Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 10           нормативно-правовими  актами Національного
           банку України.
 
           За кредитом рахунку проводиться надходження
           коштів,  призначених  для   забезпечення
           розрахунків.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми списання
           коштів за призначенням.
 
        2553 П Кошти бюджетних установ та організацій, що
           включаються до спеціальних фондів обласних
           бюджетів
 
           Призначення  рахунку:  облік   власних
           надходжень установ  і  організацій,  що
           утримуються за рахунок  коштів  обласних
           бюджетів, у тому числі: спеціальні кошти
           бюджетних установ і  організацій; кошти,
           що  отримані  бюджетними  установами  і
           організаціями на виконання окремих доручень;
           інші власні надходження бюджетних установ і
           організацій.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми власних
           коштів, що надходять клієнтам і включаються
           до  доходів спеціальних фондів обласних
           бюджетів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми видатків
           спеціальних фондів обласних бюджетів  за
           дорученнями клієнтів.
 
        2554 П Кошти  в  розрахунках  клієнтів,  які
           утримуються з районних, міських, селищних
           та сільських бюджетів
 
           Призначення  рахунку: облік   коштів у
           розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки
           за  разовими заліками  та  інші).  В
           аналітичному обліку відкриваються особові
           рахунки  клієнтам  за  кожним  видом
           розрахунків.   Режим   рахунків   за
           акредитивами,  чеками  та  за разовими
           заліками визначається нормативно-правовими
           актами Національного банку України.
 
           За кредитом рахунку проводиться надходження
           коштів,  призначених  для  забезпечення
           розрахунків.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           списання коштів за призначенням.
 
        2555 П Кошти бюджетних установ та організацій, що
           включаються до спеціальних фондів районних,
           міських, районних у містах, селищних та
           сільських бюджетів
 
           Призначення  рахунку:  облік   власних
           надходжень  установ  і організацій,  що
           утримуються за  рахунок коштів районних,
           міських, районних у містах,  селищних та
           сільських бюджетів, у тому числі: спеціальні
           кошти бюджетних установ  і  організацій;
           кошти, що отримані  бюджетними установами
           і  організаціями  на  виконання окремих
           доручень; інші власні надходження бюджетних
           установ і організацій.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми власних
           коштів, що надходять клієнтам і включаються
           до доходів  спеціальних фондів районних,
           міських, районних у містах, селищних та
           сільських бюджетів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми видатків
           спеціальних  фондів  районних,  міських,
           районних у містах, селищних та сільських
           бюджетів за дорученнями клієнтів.
 
        2558 П Нараховані витрати  за коштами бюджетних
           установ та організацій, що включаються до
           спеціального  фонду  бюджетів  Автономної
           Республіки Крим, областей, міст Києва і
           Севастополя
 
           Призначення  рахунку: облік  нарахованих
           витрат за власними надходженнями установ і
           організацій,  що утримуються за  рахунок
           коштів бюджетів Автономної Республіки Крим,
           областей, міст  Києва  і  Севастополя,
           районних,  міських,  районних у містах,
           селищних та  сільських бюджетів, у тому
           числі: спеціальних коштів бюджетних установ
           і  організацій;  коштів,  що  отримані
           бюджетними установами і організаціями на
           виконання окремих доручень; інших власних
           надходжень бюджетних установ і організацій.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     256 Кошти позабюджетних фондів
        2560 П Державні позабюджетні фонди
 
          Призначення рахунку: облік коштів  державних
          позабюджетних  фондів,  які  створюються
          відповідно  до  чинного законодавства,  а
          також сум кредиторської заборгованості банку
          за  операціями  щодо  виплати пенсій та
          здійснення інших видатків за рахунок коштів,
          що отримані від  Пенсійного  фонду  України
          та органів соціального захисту населення.
 
          За   кредитом  рахунку  проводяться суми
          надходжень  до фондів, а також  суми, що
          отримані банком від Пенсійного фонду України
          та органів соціального  захисту населення за
          операціями щодо виплати пенсій та здійснення
          інших видатків за рахунок коштів Пенсійного
          фонду України і  органів соціального захисту
          населення.
 
          За  дебетом  рахунку проводяться суми  за
          дорученням фондів, а також  суми погашення
          кредиторської  заборгованості  банку  за
          операціями щодо виплати пенсій і здійснення
          інших видатків за рахунок коштів Пенсійного
          фонду  України  і   органів  соціального
          захисту населення.
 
 
        2561 П Галузеві позабюджетні фонди
 
        2562 П Регіональні позабюджетні фонди
           Призначення рахунків:   облік   коштів
           позабюджетних  фондів,  які  створюються
           відповідно до чинного законодавства.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           надходжень до фондів.
 
           За дебетом рахунків проводяться платежі за
           дорученнями фондів.
 
        2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів
           Призначення рахунку:   облік   коштів
           позабюджетних  фондів  для  здійснення
           цільових платежів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           перераховують  позабюджетні  фонди  на
           визначені ними цілі.
 
           За дебетом рахунку проводиться використання
           коштів.
 
        2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних
           фондів
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за коштами позабюджетних фондів.
           Доходи обліковуються у тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     257 Кошти державного та місцевого бюджетів до виплати
        2570 П Кошти державного бюджету для виплат
           Призначення  рахунку: облік  коштів  для 
           проведення готівкових виплат з Державного 
           бюджету   України,   а   також   сум 
           кредиторської  заборгованості  банку  за  
           операціями  щодо   виплати  пенсії  з 
           Державного бюджету України.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми коштів, 
           у тому числі за операціями  щодо виплати 
           пенсій, що надходять у встановленому порядку 
           від органів Державного казначейства України.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми видатків 
           як готівкою, так і перерахуванням коштів 
           на  поточні, вкладні (депозитні) рахунки
           фізичних осіб, а також  суми  погашення 
           кредиторської   заборгованості банку  за 
           операціями щодо виплати пенсій.
 
        2571 П Кошти державного та місцевого бюджетів для 
           цільових виплат готівкою           
           Призначення рахунку: облік коштів,які
           перераховуються Державним казначейством
           України для здійснення цільових виплат
           готівкою.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           коштів, які перераховує Державне
           казначейство України на визначені цілі.
 
           За дебетом рахунку проводиться виплата
           коштів готівкою.
 
        2572 П Кошти місцевих бюджетів для виплат
           Призначення рахунку: облік  коштів  для 
           проведення виплат з місцевих бюджетів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що  
           надходять  у  встановленому порядку  від 
           органів Державного казначейства України.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми видатків 
           як готівкою, так і перерахуванням коштів на 
           поточні,  вкладні  (депозитні)  рахунки 
           фізичних осіб
 
   26 Кошти клієнтів банку
     260 Кошти  до  запитання  суб'єктів  господарської
       діяльності
       2600 АП Поточні  рахунки  суб'єктів господарської
           діяльності
           Призначення рахунку: облік коштів суб'єктів
           господарської     діяльності   (крім
           небанківських  фінансових  установ),  які
           використовуються для розрахунків, депозитів
           до запитання, а також наданих  кредитів
           овердрафт.  На  цьому  рахунку  також
           обліковуються  суми, які  перераховуються 
           клієнтами для формування статутного капіталу 
           до їх реєстрації як юридичних осіб.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми 
           перерахувань,  виплат за  розпорядженням  
           власників рахунків згідно з режимом роботи
           рахунків,  примусове стягнення коштів, а 
           також надані кредити овердрафт.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що  
           надходять  у   встановленому порядку на 
           рахунки клієнтів згідно з режимом роботи
           рахунків, а також суми залишків кредитів  
           овердрафт, що перераховуються на рахунки   
           простроченої, сумнівної заборгованості.
 
        2601 П Поточні  рахунки  управителя з довірчого
           управління
           Призначення  рахунку:  облік коштів,  що
           залучені  банком за договорами довірчого
           управління, та розрахунки за  операціями
           довірчого управління.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           надходять  у порядку,  установленому для
           довірчих операцій.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           перерахування коштів згідно  з договором
           довірчого управління, у тому числі суми
           повернення коштів установникам.
 
        2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарської
           діяльності
           Призначення рахунку:  облік  коштів  у
           розрахунках  (кошти  до  настання дати
           валютування, акредитиви, розрахункові чеки, 
           розрахунки за  разовими  заліками тощо). 
           В аналітичному обліку відкриваються окремі
           особові рахунки клієнтам за кожним видом 
           розрахунків.  Режим  роботи рахунків за
           акредитивами,  розрахунковими  чеками та
           разовими    заліками    визначається
           нормативно-правовими актами Національного
           банку України та згідно з Уніфікованими
           правилами і звичаями  для документарних
           акредитивів ( 988_003 ), опублікованими
           Міжнародною торговельною палатою.
 
           За кредитом рахунку проводиться надходження
           коштів,  призначених  для  забезпечення
           розрахунків.
 
           За  дебетом  рахунку проводяться  суми
           списання коштів за призначенням.
 
        2603 П Розподільчі рахунки суб'єктів господарської
           діяльності
           Призначення рахунку: облік надходжень, що 
           підлягають розподілу або додатковому
           попередньому контролю згідно з чинним
           законодавством України та нормативними
           актами України (наприклад, централізованих
           коштів Міненерго), та коштів в іноземній
           валюті, що підлягають обов'язковому
           продажу.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           надходжень.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           перерахувань згідно з режимом роботи
           рахунків.
 
        2604 П Цільові  кошти до запитання суб'єктів
           господарської діяльності
 
           Призначення  рахунку:  облік коштів  до
           запитання  Міністерства   зв'язку  за
           переказними операціями та інших коштів за
           окремими рішеннями Уряду України, а також
           коштів, що надаються з бюджетів Автономної
           Республіки Крим,  областей, міст Києва і
           Севастополя за  окремими рішеннями Уряду
           Автономної Республіки  Крим та відповідних
           державних адміністрацій.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми,  що
           надходять на рахунки.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми витрат
           і  перерахувань згідно з режимом роботи
           рахунків.
 
       2605 АП Кошти суб'єктів господарської діяльності
           для розрахунків платіжними картками
           Призначення рахунку:  облік  операцій  з  
           використанням платіжних  карток,  а також 
           наданих кредитів овердрафт.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, що  
           перераховуються  банком, а також  надані 
           кредити овердрафт.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           надходжень на користь власника рахунку, а 
           також суми залишків кредитів овердрафт, які
           перераховані  на  рахунки  простроченої,
           сумнівної заборгованості.
 
        2606 П Рахунки платників податку на додану вартість
           Призначення рахунку: облік сум податку на 
           додану вартість платників податку на додану 
           вартість.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми 
           надходжень податку  на  додану  вартість 
           відповідно до вимог законодавства України.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми 
           перерахувань   відповідно   до   вимог 
           законодавства України.
        
        2607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт,
           які надані суб'єктам господарської 
           діяльності, крім небанківських фінансових
           установ, які надані суб'єктам господарської
           діяльності
 
           Призначення  рахунку:  облік  нарахованих
           процентних доходів за кредитами овердрафт.
           Доходи обліковуються в тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться  суми
           нарахованих доходів під час їх отримання
           або перерахування на рахунок  прострочених
           нарахованих  доходів у разі несвоєчасного 
           отримання.
 
        2608 П Нараховані витрати за коштами до запитання
           суб'єктів господарської діяльності,
           крім небанківських фінансових установ
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за коштами до запитання суб'єктів
           господарської   діяльності.   Витрати
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх сплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     261 Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності
        2610 П Короткострокові  депозити  суб'єктів
           господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік короткострокових
           депозитів,   цільових  короткострокових
           депозитів.
 
           За кредитом рахунку проводиться надходження
           коштів згідно з режимом роботи рахунків.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених коштів.
 
        2611 П Кошти, отримані від суб'єктів господарської
           діяльності за операціями РЕПО
           Призначення рахунку:   облік   коштів,
           отриманих  від  суб'єктів  господарської
           діяльності  за  операціями  РЕПО шляхом
           продажу їм цінних паперів на певний період,
           із  умовою  зворотного  їх  викупу  за
           заздалегідь обумовленою ціною.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           коштів,   отриманих   від   суб'єктів
           господарської діяльності в обмін на цінні
           папери, які є предметом операції РЕПО.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           перераховуються суб'єктами  господарської
           діяльності у день зворотної купівлі, в
           обмін  на  відповідні  цінні  папери
           банків.
 
        2615 П Довгострокові   депозити  суб'єктів
           господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік довгострокових
           депозитів   суб'єктів   господарської
           діяльності.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           коштів, які розміщені на депозит.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  сумиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка