Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 24           За дебетом рахунку проводяться номінальні
           суми реєстрів приватизаційних доручень за
           земельними  бонами,  надані  установами
           Ощадного банку України.
 
           За кредитом рахунку проводяться номінальні
           суми реєстрів приватизаційних доручень за
           земельними   бонами,  які  підлягають
           відсиланню безпосередньо установі  банку
           одержувача коштів (за  місцезнаходженням
           відповідних   позабюджетних    фондів
           приватизації) з проміжним відображенням за
           рахунком  N  9770  "Різні  цінності  і
           розрахункові  документи  за  придбаними
           об'єктами приватизації, відіслані".
 
        9737 А Земельні бони, акумульовані на рахунках
           фінансових посередників
           Призначення рахунку: облік сум земельних
           бон  громадян,  які  акумульовані  на
           рахунках фінансових посередників.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           земельних бон, які надійшли на рахунки
           фінансових посередників.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           земельних  бон,  які  перераховані  за
           придбані об'єкти приватизації.
 
     974 Інші розрахунки
        9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
           Державним фондом приватизації за придбане
           майно
 
        9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
           Державним фондом приватизації Автономної
           Республіки Крим за придбане майно
 
        9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
           Державним    фондом    приватизації
           адміністративно-територіальних одиниць за
           придбане майно
           Призначення рахунків: облік коштів,  які
           надійшли  до  фондів  приватизації  від
           приватизації майна державних підприємств
           при розрахунках житловими чеками.
 
           За дебетом  рахунків  проводиться  сума
           номінальної вартості житлових чеків, які
           надійшли на оплату приватизованого майна.
 
           За кредитом  рахунків  проводиться  сума
           номінальної вартості житлових чеків, які
           списуються  після  перевірки  тотожності
           залишків з даними фонду приватизації.
 
        9743 А Розрахунки  приватизаційними  майновими
           сертифікатами  з позабюджетним Державним
           фондом приватизації за приватизоване житло
 
        9744 А Розрахунки  приватизаційними  майновими
           сертифікатами  з позабюджетним Державним
           фондом приватизації Автономної Республіки
           Крим за приватизоване житло
 
        9745 А Розрахунки  приватизаційними  майновими
           сертифікатами з позабюджетним  Державним
           фондом             приватизації
           адміністративно-територіальних одиниць за
           приватизоване житло
           Призначення рахунків:  облік коштів, які
           надійшли  від  приватизації  державного
           житлового фонду при розрахунках майновими
           сертифікатами.
 
           За дебетом  рахунків  проводиться  сума
           номінальної   вартості  приватизаційних
           майнових сертифікатів, які надійшли від
           приватизації державного житлового фонду.
 
           За кредитом  рахунків  проводиться  сума
           приватизаційних майнових сертифікатів, які
           списуються  після  перевірки  тотожності
           залишків з даними фонду приватизації.
 
        9746 А Транзитний  рахунок  за  розрахунковими
           документами з приватизації
           Призначення рахунку: облік приватизаційних
           документів (майнових  та  компенсаційних
           сертифікатів, житлових чеків), які прийняті
           від фізичних осіб в обмін на сертифікати,
           акції  інвестиційних  компаній згідно з
           укладеними угодами.
 
     975 Документи  з  приватизації  -  компенсаційні
       сертифікати
        9750 А Сума  нарахованої  компенсації  грошових
           заощаджень в установах  Ощадного  банку
           України
           Призначення рахунку: облік нарахованої суми
           компенсації грошових заощаджень за вкладами
           населення відповідно до їх залишку  за
           станом  на 1 січня 1992 року. Рахунок
           відкривається в балансі установ Ощадного
           банку України.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованої компенсації.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           списаної компенсації.
 
        9751 А Бланки  компенсаційних  сертифікатів
           Призначення рахунку:   облік   бланків
           сертифікатів, які знаходяться у вільному
           обігу.
 
           За дебетом  рахунку  проводиться  сума
           номінальної вартості бланків сертифікатів,
           що вийшли після затвердження  проспекту
           емісії Міністерством фінансів та Фондом
           державного майна  України  та  передачі
           примірників  часткового  сертифіката  до
           установ Ощадного банку України.
 
           За кредитом рахунку проводяться операції з
           видачі сертифікатів.
 
        9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються
           на ринку
           Призначення рахунку: облік за номінальною
           вартістю компенсаційних сертифікатів, що
           обертаються на ринку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться   суми
           придбаних    банком    компенсаційних
           сертифікатів    та    компенсаційних
           сертифікатів, що належать клієнтам.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           проданих або перерахованих  компенсаційних
           сертифікатів.
 
        9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані
           для продажу на біржі
           Призначення рахунку: облік компенсаційних
           сертифікатів, що виставляються на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           компенсаційних сертифікатів, що  надійшли
           до продажу як у формі записів на рахунках,
           так і в паперовій формі.
 
           За кредитом  рахунку  проводиться  сума
           номінальної    вартості    проданих
           компенсаційних сертифікатів або тих, що не
           взяли участь у торгах на біржі.
 
        9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються
           в установах банків
           Призначення рахунку: облік компенсаційних
           сертифікатів, що зберігаються в установах
           банків.
 
           За дебетом    рахунку    проводяться
           компенсаційні  сертифікати  у  паперовій
           формі, отримані банком від клієнтів.
 
           За кредитом рахунку списують компенсаційні
           сертифікати   згідно   з   вказівками
           Національного банку України.
 
        9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
           позабюджетним    Державним    фондом
           приватизації
 
        9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
           позабюджетним   фондом   приватизації
           Автономної Республіки Крим
 
        9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
           позабюджетним   фондом   приватизації
           адміністративно-територіальних одиниць
           Призначення рахунків: облік компенсаційних
           сертифікатів,  які  обмінені  на  акції
           приватизованих підприємств.
 
           За дебетом рахунків обліковується вартість
           компенсаційних сертифікатів, що обмінені на
           акції приватизованих підприємств.
 
           За кредитом рахунків проводиться списання
           компенсаційних сертифікатів після перевірки
           тотожності з даними Фонду державного майна.
 
     976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в
       установах Ощадбанку
        9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян
           України в установах Ощадбанку
           Призначення рахунку: облік нарахованої суми
           компенсації грошових заощаджень за вкладами
           населення. Рахунок відкривається на балансі
           установ Ощадного банку України.
 
     977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі
        9770 А Різні цінності і розрахункові документи за
           придбаними   об'єктами   приватизації,
           відіслані
           Призначення рахунку:   облік   коштів,
           цінностей  і документів з приватизації,
           відісланих безпосередньо банкам-отримувачам
           коштів до отримання підтвердження від них.
 
           За дебетом  рахунку  проводиться  сума
           вартості коштів, цінностей і документів за
           придбаними  об'єктами  приватизації, які
           відіслані за призначенням.
 
           За кредитом рахунку проводиться списання
           коштів,  цінностей  і  документів  за
           придбаними об'єктами приватизації  після
           отримання підтвердження про їх одержання.
 
        9771 А Бланки з приватизації в дорозі
           Призначення рахунку:   облік   бланків
           документів з приватизації, що знаходяться в
           дорозі.
 
           За дебетом  рахунку обліковуються бланки
           документів з приватизації, що знаходяться в
           дорозі.
 
           За кредитом  рахунку  списуються  бланки
           документів після отримання підтвердження
           від банку про надходження документів.
 
     978 Активні рахунки довірчого управління
        9780 А Готівкові кошти  за  операціями довірчого
           управління
           Призначення рахунку:  облік  готівки  в
           національній та іноземній валюті, отриманої
           за договорами  довірчого  управління від
           установників - фізичних осіб.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           надходження   готівкових  коштів  від
           установників.
 
           За кредитом рахунку  проводяться  суми
           готівки, яка зарахована на поточний рахунок
           управителя, повернення готівки установникам.
 
        9781 А Поточні  рахунки управителя з  довірчого
           управління
           Призначення  рахунку:   облік   коштів
           установників, що залучені управителем за
           договорами довірчого управління, а також
           розрахунки   за   операціями довірчого
           управління.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться   суми
           надходжень коштів, що надаються управителю в
           довірче управління,  а також доходи від
           операцій довірчого управління. 
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           перерахування коштів згідно  з договором
           довірчого управління або повернення коштів
           установникам.
 
        9782 А Дебіторська заборгованість за  операціями
           довірчого управління
           Призначення рахунку: облік сум дебіторської
           заборгованості за операціями з  управління
           коштами  та  активами  установників  за
           договорами довірчого управління.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дебіторської заборгованості за розрахунками
           під  час  здійснення  операцій довірчого
           управління.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості за розрахунками за
           операціями довірчого управління.
 
        9783 А Цінні папери в довірчому управлінні
           Призначення рахунку: облік вартості цінних
           паперів,  які  придбані  або  отримані
           управителем згідно з договорами про довірче
           управління. Номінальна  вартість  цінних
           паперів у документарній формі, що придбані
           (отримані)  за   операціями  довірчого
           управління, обліковується за рахунком 9702
           "Цінні папери на зберіганні".
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           вартості  придбаних   (отриманих) цінних
           паперів,  а також суми переоцінки цінних
           паперів у зв'язку із зміною їх справедливої
           (ринкової) вартості.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми цінних
           паперів, які погашені, продані управителем
           відповідно   до  договору  про довірче
           управління або повернені установникам після
           закінчення  дії  договору  про  довірче
           управління, а також суми переоцінки цінних
           паперів у зв'язку із зміною їх справедливої
           (ринкової) вартості.
 
        9784 А Банківські метали в довірчому управлінні
           Призначення  рахунку: облік  банківських
           металів,    які  придбані або отримані
           управителем згідно з договорами про довірче
           управління.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           вартості придбаних (отриманих) банківських
           металів, а також суми переоцінки у зв'язку
           із зміною  офіційних (облікових)  курсів
           банківських металів.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           банківських металів, які продані управителем
           відповідно  до   договору  про  довірче
           управління або повернені установникам після
           закінчення   дії  договору  про довірче
           управління,  а  також  суми переоцінки у
           зв'язку  із  зміною офіційних (облікових)
           курсів банківських металів.
 
        9786 А Інші активи в довірчому управлінні
           Призначення рахунку: облік інших  активів,
           переданих установниками у довірче управління
           або придбаних управителем згідно з договором
           про довірче управління.
 
           За   дебетом  рахунку  проводяться суми
           вартості інших  активів, що  надійшли в
           довірче  управління  або  були  куплені
           управителем.
 
           За  кредитом  рахунку  проводиться  сума
           вартості  реалізованих  активів у процесі
           довірчого управління або повернених клієнтам
           активів після закінчення дії договору про
           довірче управління.
 
        9787 А Витрати за операціями довірчого управління
           Призначення  рахунку: облік сум витрат за
           операціями   довірчого  управління   та
           результатів  переоцінки  цінних паперів,
           іноземної валюти, банківських металів та
           інших активів, які перебувають у довірчому
           управлінні.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми витрат
           за операціями довірчого управління, а також
           зменшення  балансової  вартості  активів
           довірчого управління за  результатами їх
           переоцінки.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми витрат,
           що відшкодовуються  відповідно  до  умов
           договору  про довірче управління.
 
        9788 А Нараховані доходи за об'єктами довірчого
           управління
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів   за  активами,  що  придбані
           управителем  або  передані  установником
           згідно з договорами про довірче управління.
           Доходи обліковуються у тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           нарахованих доходів під час їх отримання або
           доходи, що не отримані та заборгованість за
           якими визнана витратами.
 
     979 Пасивні рахунки довірчого управління
        9790 П Фонди банківського управління
           Призначення рахунку: облік  коштів, цінних
           паперів,   інших  активів,  що належать
           установникам на правах спільної часткової
           власності та об'єднані управителем з метою
           довірчого управління.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           вартості грошових коштів, цінних паперів,
           банківських  металів  та  інших активів,
           наданих установниками в довірче управління
           згідно  з  договором, а також кошти за
           операціями   із    збільшення  частки
           установників.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться суми, що
           повертаються установникам відповідно до умов
           договору про довірче управління.
 
        9791 П Рахунки установників
           Призначення рахунку: облік вартості грошових
           коштів, цінних паперів, банківських металів
           та  інших активів, наданих установниками в
           довірче управління згідно з індивідуальним
           договором довірчого управління.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           вартості  грошових коштів, цінних паперів,
           банківських  металів  та інших  активів,
           наданих установниками в довірче управління
           згідно з індивідуальним договором, а також
           суми коштів, що належать установникам за
           результатами операцій довірчого управління.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           вартості   цінностей,  що  повертаються
           установникам відповідно до умов договору про
           довірче управління.
 
        9792 П Кредиторська заборгованість за операціями
           довірчого управління
           Призначення рахунку: облік сум кредиторської
           заборгованості  за  операціями  довірчого
           управління.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           кредиторської заборгованості за розрахунками
           за операціями довірчого управління.
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка