Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 11           повернених депозитів.
 
        2618 П Нараховані витрати за строковими коштами
           суб'єктів господарської діяльності
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за строковими коштами  суб'єктів
           господарської   діяльності.   Витрати
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     262 Кошти до запитання фізичних осіб
       2620 АП Поточні рахунки фізичних осіб
           Призначення рахунку: облік залучених коштів
           фізичних осіб до запитання, розрахунки за 
           ними, а також наданих кредитів овердрафт.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми 
           перерахувань,  виплат  за  розпорядженням
           власників  рахунків згідно з режимом роботи
           рахунків,  а  також  наданих  кредитів 
           овердрафт.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           надходять  на  рахунки  клієнтів згідно з 
           режимом  роботи  рахунків, а також суми 
           залишків   кредитів   овердрафт,   що
           перераховуються  на  рахунки простроченої,
           сумнівної заборгованості.
 
        2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб
 
           Призначення рахунку:  облік  коштів  у
           розрахунках  (кошти  до  настання дати
           валютування,  акредитиви   тощо).  В
           аналітичному обліку відкриваються  окремі
           особові рахунки клієнтам за кожним видом
           розрахунків.  Режим  роботи  рахунків
           визначається  нормативно-правовими актами
           Національного банку України.
 
           За кредитом рахунку проводиться надходження
           коштів,  призначених  для  забезпечення
           розрахунків. 
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           списання коштів за призначенням.
 
       2625 АП Кошти  фізичних  осіб для розрахунків
           платіжними картками
 
           Призначення  рахунку:  облік  операцій
           фізичних  осіб з використанням платіжних 
           карток, а також наданих кредитів овердрафт.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           перерахувань, виплат згідно з режимом роботи
           рахунків,  а  також  наданих  кредитів 
           овердрафт.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           надходжень на користь власника рахунку, а 
           також суми залишків кредитів овердрафт, що
           перераховуються на  рахунки простроченої,
           сумнівної заборгованості.
 
        2627 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт,
           які надані фізичним особам
 
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за кредитами овердрафт, що надані
           фізичним особам. Доходи обліковуються в тому
           періоді, до якого вони належать.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми 
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів під час  їх отримання
           або перерахування на рахунок прострочених
           нарахованих  доходів у разі несвоєчасного
           отримання.
 
        2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання
           фізичних осіб
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за коштами до запитання фізичних
           осіб. Витрати обліковуються у тому періоді,
           до якого вони належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     263 Строкові кошти фізичних осіб
        2630 П Короткострокові депозити фізичних осіб
           Призначення рахунку: облік короткострокових
           депозитів фізичних осіб.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           коштів, які розміщені на депозит.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених депозитів.
 
        2635 П Довгострокові депозити фізичних осіб
           Призначення рахунку: облік довгострокових
           депозитів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           коштів, які розміщені на депозит.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених депозитів.
 
        2638 П Нараховані витрати за строковими коштами
           фізичних осіб
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за строковими коштами фізичних осіб.
           Витрати обліковуються у тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     264 Кошти виборчих фондів
        2640 П Кошти виборчого  фонду політичної партії
           (блоку), кандидатів від якої зареєстровано
           в  багатомандатному   загальнодержавному
           виборчому окрузі.
           Призначення рахунку: облік коштів виборчого
           фонду політичної партії,  виборчого  блоку
           політичних  партій, кандидатів від яких
           зареєстровано    в   багатомандатному
           загальнодержавному виборчому окрузі.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           надходження  коштів  політичної  партії
           (партій, що входять до виборчого блоку), а
           також добровільних внесків фізичних осіб.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми  витрат
           на  проведення  передвиборної   агітації
           політичної партії (блоку).
 
        2641 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати
           України, зареєстрованого в одномандатному
           виборчому окрузі 
           Призначення рахунку: облік коштів виборчого
           фонду кандидата в народні депутати України,
           зареєстрованого в одномандатному виборчому
           окрузі.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться  суми
           надходження  коштів  кандидата в народні
           депутати  України, а також добровільних
           внесків фізичних осіб.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми витрат
           на  проведення   передвиборної агітації
           кандидата в народні депутати України.
 
        2642 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати
           місцевої  ради  чи на посаду сільського,
           селищного, міського голови 
           Призначення рахунку: облік коштів виборчого
           фонду кандидата в депутати місцевої ради,
           сільського, селищного, міського голови.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           надходження  коштів кандидата в депутати
           місцевої  ради,  сільського,  селищного,
           міського голови  та  добровільні  внески
           юридичних та фізичних осіб.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми витрат
           на проведення виборчої кампанії кандидата в
           депутати   місцевої   ради, сільського,
           селищного, міського голови.
 
        2643 П Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти
           України 
           Призначення рахунку: облік коштів виборчого
           фонду кандидата в Президенти України.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           надходження  коштів кандидата в Президенти
           України,  кошти  політичних  партій та
           добровільні внески юридичних та фізичних
           осіб.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми витрат
           на проведення виборчої кампанії кандидата в
           Президенти України.
 
     265 Кошти небанківських фінансових установ
       2650 АП Поточні рахунки небанківських  фінансових
           установ
           Призначення рахунку:   облік   коштів
           небанківських  фінансових  установ,  які
           використовуються для розрахунків, депозитів
           до запитання, а також наданих  кредитів
           овердрафт.  На  цьому  рахунку  також
           обліковуються суми,  які  перераховуються
           клієнтами для формування статутного капіталу
           до їх реєстрації як юридичних осіб.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           перерахувань,  виплат  за  розпорядженням
           власників рахунків згідно з режимом роботи
           рахунків, примусове стягнення коштів,  а
           також надані кредити овердрафт.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           надходять у встановленому порядку на рахунки
           клієнтів згідно з режимом роботи рахунків, а
           також суми залишків кредитів овердрафт, що
           перераховуються  на  рахунки  з  обліку
           короткострокових кредитів або простроченої,
           сумнівної заборгованості за ними.
 
        2651 П Короткострокові  депозити  небанківських
           фінансових установ
           Призначення рахунку: облік короткострокових
           депозитів,   цільових  короткострокових
           депозитів.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           залучених коштів на депозит.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми 
           повернутих депозитів.
 
        2652 П Довгострокові   депозити  небанківських
           фінансових установ
           Призначення рахунку: облік  довгострокових
           депозитів.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           залучених коштів на депозит.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернутих депозитів.
 
       2655 АП Кошти небанківських фінансових установ для
           розрахунків платіжними картками
           Призначення рахунку:   облік   операцій
           небанківських  фінансових  установ   з
           використанням  платіжних карток, а також
           наданих кредитів овердрафт.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми,  що
           перераховуються  банком,  а також надані
           кредити овердрафт.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           надходжень, на користь власника рахунку, а
           також  залишки  кредитів  овердрафт,  що
           перераховуються  на  рахунки  з  обліку
           короткострокових кредитів або простроченої,
           сумнівної заборгованості за ними
 
        2657 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт,
           які  надані  небанківським  фінансовим
           установам
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           процентних доходів за кредитами овердрафт.
           Доходи обліковуються в тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів під час їх отримання або
           перерахування  на  рахунок  прострочених
           нарахованих доходів у разі несвоєчасного
           отримання
 
        2658 П Нараховані витрати за коштами небанківських
           фінансових установ
 
           Призначення  рахунку:  облік нарахованих
           витрат за коштами до запитання та залученими  
           строковими коштами небанківських фінансових
           установ. Витрати  обліковуються в  тому
           періоді, до якого вони належать.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За  дебетом  рахунку проводяться  суми
           нарахованих витрат під час їх сплати.
 
   27 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових
    організацій
     270 Кредити, отримані від міжнародних та інших 
       фінансових організацій
        2700 П Короткострокові кредити, отримані  від
            міжнародних  та   інших  фінансових
            організацій
            Призначення рахунку: облік короткострокових
            кредитів, отриманих  від  міжнародних та
            інших фінансових організацій.
 
            За  кредитом  рахунку  проводяться суми
            отриманих короткострокових кредитів.
 
            За  дебетом   рахунку проводяться суми
            погашення     заборгованості    за
            короткостроковими кредитами.
 
        2701 П Довгострокові кредити, отримані від
            міжнародних та інших фінансових
            організацій
            Призначення рахунку: облік довгострокових
            кредитів, отриманих від  міжнародних  та
            інших фінансових організацій.
 
            За  кредитом  рахунку  проводяться суми
            отриманих довгострокових кредитів.
 
            За дебетом  рахунку  проводяться  суми
            погашення заборгованості за
            довгостроковими кредитами.
 
        2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами,
            отриманими від міжнародних та інших
            фінансових організацій
            Призначення рахунку: облік неамортизованого
            дисконту за кредитами, що  отримані від
            міжнародних  та  інших    фінансових
            організацій.
 
            За  дебетом  рахунку  проводяться суми
            дисконту  за  кредитами, отриманими від
            міжнародних   та    інших  фінансових
            організацій.
 
            За  кредитом  рахунку  проводяться суми
            амортизації дисконту при нарахуванні витрат
            за звітний період.
 
        2708 П Нараховані витрати за кредитами, отриманими
            від  міжнародних  та  інших  фінансових
            організацій
            Призначення  рахунку:  облік нарахованих
            витрат  за   кредитами,   отриманими
            від  міжнародних  та  інших  фінансових
            організацій.
 
            За  кредитом  рахунку  проводяться суми
            нарахованих витрат до їх сплати.
 
            За  дебетом  рахунку  проводяться суми
            нарахованих витрат, які сплачені.
 
   28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами
     280 Дебіторська заборгованість за операціями з
       клієнтами
 
        2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з
           купівлі-продажу   іноземної   валюти,
           банківських  та дорогоцінних металів для 
           клієнтів
           Призначення рахунку: облік сум дебіторської
           заборгованості   за    операціями  з
           купівлі-продажу    іноземної   валюти,
           банківських   та дорогоцінних  металів
           за дорученням клієнтів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           дебіторської заборгованості за операціями з
           купівлі-продажу   іноземної  валюти та
           банківських металів за дорученням клієнтів.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться суми
           погашення дебіторської заборгованості за 
           операціями з  купівлі-продажу  іноземної
           валюти та банківських металів.
 
        2801 А Дебіторська заборгованість за розрахунками
           за цінними паперами для клієнтів
 
           Призначення   рахунку:   облік    сум
           заборгованості клієнтів у разі авансування
           або  нестачі попередньо депонованих ними
           коштів для купівлі-продажу цінних паперів за
           їх дорученням.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           авансування або перевищення вартості цінних
           паперів  над сумою попередньо депонованих
           клієнтами коштів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           надходять на погашення авансів.
 
        2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з
           купівлі-продажу іноземної валюті,
           банківських та дорогоцінних металів для
           клієнтів.
           Призначення рахунку: облік сум
           заборгованості клієнтів у разі авансування
           або нестачі попередньо депонованих ними
           коштів для купівлі-продажу іноземної
           валюти, банківських та дорогоцінних
           металів, за їх дорученням.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           авансування або перевищення вартості
           іноземної валюти, банківських та
           дорогоцінних металів над сумою попередньо
           депонованих клієнтами коштів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що 
           надходять у погашення авансів.
 
        2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з
           грошово-речовими лотереями
 
        2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією
           грошових заощаджень
           Призначення рахунків:    облік    сум
           дебіторської заборгованості за операціями зПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка