Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про поліпшення організації юридичної допомоги населенню Міністерством юстиції УРСР

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 вересня 1986 р. N 330
                Київ
 
     Про поліпшення організації юридичної допомоги
        населенню Міністерством юстиції УРСР
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Міністерство
юстиції УРСР,  відділи  юстиції  обл(міськ)виконкомів повільно
перебудовують стиль і методи роботи в світлі вимог XXVII з'їзду
КПРС, червневого (1986 р.) Пленуму ЦК КПРС, XXVII з'їзду Компартії
України, не забезпечили викоренення фактів порушень законності,
тяганини й бюрократизму в діяльності підвідомчих установ юстиції
та судів, упорядкування режиму їх роботи з тим, щоб зробити його
зручним для населення.
 
   У роботі окремих державних нотаріальних контор у Донецькій,
Ворошиловградській, Дніпропетровській,  Кримській,  Полтавській
областях, відділів загсів у м. Києві, Запорізькій, Закарпатській,
Житомирській і Кіровоградській областях допускаються  помилки,
необгрунтовані відмови у задоволенні законних вимог громадян,
недоліки в організації прийому, випадки неетичного і грубого
поводження з відвідувачами. У Дніпропетровській, Житомирській,
Кіровоградській, Одеській, Херсонській обласних колегіях адвокатів
мають місце  випадки  надання  неякісної  юридичної допомоги,
некваліфікованих консультацій, неправильної поведінки адвокатів у
судових процесах.
 
   Допускаються серйозні недоліки в організації роботи народних
судів, тяганина при розгляді кримінальних і цивільних справ,
неякісне їх вирішення, що призводить до додаткового відволікання
трудящих від роботи і значних втрат робочого часу на виробництві.
 
   Вказані недоліки викликають обгрунтовані скарги громадян,
кількість яких не зменшується, а причини, що їх породжують,
усуваються повільно.
 
   У багатьох областях не створено належних умов для нормальної
роботи судів, державних нотаріальних контор, відділів загсів та
юридичних консультацій, відсутня необхідна матеріально-технічна
база.
 
   Колегія Міністерства,  Міністр  т.  Зайчук  виявляють
самозаспокоєність, не завжди критично ставляться до серйозних
упущень в роботі установ юстиції, допускають недоліки в роботі з
кадрами, не дають гострої, принципової оцінки фактам неякісного
виконання службових обов'язків, бюрократизму, зловживання та інших
правопорушень з боку працівників юстиції.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Звернути увагу колегії Міністерства юстиції  УРСР  і
особисто Міністра  т. Зайчука на серйозні недоліки в роботі
Міністерства й установ юстиції по організації юридичної допомоги
населенню, в  забезпеченні  законності  і  прав громадян при
здійсненні правосуддя.
 
   Зобов'язати т. Зайчука зробити необхідні висновки з критичних
зауважень, висловлених на засіданні, і вжити всіх заходів до
перебудови роботи  установ  юстиції  по  значному  поліпшенню
обслуговування населення відповідно до рішень XXVII з'їзду КПРС і
XXVII з'їзду Компартії України.
 
   Взяти до уваги, що Міністерством юстиції УРСР розроблені і
здійснюються заходи, спрямовані на докорінне поліпшення стилю й
методів роботи управлінь та відділів Міністерств, відділів юстиції
обл(міськ)виконкомів, удосконалення   діяльності   державних
нотаріальних контор, юридичних консультацій і відділів загсів по
наданню правових послуг населенню, забезпечення оперативності й
законності правосуддя, підвищення культури судових процесів.
 
   2. Зобов'язати Міністерство юстиції УРСР:
 
   посилити вимогливість до центрального апарату, керівників
органів і установ юстиції, підвищити їх особисту відповідальність
за забезпечення високої якості роботи народних судів, державних
нотаріальних контор, відділів загсів і юридичних консультацій,
недопущення бюрократизму, зловживань та інших правопорушень у їх
діяльності;
 
   ширше впроваджувати позитивний  досвід  роботи  державних
нотаріальних контор і юридичних консультацій по наданню правових
послуг трудящим безпосередньо за місцем роботи на підприємствах, в
організаціях, колгоспах і радгоспах;
 
   посилити контроль за організацією розгляду справ народними
судами, добиватися оперативності в їх роботі, виключити випадки
тяганини й необгрунтованого відволікання трудящих від виробництва,
вживати необхідних заходів до усунення причин, що породжують
скарги громадян. Активізувати пропаганду чинного законодавства у
трудових колективах і за місцем проживання громадян;
 
   значно поліпшити роботу по добору і розстановці кадрів,
підвищенню рівня їх ділової кваліфікації та вихованню чесного,
сумлінного ставлення працівників до своїх службових обов'язків.
 
   3. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам систематично розглядати звіти керівників органів
та установ  юстиції  про  надання правових послуг населенню,
додержання в їх діяльності законності і прав громадян. Створити
необхідні умови для роботи державних нотаріальних контор, відділів
загсів та юридичних консультацій, забезпечити їх у 1986-1990 роках
впорядкованими приміщеннями згідно з додатком N 1.
 
   4. Держплану УРСР передбачати в річних планах виділення
Міністерству юстиції  УРСР,  облвиконкомам,  Київському  і
Севастопольському міськвиконкомам лімітів на меблі для обладнання
державних матеріальних контор, відділів загсів  та  юридичних
консультацій.
 
   Держпостачу УРСР виділити в 1986-1990 роках для забезпечення
цих установ засоби оргтехніки згідно з додатком N 2.
 
   5. Міністерству зв'язку УРСР забезпечити встановлення  у
1986-1990 роках у нотаріальних конторах та юридичних консультаціях
необхідної кількості телефонів.
 
   6. Міністерству побутового обслуговування населення  УРСР
значно розширити  надання  послуг  населенню  по  виконанню
машинописних робіт у державних нотаріальних конторах та юридичних
консультаціях.
 
   7. Міністерству юстиції УРСР обговорити цю постанову на
засіданні колегії  Міністерства  та  у  відділах  юстиції
обл(міськ)виконкомів.
 
   8. Відділу  адміністративних  органів  і  соціального
забезпечення Управління Справами Ради Міністрів УРСР перевірити
стан перебудови  стилю і методів роботи апарату Міністерства
юстиції УРСР відповідно до цієї постанови і доповісти  Раді
Міністрів УРСР у липні 1987 року.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 38
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 15 вересня 1986 р. N 330
 
               ЗАВДАННЯ
     облвиконкомам, Київському і Севастопольському
    міськвиконкомам по забезпеченню у 1986-1990 роках
     державних нотаріальних контор, відділів загсів і
    юридичних консультацій впорядкованими приміщеннями
 
------------------------------------------------------------------
     Області     | Державні  | Відділи |  Юридичні
             | нотаріальні | загсів | консультації
             |  контори  |     |
------------------------------------------------------------------
Вінницька            14      10      9
 
Волинська            6      2      6
 
Ворошиловградська        14      15     13
 
Дніпропетровська         6      10      6
 
Донецька            23      6     17
 
Житомирська           22      13      3
 
Закарпатська          14      3      3
 
Запорізька           11      -      5
 
Івано-Франківська        17      2      2
 
Київська             9      6      5
 
Кіровоградська         10      3      4
 
Кримська            11      11      3
 
Львівська            24      8      6
 
Миколаївська          15      6      1
 
Одеська             13      20     12
 
Полтавська           14      4      6
 
Ровенська            9      2      3
 
Сумська             3      -      3
 
Тернопільська          11      1      4
 
Харківська           24      2      1
 
Херсонська           14      10      9
 
Хмельницька           9      11      9
 
Черкаська            8      10      2
 
Чернівецька           6      -      -
 
Чернігівська          12      3      6
 
м. Київ             5      5      5
 
м. Севастополь          1      2      3
 
Всього             325     165     146
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 15 вересня 1986 р. N 330
 
               ПЕРЕЛІК
    засобів оргтехніки, що виділяються Держпостачем УРСР
     у 1986-1990 роках Мінюсту УРСР, облвиконкомам,
     Київському і Севастопольському міськвиконкомам
     для забезпечення державних нотаріальних контор,
       відділів загсів, юридичних консультацій
 
------------------------------------------------------------------
     Назва засобів      |Мінюсту УРСР| Облвиконкомам,
                 |(кількість, | Київському і
                 |  штук)  |Севастопольському
                 |      | міськвиконкомам
                 |      |(кількість, штук)
------------------------------------------------------------------
Друкарські машинки           275       225
 
Металічні шафи             320       180
 
Розмножувальні апарати         26        -
 
Мікрокалькулятори           413       87
 
Магнітофони "Тембр-2"          85       11
 
Радіотрансляційні пристрої       30        -
 
Переговорні пристрої          73       82
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка