Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни та доповнення до Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
 N 520 від 16.12.98           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    10 січня 1999 р.
 vd981216 vn520             за N 606
 
    ( Документ втратив чинність на підставі Постанови
                   Національного банку
     N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
 
                  Затверджено
                Постанова Правління
                Національного банку України
                від 16.12.98 N 520 ( va520500-98 )
                реєстр. N 606 від 10.01.99
 
       Зміни та доповнення до Плану рахунків
    бухгалтерського обліку комерційних банків України
              ( va493500-97 )
 
   Виноску 1 викласти у такій редакції:
   "За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку: А -
активний, П - пасивний, АП - активно-пасивний, КА - контрактивний,
КП - контрпасивний".
 
   1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції"
   1.1. У групі рахунків 120 "Кошти до запитання в Національному
банку України":
   - ввести рахунок N 1202 А "Обов'язкові резерви страхування
вкладів фізичних осіб".
   1.2. У  групі  рахунків  141 "Боргові цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж":
   - змінити ознаку рахунку N 1416 П (контрактивний рахунок) на
КА (контрактивний рахунок).
   1.3. У групі рахунків 142 "Боргові  цінні  папери,  що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
інвестиції": 
   - змінити ознаку рахунку N 1426 П (контрактивний рахунок) на
КА (контрактивний рахунок).
   1.4. У групі рахунків 149 "Резерви під знецінення боргових
цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України":
   - змінити ознаку рахунку N 1490 П (контрактивний рахунок) на
КА (контрактивний рахунок);
   - змінити рахунок N 1491 П (контрактивний рахунок) на КА
(контрактивний рахунок).
   1.5. У групі рахунків 151 "Строкові депозити, які розміщені в
інших банках":
   - назву рахунку N 1511 А "Гарантійні депозити в інших банках"
змінити на назву "Гарантійні депозити та грошове покриття в інших
банках".
   1.6. У групі рахунків 159 "Резерв під заборгованість інших
банків":
   - змінити назву та ознаку рахунку N 1590 П (контрактивний
рахунок) "Резерв під заборгованість  інших  банків"  на  КА
(контрактивний рахунок) "Резерви під нестандартну заборгованість
інших банків";
   - ввести  рахунок  N  1591  КА "Резерви під стандартну
заборгованість інших банків".
   1.7. У групі рахунків 161 "Строкові депозити інших банків":
   - назву рахунку N 1611 П "Гарантійні депозити інших банків"
змінити на назву "Гарантійні депозити та грошове покриття інших
банків".
   1.8. Ввести  групу  рахунків  188  "Сумнівна дебіторська
заборгованість за операціями з банками":
   - ввести  рахунок  N  1880  А  "Сумнівна  дебіторська
заборгованість за операціями з банками".
   1.9. Ввести  групу рахунків 189 "Резерв під дебіторську
заборгованість за операціями з банками":
   - ввести  рахунок  N  1890  КА "Резерв під дебіторську
заборгованість за операціями з банками".
 
   2. У класі 2 "Операції з клієнтами"
   2.1. У групі рахунків 202 "Рахунки суб'єктів господарської
діяльності за врахованими векселями":
   - ввести  рахунок  N  2026  КА "Неамортизований дисконт
зарахованими векселями суб'єктів господарської діяльності".
   2.2. У групі рахунків 240 "Резерви під заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам":
   - змінити назву та ознаку рахунку N 2400 П (контрактивний
рахунок) "Резерви під заборгованість за кредитами, які надані
клієнтам" на КА (контрактивний рахунок) "Резерви під нестандартну
заборгованість за кредитами, які надані клієнтам";
   - ввести  рахунок  N  2401  КА "Резерви під стандартну
заборгованість за кредитами, які надані клієнтам".
   2.3. У  групі  рахунків 250 "Кошти бюджетів України до
розподілу":
   - ознаку рахунку N 2501 А (контрпасивний) "Технічний рахунок
розподілу доходів бюджетів України" змінити на КП (контрпасивний).
   2.4. У групі рахунків 251 "Кошти Державного бюджету України":
   - рахунок N 2511 А (контрпасивний) "Технічний рахунок для
перерахування коштів Державного бюджету України" змінити на АП
(активно-пасивний).
   2.5. У групі рахунків 252 "Бюджетні кошти клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України" виключити рахунок N 2527
А (контрпасивний) "Кредити за рахунок бюджетних коштів".
   2.6. У групу рахунків 253 "Інші  кошти  клієнтів,  які
утримуються з Державного бюджету":
   - ввести рахунок N 2531 П "Кошти, вилучені уповноваженими
органами";
   - ввести рахунок N 2538 П "Нараховані витрати за іншими
коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету".
   2.7. У групі рахунків 256 "Кошти позабюджетних  фондів"
виключити рахунок N 2567 А (контрпасивний) "Кредити за рахунок
позабюджетних фондів".
   2.8. Ввести групу рахунків 257 "Кошти до виплати":
   - ввести рахунок N 2570 П "Кошти для виплати  пенсій,
заробітної плати та прирівняних до неї платежів";
   - ввести рахунок N 2571 П "Кошти для інших виплат готівкою".
   2.9. У групі рахунків 280 "Дебіторська заборгованість за
операціями клієнтів":
   - назву рахунку N 2800 А "Дебіторська заборгованість за
операціями з купівлі іноземної валюти та дорогоцінних металів для
клієнтів"  змінити  на  назву "Дебіторська заборгованість за
операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та
дорогоцінних металів для клієнтів".
   2.10. У групі рахунків 289 "Резерви на можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами
банку":
   - змінити ознаку рахунку N 2890 П (контрактивний) на КА
(контрактивний рахунок).
   2.11. У групі рахунків 290 "Кредиторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку":
   - назву рахунку N 2900 П "Кредиторська заборгованість за
операціями з купівлі, продажу іноземної валюти та дорогоцінних
металів  для  клієнтів"  змінити  на  назву  "Кредиторська
заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,
банківських та дорогоцінних металів для клієнтів".
   2.12. У групі рахунків 292 "Транзитні рахунки за операціями з
клієнтами банку":
   - характеристику рахунку N 2924 П "Транзитний рахунок за
операціями   з  платіжними  картками"  змінити  на  АП
(активно-пасивний).
 
   3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання"
   3.1. У групі рахунків 311 "Боргові цінні папери в портфелі
банку на продаж" змінити ознаку рахунку N 3116 П (контрактивний)
на КА (контрактивний рахунок).
   3.2. Виключити групу рахунків 312 "Власні цінні папери банку
в портфелі на продаж".
   3.3. У групі рахунків 319 "Резерв під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на продаж" змінити ознаку рахунку N 3190
П (контрактивний рахунок) на КА (контрактивний рахунок).
   3.4. У групі рахунків 321 "Боргові цінні папери в портфелі
банку на інвестиції":
   - змінити ознаку рахунку N 3216 П (контрактивний рахунок) на
КА (контрактивний рахунок).
   3.5. У групі рахунків 329 "Резерв під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на інвестиції" змінити ознаку рахунку
N 3290 П (контрактивний рахунок) на КА (контрактивний рахунок).
   3.6. У групі рахунків 330 "Цінні папери власного боргу,
емітовані банком" змінити ознаку рахунку N 3306 А (контрпасивний
рахунок) на КП (контрпасивний рахунок).
   3.7. У групі рахунків 332 "Ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком":
   - ввести рахунок N 3326 КП "Неамортизований дисконт за
ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";
   - ввести рахунок N 3327 П "Неамортизована премія за ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком".
   3.8. У групі рахунків 352 "Розрахунки за податками  та
обов'язковими платежами":
   - назву рахунку N 3520 А "Дебіторська заборгованість за
податками  та  обов'язковими  платежами"  змінити  на  назву
"Дебіторська заборгованість за податком на прибуток";
   - ввести рахунок N 3522 А "Дебіторська заборгованість за
податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток".
   3.9. Виключити групу рахунків 353 "Розрахунки з акціонерами".
   3.10. У групі рахунків 359 "Резерви на можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю":
   - змінити ознаку рахунку N 3590 П (контрактивний рахунок) на
КА (контрактивний рахунок).
   3.11. У групі рахунків 362 "Розрахунки за податками та
обов'язковими платежами":
   - назву рахунку N 3620 П "Кредиторська заборгованість за
податками  та  обов'язковими  платежами"  змінити  на  назву
"Кредиторська заборгованість за податком на прибуток";
   - ввести рахунок N 3622 П "Кредиторська заборгованість за
податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток".
   3.12. У групу рахунків 365 "Кредиторська заборгованість за
розрахунками з працівниками банку":
   - ввести рахунок N 3654 П "Нараховані відпускні до сплати".
   3.13. У групі рахунків 369 "Банківські резерви на покриття
ризиків та витрат":
   - виключити рахунок N 3691 П "Резерви на оплату відпускних та
інших соціальних зобов'язань";
   - виключити рахунок N 3698 АП "Результати переоцінки вартості
малоцінних та швидкозношуваних предметів".
   3.14. Розділ 37 "Клірингові рахунки, суми до з'ясування та
транзитні рахунки" викласти у такій редакції:
   "37 "Суми до з'ясування та транзитні рахунки".
   3.15. Виключити групу рахунків 370 "Клірингові рахунки".
 
   4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та
нематеріальні активи"
   4.1. У групі рахунків 430 "Нематеріальні активи" змінити
ознаку рахунку N 4309  П  (контрактивний  рахунок)  на  КА
(контрактивний рахунок).
   4.2. У групі рахунків 440 "Операційні основні засоби" змінити
ознаку  рахунку  N  4409  П  (контрактивний рахунок) на КА
(контрактивний рахунок).
   4.3. У групі рахунків 450 "Неопераційні основні засоби"
змінити ознаку рахунку N 4509 П (контрактивний рахунок) на КА
(контрактивний рахунок).
 
   5. У класі 5 "Капітал банку"
   5.1. У групі рахунків 500 "Зареєстрований статутний капітал
банку" назву групи змінити на назву 500 "Статутний капітал банку".
   5.2. У групі рахунків 500 "Статутний капітал банку":
   - назву рахунку N 5000 П "Сплачений зареєстрований статутний
капітал банку" змінити на назву "Зареєстрований статутний капітал
банку";
   - ознаку рахунку N 5001 П  "Несплачений  зареєстрований
статутний капітал банку" змінити на КП (контрпасивний);
   - ввести рахунок N 5002 КП "Власні акції банку, які придбані
в акціонерів";
   - ввести рахунок N 5003 П "Дивіденди, які направлені на
збільшення статутного капіталу".
   5.3. У групі рахунків 503 "Результати минулих років":
   - назву та характеристику рахунку N 5030 П "Прибутки минулих
років" змінити на назву "Прибутки та збитки минулих років" АП
(активно-пасивний);
   - виключити рахунок N 5031 А (контрпасивний) "Збитки минулих
років".
   5.4. У групі рахунків 504 "Результати минулого року, що
очікують затвердження":
   - змінити рахунок N 5040 П "Прибуток минулого року, що очікує
затвердження" на "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує
затвердження" АП (активно-пасивний);
   - виключити рахунок N 5041 А (контрпасивний) "Збитки минулого
року, що очікують затвердження".
   5.5. Розділ  51 "Результати переоцінки основних засобів"
викласти у такій редакції:
   "51 "Результати переоцінки".
   5.6. У розділі 51 "Результати переоцінки":
   - змінити назву групи рахунків 510 "Результати переоцінки
основних засобів" на "Результати переоцінки".
   5.7. Виключити групу рахунків 590 "Результат поточного року".
 
   6. У класі 6 "Доходи"
   6.1. У групі рахунків 602 "Процентні доходи за кредитами
суб'єктам господарської діяльності" ввести рахунок N 6028 П
"Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб'єктам
господарської діяльності".
   6.2. Змінити назву розділу 67 "Зменшення  резервів"  на
"Повернення списаних активів":
   - виключити групу рахунків 670 "Зменшення  резервів  за
заборгованістю".
   6.3. Ввести групу рахунків 671 "Повернення списаних активів":
   - ввести  рахунок N 6710 П "Повернення раніше списаної
сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з банками";
   - ввести  рахунок N 6711 П "Повернення раніше списаної
сумнівної заборгованості інших банків";
   - ввести  рахунок N 6712 П "Повернення раніше списаної
сумнівної заборгованості за кредитами, які надані клієнтам";
   - ввести  рахунок N 6713 П "Повернення раніше списаної
сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж";
   - ввести  рахунок N 6714 П "Повернення раніше списаної
сумнівної заборгованості від знецінення  цінних  паперів  на
інвестиції";
   - вести рахунок N 6715 П "Повернення  раніше  списаної
сумнівної іншої дебіторської заборгованості та інших активів
банку";
   - ввести  рахунок N 6717 П "Повернення раніше списаних
безнадійних процентних доходів минулих років".
   6.4. У групі рахунків 680 "Непередбачені доходи":
   - виключити рахунок N 6800 П "Непередбачені доходи";
   - ввести рахунок N 6801 П "Непередбачені доходи у зв'язку зі
зміною облікової політики";
   - ввести рахунок N 6809 П "Інші непередбачені доходи".
 
   7. У класі 7 "Витрати"
   7.1. У групі рахунків 702 "Процентні витрати за коштами
суб'єктів господарської діяльності":
   - ввести рахунок N 7028 А "Процентні витрати за фінансовим
лізингом, який отриманий від суб'єктів господарської діяльності".
   7.2. Змінити назву розділу 77 "Відрахування в резерви" на
"Відрахування в резерви та списання сумнівних активів".
   7.3. У групу рахунків 770 "Відрахування в резерви":
   - ввести рахунок N 7700 АП "Відрахування в резерв під
дебіторську заборгованість за операціями з банками";
   - змінити рахунок N 7701 А "Відрахування в резерв під
заборгованість інших банків" на АП;
   - змінити рахунок N 7702 А "Відрахування в резерв під
заборгованість за наданими кредитами клієнтам" на АП;
   - змінити рахунок N 7703 А "Відрахування в резерв під
знецінення цінних паперів на продаж" на АП;
   - змінити рахунок N 7704 А "Відрахування в резерв під
знецінення цінних паперів на інвестиції" на АП;
   - змінити рахунок N 7705 А "Відрахування в резерв під можливі
втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю та іншими активами
банку" на АП;
   - змінити рахунок N 7706 А "Відрахування в банківські резерви
на покриття ризиків і втрат" на АП.
   7.4. Ввести групу  рахунків  771  "Списання  безнадійних
активів".
   У групі рахунків 771 "Списання безнадійних активів":
   - ввести рахунок N 7710 А "Списання безнадійної дебіторської
заборгованості за операціями з банками";
   - ввести  рахунок  N  7711  А  "Списання  безнадійної
заборгованості інших банків";
   - ввести  рахунок  N  7712  А  "Списання  безнадійної
заборгованості за кредитами, які надані клієнтам";
   - ввести  рахунок  N  7713  А  "Списання  безнадійної
заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж";
   - ввести  рахунок  N  7714  А  "Списання  безнадійної
заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції";
   - ввести  рахунок N 7715 А "Списання безнадійної іншої
дебіторської заборгованості та інших активів банку";
   - ввести рахунок N 7717 А "Списання безнадійних, нарахованих
у минулому році процентних доходів".
   7.5. У групі рахунків 780 "Непередбачені витрати":
   - виключити рахунок N 7800 А "Непередбачені витрати";
   - ввести рахунок N 7801 А "Непередбачені витрати у зв'язку зі
зміною облікової політики";
   - ввести рахунок N 7809 А "Інші непередбачені витрати".
 
   8. У класі 9 "Позабалансові рахунки"
   8.1. У групі рахунків 920 "Валюта та банківські метали, які
куплені, але не отримані":
   - ввести рахунок N 9207 А "Витрати майбутніх періодів, які
хеджовані".
   8.2. У групі рахунків 921 "Валюта та банківські метали, які
продані, але не відіслані":
   - ввести рахунок N 9217 П "Доходи майбутніх періодів, які
хеджовані".
   8.3. У групу рахунків 962 "Кошти до повернення":
   - ввести рахунок N 9621 А "Валютні кошти фізичних осіб, що
знаходяться на рахунках у Зовнішекономбанку Росії".
   8.4. Змінити назву групи рахунків 989 "Бланки та цінності в
підзвіті та в дорозі" на назву "Документи та цінності в підзвіті
та в дорозі":
   - змінити назву рахунку N 9898 А "Інші цінності в підзвіті"
на назву "Інші цінності та документи в підзвіті";
   - змінити назву рахунку N 9899 А "Інші цінності в дорозі" на
назву "Інші цінності та документи в дорозі".
 
   8.5. У розділ 99 "Контррахунки":
   - ввести групу рахунків 992 "Позабалансова позиція банку за
іноземною валютою та банківськими металами";
   - ввести рахунок N 9920 АП "Позабалансова позиція банку за
іноземною валютою та банківськими металами".

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка