Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             03.03.2004 N 58
 
 
      Про присудження Національною академією наук
      України премій імені видатних учених України
 
 
   Відповідно до Положення про премії імені видатних учених
України Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Присудити у 2004 році:
   - премію ім. М.Боголюбова - Антону Григоровичу Наумовцю,
академіку НАН України, академіку-секретарю Відділення фізики і
астрономії   НАН   України;   Дмитру   Яковичу  Петрині,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту
математики  НАН  України;  Олексію  Борисовичу  Жижченку,
члену-кореспонденту РАН, директору Центру наукових телекомунікацій
та інформаційних технологій РАН, - за цикл робіт з теоретичної і
математичної фізики;
   - премію  ім.  М.Остроградського  - Анатолію Михайловичу
Самойленку, академіку НАН України, директору Інституту математики
НАН України; Миколі Івановичу Шкілю, академіку АПН України,
доктору фізико-математичних наук, раднику ректора Національного
педагогічного університету  ім.  М.П.Драгоманова, МОН України;
Василю Павловичу Яковцю, доктору фізико-математичних наук, ректору
Ніжинського  державного педагогічного університету ім. Миколи
Гоголя МОН України, - за цикл праць "Асимптотична теорія лінійних
сингулярних диференціальних рівнянь";
   - премію ім. С.Лебедєва - Віталію Феодосійовичу Бардаченку,
доктору технічних наук, директору Центру таймерних обчислювальних
систем Інституту кібернетики ім.  В.М.Глушкова  НАН  України;
Володимиру Сергійовичу Лисенку, члену-кореспонденту НАН України,
завідувачу відділу   Інституту   фізики   напівпровідників
ім. В.Є.Лашкарьова  НАН України; Анатолію Івановичу Шевченку,
доктору технічних наук, директору Інституту проблем штучного
інтелекту МОН та НАН України, - за цикл наукових робіт "Розробка і
створення компонентів, пристроїв і систем захисту і обробки
інформації";
   - премію ім. В.Михалєвича - Михайлу Захаровичу Згуровському,
академіку НАН України, директору Навчально-наукового комплексу
"Інститут прикладного системного аналізу МОН та НАН України в
структурі НТУУ "КПІ"; Всеволоду Михайловичу Кунцевичу, академіку
НАН України, директору Інституту космічних досліджень НАН та НКА
України, - за серію праць "Методи оптимізації та системного
аналізу в рішенні актуальних проблем управління, прийняття рішень
і стратегічного планування";
   - премію ім. М.Амосова - Леоніду Седековичу Алєєву, доктору
медичних наук, завідувачу відділу; Лорі Михайлівні Касаткіній,
кандидату технічних наук, в. о. завідувача  відділу;  Аліні
Борисівні Котовій, доктору біологічних наук, завідувачу виділу, -
працівникам  Міжнародного  науково-навчального  центру  ЮНЕСКО
інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, - за цикл
робіт "Інтелектуальні інформаційні технології в біологічній та
медичній кібернетиці. Фундаментальні та прикладні аспекти";
   - премію  ім.  О.Антонова  -  Олександру  Анатолійовичу
Приходькові, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри
Дніпропетровського  національного  університету  МОН  України,
провідному науковому співробітнику Інституту транспортних систем і
технологій НАН України; Юрію Олександровичу Кваші, кандидату
технічних  наук,  старшому  науковому співробітнику Інституту
технічної механіки НАН України та НКА України, - за цикл робіт
"Розробка  науково-методичного  забезпечення  для  чисельного
дослідження з аерогазодинаміки літальних апаратів";
   - премію ім. С.Тимошенка - Анатолію Олексійовичу Лебедєву,
академіку НАН України, головному науковому співробітнику Інституту
проблем міцності ім. Г.Є.Писаренка НАН України; Вадиму Сергійовичу
Гудрамовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу
Інституту технічної механіки НАН України та НКА України; Миколі
Георгійовичу Чаусову, доктору технічних наук, завідувачу кафедри
Національного аграрного університету України, - за цикл праць
"Процеси деформування матеріалів та граничні стани елементів
конструкцій в умовах складного навантаження";
   - премію ім. О.Давидова - Єлю Марковичу Ганапольському,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу; Зої Єлівні
Єременко, кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітнику, - працівникам Інституту радіофізики та електроніки
ім. О.Я.Усикова НАН України, - за цикл робіт "Стохастичні явища у
квазіоптичних НВЧ - системах міліметрового діапазону";
   - премію ім. В.Чашкарьова - Наталії Андріївні Власенко,
доктору  фізико-математичних  наук,  провідному  науковому
співробітнику;  Зінаїді  Леонідівні  Денисовій,  кандидату
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику; Якову
Федоровичу Кононцю, кандидату фізико-математичних наук, старшому
науковому  співробітнику,  -  працівникам  Інституту  фізики
напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, - за цикл робіт
"Фізичні  механізми  і  роль  дефектів у самоорганізації та
бістабільності тонкоплівкових електролюмінесцентних структур на
основі напівпровідників А2В6";
   - премію ім. А.Прихотько - Юрію Григоровичу Птушинському,
члену-кореспонденту  НАН  України, завідувачу відділу; Василю
Денисовичу  Осовському,  кандидату  фізико-математичних  наук,
науковому співробітнику; Борису Олексійовичу Чуйкову, кандидату
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику, -
працівникам Інституту фізики НАН України, - за цикл наукових робіт
"Квантові ефекти і фазові переходи  при  низькотемпературній
адсорбції водню";
   - премію ім. Є.Федорова - Миколі Степановичу Черниху, доктору
фізико-математичних  наук, провідному науковому співробітнику;
Людмилі  Іванівні  Черних,  науковому  співробітнику;  Василю
Володимировичу Румянцеву, науковому співробітнику - працівникам
НДІ "Кримська астрофізична обсерваторія", - за роботу "Кримський
огляд малих планет";
   - премію ім. Л.Шубникова - Віктору Валентиновичу Єременку,
академіку НАН України, директору; Валентині Анатоліївні Сіренко,
доктору  фізико-математичних  наук,  провідному  науковому
співробітнику;   Вячеславу   Дмитровичу   Філю,   доктору
фізико-математичних наук, завідувачу відділу,  -  працівникам
Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН
України, - за цикл робіт "Магнітопружні явища у шубниковській фазі
надпровідників";
   - премію ім. С.Субботіна - Валентину Юхимовичу Максимчуку,
доктору фізико-математичних наук, директору; Юрію Михайловичу
Городиському,  кандидату  фізико-математичних  наук,  старшому
науковому  співробітнику;  Валентині  Георгіївні  Кузнєцовій,
кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику, -
працівникам  Карпатського  відділення Інституту геофізики ім.
С.І.Субботіна НАН України, - за роботу "Динаміка аномального
магнітного поля Землі";
   - премію ім. Є.Патона - Леоніду  Михайловичу  Лобанову,
академіку  НАН  України,  заступнику  директора  Інституту
електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, - за цикл робіт з
питань  міцності,  діагностики га подовження ресурсу зварних
конструкцій;
   - премію  ім.  В.Трефілова - Юлію Вікторовичу Мільману,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту
проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України; Сергію
Олексійовичу Фірстову, члену-кореспонденту НАН України, заступнику
директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича
НАН України; Юрію Яковичу Мєшкову, доктору технічних  наук,
головному науковому   співробітнику  Інституту  металофізики
ім. Г.В.Курдюмова НАН України, - за роботу "Структурні основи
формування високоміцних станів";
   - премію ім. Г.Карпенка - Ігорю  Михайловичу  Андрейку,
кандидату  технічних  наук,  старшому науковому співробітнику
Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України; Івану
Петровичу Волчку, доктору технічних наук, завідувачу кафедри
Запорізького національного технічного університету МОН України;
Віктору Петровичу Силованюку, доктору технічних наук, старшому
науковому співробітнику    Фізико-механічного    інституту
ім. Г.В.Карпенка НАН України, - за роботу "Фізико-хімічна механіка
руйнування структурно-неоднорідних вуглецевих сплавів (теорія та
експеримент)";
   - премію ім. М.Доброхатова - Борису Івановичу Бондаренку,
члену-кореспонденту НАН України, в. о. директора Інституту газу
НАН України, - за монографію "Теория и технология безкоксовой
металлургии";
   - премію ім. Г.Проскури - Віктору  Федоровичу  Рєзцову,
члену-кореспонденту НАН України, керівнику відділення; Миколі
Миколайовичу Юрченку, доктору технічних наук, завідувачу відділу -
працівникам Інституту електродинаміки НАН України, - за серію
праць "Елементи теорії та методи побудови фотоелектричних систем
для бортових технологічних установок космічних апаратів";
   - премію ім. Л.Писаржевського - Валерію Павловичу Привалку,
доктору  хімічних  наук,  завідувачу відділу Інституту хімії
високомолекулярних сполук НАН України, - за цикл наукових праць
"Фізико-хімія гетерогенних полімерних систем";
   - премію ім. А.Кіпріанова - Мирону Онуфрійовичу Лозинському,
академіку НАН України, директору; Василю Івановичу Станінцю,
доктору хімічних наук, завідувачу відділу; Юрію Олексійовичу
Сергучову,  доктору  хімічних  наук,  провідному  науковому
співробітнику, - працівникам Інституту органічної хімії  НАН
України,  -  за цикл наукових праць "Нові напрямки синтезу
функціонально заміщених гетероциклів та карбоциклів";
   - премію ім. І.Мечникова - Миколі Яковичу Співаку, доктору
біологічних наук, завідувачу відділу Інституту мікробіології та
вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Людмилі Миколаївні
Лазаренко, кандидату  біологічних  наук,  старшому  науковому
співробітнику Інституту   мікробіології   та   вірусології
ім. Д.К.Заболотного НАН України; Ользі Миколаївні Михайленко,
лікарю міського пологового будинку N 7, - за цикл наукових праць
"Інтерферон та система мононуклеарних фагоцитів";
   - премію  ім.  І.Шмальгаузена  -  Віталію В'ячеславовичу
Аністратенку, кандидату біологічних наук, старшому  науковому
співробітнику; Ігорю Васильовичу Довгалю, кандидату біологічних
наук, старшому науковому  співробітнику:  Олексію  Вадимовичу
Корнюшину,  кандидату  біологічних  наук,  старшому науковому
співробітнику (посмертно), -  працівникам  Інституту  зоології
ім І.Шмальгаузена НАН України, - за цикл робіт "Проблеми еволюції
водних безхребетних (найпростіших та молюсків)";
   - премію ім. В.Юрьєва - Миколі Михайловичу Чекаліну, доктору
біологічних наук, професору  Полтавської  державної  аграрної
академії Мінагропрому України, - за монографію "Генетические
основы селекции зернобобовых культур на устойчивость к патогенам";
   - премію ім. М.Туган-Барановського - Володимиру Григоровичу
Єременку,  доктору  економічних  наук,  головному  науковому
співробітнику Інституту світової економіки та міжнародних відносин
НАН України; Ларисі Павлівні Горкіній, диктору економічних наук,
провідному  науковому  співробітнику  інституту економіки НАН
України, - за цикл наукових праць "Соціальна економіка та історія
економічної думки";
   - премію  ім.  М.Василенка  -  Віталію  Станіславовичу
Журавському,  доктору  юридичних  наук,  головному  науковому
співробітнику; Олександру Любимовичу Копиленку, доктору юридичних
наук,  головному  науковому співробітнику; Наталії Миколаївні
Оніщенко,  доктору  юридичних  наук,  провідному  науковому
співробітнику, -  працівникам  Інституту  держави  і  права
ім. В.М.Корецького НАН України, - за серію наукових праць "Правова
система і парламентаризм в Україні - проблеми становлення і
розвитку";
   - премію ім. М.Костомарова - Миколі Федоровичу Котляру,
члену-кореспонденту НАН України, головному науковому співробітнику
Інституту історії України НАН України; Вірі Юріївні Франчук,
доктору філологічних наук, провідному науковому співробітнику
Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, - за роботу
"Галицько-Волинський літопис: Дослідження. Текст. Коментар";
   - премію ім. А.Кримського - Лесі Василівні Матвєєвій, доктору
історичних наук,   директору   Інституту    сходознавства
ім. А.Кримського НАН України, - за монографію "Юлиан Кулаковский";
   - премію ім. І.Франка - Миколі Григоровичу Жулинському,
академіку НАН України, директору; Віталію Григоровичу Дончику,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу;  Олексію
Васильовичу Мишаничу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу
відділу (посмертно),  -  працівникам  Інституту  літератури
ім. Т.Г.Шевченка НАН України, - за працю "Інститут літератури
ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1926-2001; Сторінки історії".
 
 Президент Національної академії
 наук України, академік НАН України           Б.Є.Патон
 
 Перший віце-президент, головний
 учений секретар Національної
 академії наук України, академік
 НАН України                       А.П.Шпак

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка