Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо проведення конкурсів з продажу пакетів акцій

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 886 від 15.08.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 серпня 1997 р.
 vd970815 vn886            За N 334/2138
 
 
    Щодо проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
 
 
   На  виконання  спільного  наказу Фонду державного майна
України,  Антимонопольного  комітету  України  і  Державної
комісії з  цінних  паперів та фондового ринку від 04.08.97
N 821/55/01/204 ( z0299-97 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Основні вимоги до бізнес-плану, що подається
потенційним покупцем на некомерційний конкурс або на комерційний
конкурс з продажу пакета акцій розміром більше 50% статутного
фонду відкритого акціонерного товариства відповідно до пунктів 21,
27 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій  відкритих  акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації ( z0299-97 ), згідно з додатком.
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України від 26.05.94 N 301 ( z0251-94 ).
   3. Департаменту індивідуальної приватизації  (О.Попов)  у
триденний термін із дня прийняття забезпечити подання цього наказу
до Міністерства юстиції України.
   4. Редакційно-видавничому   відділу   (Н.Путівська)   у
десятиденний термін із дня державної реєстрації у Міністерстві
юстиції України  цього  наказу забезпечити його публікацію у
Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Т.в.о.Голови Фонду                    В.Ковтюх
 
                           Додаток
                        до наказу ФДМУ від
                        15.08.97 N 886
 
          Основні вимоги до бізнес-плану
 
           I. Загальні положення
 
   1. Назва і місцезнаходження підприємства.
   2. Умови збереження життєдіяльності підприємства.
   3. Орієнтири подальшого розвитку підприємства.
   4. Реструктуризація і погашення боргів підприємства.
   5. Можливі джерела надходження інвестицій.
   6. Соціальні наслідки приватизації.
 
            II. Основні розділи*
_______________
   * На комерційному конкурсі повинні також бути зазначені
фіксовані умови та запропонована покупцем ціна придбання пакета
акцій.
 
   1. Огляд стану економіки та законодавчого середовища в
Україні:
   промислове виробництво;
   оплата праці;
   показники інфляції;
   кредитні ресурси;
   валютне та митне регулювання;
   зовнішньоекономічна діяльність;
   фондовий ринок;
   приватизація.
   2. Огляд галузі:
   значення для економіки держави;
   тенденції розвитку;
   порівняльна інвестиційна привабливість.
   3. Економічна,  фінансова  та  юридична  характеристика
підприємства:
   статутний фонд;
   корпоративна вартість ВАТ;
   розрахунок рентабельності та потенційної прибутковості;
   знос обладнання;
   товарно-матеріальні запаси;
   основні засоби;
   оборотні засоби;
   гудвіл (нематеріальний актив);
   кредиторська заборгованість (окремо по заробітній платі і
перед держбюджетом);
   дебіторська заборгованість;
   балансовий прибуток;
   оцінка потреб в інвестиціях з визначенням вартісних обсягів і
термінів внесення;
   довгострокові фінансові вкладення;
   незавершене будівництво;
   об'єкти соціально-побутового призначення;
   об'єкти, що не підлягають приватизації;
   мобілізаційні завдання;
   характеристика землекористування;
   аналіз реєстру акціонерів;
   участь  в інших господарських товариствах, договори про
спільну діяльність.
   4. Загальний огляд виробництва та продукції (послуг), що
виробляється (пропонується для виробництва):
   потужності виробництва;
   ефективність використання обладнання;
   залежність від постачання сировини, матеріалів, енергії та
інших ресурсів;
   контроль якості та технології;
   сертифікація продукції;
   охорона навколишнього середовища.
   5. Маркетингова діяльність.
   6. Споживачі та ринки збуту.
   7. Монопольне становище підприємства:
   загальна характеристика конкурентного середовища;
   частка  основних  видів  продукції,  яка  випускається
підприємством на відповідному товарному ринку;
   наявність конкурентів на товарних ринках.
 
   8. Заходи по розвитку підприємства.
   8.1. Технічний опис проекту:
   спеціалізація підприємства (в разі перепрофілювання);
   придбання нового обладнання;
   освоєння випуску нових видів продукції;
   будівництво (реконструкція);
   запровадження "ноу-хау";
   вдосконалення діючої системи якості продукції;
   підвищення ефективності використання виробничого потенціалу.
   8.2. Фінансово-економічний опис проекту:
   кошторисна вартість проекту;
   джерела, обсяги та терміни інвестування.
 
   9. Аналіз можливих ризиків та їх страхування.
   10. Організаційно-структурні заходи:
   структура підприємства (об'єднання) і шляхи її оптимізації;
   керівний склад;
   кадровий потенціал.
 
             III. Висновки*
_______________
   * У разі, якщо пакети акцій ВАТ попередньо продавались на
конкурсах, бізнес-план не повинен суперечити умовам цих конкурсів.
 
   1. Фінансовий план.
   2. План-графік внесення інвестицій.
   3. План виробничої діяльності.
   4. Відомості про покупця, який пропонує бізнес-план.
 
____________________ _____________________________    М.П.
(підпис заявника або (підпис відповідальної особи  державного
уповноваженої особи) конкурсної комісії)       органу
                           приватизації
"___" ___________ 199_ р.  "___" _______________ 199_ р.
 
 "Офіційний вісник України" N 36, стор.204
 Код нормативного акта: 3459/1997

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка