманих довгострокових депозитів.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених коштів.
 
        1338 П Нараховані витрати за строковими депозитами
 
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат   за   строковими   депозитами 
           Національного  банку  України.  Витрати
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх оплати.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
   14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним  банком  України,  та  цінні  папери, емітовані
Національним банком України
     140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
       банком України, у торговому портфелі банку
        1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у торговому портфелі банку
 
        1401 А Інші  боргові цінні папери центральних
           органів  державного   управління,   що
           рефінансуються Національним банком України,
           у торговому портфелі банку
 
        1402 А Боргові  цінні папери місцевих органів
           державного управління, що  рефінансуються
           Національним банком України, у торговому
           портфелі банку
           Призначення рахунків: облік номінальної
           вартості  боргових  цінних
           паперів, що  рефінансуються  Національним
           банком України, у торговому портфелі банку.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної  вартості  боргових  цінних
           паперів, що придбані або переведені з іншого
           портфеля банку.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної вартості цінних паперів,  що
           продані або переведені до іншого портфеля
           банку.
 
       1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у торговому портфелі банку
           Призначення рахунку:  облік  результатів
           переоцінки до справедливої вартості боргових
           цінних паперів, що обліковуються в торговому
           портфелі банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           збільшення вартості  (дооцінки)  боргових
           цінних  паперів, списані суми уцінки за
           цінними паперами під час їх продажу та
           переведення до іншого портфеля банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
           паперів, списані суми дооцінки за цінними
           паперами під час їх продажу та переведення
           до іншого портфеля банку.
 
       1406 КА Неамортизований  дисконт  за  борговими
           цінними  паперами,  що  рефінансуються
           Національним банком України, у торговому
           портфелі банку
           Призначення рахунку: облік неамортизованого
           дисконту за борговими цінними паперами, що
           придбані з дисконтом.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованого  дисконту  за  цінними
           паперами, що придбані або переведені  з
           іншого портфеля банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації дисконту під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованого дисконту в разі продажу
           цінних паперів або їх переведення до іншого
           портфеля банку.
 
       1407 А Неамортизована премія за борговими цінними
           паперами,  що рефінансуються Національним
           банком України, у торговому портфелі банку
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           премії за борговими цінними паперами, що
           придбані з премією.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованої премії за цінними паперами,
           що придбані або переведені з іншого портфеля
           банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації  премії  під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованої премії в разі продажу або
           переведення  цінних  паперів  до  іншого
           портфеля банку.
 
       1408 А Нараховані  доходи за борговими цінними
           паперами, що рефінансуються  Національним
           банком України, у торговому портфелі банку
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів  за  купонними борговими цінними
           паперами, що рефінансуються  Національним
           банком України.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів до часу їх сплати,
           суми  нарахованих  процентів  за цінними
           паперами, що переведені з іншого портфеля, а
           також суми сплачених накопичених процентів
           під час купівлі цінних паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів під час отримання,
           суми накопичених процентів у разі продажу
           цінних паперів, а також суми нарахованих
           процентів під час переведення цінних паперів
           до іншого портфеля банку.
 
     141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
       банком України, у портфелі банку на продаж
 
       1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку на продаж
 
       1411 А Інші боргові цінні папери центральних органів
           державного управління, що  рефінансуються
           Національним  банком України, у портфелі
           банку на продаж
 
       1412 А Боргові  цінні  папери місцевих органів
           державного управління, що  рефінансуються
           Національним  банком України, у портфелі
           банку на продаж
           Призначення рахунків:  облік  номінальної
           вартості  боргових  цінних  паперів,  що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної вартості цінних паперів,  що
           придбані або переведені з інших портфелів
           банку.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної  вартості цінних паперів, що
           продані, погашені або переведені до інших
           портфелів банку.
 
       1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів,  що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  результатів
           переоцінки до справедливої вартості боргових
           цінних паперів, що обліковуються в портфелі
           банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           збільшення  вартості  (дооцінки) боргових
           цінних паперів, списані суми уцінки  за
           цінними паперами під час їх продажу та
           переведення до інших портфелів банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
           паперів, списані суми дооцінки за цінними
           паперами під час їх продажу та переведення
           до інших портфелів банку.
 
       1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
           паперами,  що рефінансуються Національним
           банком України, у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку: облік неамортизованого
           дисконту за борговими цінними паперами, що
           придбані з дисконтом.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованого  дисконту  за  цінними
           паперами, що придбані або переведені з інших
           портфелів банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації дисконту під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованого дисконту в разі продажу
           цінних паперів або їх переведення до інших
           портфелів банку.
 
       1417 А Неамортизована премія за борговими цінними
           паперами, що рефінансуються  Національним
           банком України, у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           премії боргових цінних паперів, що придбані
           з премією.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованої премії за цінними паперами,
           що придбані або переведені з інших портфелів
           банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації премії під  час  нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованої премії в разі продажу або
           переведення  цінних  паперів  до  інших
           портфелів банку.
 
       1418 А Нараховані доходи за  борговими  цінними
           паперами,  що рефінансуються Національним
           банком України, у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за борговими цінними паперами, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів до часу їх сплати,
           суми нарахованих  процентів  за  цінними
           паперами, що переведені з інших портфелів, а
           також суми сплачених накопичених процентів
           під час купівлі цінних паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів під час їх отримання,
           суми накопичених нарахованих процентів у
           разі продажу цінних паперів, а також суми
           нарахованих процентів під час переведення до
           інших портфелів банку.
 
       1419 А Прострочені нараховані доходи за борговими
           цінними  паперами,  що  рефінансуються
           Національним банком України, у  портфелі
           банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  прострочених
           нарахованих доходів за борговими цінними
           паперами,  що рефінансуються Національним
           банком України, у портфелі банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих процентів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих процентів або списаних процентів.
 
     142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
       банком України, у портфелі банку до погашення
 
       1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку до погашення
 
       1421 А Інші боргові цінні  папери  центральних
           органів   державного   управління,  що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку до погашення
 
       1422 А Боргові цінні  папери  місцевих  органів
           державного  управління, що рефінансуються
           Національним банком України, у  портфелі
           банку до погашення
           Призначення рахунків:  облік  номінальної
           вартості  боргових  цінних  паперів,  що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку до погашення.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної  вартості цінних паперів, що
           придбані або переведені з іншого портфеля
           банку.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної вартості цінних паперів,  що
           погашені або переведені до іншого портфеля
           банку.
 
       1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
           паперами,  що рефінансуються Національним
           банком України,  у  портфелі  банку  до
           погашення
           Призначення рахунку: облік неамортизованого
           дисконту за борговими цінними паперами, що
           придбані з дисконтом.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованого  дисконту  за  цінними
           паперами,  що придбані або переведені з
           іншого портфеля банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації дисконту під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованого дисконту в разі переведення
           цінних паперів до іншого портфеля банку.
 
       1427 А Неамортизована премія за борговими цінними
           паперами, що рефінансуються  Національним
           банком  України,  у  портфелі  банку до
           погашення
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           премії за борговими цінними паперами, що
           придбані з премією.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованої премії за цінними паперами,
           що придбані або переведені з іншого портфеля
           банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації  премії  під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованої премії у разі переведення
           цінних паперів до іншого портфеля банку.
 
       1428 А Нараховані доходи за  борговими  цінними
           паперами,  що рефінансуються Національним
           банком України,  у  портфелі  банку  до
           погашення
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за купонними  борговими  цінними
           паперами,  що рефінансуються Національним
           банком України,  у  портфелі  банку  до
           погашення.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів до часу їх сплати,
           суми  нарахованих  процентів  за цінними
           паперами, що переведені з іншого портфеля, а
           також суми накопичених сплачених процентів
           під час купівлі цінних паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих  процентів та суми нарахованих
           процентів за цінними паперами, що переведені
           до  іншого портфеля або перераховані на
           рахунок прострочених нарахованих доходів.
 
       1429 А Прострочені нараховані доходи за борговими
           цінними  паперами,  що  рефінансуються
           Національним  банком України, у портфелі
           банку до погашення
           Призначення рахунку:  облік  прострочених
           нарахованих доходів за борговими цінними
           паперами,  що рефінансуються Національним
           банком України,  у  портфелі  банку  до
           погашення.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих процентів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих процентів або списаних процентів.
 
     143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
       України, у портфелі банку на продаж
 
       1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним
           банком України, у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  номінальної
           вартості боргових цінних паперів, емітованих
           Національним  банком України, у портфелі
           банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної  вартості цінних паперів, що
           придбані або переведені з інших портфелів
           банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної вартості цінних паперів,  що
           продані, погашені або переведені до інших
           портфелів банку.
 
       1435 АП Переоцінка  боргових  цінних  паперів,
           емітованих Національним банком України, у
           портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  результатів
           переоцінки до справедливої вартості боргових
           цінних паперів,  емітованих  Національним
           банком України, що обліковуються в портфелі
           банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           збільшення  вартості  (дооцінки) боргових
           цінних паперів, списані суми уцінки  за
           цінними паперами під час їх продажу та
           переведення до інших портфелів банку.
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка