Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 12           клієнтами банку.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           дебіторської заборгованості за операціями з
           клієнтами банку.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           погашення дебіторської заборгованості за
           операціями з клієнтами банку.
 
        2809 А Інша  дебіторська  заборгованість  за
           операціями з клієнтами банку
           Призначення рахунку: облік сум дебіторської
           заборгованості за операціями з клієнтами
           банку. За цим рахунком не обліковуються
           авансовані клієнтам  суми.  Такі кредити
           обліковуються за  відповідними  рахунками
           розділів 20 - 23.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           дебіторської заборгованості за операціями з
           клієнтами банку.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           погашення дебіторської заборгованості за
           операціями з клієнтами банку.
 
     288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з
       клієнтами банку
        2887 А Дебіторська заборгованість за операціями з
           цінними паперами колишнього СРСР
 
        2888 А Дебіторська  заборгованість  за  іншими
           операціями колишнього СРСР
 
        2889 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість за
           операціями з клієнтами банку
 
           Призначення рахунків: облік сум сумнівної
           щодо погашення дебіторської заборгованості
           за операціями з клієнтами банку.
 
           За  дебетом  рахунків  проводяться суми
           сумнівної  дебіторської заборгованості за
           операціями з клієнтами.
 
           За  кредитом  рахунків проводяться суми
           погашення  сумнівної  заборгованості  за
           операціями  з  клієнтами банку, списання
           безнадійної заборгованості в установленому
           порядку.
 
     289 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
       заборгованістю за операціями з клієнтами банку
        2890 КА (контрактивний рахунок) Резерви під
           дебіторську заборгованість за операціями
           з клієнтами банку.
           Призначення рахунку:   облік  створених
           резервів за сумнівною заборгованістю за
           операціями з клієнтами банку, щодо яких є
           ризик неповернення.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           створених резервів на можливі втрати за
           сумнівною заборгованістю.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           списання  безнадійної заборгованості або
           зменшення резервів.
 
   29 Кредиторська заборгованість і транзитні  рахунки  за
    операціями з клієнтами
     290 Кредиторська  заборгованість  за  операціями  з
       клієнтами банку
        2900 П Кредиторська заборгованість за операціями
           з купівлі-продажу іноземної валюти, 
           банківських та дорогоцінних металів для
           клієнтів.  
           Призначення рахунку: облік сум, 
           перерахованих з рахунків клієнтів, або сум,
           які підлягають перерахуванню на них, за 
           операціями з купівлі - продажу іноземної
           валюти, банківських та дорогоцінних металів
           для клієнтів. За цим рахунком не 
           обліковуються суми, депоновані у довірче 
           управління.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           отримані від клієнтів за операціями з 
           купівлі-продажу іноземної валюти,
           банківських та дорогоцінних металів.
 
           За дебетом рахунку проводяться використані
           суми, перераховані за операціями з
           купівлі-продажу іноземної валюти,
           банківських та дорогоцінних металів.
 
        2901 П Кредиторська заборгованість за розрахунками
           за цінними паперами для клієнтів
 
           Призначення   рахунку:   облік    сум
           кредиторської заборгованості за розрахунками
           за  цінними  паперами клієнтів. За цим
           рахунком обліковуються, наприклад, суми, що
           списані з поточного  рахунку клієнта  для
           купівлі цінних паперів. За цим рахунком
           також   обліковуються  суми коштів,  що
           перераховані клієнтами для оплати векселів,
           за якими  банк  є  особливим платником
           (доміциліатом).  За  цим  рахунком  не
           обліковуються суми, що депоновані в довірче
           управління.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми коштів,
           що  отримані  від або для клієнтів  за
           розрахунками за цінними паперами.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
           що  використані  або перераховані на інші
           рахунки.
 
        2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті
           платежі
           Призначення рахунку: облік сум платежів,
           які  за дорученням клієнтів мають бути
           перераховані за призначенням отримувачам
           платежів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           податкових,   страхових,   комунальних
           платежів, виручка торговельних та побутових
           організацій,  добровільні  внески  від
           населення та організацій, суми держмита,
           інші платежі, які підлягають подальшому
           зарахуванню на рахунки отримувачів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, що
           перераховуються  за  призначенням  на
           відповідні рахунки отримувачів коштів.
 
        2903 П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками
 
           Призначення рахунку: облік  кредиторської
           заборгованості банку перед клієнтами за
           недіючими рахунками.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми згідно
           із  законодавчими  актами  України  та
           нормативними актами Національного  банку
           України.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернення коштів власникам згідно з їх
           розпорядженнями.
 
        2904 П Кредиторська   заборгованість   за
           компенсаційними сертифікатами
 
        2905 П Кредиторська заборгованість за операціями з
           грошово-речовими лотереями
 
        2906 П Кредиторська заборгованість за індексацією
           грошових заощаджень
 
        2907 П Кредиторська заборгованість за операціями з
           цінними паперами колишнього СРСР
 
        2908 П Кредиторська  заборгованість за іншими
           операціями колишнього СРСР
           Призначення рахунків:    облік    сум
           кредиторської  заборгованості  за видами
           операцій з клієнтами банку.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           кредиторської заборгованості за операціями
           з клієнтами банку.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           погашення кредиторської заборгованості за
           операціями з клієнтами банку.
 
        2909 П Інша  кредиторська  заборгованість  за
           операціями з клієнтами банку
           Призначення рахунку: облік сум іншої
           кредиторської заборгованості за операціями
           з клієнтами банку, наприклад:
           - невиплачені перекази для бенефіціарів,
           які не мають рахунку в банку;
           - суми коштів, отриманих для зарахування 
           на вклади клієнтів банку.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           кредиторської заборгованості за операціями
           з клієнтами банку.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           погашення кредиторської заборгованості за
           операціями з клієнтами банку.
 
     292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
        2920 АП Транзитний рахунок за операціями,
           здійсненими платіжними картками через
           банкомат
 
           Призначення рахунку:  облік  транзитних
           оборотів, що пов'язані з виконанням операцій
           за  допомогою  платіжних  карток через
           банкомат.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           готівкових коштів, що видані клієнту через
           банкомат з урахуванням комісійних.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми коштів,
           які надходять з відповідних рахунків установ
           банків  на  оплату  послуг,  що надані
           держателям платіжних карток через банкомат.
 
        2924 АП Транзитний рахунок  за  операціями  з
           платіжними картками
 
           Призначення рахунку: облік коштів для
           розрахунків за товари та послуги з
           використанням платіжних карток.
 
           За  дебетом  рахунку проводяться  суми
           списання коштів на оплату товарів і послуг
           підприємствам  торгівлі  та  побутового
           обслуговування населення за  здійсненими
           трансакціями  та  інші  операції  з
           використанням платіжних карток.
 
           За кредитом   рахунку проводяться суми
           перерахувань коштів  з рахунків клієнтів
           згідно  з  інформацією,  що надається
           процесинговим  центром, інші операції з
           використанням платіжних карток.
 
( Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98; N 179 ( v0635500-99 ) від 09.04.99,
N 319 ( v0319500-99 ) від 30.06.99, N 579 ( z0899-99 ) від
08.12.99, N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 )
від 29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370
( z0801-01 ) від 29.08.2001, N 11 ( z0022-02 ) від 10.01.2002,
N 43 ( z0079-02 ) від 29.01.2002, N 315 ( z0737-02 ) від
29.08.2002, N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002, N 510 ( z0003-03 )
від 16.12.2002, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003, N 356
( z0796-03 ) від 20.08.2003 )
 
 
 
     3 Операції з цінними паперами та інші активи і
              зобов'язання
 
   30 Цінні папери в торговому портфелі банку
 
     300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком
       у торговому портфелі банку
 
       3002 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
           прибутком, що випущені банками, у торговому
           портфелі банку
 
       3003 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
           прибутком,  що  випущені  небанківськими
           фінансовими установами, у торговому портфелі
           банку
 
       3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим
           прибутком у торговому портфелі банку
           Призначення рахунків: облік інвестицій банку
           в акції та інші цінні папери з нефіксованим
           прибутком у торговому портфелі банку.
 
           За дебетом рахунків проводяться суми цінних
           паперів,  які придбані або переведені з
           іншого портфеля банку.
 
           За кредитом рахунків проводяться суми цінних
           паперів у разі їх продажу або переведення до
           іншого портфеля.
 
       3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з
           нефіксованим прибутком у торговому портфелі
           банку
           Призначення рахунку:  облік  результатів
           переоцінки до справедливої вартості цінних
           паперів,  що  обліковуються  в торговому
           портфелі банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           збільшення  вартості  (дооцінки)  цінних
           паперів, списані суми уцінки за цінними
           паперами під час їх продажу або переведення
           до іншого портфеля банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення вартості (уцінки) цінних паперів,
           списані суми дооцінки за цінними паперами
           під час їх продажу або переведення до іншого
           портфеля банку.
 
       3008 А Нараховані доходи за акціями та  іншими
           цінними паперами з нефіксованим прибутком у
           торговому портфелі банку
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           дивідендів за акціями та іншими цінними
           паперами  з  нефіксованим  прибутком  у
           торговому портфелі банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих доходів.
 
     301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку
 
       3010 А Боргові цінні папери центральних органів
           державного управління в торговому портфелі
           банку
 
       3011 А Боргові цінні  папери  місцевих  органів
           державного управління в торговому портфелі
           банку
 
       3012 А Боргові цінні папери, випущені банками, у
           торговому портфелі банку
 
       3013 А Боргові   цінні  папери,  випущені
           небанківськими фінансовими установами,  у
           торговому портфелі банку
 
       3014 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
           підприємствами, у торговому портфелі банку
           Призначення рахунків:  облік  номінальної
           вартості боргових цінних паперів у торговому
           портфелі банку.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної вартості цінних паперів,  що
           придбані або переведені з іншого портфеля
           банку.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           номінальної  вартості цінних паперів, що
           продані або переведені до іншого портфеля
           банку.
 
       3015 АП Переоцінка  боргових  цінних паперів у
           торговому портфелі банку
           Призначення рахунку:  облік  результатів
           переоцінки до справедливої вартості боргових
           цінних паперів, що обліковуються в торговому
           портфелі банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           збільшення  вартості  (дооцінки) боргових
           цінних паперів, списані суми уцінки  за
           цінними паперами під час їх продажу або
           переведення до іншого портфеля банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
           паперів, списані суми дооцінки за цінними
           паперами під час їх продажу або переведення
           до іншого портфеля банку.
 
       3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
           паперами в торговому портфелі банку
           Призначення рахунку: облік неамортизованого
           дисконту за борговими цінними паперами, що
           придбані з дисконтом.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованого  дисконту  за  цінними
           паперами, що придбані  або переведені з
           іншого портфеля банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації дисконту під час нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованого дисконту в разі продажу
           цінних паперів або переведення їх до іншого
           портфеля банку.
 
       3017 А Неамортизована премія за борговими цінними
           паперами в торговому портфелі банку
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           премії за борговими цінними паперами, що
           придбані з премією.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           неамортизованої премії за цінними паперами,
           що придбані або переведені з іншого портфеля
           банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           амортизації премії під  час  нарахування
           доходів  за  звітний  період  та  суми
           неамортизованої премії в разі продажу або
           переведення  цінних  паперів  до  іншого
           портфеля банку.
 
       3018 А Нараховані доходи за  борговими  цінними
           паперами в торговому портфелі банку
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів  за  купонними борговими цінними
           паперами в торговому портфелі банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати, суми
           нарахованих процентів за цінними паперами,
           що переведені з іншого портфеля, а також
           суми сплачених накопичених процентів під час
           купівлі цінних паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів під час їх отримання,
           суми накопичених процентів у разі продажу
           цінних паперів, а також суми нарахованих
           доходів під час переведення цінних паперів
           до іншого портфеля банку.
 
   31 Цінні папери в портфелі банку на продаж
 
     310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком
       у портфелі банку на продаж
 
       3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
           прибутком, що випущені банками, у портфелі
           банку на продаж
 
       3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
           прибутком,  що  випущені  небанківськимиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка