Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 20           депозитами, що отримані від Національного
           банку України
 
        7006 А Процентні  витрати  за  довгостроковими
           депозитами, що отримані від Національного
           банку України
 
 
     701 Процентні витрати за коштами, отриманими від інших
       банків
        7010 А Процентні витрати за коштами до запитання
           інших банків
 
        7011 А Процентні витрати за депозитами овернайт
           інших банків
 
        7012 А Процентні витрати за короткостроковими
           депозитами інших банків
 
        7013 А Процентні  витрати  за  довгостроковими
           депозитами інших банків
 
        7014 А Процентні витрати за кредитами овернайт
           інших банків
 
        7015 А Процентні витрати за коштами, які отримані
           від інших банків за операціями РЕПО
 
        7016 А Процентні   витрати   за   іншими
           короткостроковими кредитами інших банків
 
        7017 А Процентні  витрати  за  довгостроковими
           кредитами інших банків
 
     702 Процентні  витрати  за  коштами   суб'єктів
       господарської діяльності
        7020 А Процентні витрати за коштами до запитання
           суб'єктів господарської діяльності
 
        7021 АП Процентні витрати за строковими коштами,
            які отримані від суб'єктів господарської
            діяльності
 
        7028 А Процентні витрати за фінансовим лізингом
           (орендою)
 
     703 Процентні  витрати  за  коштами  бюджету  та
       позабюджетних фондів України
        7030 А Процентні витрати за коштами бюджету та
           позабюджетних фондів України
 
     704 Процентні витрати за коштами фізичних осіб
        7040 А Процентні витрати за коштами до запитання
            фізичних осіб
 
        7041 АП Процентні витрати за строковими коштами,
            які отримані від фізичних осіб
 
     705 Процентні витрати за цінними паперами власного
       боргу
        7050 АП Процентні витрати за короткостроковими
            цінними паперами власного боргу, які
            емітовані банком, крім ощадних сертифікатів
 
        7051 АП Процентні витрати за довгостроковими
            цінними паперами власного боргу, які
            емітовані банком, крім ощадних 
            сертифікатів
 
        7052 АП Процентні  витрати за  короткостроковими
            ощадними  (депозитними)   сертифікатами 
            власного боргу, які емітовані банком
 
        7053 АП Процентні  витрати  за  довгостроковими
            ощадними   (депозитними)  сертифікатами
            власного боргу, які емітовані банком
 
     706 Процентні  витрати  за  кредитами, що отримані
       від міжнародних та інших фінансових організацій
 
        7060 А Процентні витрати  за короткостроковими
            кредитами, що отримані від міжнародних та
            інших фінансових організацій
 
        7061 А Процентні  витрати за  довгостроковими
            кредитами, що отримані від міжнародних та
            інших фінансових організацій
 
     707 Процентні  витрати за  коштами   небанківських
       фінансових установ
 
        7070 А Процентні витрати за коштами до запитання
           небанківських фінансових установ
 
        7071 АП Процентні витрати за строковими коштами,
           які отримані від небанківських фінансових 
           установ
 
     708 Процентні витрати за операціями з філіями та іншими
       установами банку
        7080 А Процентні витрати за операціями з філіями
           та іншими установами банку
 
     709 Інші процентні витрати
        7096 А Процентні витрати за субординованим боргом
 
        7099 А Інші процентні витрати
 
   71 Комісійні витрати
     710 Комісійні витрати
        7100 А Комісійні витрати на розрахунково-касове
           обслуговування
 
        7101 А Комісійні  витрати   на   кредитне
           обслуговування
 
        7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними
           паперами
 
        7104 А Комісійні  витрати  за  операціями  на
           валютному  ринку  та  ринку банківських
           металів
 
        7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування
 
        7108 А Комісійні  витрати  за  позабалансовими
           операціями
 
        7109 А Інші комісійні витрати
 
     718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими
       установами банку
        7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями
           та іншими установами банку
 
   73 Інші операційні витрати
 
     731 Втрати  від  інвестицій в асоційовані і дочірні
       компанії
        7310 А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії
        7311 А Втрати від інвестицій у дочірні компанії
 
     738 Інші операційні витрати за операціями з філіями
       та іншими установами банку
        7380 А Інші операційні витрати за операціями з
           філіями та іншими установами банку
 
     739 Інші операційні витрати
        7392 А Витрати на аудит
 
        7394 А Негативний результат від продажу цінних
           паперів  на  інвестиції,  вкладень  в
           асоційовані і дочірні компанії
 
        7395 А Витрати на оперативний лізинг (оренду)
 
        7396 А Витрати за отриманими консультаційними
           послугами фінансового характеру
 
        7397 А Штрафи, пені, що сплачені банком
 
        7399 А Інші операційні витрати
 
   74 Загальні адміністративні витрати
     740 Витрати на утримання персоналу
        7400 А Основна і додаткова заробітна плата
 
        7401 А Внески, збори на  обов'язкове  державне
           пенсійне та соціальне страхування
 
        7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні
           виплати
 
        7404 А Витрати на підготовку кадрів
 
        7405 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту
           працівників
 
        7409 А Інші витрати на утримання персоналу
 
     741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів,
       крім податку на прибуток
        7410 А Податок на додану вартість
 
        7411 А Податок на землю
 
        7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів
           фізичних осіб
 
        7419 А Сплата інших податків та  обов'язкових
           платежів, крім податку на прибуток
 
     742 Витрати  на  утримання  основних  засобів  та
       нематеріальних активів
        7420 А Витрати на утримання власних  основних
           засобів та нематеріальних активів
 
        7421 А Витрати на утримання основних засобів, що
           отримані в лізинг (оренду)
 
        7423 А Амортизація
 
     743 Інші експлуатаційні та господарські витрати
        7430 А Витрати на комунальні послуги
 
        7431 А Господарські витрати
 
        7432 А Витрати на охорону
 
        7433 А Інші експлуатаційні витрати
 
     744 Витрати на телекомунікації
 
        7440 А Витрати на СЕП
 
        7441 А Витрати на інші системи банківського зв'язку
 
        7442 А Поштово-телефонні витрати
 
     745 Інші адміністративні витрати
        7452 А Витрати на відрядження
 
        7454 А Представницькі витрати
 
        7455 А Витрати на маркетинг та рекламу
 
        7456 А Спонсорство та доброчинність
 
        7457 А Інші адміністративні витрати     
 
     749 Інші витрати
        7490 А Негативний  результат  від  вибуття 
           нематеріальних активів та основних засобів
 
        7499 А Інші витрати
 
   77 Відрахування в резерви
     770 Відрахування в резерви
        7700 АП Відрахування в резерв під дебіторську
            заборгованість за операціями з банками
 
        7701 АП Відрахування в резерв під заборгованість
            інших банків 
 
        7702 АП Відрахування в резерв під заборгованість
            за наданими кредитами клієнтам
 
        7703 АП Відрахування в резерв під знецінення
            цінних паперів у портфелі банку на продаж
 
        7704 АП Відрахування в резерв під знецінення цінних
            паперів у портфелі банку до погашення
 
        7705 АП Відрахування в резерв під можливі 
            втрати за дебіторською заборгованістю 
            та іншими активами банку
 
        7706 АП Відрахування в банківські резерви на
            покриття ризиків та втрат
 
     772 Відрахування в резерви під заборгованість
       за нарахованими доходами
        7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість
            за нарахованими доходами
 
   78 Непередбачені витрати
     780 Непередбачені витрати
        
        7809 А Непередбачені витрати
 
   79 Податок на прибуток
     790 Податок на прибуток
        7900 АП Податок на прибуток
 
 
( Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98; N 179 ( v0635500-99 ) від 09.04.99,
N 319 ( v0319500-99 ) від 30.06.99, N 579 ( z0899-99 ) від
08.12.99, N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 )
від 29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370
( z0801-01 ) від 29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002,
N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) від
20.08.2003 )
 
 
           8 Управлінський облік
 
           9 Позабалансові рахунки
 
   Згідно із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
елемент активу або пасиву проводиться на рахунках балансу у тому
разі, якщо він задовольняє дві вимоги:
   1. Імовірно, що банк отримає або втратить будь-яку майбутню
економічну вигоду (наприклад, гроші), пов'язану з цим елементом
активу або пасиву.
   2. Цей елемент активу або пасиву має вартість, яка може бути
досить точно виміряна.
   Елементи активу або пасиву, які не задовольняють ці дві
вимоги, обліковуються за позабалансовими рахунками.
   За рахунками дев'ятого класу обліковуються:
   - Вимоги та зобов'язання банку, які можуть виникнути в
майбутні періоди та за якими банк зазнає ризику.
   - Документи і цінності.
   - Розрахунки за операціями з приватизації.
   Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками,
як і за балансовими, ведеться за системою подвійного запису.
Позабалансові  рахунки  кореспондують  тільки  між  собою.
Характеристика рахунків - актив або пасив визначається таким
чином:
   - позабалансовий рахунок - активний, якщо при переведенні
його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок
N 9020 "Гарантії, що надані клієнтам" - активний, тому що у
разі, якщо клієнт виявиться неплатоспроможним, банк буде змушений
платити за наданою гарантією і буде дебетувати рахунок балансу
"Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями" або "Інша
дебіторська заборгованість за операціями з банками". ( Абзац із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 338 ( z0780-02 )
від 10.09.2002 )
   - позабалансовий рахунок - пасивний, якщо при переведенні
його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок
N 9110 "Зобов'язання з кредитування, які отримані від банків" -
пасивний, тому що у разі, якщо банк скористається, наприклад,
кредитною лінією, він буде кредитувати рахунок балансу з групи
N 162 "Кредити, які отримані від інших банків". ( Абзац із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 338 ( z0780-02 )
від 10.09.2002 )
   Для відображення операцій за системою подвійного  запису
використовуються рахунки розділу N 99. Позабалансові рахунки
можуть  також  кореспондувати  між  собою  без  використання
контррахунків
   Усі рахунки дев'ятого класу поділяються на 3 частини:
   1. Рахунки  розділів  90-95  використовуються для обліку
операцій, які є ризиковими для банку. Це зобов'язання та вимоги за
укладеними, але ще не виконаними угодами, як, наприклад, кредитні
лінії, дозволений овердрафт, непокриті безвідкличні акредитиви,
різні гарантійні зобов'язання, зобов'язання за цінними паперами,
спотові, форвардні та умовні контракти з купівлі-продажу іноземної
валюти й інших фінансових інструментів.
   Рахунки розділів 90-95 можуть бути активними або пасивними.
   За рахунками розділів 90-95 обліковуються операції лише за
угодами, які мають юридичну силу. ( Абзац із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 120 ( z0261-03 ) від
19.03.2003 )
   2. Рахунки розділів 96-98  використовуються  для  обліку
документів, цінностей та розрахунків за операціями з приватизації.
Всі рахунки цих розділів активні.
   3. Рахунки  розділу  99  використовуються  для  обліку
позабалансових операцій на контррахунках, які використовуються для
подвійного  запису. Контррахунки відкриваються в аналітичному
обліку у будь-якому розрізі на розсуд банку. Наприклад:
   - у розрізі контрагентів - тоді на контррахунку кожного
контрагента буде відображатися позиція банку за позабалансовими
зобов'язаннями і вимогами до цього контрагента;
   - у розрізі фінансових інструментів;
   - як технічні рахунки без аналітичного змісту.
 
   90 Зобов'язання і вимоги за усіма видами гарантій
     900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що
       надані банкам
       Призначення рахунків  цієї  групи:  облік  усіх
       видів гарантійних зобов'язань, які надані банкам. 
       У разі  виконання  таких зобов'язань банк має  
       оформити операцію як  міжбанківський  сумнівний 
       кредит або як дебіторську заборгованість іншого 
       банку у разі, якщо   надана  гарантія  була  
       забезпечена контргарантією платоспроможного банку. 
       За рахунками цієї групи обліковуються акцепти; 
       прямі гарантії, надані банкам, незалежно від того,
       отримали ці банки кредит або самі видали гарантію;
       гарантії, для яких існує отримана контргарантія.
 
        9000 А Гарантії, що надані банкам
 
           Призначення рахунку:  облік  усіх  видів
           гарантій та поручительств, наданих банкам.
           За  цим  рахунком здійснюється облік як
           простих гарантій, так і гарантій, для яких
           отримані контргарантії, що обліковуються за
           рахунками 9015 або 9036.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           гарантій  та  поручительств, що надані
           банкам.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           невикористаних гарантій  та поручительств
           після закінчення строку їх дії, гарантій
           та поручительств,  що визнані сумнівними,
           або виплачених гарантій та поручительств.
 
        9001 А Підтверджені акредитиви
           Призначення рахунку: облік  підтверджених
           банком    непокритих    безвідкличних
           акредитивів.   Цей   рахунок    не
           використовується  банком,  що  відкрив
           акредитив (банком покупця).
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           підтверджених акредитивів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           невикористаних акредитивів після закінчення
           строку  їх дії; сумнівних підтверджених
           акредитивів (виконання яких є ймовірним),
           які переносяться на рахунок N 9090; або
           виплачених акредитивів.
 
        9002 А Акцепти, що надані банкам
           Призначення рахунку: рахунок відкривається
           в банку, який акцептує платіжний документ
           на користь іншого банку. За цим рахунком
           також  обліковуються акцепти, що видані
           банком  постачальника  за  дорученням
           кореспондентів  на  виконання  угод  за
           акредитивами.  Враховані  (дисконтовані)
           акцепти мають відображатися в другому класі
           Плану рахунків.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           акцептованих документів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           невикористаних акцептів після закінчення
           строку їх дії; сумнівних акцептів, які
           переносяться   на  рахунок  N  9090;
           виплачених зобов'язань за акцептами.
 
        9003 А Авалі, що надані за банки
 
           Призначення рахунку: облік авалів, наданих
           за банки.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           авалів.
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка