Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення державного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Укргідроенерго"

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 831
 
 
     Про створення державного акціонерного товариства
     "Державна акціонерна компанія "Укргідроенерго"
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
          Міністерства палива та енергетики
        N 84 ( v0084558-04 ) від 10.02.2004 )
 
 
 
   Відповідно до законів України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), Декрету
Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. N 8-92 ( 8-92 )
"Про управління майном, що є у загальнодержавній власності", за
дозволом   Антимонопольного   комітету   України  (рішення
Антимонопольного комітету України  про  надання  дозволу  на
концентрацію від 26.12.2003 N 448-р) та з метою підвищення
соціальної та економічної значимості гідроенергетики, її впливу на
якість виробленої електроенергії і надійність роботи енергосистеми
Н А К А З У Ю:
 
   1. Реорганізувати державну акціонерну гідроенергогенеруючу
компанію  "Дніпрогідроенерго"  (ДАГК  "Дніпрогідроенерго")  та
державну акціонерну енергогенеруючу компанію "Дністрогідроенерго"
(ДАЕК "Дністрогідроенерго") шляхом їх злиття та створення на їх
базі  Державного акціонерного товариства "Державна акціонерна
компанія "Укргідроенерго" (далі - Компанія). Юридична адреса:
07300, Київська обл., м. Вишгород.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 84 ( v0084558-04 ) від 10.02.2004 )
 
   2.  Виконання  обов'язків  голови  правління  Компанії
покласти на Поташника Семена Ізраїльовича за його згодою, до
укладання контракту з керівником компанії в установленому порядку.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 84 ( v0084558-04 ) від 10.02.2004 )
 
   3. Виконання   обов'язків   голови   правління   ДАГК
"Дніпрогідроенерго"  на  період її реорганізації покласти на
Замрикіта Анатолія Івановича за його згодою.
 
   4. Керівникам ДАГК "Дніпрогідроенерго" (Замрикіту) та ДАЕК
"Дністрогідроенерго" (Шевчуку):
 
   4.1.  Передати,  а  в.  о.  голови  правління Компанії
Поташнику С.І. прийняти на  баланс  підприємства  станом  на
01.01.2004 фонди та матеріальні цінності, скласти зведений баланс
і до 31.01.2004 подати його Мінпаливенерго на затвердження.
 
   4.2. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України:
 
   4.2.1. Інформації  відповідно  до  Положення про надання
особливої інформації відкритими акціонерними товариствами  та
підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від
10.02.2000 N 5 ( z0108-00 );
 
   4.2.2. Документів для скасування реєстрації випусків акцій та
анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.
 
   4.3. Подати Мінпаливенерго інформацію про вилучення товариств
з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 
   4.4. Взяти  до  відома, що контракти, укладені головами
правлінь ДАГК "Дніпрогідроенерго"  Поташником  С.І.  та  ДАЕК
"Дністрогідроенерго" Шевчуком В.М. з міністром, будуть розірвані,
а вони звільнені із займаних посад відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП
України ( 322-08 ).
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 84 ( v0084558-04 ) від 10.02.2004 )
 
   5. Утворити комісію зі складання акта оцінки вартості майна
Компанії згідно з додатком до цього наказу.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 84 ( v0084558-04 ) від 10.02.2004 )
 
   6. Голові комісії Лисенку Г.І.:
 
   6.1. До 30 січня 2004 року скласти проект акта оцінки
вартості  майна  Компанії  і  подати  його  на затвердження
керівництву міністерства.
 
   6.2. Підготувати проект плану розміщення акцій Компанії та
подати його на погодження керівництву міністерства.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 84 ( v0084558-04 ) від 10.02.2004 )
 
   7.  Виконуючому  обов'язки  голови  правління  Компанії
Поташнику С.І.:
 
   7.1. У  тижневий  термін після затвердження акта оцінки
вартості  майна  підготувати  проект  статуту  Компанії,
подати його Мінпаливенерго на затвердження, після чого здійснити
державну реєстрацію в порядку та термін, передбачені чинним
законодавством.
 
   7.2. Після затвердження персонального складу спостережної
ради подати їй на затвердження персональний склад правління
Компанії, що має складатися з числа посадових осіб компанії.
 
   7.3. Після формування складу органів управління компанією
подати в установленому порядку Державній комісії з цінних паперів
та фондового ринку України відповідні документи для реєстрації
випуску акцій та інформацію про їх випуск.
 
   7.4. Вжити  заходів  щодо  додержання прав та інтересів
працівників компаній, що реорганізуються, відповідно до чинного
законодавства.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 84 ( v0084558-04 ) від 10.02.2004 )
 
   8. Департаменту майнових відносин (Малому) після державної
реєстрації   статуту   Компанії   невідкладно  підготувати
для подання до спільної постійно діючої комісії Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції,  Міністерства
фінансів  та Фонду державного майна України пропозиції щодо
затвердження персонального складу спостережної ради Компанії.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 84 ( v0084558-04 ) від 10.02.2004 )
 
   9. Управлінню кадрової політики (Мамчій) в установленому
порядку підготувати матеріали для укладання контракту з керівником
Компанії.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 84 ( v0084558-04 ) від 10.02.2004 )
 
   10.  Установити,  що  Компанія  є  правонаступником
ДАГК "Дніпрогідроенерго" та ДАЕК "Дністрогідроенерго".
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 84 ( v0084558-04 ) від 10.02.2004 )
 
   11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Тітенка С.М.
 
 Міністр                         С.Єрмілов
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   палива та енергетики України
                   31.12.2003 N 831
 
 
               КОМІСІЯ
        зі складання акта оцінки вартості
          майна ДАК "Укргідроенерго"
 
 
   Лисенко Г.І. - заступник директора Департаменту майнових
відносин - начальник Управління реформування власності та аналізу
ефективності використання державного майна, голова комісії
 
   Дацишин Б.Я.   -   заступник  директора  Департаменту
електроенергетики
 
   Лесик Л.С. - начальник Управління бухгалтерського обліку і
звітності
 
   Поташник С.І. - виконуючий обов'язки голови правління ДАК
"Укргідроенерго"
 
   Шевчук В.М. - голова правління ДАЕК "Дністрогідроенерго"
 
   Замрикіт А.І. - виконуючий обов'язки голови правління ДАГК
"Дніпрогідроенерго"
 
   Молдавська Р.М. - головний бухгалтер ДАГК "Дніпрогідроенерго"
 
   Гнатюк Г.С. - головний бухгалтер ДАЕК "Дністрогідроенерго".

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка