Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 13           фінансовими установами, у портфелі банку на
           продаж
 
       3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим
           прибутком у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунків: облік інвестицій банку
           в акції та інші цінні папери з нефіксованим
           прибутком у портфелі банку на продаж.
 
           За дебетом рахунків проводяться суми цінних
           паперів, які придбані або переведені з інших
           портфелів банку.
 
           За кредитом рахунків проводяться суми цінних
           паперів у разі їх продажу або переведення до
           інших портфелів банку.
 
       3107 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з
           нефіксованим прибутком у портфелі банку на
           продаж
           Призначення рахунку:  облік  результатів
           переоцінки до справедливої вартості акцій та
           інших цінних паперів, що обліковуються в
           портфелі банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           збільшення  вартості  (дооцінки)  цінних
           паперів, списані суми уцінки за цінними
           паперами під час їх продажу або переведення
           до інших портфелів банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення вартості (уцінки) цінних паперів,
           списані суми дооцінки за цінними паперами
           під час їх продажу або переведення до інших
           портфелів банку.
 
       3108 А Нараховані доходи за акціями та  іншими
           цінними паперами з нефіксованим прибутком у
           портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           дивідендів за акціями та іншими цінними
           паперами з нефіксованим прибутком у портфелі
           банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих доходів.
 
     311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
 
       3110 А Боргові цінні папери центральних органів
           державного управління в портфелі банку на
           продаж
 
       3111 А Боргові цінні  папери  місцевих  органів
           державного управління в портфелі банку на
           продаж
 
       3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, у
           портфелі банку на продаж
 
       3113 А Боргові   цінні  папери,  випущені
           небанківськими фінансовими установами,  у
           портфелі банку на продаж
 
       3114 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
           підприємствами, у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунків:  облік  номінальної
           вартості боргових цінних паперів у портфелі
           банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної вартості цінних паперів,  що
           придбані або переведені з інших портфелів
           банку.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної  вартості цінних паперів, що
           продані, погашені або переведені до інших
           портфелів банку.
 
       3115 АП Переоцінка  боргових  цінних паперів у
           портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  результатів
           переоцінки до справедливої вартості боргових
           цінних паперів, що обліковуються в портфелі
           банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           збільшення  вартості  (дооцінки) боргових
           цінних паперів, списані суми уцінки  за
           цінними паперами під час їх продажу або
           переведення до інших портфелів банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
           паперів, списані суми дооцінки за цінними
           паперами під час їх продажу або переведення
           до інших портфелів банку.
 
       3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
           паперами в портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку: облік неамортизованого
           дисконту за борговими цінними паперами в
           портфелі банку на продаж, що придбані з
           дисконтом.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованого  дисконту  за  цінними
           паперами, що придбані або переведені з інших
           портфелів банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації дисконту під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованого дисконту в разі переведення
           цінних паперів до інших портфелів банку.
 
       3117 А Неамортизована премія за борговими цінними
           паперами в портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           премії  за борговими цінними паперами в
           портфелі банку на продаж, що придбані з
           премією.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованої премії за цінними паперами,
           що придбані або переведені з інших портфелів
           банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації  премії  під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованої премії у разі переведення
           цінних паперів до інших портфелів банку.
 
       3118 А Нараховані доходи за  борговими  цінними
           паперами у портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів  за  купонними борговими цінними
           паперами в портфелі банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів до часу їх сплати,
           суми нарахованих  процентів  за  цінними
           паперами, що переведені з інших портфелів, а
           також суми накопичених сплачених процентів
           під час купівлі цінних паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих процентів та суми  нарахованих
           процентів за цінними паперами, що переведені
           до інших портфелів банку.
 
       3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими
           цінними паперами в портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  прострочених
           нарахованих доходів за борговими цінними
           паперами в портфелі банку на продаж.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих процентів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих процентів або списаних процентів.
 
     319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
       банку на продаж
 
       3190 КА Резерв під знецінення цінних паперів у
           портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:   облік   резервів,
           створених у зв'язку із зменшенням корисності
           цінних паперів у портфелі банку на продаж.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           сформованих резервів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення резервів або суми використаних
           резервів у встановленому порядку.
 
       3191 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
           доходами за борговими цінними паперами в
           портфелі банку на продаж
           Призначення рахунку:  облік  резервів  на
           покриття заборгованості  за  нарахованими
           доходами за борговими цінними паперами у
           портфелі банку на продаж.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           сформованих резервів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення резервів або суми використаних
           резервів.
 
   32 Цінні папери в портфелі банку до погашення
 
     321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення
 
       3210 А Боргові цінні папери центральних органів
           державного управління в портфелі банку до
           погашення
 
       3211 А Боргові цінні папери місцевих органів
           державного управління в портфелі банку до
           погашення
 
       3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, у
           портфелі банку до погашення
 
       3213 А Боргові  цінні  папери,   випущені
           небанківськими фінансовими установами, у
           портфелі банку до погашення
 
       3214 А Боргові  цінні  папери,   випущені
           нефінансовими підприємствами, у портфелі
           банку до погашення
           Призначення рахунків:  облік номінальної
           вартості  боргових  цінних  паперів  у
           портфелі банку до погашення.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної вартості цінних паперів, що
           придбані або переведені з іншого портфеля
           банку.
 
           За кредитом рахунків  проводяться  суми
           номінальної вартості цінних паперів, що
           погашені або переведені до іншого портфеля
           банку.
 
       3216 КА Неамортизований дисконт  за  борговими
           цінними  паперами в портфелі банку до
           погашення
           Призначення    рахунку:      облік
           неамортизованого  дисконту за борговими
 
           цінними паперами в портфелі банку  до
           погашення, що придбані з дисконтом.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованого  дисконту  за  цінними
           паперами, що придбані або переведені з
           іншого портфеля банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації дисконту під час нарахування
           доходів за  звітний  період  та  суми
           неамортизованого   дисконту  в  разі
           переведення цінних паперів  до  іншого
           портфеля банку.
 
       3217 А Неамортизована премія за борговими цінними
           паперами в портфелі банку до погашення
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           премії за борговими цінними паперами в
           портфелі банку до погашення, що придбані з
           премією.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованої  премії  за  цінними
           паперами, що придбані або переведені з
           іншого портфеля банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації премії під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та суми
           неамортизованої премії у разі переведення
           цінних паперів до іншого портфеля банку.
 
       3218 А Нараховані доходи за борговими цінними
           паперами в портфелі банку до погашення
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за купонними борговими цінними
           паперами в портфелі банку до погашення.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих процентів до часу їх сплати,
           суми  нарахованих процентів за цінними
           паперами, що переведені з іншого портфеля,
           а  також  суми  накопичених  сплачених
           процентів під час купівлі цінних паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих процентів та суми нарахованих
           процентів  за  цінними  паперами,  що
           переведені  до  іншого  портфеля  або
           перераховані  на  рахунок  прострочених
           нарахованих доходів.
 
       3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими
           цінними паперами в портфелі банку  до
           погашення
           Призначення рахунку: облік  прострочених
           нарахованих доходів за купонними борговими
           цінними паперами в портфелі банку  до
           погашення.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих процентів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих   процентів  або  списаних
           процентів.
 
     329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
       банку до погашення
 
       3290 КА Резерв під знецінення цінних паперів у
           портфелі банку до погашення
           Призначення рахунку:  облік  резервів,
           створених  у  зв'язку  із  зменшенням
           корисності  цінних паперів, у портфелі
           банку до погашення.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           створених резервів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення резервів або суми використаних
           резервів.
 
       3291 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
           доходами за борговими цінними паперами в
           портфелі банку до погашення
           Призначення рахунку:  облік резервів на
           покриття заборгованості за нарахованими
           доходами за борговими цінними паперами у
           портфелі банку до погашення.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           сформованих резервів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення резервів або суми використаних
           резервів.
 
   33 Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
    Порядок випуску банками цінних паперів власного боргу
    передбачений Законом України "Про цінні папери і фондову
    біржу" ( 1201-12 ), Законом України  "Про  банки  і
    банківську діяльність" ( 872-12 ) та іншими нормативними
    актами.
    За цією групою рахунків враховуються векселі, депозитні
    сертифікати та інші боргові цінні папери, емітовані
    банком.
    Облік цінних паперів власного боргу за цими рахунками
    здійснюється в розрізі складових частин цінного папера.
    Субординований борг враховується у розділі N 36.
      330 Короткострокові цінні папери власного  боргу,
        емітовані банком
 
       3300 П Короткострокові прості векселі, емітовані
           банком
           Призначення рахунку:  облік  номінальної
           вартості   короткострокових   простих
           векселів, емітованих банком.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної    вартості   розміщених
           короткострокових простих векселів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної  вартості  короткострокових
           простих векселів, що погашаються.
 
       3301 П Акцепти, що надані за короткостроковими
           переказними векселями
           Призначення рахунку: облік акцептів, що
           надані за короткостроковими переказними
           векселями.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           наданих акцептів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми оплати
           за наданими акцептами  короткострокових
           переказних векселів.
 
       3305 П Інші короткострокові цінні папери власного
           боргу, емітовані банком
           Призначення рахунку:  облік  номінальної
           вартості інших короткострокових  цінних
           паперів власного боргу, крім депозитних
           сертифікатів, випущених банком.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної    вартості   розміщених
           короткострокових цінних паперів власного
           боргу.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної  вартості  короткострокових
           цінних  паперів  власного  боргу,  що
           погашаються.
 
       3306 КП Неамортизований   дисконт   за
           короткостроковими   цінними   паперами
           власного боргу, емітованими банком
           Призначення    рахунку:     облік
           неамортизованого    дисконту    за
           короткостроковими   цінними   паперами
           власного боргу, які розміщені з дисконтом.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дисконту   під   час   розміщення
           короткострокових цінних паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації дисконту під час нарахування
           витрат за звітний період та неамортизована
           частина  дисконту  в разі дострокового
           погашення.
 
       3307 П Неамортизована премія за короткостроковими
           цінними паперами власного боргу, емітованими
           банком
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           премії  за  короткостроковими  цінними
           паперами власного боргу, що продані з
           премією.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           премії під час розміщення короткострокових
           цінних паперів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації премії для зменшення витрат
           звітного  періоду  та  неамортизованої
           частини  премії  у  разі  достроковогоПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка