Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення, обліку, видачі та збереження документів для виїзду за кордон у службових справах військовослужбовців та працівників Збройних Сил України

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 395 від 23.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   23 травня 1997 р.
 vd961223 vn395            за N 188/1992
 
 
    Про затвердження Інструкції про порядок оформлення,
    обліку, видачі та збереження документів для виїзду
    за кордон у службових справах військовослужбовців
        та працівників Збройних Сил України
 
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
     N 243 ( z0506-00 ) від 31.07.2000
     N 46 ( z0164-03 ) від 25.02.2003 )
 
 
   З метою  упорядкування  оформлення,  обліку,  видачі  та
збереження документів для виїзду за кордон у службових справах
військовослужбовців  та  працівників  Збройних Сил України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення, обліку,
видачі та збереження документів для виїзду за кордон у службових
справах військовослужбовців та працівників Збройних Сил України,
що додається.
   2. Заступникам  Міністра  оборони  України,  командуючим
військами     військових     округів,     Північного
оперативно-територіального  командування, начальникам управлінь
центрального апарату Міністерства оборони України, начальнику
залізничних військ - начальнику управління залізничних військ,
командирам корпусів, з'єднань, військових частин, начальникам
військово-навчальних закладів, установ, організацій та підприємств
Міністерства оборони України довести Інструкцію до усіх посадових
осіб,  на яких покладено обов'язки підготовки та оформлення
документів для виїзду за кордон військовослужбовців та працівників
Збройних Сил України, дотримуватись її вимог у повсякденній
діяльності.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Генерального штабу Збройних Сил України - Першого заступника
Міністра оборони України.
   4. Директиви начальника Головного штабу Збройних Сил України
від 26.10.92 N ДГШ-103 та від 19.10.93 N ДГШ-157, наказ начальника
Генерального штабу Збройних Сил України від 04.11.96 N 108
скасувати.
   5. Наказ розіслати до кожної окремої військової частини.
 
 Міністр оборони України
 генерал-полковник                    О.Кузьмук
 
                        Затверджено
                     наказом Міністра оборони
                     України  від  23.12.96
                     N 395
                     
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 травня 1997 р.
                   за N 188/1992
                     
 
              Інструкція
    про порядок оформлення, обліку, видачі та збереження
    документів для виїзду за кордон у службових справах
    військовослужбовців  та  працівників Збройних Сил
               України
 
   ( У тексті Інструкції слова "управління служби військ і
    режиму Генерального штабу Збройних Сил України" у
    відповідних  відмінках  замінено  словами "Центр
    військового співробітництва і верифікації Генерального
    штабу Збройних Сил України" у відповідних відмінках
    згідно з  Наказом Міноборони N 243 ( z0506-00 ) від
    31.07.2000 )
 
 ( У тексті Інструкції слова "Центр військового співробітництва
  і верифікації Генерального штабу Збройних Сил України" у
  відповідних  відмінках  замінено  словами  "управління
  євроатлантичного співробітництва Генерального штабу Збройних
  Сил України" у відповідних відмінках згідно з Наказом 
  Міністерства оборони  N 46 ( z0164-03 ) від 25.02.2003 )
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України" ( 3857-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від
11.12.92 за  N 698 ( 698-92-п ) "Про вдосконалення порядку
здійснення службових відряджень за кордон" та визначає порядок
оформлення документів для виїзду за кордон у службових справах
військовослужбовців та працівників Збройних Сил України.*
______________________
   * Порядок виїзду за кордон військовослужбовців у приватних
справах визначається наказом Міністра оборони України, Голови
Служби безпеки України, начальника Управління державної охорони,
Голови Державного комітету в справах охорони державного кордону
України  -  командуючого  Прикордонними  військами  України,
командуючого Національною гвардією, начальника штабу Цивільної
оборони    України  від  19.08.93 за N 188/75/5/210/160/248
( z0123-93 ).
 
   1.2. Згідно із Законом України "Про порядок виїзду з України
і в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ) документами, що
дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують
особу громадянина України при перебуванні за її межами, є:
   а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
   б) проїзний документ дитини;
   в) дипломатичний паспорт; службовий паспорт;
   г) посвідчення особи моряка.
   1.3. Відбір військовослужбовців і працівників Збройних Сил
України для виїзду за кордон здійснюється на підставі рішень
відповідних посадових осіб Міністерства оборони України кадровими
органами і погоджується  із органами Служби безпеки України за
місцем їх служби.
   1.4. Оформлення документів для виїзду за кордон у всі країни,
отримання  дипломатичних та службових паспортів, в'їзних віз
іноземних   держав  здійснює  управління  євроатлантичного
співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України через
Консульське управління Міністерства закордонних справ України, а
організаційно-мобілізаційні управління штабів військових округів -
на особовий склад військ округу при виїзді в країни з безвізовим
в'їздом.
 
    2. Порядок подання документів для оформлення виїзду
         за кордон у службових справах
 
   2.1. При  оформленні  виїзду  за кордон пропозиції щодо
кандидатур від'їжджаючих подаються на розгляд посадовим особам,
які приймають рішення щодо виїзду, через управління зовнішніх
зв'язків Генерального штабу Збройних Сил України.
   2.2. Оформлення документів для виїзду за кордон у службові
відрядження  військовослужбовців та працівників Збройних  Сил
України здійснюється на підставі рішень Міністра оборони України,
його перших заступників, а також Першого заступника начальника
Генерального штабу Збройних Сил України.
   2.3. Виїзди за кордон військовослужбовців та працівників
Збройних Сил України за договорами (контрактами) здійснюються за
рішенням Міністра оборони України або начальника Генерального
штабу Збройних Сил України.
   2.4. Після прийняття рішення на виїзд за кордон документи
подаються  до  управління  євроатлантичного  співробітництва
Генерального штабу Збройних Сил України. Перелік цих документів та
зразки їх оформлення викладено в додатках N 1-4 до Інструкції.
   2.5. Відповідність здійснених у закордонних паспортах записів
та підписів посадових осіб, яким на це надано дозвіл, а також
наклеєної  фотокартки,  штампу "Паспорт є власністю України"
засвідчується  паспортною  печаткою  Консульського  управління
Міністерства закордонних справ України.
   2.6. Право підпису закордонних паспортів серії "СМ" надається
начальнику   управлінню   євроатлантичного   співробітництва
Генерального  штабу  Збройних  Сил  України,  начальнику
організаційно-мобілізаційного управління штабу військового округу
та їх заступникам, а листа начальнику Консульського управління
Міністерства закордонних справ України для отримання службових та
дипломатичних паспортів України, а також в'їзних віз - начальнику
управління євроатлантичного співробітництва Генерального штабу
Збройних Сил України або його заступнику.
   2.7. При  оформленні виїзду в країни з візовим в'їздом
документи подаються в терміни, що встановлені посольствами та
представництвами цих країн відповідно до вимог іноземних держав
щодо оформлення документів для виїзду за кордон (додаток N 6 до
Інструкції), але не пізніше ніж за 40 діб до виїзду.
 
     3. Порядок узгодження питань виїзду за кордон
        з органами Служби безпеки України
 
   3.1. Узгодження первинного та кожного наступного виїзду за
кордон військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, а
також їх інструктаж органами Служби безпеки України проводиться в
індивідуальному порядку.
   3.2. Результат узгодження відображається на бланку заяви для
отримання  паспорта (виїзду за кордон), завіряється підписом
посадової особи, якій надано це право, та печаткою контрольного
органу.
 
   4. Оформлення документів для виїзду в райони бойових дій
     (виконання завдань у складі Миротворчих Сил ООН)
 
   4.1. Підрозділи Збройних Сил України в райони бойових дій за
межі України (виконання завдань у складі Миротворчих Сил ООН)
надсилаються згідно з рішеннями Верховної Ради України.
   4.2. Підставою для оформлення документів на виїзд в райони
бойових дій є наказ Міністра оборони України та наказ начальника
Генерального штабу Збройних Сил України (по особовому складу), а
також директива начальника Генерального штабу Збройних Сил України
щодо направлення (ротації) підрозділів Українського контингенту
Миротворчих Сил ООН в райони бойових дій.
   4.3. Оформлення документів для виїзду в райони бойових дій
(виконання завдань у складі Миротворчих Сил ООН)  інспекцій
Міністерства оборони України, груп забезпечення та контролю за
станом техніки та озброєння, особового  складу  центрального
підпорядкування  здійснюється  в  управлінні  євроатлантичного
співробітництва  Генерального  штабу Збройних Сил України, а
особового   складу   військ   військових   округів   -
організаційно-мобілізаційними управліннями штабів округів.
   4.4. Перевезення  підрозділів  здійснюється  авіаційним,
залізничним, морським та автомобільним  транспортом.  Ротація
особового складу здійснюється, як правило, авіаційним транспортом.
   4.5. Заявки на включення до складу делегації (групи), що
підлягає  перевезенню  військовим  транспортом,  подаються до
управління зовнішніх зв'язків Генерального штабу Збройних Сил
України не пізніше ніж за 15 днів до відправлення. У заявці
зазначається: склад делегації (групи), держава, до якої вона
виїздить,  термін відрядження, мета поїздки, а також номери
закордонних паспортів.
 
    5. Оформлення документів членів делегацій для виїзду
    за кордон із питань  військового,  культурного
          співробітництва та спорту
 
   5.1. Відрядження за кордон військовослужбовців, працівників
Збройних  Сил  України  з  питань  військового,  культурного
співробітництва та спорту здійснюється  на  підставі  указів
Президента України, постанов Верховної Ради та Уряду України,
рішень Міністра оборони України та його перших заступників.
   5.2. Після прийняття рішення посадовими особами Міністерства
оборони України документи згідно з Переліком документів, які
подаються  для оформлення службових відряджень за кордон (додаток
N 1 до Інструкції), подаються до управління євроатлантичного
співробітництва  Генерального штабу Збройних Сил України для
оформлення службових закордонних паспортів та відкриття в'їзних
віз із дотриманням термінів, потрібних для їх опрацювання.
   5.3. Оформлення документів у країни з безвізовим в'їздом на
військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які
відряджаються від військових округів, проводиться штабами цих
округів на підставі рішень Міністра оборони України та його перших
заступників.
 
  6. Оформлення документів для роботи та навчання за кордоном
 
   6.1. Відбір військовослужбовців і працівників Збройних Сил
України для роботи та навчання за кордоном, оформлення на них
виїзних документів проводиться згідно з директивою  Міністра
оборони  України від 22.08.94 за N Д-38 "Про порядок відбору
військовослужбовців і працівників Збройних Сил України та їх
відрядження для роботи та навчання за кордоном".
   6.2. При виїзді за кордон для роботи та навчання на термін до
трьох  місяців до управління євроатлантичного співробітництва
Генерального штабу Збройних Сил України подаються документи згідно
з Переліком (додаток N 1 до Інструкції), а при виїзді на термін
більше ніж З місяці крім того: рішення Вищої атестаційної комісії
Міністерства оборони України та витяг з наказу Міністра оборони
України (по особовому складу) про відправлення за кордон на
навчання.
 
  7. Оформлення документів для виїзду за кордон членів сімей
   військовослужбовців та працівників Збройних Сил України
 
   7.1. Право виїзду за кордон для спільного проживання з
військовослужбовцями та  працівниками  Збройних  Сил  України
надається лише їхнім  дружинам та дітям шкільного і дошкільного
віку.
   7.2. Підставою  для  оформлення  документів членам сімей
військовослужбовців та працівників Збройних Сил України є рішення
Міністра  оборони  України або начальника Генерального штабу
Збройних Сил України.
   7.3. Оформлення службових закордонних паспортів серії "СМ" на
членів сімей військовослужбовців та працівників Збройних Сил
України проводиться управлінням євроатлантичного співробітництва
Генерального   штабу   Збройних   Сил   України   та
організаційно-мобілізаційними  управліннями  штабів  військових
округів. Перелік документів, що подаються для оформлення виїзду за
кордон членів сімей військовослужбовців та працівників Збройних
Сил України, викладено в додатку N 5 до Інструкції.
   7.4. Фінансування  виїздів  за  кордон  членів  сімей
військовослужбовців  та  працівників  Збройних  Сил  України
забезпечується за рахунок особистих коштів.
 
   8. Облік осіб, які виїжджають за кордон. Порядок обліку
     і видачі службових закордонних паспортів. Звіт
 
   8.1. Особистий облік військовослужбовців  та  працівників
Збройних  Сил  України, що виїжджають за кордон у службові
відрядження, здійснюється  в Генеральному штабі Збройних Сил
України  (управлінні  євроатлантичного  співробітництва  ) за
особовими картками, форма та зразок оформлення яких наведено в
додатку N 7 до Інструкції, а в штабах видів Збройних Сил України,
військових  округів,  Північного  оперативно-територіального
командування,  об'єднань і з'єднань, управліннях Міністерства
оборони України, штабах частин Військово-Повітряних Сил України,
що здійснюють вильоти за кордон,- за книгою обліку, форму та
зразок якої наведено в додатку N 8 до Інструкції.
   8.2. Особовий склад, який направляється до складу Миротворчих
Сил ООН для участі в міжнародних навчаннях, враховується за
встановленим  порядком  відповідальними кадровими органами та
штабами, які формують та відряджають підрозділи. Повідомлення про
відрядження   подаються   до  управління  євроатлантичного
співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України після
кожної ротації в десятиденний термін.
   8.3. Заповнення облікових карток на  осіб,  виїзд  яких
здійснюється через управління євроатлантичного співробітництва
Генерального штабу Збройних Сил України та Головне управління
розвідки Міністерства оборони України, здійснюється відповідно в
цих  управліннях.  Облікові  картки зберігаються в загальній
алфавітно-довідковій картотеці, де враховуються військовослужбовці
та робітники Збройних Сил України, які виїжджають за кордон у
службові відрядження.
   8.4. Довідки із загальної алфавітно-довідкової картотеки про
осіб, які виїжджають за кордон, надаються на запит посадових осіб
штабів та кадрових органів Міністерства оборони України тільки за
згодою  начальника управління євроатлантичного співробітництва
Генерального штабу Збройних Сил України.
   8.5. Штаби підрозділів, дислоковані за кордоном (у складі
Миротворчих Сил ООН), ведуть облік осіб, що прибули до них у
короткочасні відрядження, і суворо контролюють своєчасність їх
відбуття до України після закінчення терміну відрядження.
   8.6. Бланки  службових  закордонних паспортів є бланками
суворої звітності. Забезпечення бланками службових закордонних
паспортів штабів військових округів здійснюється централізовано
через управління євроатлантичного співробітництва Генерального
штабу Збройних Сил України. Їх пересилка здійснюється секретною
поштою. Отримання та облік бланків службових закордонних паспортів
здійснюється посадовими особами, відповідальними за їх облік і
збереження.
   8.7. Донесення-звіт про рух бланків службових закордонних
паспортів і проведені виїзди за кордон із наданням доповіді про
перевірки  законності  їх  видачі та знищення подається до
управління євроатлантичного співробітництва Генерального штабу
Збройних Сил України щоквартально до 15 числа наступного місяця,
та за рік - 20 січня за станом на 1 число звітного періоду.
   8.8. Облік та видача закордонних паспортів здійснюється за
журналом обліку, форма та зразок оформлення якого наведені в
додатку N 9 до Інструкції.
   8.9. Військовослужбовці, працівники Збройних Сил України та
члени  їх  сімей після закінчення відрядження зобов'язані в
триденний термін повернути свої закордонні службові паспорти на
зберігання до  штабу  ( управління), де вони їх отримували.
Військовослужбовці, винні у несвоєчасному  поверненні службових
закордонних паспортів, притягуються до відповідальності згідно з
чинним законодавством.
   8.10. Військовослужбовці строкової служби, які повертаються
зі  складу підрозділів Миротворчих Сил ООН, повинні мати в
службовому закордонному паспорті відмітку "Дійсний на повернення в
Україну".
   8.11. З метою виключення втрат зберігання паспортів повинно
бути організовано в металевих шафах та сейфах у приміщеннях,
обладнаних  охоронною сигналізацією (як правило, в секретних
частинах).
   8.12. Втрачені  оформлені  бланки  службових  закордонних
паспортів  ураховуються  в  спеціальній  картотеці управління
євроатлантичного співробітництва Генерального штабу Збройних Сил
України.
   8.13. За  фактом  втрати  здійснюється  адміністративне
розслідування  і  видається  наказ  по  військовій  частині
(підприємству, організації).
   8.14. У разі втрат службових закордонних паспортів чи їх
неповернення у встановлений термін управління євроатлантичного
співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України подає
матеріал до Державного комітету у справах охорони державного
кордону України для вжиття оперативних заходів.
   8.15. Оформлення службового закордонного паспорта замість
втраченого здійснюється на підставі рішення посадової особи, яка
давала дозвіл на відрядження за кордон. При цьому додатково до
встановленого  Переліку документів (додаток N 1 до Інструкції)
подаються:
   а) матеріали розслідування;
   б) повідомлення  з органів Міністерства внутрішніх справ
України про отримання заяви про втрату службового закордонного
паспорта;
   в) витяг з наказу по частині (установі) про покарання винних
(для військовослужбовців).
   8.16. Знищення службових закордонних паспортів, непридатних
для подальшого  використання,  із  закінченим  терміном  дії
здійснюється у встановленому порядку органами, що їх видали.
   8.17. Продовження терміну дії службових закордонних паспортів
здійснюється органами, що їх видали, на підставі обгрунтованих
заяв, що подали організації, які відряджають за кордон. Право
продовження терміну дії паспорта надається начальнику органу, який
його видавав.
   8.18. Перевірка наявності обліку, правил збереження службових
закордонних паспортів та бланків, законності їх оформлення і
видачі,  своєчасність здачі здійснюються один раз наприкінці
кожного кварталу. Для перевірки вищезазначених питань у штабах,
установах  та управліннях відповідними наказами призначаються
комісії, до складу яких включаються і працівники секретних органів
або особи, які займаються питаннями режиму. В актах відображаються
встановлені недоліки та пропозиції щодо їх усунення.
   8.19. Акти комісій затверджуються відповідними начальниками
штабів та управлінь.
   8.20. Планові та раптові перевірки наявності та законності
використання службових закордонних паспортів в усіх частинах
(установах) Збройних Сил України здійснюються на підставі плану
підготовки Збройних Сил України та рішень начальника управління
євроатлантичного співробітництва Генерального штабу Збройних Сил
України.
   8.21. Відповідальність за облік, збереження, видачу службових
закордонних паспортів покладається на кадрові органи, а там, де
їх немає,  відповідними наказами призначаються  відповідальні
особи.
   8.22. У випадках переміщення посадових осіб Міністерства
оборони України до інших органів службові паспорти України в
обов'язковому порядку, згідно з Інструкцією по оформленню, видачі,
зберіганню та знищенню дипломатичних та службових  паспортів
України, у 10-денний термін підлягають поверненню до Міністерства
закордонних справ України; паспорти серії "СМ" повинні здаватися
для знищення до органів, що їх оформлювали.
   8.23. Матеріали з питань оформлення документів для виїзду
військовослужбовців,  працівників Збройних Сил України та членів
їх сімей за кордон та видачі їм службових закордонних паспортів
зберігаються у відповідних штабах та управлінні євроатлантичного
співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України протягом
термінів, визначених нижче:
   а) протоколи (рішення) по виїздах за кордон посадових осіб
Збройних Сил України, облікові картки осіб, які виїжджають за
кордон - постійно;
   б) журнали обліку первинної видачі службових закордонних
паспортів,  що  оформлюються  в  управлінні  євроатлантичного
співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України, штабах
військових округів - 10 років;
   в) подання, запрошення, заявки  на  отримання  службових
закордонних паспортів, списки від'їжджаючих за кордон, прийняті по
цих документах рішення відповідних посадових осіб Міністерства
оборони України, журнали повторної видачі закордонних паспортів -
10 років;
   г) журнали, книги обліку і видачі службових закордонних
паспортів на особовий склад частин та підрозділів, які знаходяться
за кордоном у складі Сил ООН, книги обліку осіб, які прибувають у
короткочасні відрядження - 3 роки.
   8.24. Терміни   зберігання   закордонних   паспортів
військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, членів їх
сімей визначаються командуванням з урахуванням їх необхідності.
Після закінчення термінів зберігання матеріали  і  документи
знищуються за актом у встановленому порядку.
 
                       Додаток N 1
                 до п.2.3 Інструкції, затвердженої
                 наказом Міністра оборони України
                 від 23.12.96 за N 395
 
               Перелік
       документів, які подаються для оформлення
         службових відряджень за кордон
 
   1. Оригінал запрошення та його переклад.
   2. Клопотання (лист) із рішенням:
   а) при виїзді Міністра оборони України - Прем'єр-міністра
України, а в його відсутність - Першого віце-прем'єр-міністра
України;
   б) при  виїзді  заступників  Міністра оборони України -
Віце-прем'єр-міністра України;
   в) при виїзді начальників і заступників начальників управлінь
та відділів Міністерства оборони України, Генерального штабу
Збройних  Сил  України,  керівників і заступників керівників
підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України -
Міністра оборони України, а за його  відсутності - Першого
заступника Міністра оборони України;
   г) при виїзді за кордон інших посадових осіб - Міністра
оборони України, його перших заступників, а  також  Першого
заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, а
пов'язаних з витратами валютних коштів - Міністра оборони України.
   3. Заявка  на оформлення службових паспортів (виїзду за
кордон).
   4. Заповнені анкети для виїзду в країни з візовим виїздом.
   5. Фотокартки на білому матовому папері з розтушовкою 4х5 см,
анфас,  без головного убору, у цивільному одязі, з краваткою -
6 штук, завірені гербовою печаткою кадрового органу.
   6. Документ про страхування осіб від нещасних випадків та
інші види страхування.
   7. Особисте  посвідчення  військовослужбовця Збройних Сил
України (загальногромадянський паспорт).
 
Примітка. Враховуючи терміни звернення Консульського управління
     Міністерства  закордонних  справ України до іноземних
     посольств  для  відкриття  віз,  документи необхідно
     подавати не пізніш як за 40 діб до виїзду.
 
                       Додаток N 2
                 до п.2.4 Інструкції, затвердженої
                 наказом Міністра оборони України
                 від 23.12.96 за N 395
 
Кутовий штамп
  частини
 
               Зразок
       оформлення заяви на отримання службового
           закордонного паспорта
 
                Начальнику управління 
                євроатлантичного співробітництва
                Генерального штабу Збройних
                Сил України
 
   Прошу оформити  закордонні  паспорти  (виїзд  за кордон)
військовослужбовцям Головного управління виховної  роботи  МО
України, які відбувають у відрядження до ФРН з 30.08. до 07.09.96
------------------------------------------------------------------
NN|Військове |Число, мі|N посвід-|Підстава |В яку |Відмітка про
пп|звання,  |сяць, рік|чення осо|для виїз-|держа-|проведення ін-
 |прізвище, |і місце |би або за|ду    |ву  |структажу. Рі-
 |ім'я та по|народжен-|кордонно-|     |   |шення контро-
 |батькові |ня    |го паспор|     |   |льних органів
 |     |     |та    |     |   |
--+----------+---------+---------+---------+------+---------------
1 |  2   |  3   |  4  |  5   |  6 |    7
--+----------+---------+---------+---------+------+---------------
1.|Полковник |10.01.54 |ВК N   |Рішення | ФРН |  Д-1 м.п.
 |Терещук  |м.Київ  |048710  |НГШ від |   |
 |Василь Гав|     |     |10.07.96 |   |
 |рилович  |     |     |     |   |
------------------------------------------------------------------
Додаток: 1. Фотокарток - 2 шт.
     2. Закордонних паспортів - 1 шт.
 
   Начальник управління _____________________________ (прізвище)
              (військове звання, підпис)
 
 М.П.
 
                       Додаток N 3
                 до п.2.4 Інструкції, затвердженої
                 наказом Міністра оборони України
                 від 23.12.96 за N 395
 
               Зразок
     оформлення листа до Консульського управління МЗС
     України на оформлення закордонного паспорта та
           отримання в'їзної візи
 
Генеральний штаб        Начальнику Консульського управління
Збройних   Сил        Міністерства  закордонних  справ
України            України
"20" серпня 1996 р.      Згода від "10" липня 1996 р. є.
N 122/474           Прошу оформити виїзд до   ФРН
252168, м.Київ, 168                  -----------
                         (вказати державу)
                1. Терещука Василя Гавриловича
                 --------------------------------
                 (прізвище, ім'я та по батькові)
                2. 10.01.54 р.н., начальник відділу
                 --------------------------------
                3. Міністерства оборони України
                 --------------------------------
                4. ________________________________
                5. ________________________________
                6. ________________________________
 
Виписати паспорти нового зразка - один ___________________________
__________________________________________________________________
        (вказати кількість та види паспорта)
Отримати візи: в'їзну-виїзну, багаторазову, транзитну ____________
__________________________________________________________________
Виїзд "30" серпня 1996 р. терміном на 10 днів за маршрутом
Київ-Мюнхен ____________________ вид транспорту    авіа
                        ------------------
Відвідає міста Мюнхен, Бонн, Нюрнберг ____________________________
Мета поїздки навчання ____________________________________________
Поїздка фінансується запрошуючою стороною ________________________
 
               Додаток:
 
"___" ___________ 19___ р.   1. Паспорти         ___ шт.
________ паспортів отримав   2. Фотокартки         2 шт.
"___" ___________ 19___ р.   3. Анкети посольства     2 шт.
Виконавець  Платонов А.В.   4. Відомості  про виїжджаючих для
тел. N 271-57-19        посольства          1 шт.
    ---------        5. Запрошення або перелік та адреса
    225-42-51        приймаючої організації, фірми (на
                мові держави виїзду)     1 шт.
                6. Список виїжджаючих (якщо більше
                ніж 6 чоловік)        - шт.
 
                Начальник управління
                євроатлантичного співробітництва 
                Генерального штабу Збройних
                Сил України
     М.П.         М.Герасименко
 
                       Додаток N 4
                 до п.2.4 Інструкції, затвердженої
                 наказом Міністра оборони України
                 від 23.12.96 за N 395
 
               Зразок
   оформлення відомостей про особу, що від'їжджає за кордон
 
   1. Лицьовий бік
------------------------------------------------------------------
Серія: ______________________ N __________ |2 фотокартки для пас-
--------------------------------------------|порта розміром 4х5
Відомості про особу, що від'їжджає за кордон|(не приклеювати)
--------------------------------------------+---------------------
Прізвище  Терещук   |N ноти (справи)  |чи був за кордоном
------------------------|Рік        |Де __________________
Ім'я    Василь   |          |Коли ________________
------------------------|          |(останній раз)
По батькові Гаврилович |          |
--------------------------------------------|
Число, місяць, рік народження 10.01.54   |---------------------
--------------------------------------------|Паспорт ДК, СК, ОК
Місце народження       м.Київ    |N ___________________
--------------------------------------------|від _________________
Сімейний стан         одружений   |Запрошується
--------------------------------------------|Здано в КУ МЗС
Імена і рік народження членів сім'ї, що   |Лист за N _______
від'їжджають                |від _________________
--------------------------------------------|а) на зберігання
Посада, місце роботи            |б) на знищення
Начальник відділу МО України        |Виписати новий ДК,
--------------------------------------------|СК, ОК (потрібне під-
Підстави для оформлення дип. паспорта    |креслити)
--------------------------------------------|
Номер і дата рішення   N 132 від 10.07.96|
--------------------------------------------|
Куди їде, на який термін ФРН, 30.08-07.09.96|
--------------------------------------------|
Ким відряджений       начальником ГУВР|
--------------------------------------------|           
Мета поїздки           на навчання|
--------------------------------------------|           
Начальник групи віз             |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Зворотний бік
------------------------------------------------------------------
Домашня адреса: пр.Повітрофлотський, 6, кв.176
Паспорт N _________________ дипломатичний, служб., загальногромад.
                    (підкреслити)
Дата
видачі ___________________________________________________________
 
             Повторні поїздки
------------------------------------------------------------------
Дата      N паспорта,|Ким відряджений,|Країна призна-|N ноти
реєстрації       дата|N і дата рішення|чення     |(спра-
в картотеці        |        |       |ви)
---------------------------+----------------+--------------+------
       |дип.,    |        |       |
       |служб.,   |        |       |
       |заг/гр.   |        |       |
19      |     N  |        |       |
-------------+-------------+----------------+--------------+------
       |дип.,    |        |       |
       |служб.,   |        |       |
       |заг/гр.   |        |       |
19      |     N  |        |       |
-------------+-------------+----------------+--------------+------
       |дип.,    |        |       |
       |служб.,   |        |       |
       |заг/гр.   |        |       |
19      |     N  |        |       |
------------------------------------------------------------------
 
                       Додаток N 5
                 до п.7.3 Інструкції, затвердженої
                 наказом Міністра оборони України
                 від 23.12.96 за N 395
 
               Перелік
     документів, що подаються для оформлення виїзду
     за кордон членів сімей військовослужбовців та
         працівників Збройних Сил України
 
   1. Для оформлення виїзду за кордон подаються такі документи:
   а) лист запрошення (виклик);
   б) лист із рішенням Міністра оборони України або начальника
Генерального штабу Збройних Сил України на виїзд за кордон;
   в) паспорт громадянина України;
   г) свідоцтво про шлюб;
   д) свідоцтво  про  народження  (на дітей, які не мають
паспортів);
   е) довідка  про  навчання у школі (на дітей, які старші
16 років);
   є) фотокартки розміром 4 х 5 см на білому матовому папері з
розтушовкою - 6 штук;
   ж) заповнені анкети держави виїзду (для країн із візовим
в'їздом).
   2. Фотокартки дітей віком від 7 до 16 років вклеюються в
паспорт матері.
 
Примітка. У випадках виїзду на термін більший за 2 роки паспорти
     оформляються на дітей з 14 років.
 
                       Додаток N 6
                 до п.2.7 Інструкції, затвердженої
                 наказом Міністра оборони України
                 від 23.12.96 за N 395
 
               Вимоги
      іноземних держав щодо оформлення документів
            для виїзду за кордон
------------------------------------------------------------------
             |Авс-|Аф- |Бе-|Ве- |ФРН|Ін-|Іс-|Іта-|Ка-
             |трія|га- |ль-|ли- |  |дія|па-|лія |на-
             |  |ніс-|гія|коб-|  |  |нія|  |да
             |  |тан |  |ри- |  |  |  |  |
             |  |  |  |та- |  |  |  |  |
             |  |  |  |нія |  |  |  |  |
--------------------------+----+----+---+----+---+---+---+----+---
Х             | 14 | 5 |14 | 10 |10 |50 |14 | 14 |20
Мінімальний термін звернен|  |  |  |  |  |  |  |  |
ня для отримання візи (у |  |  |  |  |  |  |  |  |
днях)           |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------+----+----+---+----+---+---+---+----+---
Кількість |ДК|анкет    | 2 |  | 3 | В | В | В | 3 | В | 1
анкет та | |------------+----+----+---+----+---+---+---+----+---
фотокарток| |фотокарток | 1 |  | 3 | 2 |  |  | 3 |  | 1
     |--+------------+----+----+---+----+---+---+---+----+---
     |СК|анкет    | 2 | 2 | 3 | В | 2 | 1 | 3 | В | 1
     | |------------+----+----+---+----+---+---+---+----+---
     | |фотокарток | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |  | 2
--------------------------+----+----+---+----+---+---+---+----+---
Запрошення (лист, телекс, | О | О | О | О | О | О | О | О | О
телеграма)        |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------+----+----+---+----+---+---+---+----+---
Назва приймаючої сторони, | О | О | О | О | О | О | О | О | О
її адреса         |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------+----+----+---+----+---+---+---+----+---
Вказати пункт в'їзду   | О | О | О | О | О | О | О | О | О
--------------------------+----+----+---+----+---+---+---+----+---
Пункт відвідування, яким | О | О | О | О | О | О | О | О | О
транспортом        |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------+----+----+---+----+---+---+---+----+---
Термін дії на в'їзд (у  | 90 | 90 |90 |180 |30 |90 |60 | 30 | 7
днях)           |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------
продовження таблиці
-------------------
|Ні- |Нор-|США|Фра-
|дер-|ве- |  |нція
|лан-|гія |  |
|ди |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
+----+----+---+----
| 14 | 10 |21 | 14
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
+----+----+---+----
| 3 | В | 2 | В
+----+----+---+----
| 2 |  | 2 | 2
+----+----+---+----
| 3 | 3 | 2 | В
+----+----+---+----
| 2 | 3 | 2 | 2
+----+----+---+----
| О | О | О | О
|  |  |  |
+----+----+---+----
| О | О | О | О
|  |  |  |
+----+----+---+----
| О | О | О | О
+----+----+---+----
| О | О | О | О
|  |  |  |
+----+----+---+----
| 30 | 10 |30 |60
|  |  |  |
-------------------
 
ДК - дипломатичний паспорт
СК - службовий паспорт
В - відомості: п., і., б., число, місяць, рік народження, місце
  народження,  сімейний стан, професія, посада, місце роботи,
  N паспорта, установа, яка видала паспорт, термін дії паспорта.
   Х/ Документи  передаються  через  консульське  управління
МЗС України. До встановленого посольством терміну потрібно додати
15 днів.
   Наприклад: для отримання візи в США документи подаються в
управління служби військ і режиму за 40 днів.
   О - документи та відомості, що подаються до посольства та
представництв.
 
                       Додаток N 7
                 до п.8.1 Інструкції, затвердженої
                 наказом Міністра оборони України
                 від 23.12.96 за N 395
 
               Зразок
  оформлення облікової картки особи, яка виїжджає за кордон
 
             Облікова картка
         особи, яка виїжджає за кордон
------------------------------------------------------------------
1. Терещук Василь Гаврилович
------------------------------------------------------------------
 (прізвище, ім'я та по батькові)
------------------------------------------------------------------
2.   10.01.54              3. м.Київ
------------------------------------------------------------------
  (дата народження)         (місце народження)
------------------------------------------------------------------
4.   полковник
------------------------------------------------------------------
  (військове звання)
------------------------------------------------------------------
5. Головне управління виховної роботи
------------------------------------------------------------------
      (місце служби)
------------------------------------------------------------------
6. S004264 23.08.1996-23.08.2001
------------------------------------------------------------------
(серія, номер паспорта, термін дії)
------------------------------------------------------------------
Держава| Термін |Мета виїзду|Ким направ-|Ким  |Підстави виїзду
    |    |      |лений   |оформл.|
-------+--------+-----------+-----------+-------+-----------------
 ФРН |30.08- | навчання |  ГУВР  | УСВіР |Рішення НГШ
    |07.09.96|      |      |    |від 10.07.96
------------------------------------------------------------------
 
                       Додаток N 8
                 до п.8.1 Інструкції, затвердженої
                 наказом Міністра оборони України
                 від 23.12.96 за N 395
 
               Зразок
   оформлення книги обліку осіб, які виїжджають за кордон
------------------------------------------------------------------
 N |Військове|Прізвище, ім'я |В яку краї-|Термін відряд-|Примітка
п/п |звання  |та по батькові |ну виїжджає|ження     |
----+---------+---------------+-----------+--------------+--------
 1. |Полковник|Терещук Василь |  ФРН   |30.08-07.09.96|
  |     |Гаврилович   |      |       |
------------------------------------------------------------------
 
                       Додаток N 9
                 до п.8.8 Інструкції, затвердженої
                 наказом Міністра оборони України
                 від 23.12.96 за N 395
 
               Зразок
  оформлення журналу обліку та видачі закордонних паспортів
------------------------------------------------------------------
N |Серія і N|Військове звання,|Ким виданий паспорт|Термін дії за-
пп|закордон-|прізвище, ім'я та|          |кордонного пас-
 |ного пас-|по батькові влас-|          |порта
 |порта  |ника закордонного|          |
 |     |паспорта     |          |
--+---------+-----------------+-------------------+---------------
1 |  2  |    3     |     4     |    5
--+---------+-----------------+-------------------+---------------
1.| S004264 |Полковник Терещук|Консульським управ-| 23.08.2001
 |     |Василь Гаврилович|лінням МЗС України |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Мета пої-|Вх. N |Розписка в отриман-|Дата повернення|Відмітка про
|здки, в |   |ні закордонного пас|і розписка в  |знищення за-
|яку держа|   |порта       |прийнятті на  |кордонного
|ву    |   |          |зберігання   |паспорта
|     |   |          |        |
|---------+------+-------------------+---------------+------------
|  6  | 7  |     8     |    9    |  10
|---------+------+-------------------+---------------+------------
|На навчан| 1890 |   В.Терещук   |  10.09.96  |15.09.96
|ня до ФРН|   |          |  Т.Ващенко  |знищено за
|     |   |          |        |актом
------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка