Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 2           установ.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           готівки, що надійшла до банкомата.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           готівки, яка видається з банкомата або
           повертається  до   операційної   каси
           банку чи каси відділення банку.
 
        1005 А Банкноти  та  монети,  інкасовані  до
           перерахування
           Призначення  рахунку:  облік інкасованої 
           грошової виручки, яка підлягає зарахуванню 
           на   рахунки    клієнтів.  Рахунок 
           використовується як транзитний. Залишків на 
           рахунку  на  кінець операційного дня не 
           повинно бути.
 
           За   дебетом рахунку  проводяться суми 
           інкасованої  грошової  виручки,    яка 
           попередньо  (до  перерахування готівки) 
           зараховується на рахунки клієнтів, та суми 
           надлишків,  що  встановлені  під  час 
           перерахування.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми 
           перерахованої  грошової   виручки, яка 
           зараховується до операційної каси, та суми 
           нестач,   які   встановлені  під час 
           перерахування в кореспонденції з рахунком
           клієнта або, за  відсутності  коштів, -  
           дебіторської заборгованості.
 
        1007 А Банкноти та монети в дорозі
           Призначення рахунку:  облік  готівки  в
           національній  та  іноземній валюті, яка
           відіслана банком до Національного  банку
           України,  банків та  підвідомчих установ
           банку, до отримання підтвердження.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           готівки, яка відіслана.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           готівки, що надійшла за призначенням.
 
     101 Дорожні чеки
        1011 А Дорожні чеки в касі банку
           Призначення рахунку: облік дорожніх чеків
           у касі банку,  крім тих дорожніх чеків,
           які отримані на консигнацію (їх облік до
           часу  продажу клієнтам  здійснюється за
           рахунком 9819 "Інші цінності і
           документи").
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дорожніх чеків,  які куплені банком  в
           емітентів до продажу клієнтам.
 
           За  кредитом рахунку  проводяться  суми
           дорожніх чеків, які продані, передані до
           кас відділень, обмінних пунктів.
 
        1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку
           Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у 
           касі відділень банку.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми 
           дорожніх  чеків,  які  надійшли до каси 
           відділень банку.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми 
           дорожніх чеків, які видані з каси відділень 
           банку або повернені до операційної каси 
           банку.
 
        1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах
           Призначення рахунку: облік дорожніх чеків,
           які знаходяться в обмінному пункті.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дорожніх чеків, які надходять до обмінних
           пунктів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           дорожніх чеків, які видані обмінним пунктом
           або повернені до операційної каси.
 
        1017 А Дорожні чеки в дорозі
 
           Призначення рахунку: облік дорожніх чеків, 
           які відіслані емітентам, іншим банкам і
           підвідомчим установам банку до отримання
           підтвердження від них.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дорожніх чеків, які відіслані.
 
           За  кредитом   рахунку проводяться суми
           дорожніх  чеків,  що    надійшли  за
           призначенням.
 
   11 Банківські метали
     110 Банківські метали
        1101 А Банківські метали в банку
           Призначення рахунку:  облік  банківських 
           металів у касі банку.
 
           За  дебетом  рахунку проводиться вартість 
           банківських металів, що надходять до каси 
           банку.
 
           За кредитом рахунку проводиться вартість 
           банківських  металів, що вибувають з каси 
           банку.
        1102 А Банківські метали у відділенні банку
           Призначення рахунку:  облік  банківських
           металів, що зберігаються у касі відділення 
           банку.
 
           За дебетом рахунку проводиться вартість 
           банківських металів, що надходять до каси 
           відділення банку.
 
           За кредитом рахунку проводиться вартість 
           банківських  металів, що вибувають з каси 
           відділення банку.
 
        1107 А Банківські метали у дорозі
           Призначення рахунку:  облік  банківських
           металів, що знаходяться у дорозі.
 
           За дебетом рахунку проводиться  вартість
           банківських металів, що відіслані до іншого
           банку до отримання підтвердження.
 
           За кредитом рахунку проводиться вартість
           банківських  металів,  що  надійшли  за
           призначенням.
 
   12 Кошти у Національному банку України
     120 Кошти до запитання в Національному банку України
        1200 А Кореспондентський рахунок у Національному
           банку України
           Призначення рахунку:  облік  коштів  на
           кореспондентському рахунку  банку,  який
           відкрито в Національному банку України.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
           які  надходять  на  користь банку, його
           клієнтів і кореспондентів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           коштів, які  списуються  за  дорученням
           банку за власними операціями, за операціями
           клієнтів і кореспондентів, а також списання
           у безспірному  (безакцептному)  порядку
           згідно з чинним законодавством.
 
        1203 А Кошти  обов'язкових  резервів,    що
          резервуються в Національному банку України
 
          Призначення рахунку: облік коштів обов'язкових
          резервів банків.
 
          За дебетом рахунку проводяться перераховані
          банком суми обов'язкових резервів.
 
          За кредитом  рахунку  проводяться  уми, що
          повертаються Національним банком України за
          результатами регулювання.
 
        1207 А Накопичувальний рахунок у Національному
           банку України
           Призначення рахунку:  облік  коштів  для
           проведення розрахунків у разі припинення
           діяльності  банку   (після   закриття
           кореспондентського рахунку) або в інших
           випадках,    передбачених    чинним
           законодавством.
 
           За дебетом рахунку проводиться сума залишку
           кореспондентського  рахунку банку в разі
           припинення діяльності банку і суми, які
           надходять на користь банку після закриття
           кореспондентського рахунку.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           перераховуються    за    розрахунками
           банку згідно з рішеннями  ліквідаційної
           комісії.
 
        1208 А Нараховані доходи за коштами до запитання в
           Національному банку України
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів  за  коштами  до  запитання  в
           Національному  банку  України.  Доходи
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні.
 
     121 Строкові депозити в Національному банку України
        1211 А Кошти, надані Національному банку України
           за операціями РЕПО
           Призначення рахунку: облік коштів, наданих
           Національному банку України за операціями
           РЕПО, шляхом купівлі у Національного банку
           України цінних паперів на певний період, з
           умовою зворотного їх викупу за заздалегідь
           обумовленою ціною.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           коштів,  наданих  Національному  банку
           України в обмін на цінні папери, які є
           предметом операції РЕПО.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           надійшли від Національного банку України у
           день зворотної купівлі, в обмін на цінні
           папери, повернені банком.
 
        1212 А Короткострокові депозити в Національному
           банку України
           Призначення рахунку:   облік   коштів,
           розміщених у Національному банку України на
           короткострокових депозитах.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           розміщених коштів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           списуються при поверненні депозитів.
 
        1218 А Нараховані доходи за строковими депозитами
           в Національному банку України
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів  за  строковими  депозитами  в
           Національному  банку  України.  Доходи
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні.
 
   13 Кошти Національного банку України
     130 Кореспондентський  рахунок  Національного  банку
       України в банку
        1300 П Кореспондентський рахунок  Національного
           банку України в банку
           Призначення рахунку:   облік   коштів
           Національного   банку   України   на
           кореспондентському рахунку в банку.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           надходять на користь Національного банку
           України та його клієнтів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, що
           списуються  банком  згідно з дорученням
           Національного  банку  України  за його
           власними  операціями  та за операціями
           клієнтів.
 
        1308 П Нараховані витрати за кореспондентським
           рахунком  Національного банку України в
           банку
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат  за  кореспондентським  рахунком
           Національного банку України в банку. Витрати
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх оплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     131 Короткострокові  кредити,  які  отримані  від
       Національного банку України
        1310 П Кредити овернайт, що отримані від
           Національного банку України шляхом
           рефінансування
           Призначення  рахунку:  облік  кредитів
           овернайт,  що тримані від Національного
           банку України шляхом рефінансування.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться суми
           кредитів  овернайт,  що  отримані від
           Національного  банку  України   шляхом
           рефінансування.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           погашення  заборгованості  за кредитами
           овернайт,  отриманими  від Національного
           банку України шляхом рефінансування.
 
        1311 П Кошти, які отримані від Національного банку
           України за операціями РЕПО
           Призначення рахунку:   облік   коштів,
           отриманих від Національного банку України
           за  операціями  РЕПО  шляхом  продажу
           Національному банку України цінних паперів
           на певний період, з умовою зворотного їх
           викупу за заздалегідь обумовленою ціною.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           коштів, отриманих від Національного банку
           України в обмін на цінні папери, які є
           предметом операції РЕПО.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           повернені Національному банку України у
           день зворотної купівлі, в обмін на цінні
           папери банку.
 
        1312 П Короткострокові кредити, що отримані від
           Національного  банку  України  шляхом 
           рефінансування
 
           Призначення рахунку: облік короткострокових
           кредитів, що отримані  від Національного
           банку України шляхом рефінансування.
 
           За   кредитом рахунку проводяться суми
           короткострокових кредитів, що отримані від
           Національного   банку  України  шляхом
           рефінансування.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення     заборгованості    за
           короткостроковими кредитами, що отримані
           від Національного банку України  шляхом
           рефінансування.
 
        1316 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які
           отримані від Національного банку України
           Призначення рахунку: облік короткострокових
           стабілізаційних кредитів, які отримані від
           Національного банку України.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих короткострокових стабілізаційних
           кредитів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості за кредитами.
 
        1317 П Інші короткострокові кредити, які отримані
           від Національного банку України
           Призначення рахунку:   облік    інших
           короткострокових кредитів, отриманих від
           Національного  банку  України,  які  не
           відображені за іншими рахунками групи N 131.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих кредитів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості за кредитами.
 
        1318 П Нараховані витрати за короткостроковими
           кредитами, які отримані від Національного
           банку України
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за короткостроковими кредитами, які
           отримані від Національного банку України.
           Витрати обліковуються у тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх оплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     132 Довгострокові  кредити,  які  отримані  від
       Національного банку України
 
        1325 П Довгострокові кредити, які отримані за
           рахунок  коштів  міжнародних  фінансових
           організацій
           Призначення рахунку: облік довгострокових
           кредитів, які отримані від Національного
           банку  України  за   рахунок   коштів
           міжнародних фінансових організацій.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           кредитів, які отримані за рахунок коштів
           міжнародних фінансових організацій.
 
           За  дебетом   рахунку проводяться суми
           погашення  заборгованості за  кредитами,
           які отримані за рахунок коштів міжнародних
           фінансових організацій.
 
        1326 П Довгострокові стабілізаційні кредити, які
           отримані від Національного банку України
           Призначення рахунку: облік довгострокових
           стабілізаційних  кредитів, отриманих від
           Національного банку України.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих кредитів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості за кредитами.
 
        1327 П Інші довгострокові кредити, які отримані
           від Національного банку України
           Призначення рахунку:    облік   інших
           довгострокових кредитів,  отриманих  від
           Національного  банку  України,  які  не
           відображені за іншими рахунками групи N
           132.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих кредитів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості за кредитами.
 
        1328 П Нараховані  витрати за довгостроковими
           кредитами, які отримані від Національного
           банку України
           Призначення рахунку:  облік  нарахованихПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка