Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством України у справах молоді і спорту та Федеральним Міністерством у справах жінок і молоді Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері молодіжної політики

               Угода
    між Міністерством України у справах молоді і спорту
     та Федеральним Міністерством у справах жінок і
      молоді Федеративної Республіки Німеччина про
      співробітництво у сфері молодіжної політики
 
 
   Міністерство України у справах молоді і спорту та Федеральне
Міністерство у справах жінок і молоді Федеративної Республіки
Німеччина
   - на основі Спільної Декларації про основи відносин між
Україною та Федеративною Республікою Німеччина від 9 червня 1993
року ( 276_012 );
   - на основі Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про культурне співробітництво від 15 лютого
1993 року;
   - переконані у суттєвому внеску молоді у розбудову нової
Європи, взаєморозуміння і співробітництва;
   - сповнені бажанням поширювати і поглиблювати взаємні зв'язки
між двома країнами у сфері молодіжної політики;
   - маючи на меті зав'язати тісні зв'язки між молоддю двох
держав;
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   (1) Договірні сторони всіляко сприятимуть багатостороннім
зв'язкам і дружнім відносинам між молоддю обох країн шляхом
зустрічей, обмінів і поглиблення співробітництва в усіх сферах
роботи з молоддю на основі взаємності.
   (2) Молодіжні обміни відкриті для молодих людей з усіх
суспільних сфер та прошарків незалежно від їх належності до
більшості населення чи національної меншини. Участь в програмах не
залежить від належності до того чи іншого молодіжного союзу.
   (3) Як правило, у молодіжних обмінах можуть брати участь
юнаки та дівчата віком від 14 до 26 років. Під цей віковий ценз не
підпадають особи, які їх супроводжують, а також фахівці та діячі
сфери молодіжної політики. Інші винятки потребують попереднього
узгодження між Договірними сторонами.
   (4) Угода  не охоплює молодіжні обміни для навчання чи
наукової діяльності, професійної підготовки,  влаштування  на
роботу, шкільних та учительських обмінів, а також обмінів і
зустрічей у сфері великого спорту.
 
               Стаття 2
 
   (1) Договірні сторони сприятимуть контактам, співробітництву
та обміну досвідом ніж всіма структурами державних та незалежних
організацій, які діють у сфері роботи з молоддю.
   (2) Молодіжні  союзи  і  групи,  а також об'єднання та
організації, що активно діють у сфері молодіжної  політики,
здійснюватимуть  програми  на  основі прямих домовленостей і
особистої відповідальності.
 
               Стаття 3
 
   (1) Договірні сторони першочергово сприятимуть розвитку таких
видів і форм співробітництва у сфері молодіжної політики:
   1. Молодіжні зустрічі для поглиблення взаємопізнання  та
покращення взаєморозуміння;
   2. Спільні семінари та заходи на політичну,  соціальну,
історичну, краєзнавчу, культурну, а також економічну тематику;
   3. Суспільно-корисна спільна добровільна праця молоді;
   4. Спільні заходи у сфері охорони навколишнього середовища,
природи та пам'ятників;
   5 Спільні заходи з молодими людьми-інвалідами й фахівцями,
які зайняті роботою з ними;
   6. Зустрічі і обмін досвідом роботи з молоддю у галузі спорту
і фізичної культури;
   7. Зустрічі і обмін досвідом працюючої молоді;
   8. Спільні заходи у сфері гуманітарної, природничої  та
технічної освіти молоді;
   9. Обміни молодіжними групами в  рамках  міжміських  та
міжрегіональних зв'язків;
   10. Спільні заходи для обміну досвідом про діяльність у сфері
молодіжної політики і молодіжні дослідження;
   11. Спільні інформаційні заходи та заходи по підвищенню
кваліфікації спеціалістів у галузі роботи з молоддю, а також
представників молодіжних організацій і союзів;
   12. Обмін молодими журналістами та представниками молодіжних
засобів масової інформації.
   (2) Договірні сторони домовляються регулярно обмінюватися
інформацією про нові напрямки у сфері молодіжної політики і роботи
з молоддю у країні-партнері.
 
               Стаття 4
 
   (1) Для  реалізації  цієї  Угоди,  підведення  підсумків
співробітництва у сфері молодіжної політики, координації програм і
заходів, а також для визначення основних напрямів співробітництва
у сфері молодіжної політики та її подальшого розвитку щорічно
укладатимуться протоколи.
   (2) Протоколи можуть укладатися  безпосередньо  під  час
спільних  засідань  представників Договірних сторін чи через
відповідні посольства.
   (3) Для  поглибленого  аналізу  й  подальшого  розвитку
співробітництва у сфері молодіжної політики в разі необхідності
для цього можуть проводитися наради і колоквіуми.
 
               Стаття 5
 
   (1) Договірні  сторони  виділятимуть  державні кошти для
молодіжних обмінів і співпраці організацій та закладів, які діють
у сфері молодіжної політики відповідно до чинного законодавства.
   (2) Договірні сторони  прагнутимуть  покращити  фінансові
рамкові умови співробітництва у сфері молодіжної політики.
 
               Стаття 6
 
   (1) Договірні  сторони  домовлятимуться  про  безвалютне
здійснення обмінів. Для програм і заходів співробітництва у сфері
роботи з молоддю є принципово важливим:
   а) сторона, що приймає, бере на себе витрати на перебування
програму та поїздки, що передбачені програмою. Вона зобов'язується
застрахувати учасників на період перебування, за виключенням
лікування хронічних захворювань та зубопротезування. У разі, якщо
не існує окремих домовленостей, сторона, яка приймає, забезпечує
їх перекладачем;
   б) сторона, яка направляє, несе  витрати,  пов'язані  з
переїздом до місця, де розпочинається спільна програма, а також за
зворотний шлях.
   (2) Договірні сторони можуть забезпечувати учасників програм
кишеньковими грошима. Кількість кишенькових грошей визначатиметься
щорічно обома Договірними сторонами.
   (3) Обидві сторони на взаємній основі надають учасникам
обмінів безкоштовні візи. Безкоштовно надаються також візи для
програм відпочинку дітей і молоді з районів, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС.
   Обидві сторони у разі потреби докладатимуть усіх зусиль для
негайного оформлення віз.
 
               Стаття 7
 
   (1) Ця  угода не виключає можливості розвитку інших чи
додаткових контактів та намірів у двосторонній співпраці у сфері
молодіжної політики.
   (2) Ця угода не обмежує прав і обов'язків Договірних сторін,
що випливають з участі кожної з них в інших міжнародних угодах.
 
               Стаття 8
 
   Ця угода набуде чинності після того, як Договірні сторони
повідомлять  у  письмовій  формі  одна  одну  про  те,  що
внутрішньодержавні процедури необхідні для набуття чинності цією
угодою виконані. Днем набуття  чинності  вважатиметься  день
останньої нотифікації.
 
               Стаття 9
 
   Дана угода  укладається  терміном  на  5 років, її дія
продовжуватиметься автоматично на наступний п'ятирічний період,
якщо одна з сторін не повідомить у письмовій формі про свій намір
денонсувати цю угоду не пізніше ніж за 6 місяців до припинення
відповідного строку дії цієї угоди.
 
   Здійснено в  місті  Києві  27 серпня 1993 року у двох
примірниках, кожний німецькою й українською мовами при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Міністерство України        За Федеральне Міністерство
 у справах молоді і спорту       у справах жінок і молоді
                    Федеративної Республіки
                    Німеччина

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка