Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 14           погашення.
 
       3308 П Нараховані витрати  за  короткостроковими
           цінними паперами власного боргу, емітованими
           банком
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат  за  короткостроковими  цінними
           паперами власного боргу.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів за короткостроковими
           цінними паперами власного боргу до часу їх
           сплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів під час їх сплати.
 
      331 Довгострокові  цінні  папери  власного  боргу,
        емітовані банком
 
       3310 П Довгострокові  прості векселі, емітовані
           банком
           Призначення рахунку:  облік  номінальної
           вартості довгострокових простих векселів,
           емітованих банком.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної вартості довгострокових простих
           векселів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної вартості довгострокових простих
           векселів, що погашаються.
 
       3311 П Акцепти,  що  надані за довгостроковими
           переказними векселями
           Призначення рахунку:  облік  акцептів, що
           надані  за  довгостроковими  переказними
           векселями.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми наданих
           акцептів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми оплати
           за  наданими  акцептами  довгострокових
           переказних векселів.
 
       3315 П Інші довгострокові цінні папери власного
           боргу, емітовані банком
           Призначення рахунку:  облік  номінальної
           вартості інших довгострокових цінних паперів
           власного   боргу,   крім   депозитних
           сертифікатів, випущених банком.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної    вартості    розміщених
           довгострокових  цінних  паперів  власного
           боргу.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної вартості довгострокових цінних
           паперів власного боргу, що погашаються.
 
       3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими
           цінними паперами власного боргу, емітованими
           банком
           Призначення рахунку: облік неамортизованого
           дисконту за довгостроковими цінними паперами
           власного боргу, які розміщені з дисконтом.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми дисконту
           під час розміщення довгострокових цінних
           паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації дисконту під час нарахування
           витрат за звітний період та неамортизована
           сума дисконту в разі дострокового погашення.
 
       3317 П Неамортизована премія за  довгостроковими
           цінними паперами власного боргу, емітованими
           банком
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           премії за довгостроковими цінними паперами
           власного боргу, які розміщені з премією.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми премії
           під час розміщення довгострокових цінних
           паперів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації премії для зменшення  витрат
           звітного періоду та неамортизована частина
           премії у разі дострокового погашення.
 
       3318 П Нараховані  витрати  за  довгостроковими
           цінними паперами власного боргу, емітованими
           банком
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за довгостроковими цінними паперами
           власного боргу.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих  процентів за довгостроковими
           цінними паперами власного боргу до часу їх
           сплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів під час їх сплати.
 
     332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
       емітовані банком
 
        3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) 
           сертифікати, емітовані банком
           Призначення  рахунку:   облік  залучених
           депозитів   банку,   які   підкріплені 
           короткостроковими депозитними сертифікатами.
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми  
           реалізованих  короткострокових  депозитних 
           сертифікатів.
 
           За   дебетом  рахунку проводяться  суми 
           погашення      заборгованості    за 
           короткостроковими депозитними сертифікатами.
 
       3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими 
           ощадними   (депозитними)  сертифікатами, 
           емітованими банком
           Призначення      рахунку: відображення
           неамортизованого     дисконту    за 
           короткостроковими ощадними  (депозитними) 
           сертифікатами, які випущені банком.
 
           За  дебетом рахунку  проводиться  сума
           дисконту    під   час   розміщення
           короткострокового  ощадного (депозитного)
           сертифіката.
 
           За  кредитом рахунку проводиться  сума 
           амортизації дисконту під час нарахування 
           витрат за звітний період.
 
        3327 П Неамортизована премія за короткостроковими
           ощадними    (депозитними) сертифікатами,
           емітованими банком
 
           Призначення    рахунку:   відображення
           неамортизованої премії за короткостроковими
           ощадними  (депозитними) сертифікатами, які
           випущені банком.
 
           За кредитом  рахунку  проводиться  сума
           премії під час розміщення короткострокового
           (ощадного) депозитного сертифіката.
 
           За  дебетом  рахунку  проводиться сума
           амортизації  премії для зменшення витрат 
           звітного періоду.
 
        3328 П Нараховані  витрати  за короткостроковими
           ощадними   (депозитними)  сертифікатами, 
           емітованими банком
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           процентів за короткостроковими депозитними  
           сертифікатами. Витрати  мають ураховуватись 
           у тому періоді, до якого вони належать.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми 
           нарахованих процентних витрат до часу їх 
           сплати.
 
           За  дебетом  рахунку проводяться  суми
           нарахованих процентів у разі їх сплати.
 
     333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, 
       емітовані банком
        3330 П Довгострокові    ощадні   (депозитні)
           сертифікати, емітовані банком
           Призначення   рахунку: облік  залучених
           депозитів   банку,   які  підкріплені 
           довгостроковими депозитними сертифікатами.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           реалізованих  довгострокових  депозитних 
           сертифікатів.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості за довгостроковими 
           депозитними сертифікатами.
 
       3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими
           ощадними   (депозитними)  сертифікатами, 
           емітованими банком
           Призначення    рахунку:   відображення
           неамортизованого дисконту за довгостроковими
           ощадними (депозитами)  сертифікатами, які
           випущені банком.
 
           За  дебетом  рахунку  проводиться  сума
           дисконту    під   час    розміщення
           довгострокового  ощадного  (депозитного) 
           сертифіката.
 
           За  кредитом  рахунку  проводиться  сума
           амортизації дисконту під час нарахування 
           витрат за звітний період.
 
        3337 П Неамортизована премія за  довгостроковими
           ощадними   (депозитними)  сертифікатами,
           емітованими банком
 
           Призначення   рахунку:    відображення
           неамортизованої премії за довгостроковими 
           ощадними  (депозитними) сертифікатами, які 
           випущені банком.
 
           За кредитом рахунку проводиться сума премії 
           під час розміщення довгострокового ощадного 
           (депозитного) сертифіката.
 
           За  дебетом  рахунку  проводиться  сума
           амортизації  премії для зменшення витрат 
           звітного періоду.
 
        3338 П Нараховані  витрати  за  довгостроковими
           ощадними  (депозитними)   сертифікатами, 
           емітованими банком
 
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           процентів за довгостроковими  депозитними  
           сертифікатами. Витрати мають ураховуватись 
           у тому періоді, до якого вони належать.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           нарахованих  процентних витрат до часу їх 
           сплати.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів під час їх сплати
 
   34 Товарно-матеріальні цінності
    За рахунками    цього   розділу   відображаються
    товарно-матеріальні цінності, що  належать  банку, -
    господарські матеріали і малоцінні та швидкозношувані
    предмети.
     340 Господарські матеріали
       Призначення рахунків: облік господарських матеріалів
       та дорогоцінних металів (вироби з дорогоцінних
       металів).
        3400 А Господарські матеріали на складі
           Призначення  рахунку: облік господарських
           матеріалів на складі,  а також ювілейних
           і пам'ятних монет карбованцевого номіналу.
 
           За   дебетом  рахунку проводяться: суми
           вартості    надходжень   господарських 
           матеріалів;  суми   вартості  придбаних 
           ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого 
           номіналу за відпускною ціною Національного 
           банку України без ПДВ.
 
           За  кредитом рахунку проводяться:  суми
           вартості  господарських  матеріалів,  які 
           передані зі складу в експлуатацію, під звіт 
           або списані в разі вибуття; суми вартості 
           реалізованих ювілейних і пам'ятних  монет 
           карбованцевого номіналу за відпускною ціною
           Національного банку України без ПДВ.
 
        3402 А Господарські матеріали у підзвітних осіб та
           в переробці
           Призначення рахунку: облік  господарських
           матеріалів,   виданих   у   тимчасове
           користування, в переробку, для ремонту чи
           реалізації.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих підзвітними особами господарських
           матеріалів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           списаних матеріалів з підзвітної особи.
 
        3403 А Дорогоцінні метали у банку
           Призначення  рахунку:  облік дорогоцінних
           металів у банку.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           вартості придбаних дорогоцінних металів.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           вартості  дорогоцінних   металів,   що 
           відправлені.
 
        3407 А Дорогоцінні метали в дорозі
           Призначення рахунку:  облік  дорогоцінних 
           металів, що перебувають у дорозі.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми вартості
           дорогоцінних металів, що відправлені.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           вартості дорогоцінних металів, що надійшли
           за призначенням.
 
        3409 А Майно, що перейшло у власність банку як
           заставодержателя
 
           Призначення  рахунку:  облік  майна, що
           перейшло банку  у власність на підставі
           реалізації прав заставодержателя відповідно
           до умов  договору  застави та яке буде
           реалізоване та/або визнане активом банку.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           вартості отриманого у власність майна на
           підставі договору застави. 
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           вартості  майна,  що реалізовано та/або
           визнано активом банку.
 
     341 Малоцінні та швидкозношувані предмети
       Призначення рахунків: облік малоцінних та
       швидкозношуваних предметів.
 
       Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів,
       що передані в експлуатацію, списується на витрати.
 
        3410 А Малоцінні та швидкозношувані предмети на
           складі
           Призначення рахунку: облік малоцінних та
           швидкозношуваних предметів на складі.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           вартості   надходжень  малоцінних  та
           швидкозношуваних предметів на склад.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми
           вартості  малоцінних та швидкозношуваних
           предметів,  які передані зі  складу  в
           експлуатацію або списані в разі вибуття.
 
   35 Інші активи банку
    За рахунками цього розділу відображаються:
    1. Витрати майбутніх періодів - обліковуються суми витрат
      банку, які проведені  у  звітному  періоді,  але
      належать до наступних звітних періодів.
    2. Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
      банку   -   обліковуються   суми  дебіторської
      заборгованості з придбання господарських матеріалів
      та МШП, нематеріальних активів та основних засобів,
      за послуги банку, за податками  та обов'язковими
      платежами,  з  придбання  іноземної  валюти  та
      банківських  металів  за  власний  рахунок,  за
      розрахунками за цінними паперами для банку, а також
      суми  іншої  дебіторської  заборгованості   за
      господарською діяльністю банку.
    3. Дебіторська  заборгованість  за  розрахунками  з
      працівниками банку - обліковуються авансові  суми
      витрат на відрядження, на придбання господарських
      матеріалів, суми нестач та інших  нарахувань  на
      працівників банку, а також суми іншої дебіторської
      заборгованості працівників банку.
    4. Інші нараховані доходи - обліковуються інші нараховані
      доходи та інші прострочені нараховані доходи.
    5. Сумнівна дебіторська заборгованість - обліковуються
      інші активи банку, щодо повернення яких існує сумнів і
      які не обліковуються за аналогічними рахунками першого
      і другого класів.
    6. Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
      заборгованістю  банку  -  обліковуються  резервні
      відрахування  за  сумнівною  заборгованістю  інших
      дебіторів, щодо яких існує ризик неповернення.
 
     350 Витрати майбутніх періодів
        3500 А Витрати майбутніх періодів
           Призначення рахунку: облік витрат банку,
           проведених у звітному періоді, але які
           належать до наступних звітних періодів.
           На цьому рахунку також потрібно 
           обліковувати витрати на купівлю опціонів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           проведених витрат, які належать до 
           наступних звітних періодів.
 
           За кредитом рахунку проводяться списання
           суми, що належать до витрат звітного 
           періоду.
 
     351 Дебіторська  заборгованість  за  господарською
       діяльністю банку
        3510 А Дебіторська заборгованість з  придбання
           господарських матеріалів і малоцінних та
           швидкозношуваних предметів
           Призначення рахунку: облік сум дебіторської
           заборгованості з придбання господарських
           матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних
           предметів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дебіторської заборгованості з  придбання
           господарських  матеріалів, малоцінних та
           швидкозношуваних предметів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення  дебіторської заборгованості з
           придбання   господарських   матеріалів,
           малоцінних та швидкозношуваних предметів.
 
        3511 А Дебіторська заборгованість з придбання
           нематеріальних активів та основних засобів
           Призначення рахунку: облік сум дебіторської
           заборгованості з придбання нематеріальних
           активів та основних засобів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дебіторської  заборгованості з придбання
           нематеріальних активів та основних засобів.
 
           За кредитом рахунку проводиться погашення
           дебіторської  заборгованості з придбання
           нематеріальних активів та основних засобів.
 
        3519 А Інша  дебіторська  заборгованість  за
           господарською діяльністю банку
           Призначення рахунку:    облік   іншої
           дебіторської    заборгованості    за
           господарською    діяльністю    банку:
           а) дебіторська заборгованість Міністерства
           зв'язку; б) дебіторська заборгованість за
           спецзв'язок;  в)  інша    дебіторська
           заборгованість, що не  обліковується заПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка