Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 17            яка збільшує коротку або зменшує довгу
            відкриту валютну позицію.
 
            За кредитом рахунку проводиться вартість
            іноземної валюти, яка збільшує довгу або
            зменшує коротку відкриту валютну позицію.
 
        3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної
            валюти та банківських металів
            Призначення рахунку: технічний рахунок для
            обліку гривневого еквівалента позиції щодо
            іноземної валюти та банківських металів,
            яка обліковується за рахунком "Позиція
            банку щодо іноземної валюти та банківських
            металів". Проводки виконуються за датою
            валютування. Вартість іноземної валюти та
            банківських  металів  за  форвардними
            операціями обліковується від дати угоди до
            дати  валютування  за  позабалансовими
            рахунками.
 
            За дебетом рахунку проводяться еквіваленти
            сум іноземної валюти, які збільшують довгу
            або зменшують коротку відкриту валютну
            позицію.
 
            За кредитом   рахунку    проводяться
            еквіваленти  сум іноземної валюти, які
            збільшують коротку або зменшують довгу
            відкриту валютну позицію.
 
     381 Балансуючі  рахунки  за результатами переоцінки
       позабалансових інструментів
        3810 АП Балансуючий  рахунок  за  результатами
            переоцінки  позабалансової позиції щодо
            іноземної валюти та банківських металів
            Призначення   рахунку:   відображення
            переоцінки   форвардних,   ф'ючерсних,
            свопових  та  інших  угод,  а  також
            амортизації  дисконту  і  премії  за
            форвардними  і  ф'ючерсними  угодами в
            іноземній валюті.
 
            За дебетом і кредитом рахунку проводяться
            суми  різниць,  які  виникають у разі
            здійснення    переоцінки    деяких
            валютно-металевих позабалансових рахунків,
            а також амортизація премії і дисконту за
            форвардними і ф'ючерсними угодами.
 
        3811 П Балансуючий   рахунок  за  іншими
           позабалансовими інструментами
           Призначення рахунку: відображення переоцінки
           позабалансових  інструментів,  що  не
           впливають на позабалансову валютну позицію.
           За цим рахунком відображається, наприклад,
           переоцінка процентних свопів або форвардних
           контрактів з цінними паперами.
 
           За дебетом   і   кредитом   рахунку
           відображаються суми різниць, які виникають
           при переоцінці позабалансових контрактів,
           наприклад, у разі зміни процентних ставок
           або вартості цінних паперів.
 
   39 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами
    банку
    Рахунки цього розділу призначені для здійснення 
    розрахунків між філіями та підвідомчими установами банку.
    У зведеному балансі банку - юридичної особи на звітну
    дату залишки за активними рахунками розділу повинні
    дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу.
 
     390 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими
       установами банку
        3900 АП Рахунки, що відкриті в установах банку
           Призначення рахунку: облік розрахунків у
           національній  або  іноземній валюті між
           установами, підвідомчими одному банку.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           надходять  на  користь  банку  та його
           клієнтів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           списуються згідно з дорученням банку за
           його  операціями  та  операціями  його
           клієнтів.
 
        3901 АП Рахунки, що відкриті для установ банку
           Призначення рахунку: облік розрахунків у
           національній  та  іноземній  валюті між
           установами, підвідомчими одному банку.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           надходять  на  користь  установи та її
           клієнтів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           списуються згідно з дорученням установи за
           її власними операціями та операціями її
           клієнтів.
 
        3902 А Розрахунки за коштами, що надані установам 
           банку
           Призначення рахунку: облік сум коштів, які
           надаються установам банку.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
           які надані установам банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           коштів, які повернені установами банку.
 
        3903 П Розрахунки за коштами, що отримані від
           установ банку
           Призначення рахунку:  облік  коштів  у
           національній та іноземній  валюті,  які
           отримані від установ банку.
 
           За кредитом рахунку проводяться кошти, які
           отримані від установ банку.
 
           За дебетом рахунку проводяться кошти, які
           повернені установам банку.
 
        3904 А Нараховані доходи за коштами, що надані
           установам банку
 
           Призначення  рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за  коштами, наданими  установам
           банку. Доходи враховуються у тому періоді,
           до якого вони належать, незалежно від дати
           їх  отримання,  та  відображаються  за
           відповідними рахунками класу 6 як доходи за
           операціями з філіями (групи 608, 618, 638,
           648).
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні.
 
        3905 П Нараховані витрати за коштами, що отримані
           від установ банку
 
           Призначення  рахунку:  облік  нарахованих
           витрат  за  коштами,  отриманими  від
           установ банку. Витрати мають враховуватися у
           тому періоді, до якого вони належать, та
           відображаються  за  відповідними рахунками
           класу 7 як витрати за операціями з філіями
           (групи 708, 718, 738, 748).
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           нарахованих витрат за коштами, отриманими
           від установ банку до часу їх сплати.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх сплаті.
 
        3906 А Дебіторська заборгованість за операціями з
           готівкою між установами банку
 
           Призначення рахунку:  облік  дебіторської
           заборгованості за операціями з підкріплення
           готівкою банку або його філій.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дебіторської заборгованості за операціями з
           підкріплення готівкою банку та його філій.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться  суми
           готівки, що   надійшла   до  каси, або
           повернення безготівкових коштів.
 
        3907 П Кредиторська заборгованість за операціями
           з готівкою між установами банку
 
           Призначення рахунку: облік  кредиторської
           заборгованості за операціями з підкріплення
           готівкою банку або його філій.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           кредиторської заборгованості, що виникла за
           операціями з підкріплення готівкою  банку
           або його філій.
 
           За дебетом  рахунку  проводиться  сума
           відісланої  готівки  або  безготівкових
           коштів.
 
     391 Розрахунки  з   небанківськими   структурними
       підрозділами,  що  знаходяться  на кошторисному
       фінансуванні банків
        3910 А Поточний рахунок у банку, що здійснює
           кошторисне фінансування
           Призначення рахунку: облік небанківськими
           структурними  підрозділами  коштів,  які
           знаходяться на поточних рахунках у банку.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           надійшли на поточні рахунки  згідно  з
           режимом роботи цих рахунків.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           використаних коштів, а також повернення
           коштів банку в кореспонденції з рахунком
           N 3913.
 
        3911 АП Поточні рахунки небанківських структурних
           підрозділів, що знаходяться на кошторисному
           фінансуванні банку
           Призначення рахунку:   облік   коштів
           небанківських структурних підрозділів для
           проведення розрахунків.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           надходять на поточні рахунки підрозділів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           перерахувань, виплат  за  розпорядженням
           власників  рахунків, а також повернення
           коштів банку в кореспонденції з рахунком
           N 3912.
 
        3912 А Розрахунки з небанківськими структурними
           підрозділами,   що   знаходяться   на
           кошторисному  фінансуванні  банків,  за
           перерахованими їм коштами
           Призначення рахунку: облік розрахунків з
           небанківськими структурними підрозділами,
           що знаходяться на кошторисному фінансуванні
           банків.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
           перерахованих  небанківським  структурним
           підрозділам  у  межах їх кошторисів, у
           кореспонденції з рахунком N 3911.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           використаних  коштів на підставі звітів
           підрозділів у кореспонденції з рахунками
           витрат, а також суми повернених коштів у
           кореспонденції з рахунком N 3911.
 
        3913 П Розрахунки з банком, що здійснює кошторисне
           фінансування, за отриманими коштами
           Призначення рахунку: облік розрахунків з
           банком,   що   здійснює   кошторисне
           фінансування, за отриманими коштами.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           отримані підрозділами в межах кошторису, в
           кореспонденції з рахунком N 3910.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           використаних коштів, а також повернення
           коштів банку в кореспонденції з рахунком
           N 3910.
 
     392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями та
       іншими підвідомчими установами
        3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не
           були  підтверджені  установами  банків,
           розташованими в Україні
           Призначення рахунку:  відкриваються  на
           балансі регіональних розрахункових палат
           банку  для обліку дебетових сум, що не
           були підтверджені  протягом робочого дня.
           Відкриваються  для  кожної банківської
           установи, якій відкрито рахунок у головному
           відділенні банку. Залишків за рахунком за
           станом на 1 січня не повинно бути.
 
           За дебетом рахунку враховуються дебетові
           суми, за якими не надійшло  електронне
           підтвердження від банку-одержувача платежу.
 
           За кредитом    рахунку   здійснюється
           перерахування сум,  за  якими  надійшло
           електронне підтвердження банку-одержувача
           платежу,  та  зарахування  на  рахунок
           банку-одержувача платежу.
 
        3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не
           були  підтверджені  установами  банків,
           розташованими в Україні
           Призначення рахунку:  відкриваються  на
           балансі регіональних розрахункових палат
           банку для обліку кредитових сум, що не були
           підтверджені  протягом  робочого  дня.
           Відкриваються  для  кожної банківської
           установи, якій відкрито рахунок у головному
           відділенні банку. Залишків за рахунком за
           станом на 1 січня не повинно бути.
 
           За кредитом рахунку враховуються суми, за
           якими не надійшло електронне підтвердження
           від банку-одержувача коштів.
 
           За дебетом    рахунку    здійснюється
           перерахування   сум   на   рахунок
           банку-одержувача    після   отримання
           підтвердження.
 
 
( Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 520 ( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 319 ( v0319500-99 ) від
30.06.99, N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000, N 472 ( z0942-00 )
від 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) від 29.08.2001, N 338
( z0780-02 ) від 10.09.2002, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003,
N 356 ( z0796-03 ) від 20.08.2003 )
 
 
 
        4 Фінансові та капітальні інвестиції
 
   41 Інвестиції в асоційовані компанії
 
     410 Інвестиції в асоційовані компанії
 
       4102 А Інвестиції в асоційовані банки
 
       4103 А Інвестиції  в  асоційовані  небанківські
           фінансові установи
 
       4109 А Інвестиції в інші асоційовані компанії
           Призначення рахунків: облік інвестицій банку
           в асоційовані компанії.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           інвестицій в асоційовані компанії та суми
           дооцінки в разі збільшення їх балансової
           вартості.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           повернення інвестицій чи переведення їх до
           іншого портфеля банку та суми уцінки в разі
           зменшення їх балансової вартості.
 
   42 Інвестиції в дочірні компанії
 
     420 Інвестиції в дочірні компанії
 
       4202 А Інвестиції в дочірні банки
 
       4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові
           установи
 
       4209 А Інвестиції в інші дочірні компанії
           Призначення рахунків: облік інвестицій банку
           в дочірні компанії.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           інвестицій в дочірні компанії  та  суми
           дооцінки в разі збільшення їх балансової
           вартості.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           повернення  інвестицій чи переведення до
           іншого портфеля банку, а також суми уцінки в
           разі зменшення їх балансової вартості.
 
   43 Нематеріальні активи
    Нематеріальні активи - це вартість придбаних банком прав
    користування  землею,  об'єктами  промислової  та
    інтелектуальної власності, а також інших майнових прав,
    що визнаються об'єктом права власності банку і приносять
    дохід.
    Нематеріальні  активи обліковуються в бухгалтерському
    обліку за первісною (переоціненою) вартістю.
     430 Нематеріальні активи
        4300 А Нематеріальні активи
           Призначення рахунку:   облік   вартості
           засобів, які не мають матеріально-речової
           форми, однак дають прибуток чи створюють
           умови для нормальної діяльності банку і
           отримання прибутку.
 
           За дебетом рахунку проводиться  вартість
           придбаних нематеріальних активів.
 
           За кредитом рахунку проводиться вартість
           нематеріальних  активів,  що  вибули  з
           балансу.
 
        4309 КА Накопичена  амортизація   нематеріальних
            активів
            Призначення  рахунку: облік  накопиченої   
            амортизації  нематеріальних  активів, що
            належать банку.
 
            За кредитом  рахунку  проводиться  сума
            нарахованої амортизації.
 
            За   дебетом  рахунку  проводиться сума
            накопиченої  амортизації  нематеріальних
            активів, що вибули з балансу.
 
     431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
        4310 А Капітальні  інвестиції  за невведеними в
           експлуатацію нематеріальними активами
 
           Призначення рахунку: облік   капітальних
           інвестицій  у нематеріальні активи, що
           створені чи придбані банком. Цей рахунок
           використовується до часу введення в дію
           нематеріальних активів.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           придбаних  нематеріальних  активів  або
           витрати на їх створення до часу  введення
           їх у дію.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми
           введених у дію нематеріальних активів.
      432 Гудвіл, що виник у результаті придбання
        4320 П Негативний гудвіл
 
           Призначення рахунку: облік  негативного
           гудвілу.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться  суми
           вартості негативного гудвілу, що виникає в 
           покупця в результаті придбання як наслідок
           об'єднання компаній.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення вартості негативного гудвілу, що
           визнані як дохід.
 
        4321 А Гудвіл
           Призначення  рахунку:  облік гудвілу, щоПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка