Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 23           спеціального резерву.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми 
           заборгованості, що списані з балансу за 
           рахунок спеціального резерву.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми, що
           надійшли для погашення заборгованості або 
           списані після закінчення строку позовної 
           давності згідно із законодавством України.
 
        9613 А Списана  у  збиток  заборгованість за 
           операціями з цінними паперами
           Призначення  рахунку:    облік   сум 
           заборгованості  за  операціями  з цінними 
           паперами, що списані з балансу за рахунок 
           спеціального резерву.
 
           За  дебетом  рахунку проводяться  суми  
           заборгованості  за  операціями з цінними 
           паперами, які списані з балансу за рахунок
           спеціального резерву.
 
           За кредитом  рахунку проводяться суми, які 
           надійшли для погашення заборгованості або 
           списані після закінчення строку позовної 
           давності згідно із законодавством України.
 
        9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість
           Призначення рахунку: облік сум дебіторської
           заборгованості, що списані з балансу за 
           рахунок спеціального резерву.
 
           За дебетом   рахунку  проводяться суми  
           дебіторської заборгованості, що списані з
           балансу за рахунок спеціального резерву.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми,
           які надійшли для погашення заборгованості 
           або списані після закінчення строку позовної 
           давності згідно із законодавством України.
 
        9617 А Списана у  збиток заборгованість  банків
           за іншими активами
 
        9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів за 
           іншими активами
 
           Призначення    рахунків:  облік  сум 
           заборгованості  за  іншими  активами, що 
           списані з балансу.
 
           За  дебетом  рахунків  проводяться  суми 
           заборгованості  за  іншими  активами, що 
           списані з балансу.
 
           За кредитом  рахунків проводяться суми,
           що надійшли для погашення  заборгованості 
           або  списані  після  закінчення  строку 
           позовної давності згідно із законодавством 
           України.
 
     962 Кошти до повернення
        9620 А Валютні кошти  підприємств, організацій,
           міністерств, відомств і Кабінету Міністрів
           України,  що знаходяться на рахунках у
           Зовнішекономбанку Росії
           Призначення рахунку: облік валютних коштів
           підприємств і організацій.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           валютних коштів підприємств та організацій.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           повернених коштів.
 
        9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що знаходяться
           на  рахунках у  Зовнішекономбанку Росії
           Призначення рахунку: облік валютних коштів
           фізичних осіб, що знаходяться на рахунках 
           у   Зовнішекономбанку   Росії   та
           кореспондентських  рахунках  банків, які
           здійснювали    розрахунки     через
           Зовнішекономбанк Росії.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми 
           валютних коштів фізичних осіб.
 
           За кредитом проводяться суми повернених
           коштів.
 
 
  97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні
     970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні
 
        9702 А Цінні папери на зберіганні
           Призначення рахунку: облік цінних паперів
           клієнтів на зберіганні.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми цінних
           паперів, переданих банку на зберігання за
           їх номінальною вартістю.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми цінних
           паперів, повернених клієнтам банку згідно з
           договором про зберігання.
 
        9703 А Інші активи на зберіганні
           Призначення рахунку: облік інших активів
           клієнтів на зберіганні.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми інших
           активів, переданих банку на зберігання за
           їх номінальною вартістю.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми інших
           активів, повернених клієнтам банку згідно з
           договором про зберігання.
 
        9704 А Цінні папери клієнтів згідно з договором
           доручення (комісії)
 
           Призначення рахунку: облік цінних паперів
           клієнтів, що придбані банком  згідно  з
           договором   доручення  на  купівлю  або
           продаються згідно з договором доручення на
           продаж.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми вартості
           цінних паперів,  що придбані банком або
           передані банку для продажу.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми цінних
           паперів, що  реалізовані банком згідно з
           договором доручення на продаж або передані
           клієнтам відповідно до договору доручення на
           купівлю.
 
     971 Документи з приватизації - житлові чеки
        9710 А Розрахунки  з  емісії  приватизаційних
           житлових чеків
           Призначення рахунку:   облік   емісії
           приватизаційних житлових чеків.
 
           За дебетом рахунку проводиться сума емісії.
 
           За кредитом рахунку проводиться списання
           емісії   після  її  зарахування  на
           позабалансовий рахунок N 9711  Ощадного
           банку України.
 
        9711 А Житлові чеки в установах Ощадного банку
           України
           Призначення рахунку: облік житлових чеків з
           приватизації в установах Ощадного банку
           України.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           надійшли від Національного банку України
           або від вищестоящої установи Ощадного банку
           України,  суми  індексації  номінальної
           вартості приватизаційних житлових чеків.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           прийнятих  від  клієнтів приватизаційних
           платіжних доручень для перерахування суми
           житлових чеків з депозитного рахунку на
           рахунок відповідного позабюджетного фонду
           приватизації чи фінансового посередника.
           Одночасно вони проводяться  за  дебетом
           рахунку  N  9770  "Різні  цінності  і
           розрахункові  документи  за  придбаними
           об'єктами приватизації, відіслані".
 
        9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
           Державним фондом приватизації
 
        9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
           Державним фондом приватизації Автономної
           Республіки Крим
 
        9714 А Розрахунки  житловими   чеками   з
           позабюджетними   фондами   приватизації
           адміністративно-територіальних одиниць
           Призначення рахунків: облік коштів,  які
           надійшли  від  приватизації  Державного
           житлового фонду при розрахунках житловими
           чеками.
 
           За дебетом  рахунків  проводиться  сума
           номінальної вартості житлових чеків, які
           надійшли на оплату приватизованого житла.
 
           За кредитом рахунків проводиться списання
           вартості житлових чеків після перевірки
           тотожності  залишків  з  даними  фонду
           приватизації.
 
        9715 А Розрахунки установ Ощадного банку України
           за житловими чеками
           Призначення рахунку:  облік  операцій за
           житловими чеками установ Ощадного банку
           України за придбані об'єкти приватизації.
           Рахунок  у  кінці  операційного  дня
           закривається.  Рахунок  відкривається на
           балансі Ощадного банку України.
 
           За дебетом рахунку проводяться номінальні
           суми реєстрів приватизаційних доручень за
           житловими чеками, надані філіями Ощадного
           банку України.
 
           За кредитом рахунку проводяться номінальні
           суми реєстрів приватизаційних доручень за
           житловими чеками, які підлягають відсиланню
           безпосередньо установі банку  отримувача
           коштів (за місцем знаходження відповідних
           позабюджетних  фондів  приватизації)  з
           проміжним відображенням за рахунком N 9770
           "Різні цінності і розрахункові документи за
           придбаними   об'єктами   приватизації,
           відіслані".
 
        9717 А Житлові чеки, акумульовані на рахунках
           фінансових посередників
           Призначення рахунку: облік сум  житлових
           чеків  громадян,  які  акумульовані  на
           рахунках фінансових посередників.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           житлових чеків, які надійшли на рахунки
           фінансових посередників.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           житлових  чеків,  які  перераховані  за
           придбані об'єкти приватизації.
 
        9718 А Житлові чеки, акумульовані для розрахунків
           за придбані об'єкти приватизації
           Призначення рахунку:  облік сум житлових
           чеків, що акумульовані для приватизації
           майна державних підприємств.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           житлових  чеків,  які  надійшли  для
           приватизації майна державних підприємств.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           житлових чеків, які перераховані на оплату
           приватизованого    майна    державних
           підприємств.
 
     972 Документи з приватизації - майнові сертифікати
        9720 А Розрахунки  з  емісії  приватизаційних
           майнових сертифікатів
           Призначення  ахунку:   облік   емісії
           приватизаційних майнових сертифікатів.
 
           За дебетом рахунку проводиться сума емісії.
 
           За кредитом рахунку проводиться списання
           емісії у разі перерахування її установам
           Ощадного банку України.
 
        9721 А Майнові сертифікати в установах Ощадного
           банку України
           Призначення  рахунку:  облік  майнових
           сертифікатів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           майнових сертифікатів, які надійшли від
           Національного  банку  України  або  від
           вищестоящої  установи  Ощадного  банку
           України,  суми  індексації  номінальної
           вартості   приватизаційних   майнових
           сертифікатів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           прийнятих від  клієнтів  приватизаційних
           платіжних  доручень  для  перерахування
           сертифікатів з депозитного  рахунку  на
           рахунок відповідного позабюджетного фонду
           приватизації чи фінансового посередника.
           Одночасно  вони  проводяться за дебетом
           рахунку  N  9770  "Різні  цінності  і
           розрахункові  документи  за  придбаними
           об'єктами приватизації, відіслані".
 
        9722 А Розрахунки  майновими  сертифікатами  з
           позабюджетним Державним фондом приватизації
 
        9723 А Розрахунки  майновими  сертифікатами з
           позабюджетним Державним фондом приватизації
           Автономної Республіки Крим
 
        9724 А Розрахунки  майновими  сертифікатами з
           позабюджетним   фондом   приватизації
           адміністративно-територіальних одиниць
           Призначення рахунків:  облік коштів, які
           надійшли  від  приватизації  державних
           підприємств  при  розрахунках  майновими
           сертифікатами.
 
           За  дебетом  рахунків  проводиться сума
           номінальної вартості майнових сертифікатів,
           які надійшли  на оплату приватизованого
           майна.
 
           За кредитом рахунків проводиться списання
           сум майнових сертифікатів після перевірки
           тотожності  залишків  з  даними  Фонду
           державного майна.
 
        9725 А Розрахунки установ Ощадного банку України
           за майновими сертифікатами
           Призначення рахунку:  облік  операцій за
           майновими сертифікатами установ Ощадного
           банку  України  за  придбані  об'єкти
           приватизації. Рахунок в кінці операційного
           дня закривається. Рахунок відкривається на
           балансі Ощадного банку України.
 
           За дебетом рахунку проводяться номінальні
           суми реєстрів приватизаційних доручень за
           майновими сертифікатами, надані установами
           Ощадного банку України.
 
           За кредитом рахунку проводяться номінальні
           суми реєстрів приватизаційних доручень за
           майновими сертифікатами, які  підлягають
           відсиланню  безпосередньо установі банку
           одержувача  коштів (за місцезнаходженням
           відповідних    позабюджетних   фондів
           приватизації) з проміжним відображенням за
           рахунком  N  9770  "Різні  цінності  і
           розрахункові  документи  за  придбаними
           об'єктами приватизації, відіслані".
 
        9726 А Бланки    приватизаційних    майнових
           сертифікатів
           Призначення рахунку:   облік   бланків
           приватизаційних  майнових  сертифікатів.
           Рахунок відкривається на балансі Ощадного
           банку України.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної  вартості  бланків  майнових
           сертифікатів, що надійшли.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           виданих громадянам приватизаційних майнових
           сертифікатів, а також суми недостач бланків
           майнових сертифікатів.
 
        9727 А Приватизаційні   майнові   сертифікати,
           акумульовані  на  рахунках  фінансових
           посередників для приватизації майна
           Призначення рахунку:  облік сум майнових
           сертифікатів громадян, які акумульовані на
           рахунках фінансових посередників.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           майнових  сертифікатів, які надійшли на
           рахунки фінансових посередників.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           майнових сертифікатів, які перераховані за
           придбані об'єкти приватизації.
 
        9728 А Майнові  сертифікати,  акумульовані  для
           розрахунків за приватизоване житло
           Призначення рахунку: облік сум  майнових
           сертифікатів,   що  акумульовані  для
           приватизації державного житлового фонду.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           майнових сертифікатів, які надійшли для
           приватизації житла.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           майнових сертифікатів, які перераховані на
           оплату приватизованого житла.
 
     973 Документи з приватизації - земельні бони
        9731 А Земельні бони в установах Ощадного банку
           України
           Призначення рахунку: облік земельних бон.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           земельних  бон,  які  надійшли  від
           Національного  банку  України  або  від
           вищестоящої  установи  Ощадного  банку
           України,  суми  індексації  номінальної
           вартості земельних бон.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           прийнятих  від  клієнтів приватизаційних
           платіжних  доручень  для  перерахування
           земельних бон з депозитного рахунку на
           рахунок відповідного позабюджетного фонду
           приватизації чи фінансового посередника.
           Одночасно вони проводяться  за  дебетом
           рахунку  N  9770  "Різні  цінності  і
           розрахункові  документи  за  придбаними
           об'єктами приватизації, відіслані".
 
        9733 А Розрахунки   земельними   бонами   з
           позабюджетним Державним фондом приватизації
           Автономної Республіки Крим
 
        9734 А Розрахунки   земельними   бонами   з
           позабюджетним   фондом   приватизації
           адміністративно-територіальних одиниць
           Призначення рахунків:  облік коштів, які
           надійшли від продажу об'єктів приватизації
           до  фондів приватизації при розрахунках
           земельними бонами.
 
           За дебетом  рахунків  проводиться  сума
           номінальної вартості земельних бон, які
           надійшли на оплату приватизованого майна.
 
           За кредитом рахунків проводиться списання
           земельних бонів після перевірки тотожності
           залишків з даними Фонду державного майна.
 
        9735 А Розрахунки установ Ощадного банку України
           за земельними бонами
           Призначення рахунку:  облік  операцій із
           земельними бонами установ Ощадного банку
           України за придбані об'єкти приватизації.
           Рахунок  в  кінці  операційного  дня
           закривається.  Рахунок  відкривається на
           балансі Ощадного банку України.
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка