Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 15           іншими рахунками групи N 351.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми іншої
           дебіторської    заборгованості    за
           господарською діяльністю банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення іншої дебіторської заборгованості
           за господарською діяльністю банку.
 
     352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
        3520 А Дебіторська заборгованість за податком на
           прибуток.
           Призначення рахунку: облік авансових 
           платежів за податком на прибуток.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми 
           авансових платежів за податком на 
           прибуток.
 
           За кредитом  рахунку проводяться суми
           списання авансових платежів після 
           фактичного розрахунку податку на прибуток.
 
        3521 А Відстрочений податковий актив
           Призначення рахунку: облік сум податку на
           прибуток,  що підлягають відшкодуванню в
           наступних звітних періодах.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми податку
           на прибуток, що підлягають відшкодуванню в
           наступних  звітних  періодах  унаслідок:
           тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;
           перенесення  податкового збитку, який не
           включено до розрахунку зменшення податку на
           прибуток у звітному періоді; перенесення на
           наступні періоди податкових пільг, якими
           скористатися у звітному періоді не можна.
 
           За кредитом рахунку проводиться зменшення
           відстроченого податкового активу.
 
        3522 А Дебіторська заборгованість за 
           податками та обов'язковими платежами, крім
           податку на прибуток
           Призначення рахунку: облік авансових
           платежів за податками та обов'язковими 
           платежами, крім податку на прибуток.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми 
           авансових платежів за податками та 
           обов'язковими платежами, крім податку на 
           прибуток.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми 
           списання  авансових платежів після 
           фактичного розрахунку податків та 
           обов'язкових платежів, крім податку на 
           прибуток.
 
     354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з
       фінансовими інструментами
        3540 А Дебіторська заборгованість з  придбання та 
           продажу іноземної валюти та  банківських 
           металів за рахунок банку
           Призначення рахунку: облік сум дебіторської
           заборгованості  з  придбання та продажу 
           іноземної валюти та  банківських  металів  
           за власними операціями.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дебіторської заборгованості з  придбання
           іноземної валюти та банківських металів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення дебіторської заборгованості  з
           придбання іноземної валюти та банківських
           металів.
 
        3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками
           за цінними паперами для банку
           Призначення рахунку: облік сум дебіторської
           заборгованості за розрахунками за цінними
           паперами для банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дебіторської заборгованості за розрахунками
           за цінними паперами для банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення дебіторської заборгованості за
           розрахунками за цінними паперами для банку.
 
        3542 А Дебіторська   заборгованість   за
           компенсаційними сертифікатами
           Призначення рахунку: облік  за  ринковою
           вартістю компенсаційних сертифікатів, що
           купуються на договірній основі у фізичних
           та юридичних осіб.
 
           За дебетом рахунку обліковуються придбані
           компенсаційні сертифікати.
 
           За кредитом рахунку проводиться вартість
           компенсаційних  сертифікатів  при  їх
           реалізації чи вкладанні в придбані об'єкти
           приватизації.
 
        3548 А Дебіторська заборгованість за фінансові
           послуги, які надані банком
           Призначення рахунку: облік сум дебіторської
           заборгованості за фінансові послуги, які
           надані банком.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дебіторської заборгованості за послуги, які
           надані банком.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення дебіторської заборгованості за
           послуги, які надані банком.
 
     355 Дебіторська заборгованість  за  розрахунками  з
       працівниками банку
        3550 А Аванси працівникам банку на витрати з
           відрядження
           Призначення рахунку:   облік   авансів
           працівникам банку з витрат на відрядження.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми авансів
           в кореспонденції з рахунками обліку коштів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення  виданих  авансів  згідно  з
           авансовими звітами в  кореспонденції  з
           рахунком   видатків   та   повернення
           невикористаних сум у  кореспонденції  з
           рахунками обліку готівкових коштів.
 
        3551 А Аванси працівникам банку на господарські
           витрати
           Призначення рахунку:   облік   авансів
           працівникам банку на господарські витрати.
 
           За дебетом рахунку проводяться аванси в
           кореспонденції  з  рахунками   обліку
           готівкових коштів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення  виданих  авансів  згідно  з
           авансовими  звітами  в кореспонденції з
           рахунком   видатків   та   повернення
           невикористаних сум у кореспонденції з
           рахунками обліку готівкових коштів.
 
        3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників
           банку
           Призначення рахунку: облік сум за нестачами
           та іншими нарахуваннями на  працівників
           банку.
           Тут обліковуються: а) заборгованість касових
           працівників за  виявлені  неплатіжні та
           фальшиві  гроші; б)  заборгованість  за
           розкраданням  основних  засобів,  МШП;
           в) заборгованість підзвітних осіб тощо.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахувань на працівників банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           списаної  заборгованості  з  працівників
           банку.
 
        3559 А Інша дебіторська    заборгованість за
            розрахунками з працівниками   банку та
            іншими особами
 
            Призначення рахунку:  облік  дебіторської
            заборгованості   за   розрахунками  з
            працівниками банку та іншими особами за
            заробітною платою та іншими виплатами.
 
            За дебетом  рахунку  проводяться  суми
            виплаченої заробітної плати та інших виплат
            штатним та позаштатним працівникам банку.
 
            За кредитом  рахунку  проводяться  суми
            погашення дебіторської заборгованості за
            розрахунками.
 
     357 Інші нараховані доходи
        3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове
           обслуговування
           Призначення рахунку:  облік  доходів  за
           розрахунково-касове  обслуговування.  В
           аналітичному обліку рекомендується вести
           окремі рахунки для обліку  доходів  за
           розрахунково-касове обслуговування банків
           та клієнтів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх оплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів, які  отримані  або
           перераховані на рахунок прострочених інших
           нарахованих доходів у разі несвоєчасного
           отримання.
 
        3578 А Інші нараховані доходи
           Призначення рахунку:    облік   інших
           нарахованих доходів, що не  передбачені
           іншими  рахунками  класів  1-3.  Доходи
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх оплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих  доходів,  які отримані або
           перераховані на рахунок прострочених інших
           нарахованих доходів у разі несвоєчасного
           отримання.
 
        3579 А Прострочені інші нараховані доходи
           Призначення рахунку:  облік  прострочених
           інших   нарахованих  доходів.  Доходи
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми
           отриманих доходів або доходів, що визнані
           сумнівними.
 
     358 Сумнівна дебіторська заборгованість
        3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість
 
           Призначення рахунку: облік інших активів,
           сумнівних щодо повернення.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           сумнівної дебіторської заборгованості.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення сумнівної заборгованості, списання
           безнадійної заборгованості в установленому
           порядку.  Подальший   облік   списаної
           заборгованості здійснюється за відповідними
           позабалансовими рахунками групи  рахунків
           961.
 
       3589 А Сумнівна заборгованість за іншими 
           нарахованими доходами
 
           Призначення  рахунку:  облік  сумнівної
           заборгованості  за  іншими нарахованими
           доходами. Подальший облік списаних доходів 
           здійснюється     за    відповідними 
           позабалансовими рахунками групи рахунків 
           960.
 
           За  дебетом  рахунку проводяться суми
           сумнівної заборгованості за  нарахованими
           доходами.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих або списаних нарахованих доходів.
           Подальший   облік   списаних   доходів
           здійснюється за відповідними позабалансовими
           рахунками групи рахунків 960.
 
     359 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
        заборгованістю
        3590 КА Резерви на можливі втрати за сумнівною
           дебіторською заборгованістю
           Призначення рахунку: облік  резервів  за
           іншими сумнівними активами, щодо яких є
           ризик неповернення.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           створених резервів на можливі втрати за
           сумнівною заборгованістю.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           списання  сумнівної  заборгованості  або
           зменшення резервів.
 
       3599 КА Резерви під  заборгованість  за  іншими
           нарахованими доходами
 
           Призначення рахунку:  облік резервів на
           покриття   заборгованості  за  іншими
           нарахованими доходами.
 
           За кредитом рахунку  проводяться  суми
           сформованих резервів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           списання  безнадійної  заборгованості за
           іншими нарахованими доходами або зменшення
           резервів.
 
   36 Інші пасиви банку
     За рахунками цього розділу відображаються:
     1. Доходи майбутніх періодів - доходи, які отримані в
      цьому звітному періоді, але належать до наступних
      періодів.
     2. Кредиторська  заборгованість  за  господарською
      діяльністю банку - суми кредиторської заборгованості
      з придбання  господарських  матеріалів  та  МШП,
      іноземної валюти та банківських металів за власний
      рахунок, нематеріальних активів та основних засобів,
      за  послуги, отримані банком,  за  податками та
      обов'язковими  платежами,  за  дивідендами  перед
      акціонерами банку, суми внесків за незареєстрованим
      статутним фондом (кошти, отримані від акціонерів
      банку за акціями незареєстрованого статутного фонду),
      облік сум  відстрочених  податків  на  прибуток,
      заборгованості за розрахунками за цінними паперами
      для банку, а  також  суми  іншої  кредиторської
      заборгованості за господарською діяльністю банку.
     3. Кредиторська  заборгованість  за  розрахунками  з
      працівниками   банку   -  обліковуються  суми
      заборгованості працівникам банку на відрядження, на
      господарські витрати, суми нарахувань працівникам
      банку за заробітною  платою,  суми  утримань  з
      працівників банку на користь третіх осіб, а також
      інші нарахування працівникам банку.
     4. Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
      перед клієнтами банку (крім банків).
     5. Інші  нараховані  видатки  -  обліковуються суми
      нарахованих видатків, які  мали  місце  протягом
      звітного періоду, але  ще  не  сплачені і  не
      обліковуються за іншими рахунками Плану рахунків
      ( va493500-97 ).
 
 
     360 Доходи майбутніх періодів
        3600 П Доходи майбутніх періодів
           Призначення рахунку:  облік   отриманих
           доходів,  які  належать  до  наступних
           періодів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми доходів
           банків,  які отримані у звітному періоді,
           але належать до майбутніх звітних періодів.
 
           За дебетом рахунку списуються суми доходів,
           час визнання яких настав.
 
     361 Кредиторська  заборгованість  за  господарською
       діяльністю банку
        3610 П Кредиторська заборгованість з придбання
           господарських матеріалів і малоцінних та
           швидкозношуваних предметів
           Призначення рахунку:    облік    сум
           кредиторської заборгованості з придбання
           господарських матеріалів, малоцінних  та
           швидкозношуваних предметів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           кредиторської заборгованості з придбання
           господарських  матеріалів, малоцінних та
           швидкозношуваних предметів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення кредиторської заборгованості з
           придбання   господарських   матеріалів,
           малоцінних та швидкозношуваних предметів.
 
        3611 П Кредиторська заборгованість з придбання
           нематеріальних активів та основних засобів
           Призначення рахунку:    облік    сум
           кредиторської заборгованості з придбання
           нематеріальних активів та основних засобів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           кредиторської заборгованості з придбання
           нематеріальних активів та основних засобів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення кредиторської заборгованості з
           придбання  нематеріальних  активів  та
           основних засобів.
 
        3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим
           лізингом (орендою)
 
           Призначення рахунку: облік сум кредиторської
           заборгованості за фінансовим лізингом.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться  суми
           кредиторської заборгованості за фінансовим
           лізингом.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення кредиторської заборгованості за
           фінансовим лізингом.
 
        3619 П Інша  кредиторська  заборгованість  за
           господарською діяльністю банку
           Призначення рахунку:  облік  сум  іншої
           кредиторської    заборгованості    за
           господарською  діяльністю  банку, що не
           обліковується на інших рахунках групи N
           361.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми іншої
           кредиторської    заборгованості    за
           господарською діяльністю банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашеної    іншої    кредиторської
           заборгованості за господарською діяльністю
           банку.
 
     362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
        3620 П Кредиторська заборгованість за податком на
           прибуток.
           Призначення рахунку: облік фактичних сум 
           кредиторської заборгованості за податком на
           прибуток. Порядок обчислення, сплати 
           податку до бюджету регулюється 
           законодавчими та іншими нормативними 
           актами.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми 
           кредиторської заборгованості за податком на
           прибуток, що підлягає сплаті згідно
           з податковим обліком.
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка