Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Грецької Республіки про військове співробітництво

               Угода
        між Міністерством оборони України
       та Міністерством національної оборони
    Грецької Республіки про військове співробітництво
 
 
   Дата підписання:    06.10.1997
   Дата набуття чинності: 15.04.2003
 
   Міністерство оборони  України і Міністерство національної
оборони Грецької Республіки, які надалі іменуються Сторонами,
   керуючись положеннями Статуту ООН ( 995_010 ), Заключного
акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі ( 994_055 ),
Паризької хартії ( 995_058 ) і Віденського документа 1992 року та
інших відповідних документів ОБСЄ,
   прагнучи розвивати військове співробітництво,
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюють  військове  співробітництво,  керуючись
принципами рівноправності і взаємної вигоди. Таке співробітництво
включає співробітництво між міністерствами оборони, генеральними
штабами та збройними силами держав обох Сторін у рамках їх
компетенції.
 
               Стаття 2
 
   Співробітництво охоплює такі основні напрямки:
   розбудова збройних сил і управління ними в мирний час;
   питання організації  ремонту  та  експлуатації військової
техніки і озброєння;
   питання організації  матеріально-технічного  забезпечення
військ;
   військова освіта і перепідготовка військових кадрів;
   військова топографія і геодезія;
   гуманітарна та культурно-виховна діяльність у збройних силах;
   охорона здоров'я, спорт, туризм і відпочинок;
   військово-технічна і військово-правова інформація;
   охорона навколишнього середовища;
   питання військової   юриспруденції   та   міжнародного
законодавства;
   інші напрямки за домовленістю Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Співробітництво здійснюється в таких формах:
   офіційні візити і робочі зустрічі на рівні міністрів оборони,
начальників генеральних штабів або інших уповноважених міністрами
оборони представників;
   консультації, обмін досвідом та інформацією;
   переговори робочих груп;
   підготовка військових  фахівців  у  військово-навчальних
закладах;
   взаємні запрошення на демонстрування техніки, озброєння та
військові навчання;
   участь в  урочистих,  культурних  та  інших заходах, що
організовуються Сторонами або іншими військовими структурами;
   прийняття узгоджених  дій  з питань гарантування безпеки
повітряного і морського простору, а також проведення рятувальних
операцій;
   запрошення фахівців з конкретних питань як консультантів;
   інші форми за взаємною згодою Сторін.
 
               Стаття 4
 
   З метою  виконання  положень  цієї  Угоди  робочі групи
розробляють план співробітництва на наступний  рік.  Сторони
обмінюються пропозиціями у формі заявок. Заявки направляються до
Генерального штабу Збройних Сил України та до Генерального штабу
національної оборони Грецької Республіки до 15 жовтня щорічно.
   План співробітництва містить найменування заходів і завдань,
місце й час їх проведення, кількість учасників, форми реалізації
заходів та інші питання.
   План співробітництва  підписується особами, уповноваженими
міністрами оборони, на території кожної із Сторін по черзі до 1
грудня щорічно.
   Конкретні питання співробітництва в зазначених у цій Угоді
напрямках можуть бути відображені в протоколах, які підписуються
представниками міністрів оборони. Для їх підготовки  Сторони
створюють робочі групи.
   Право на листування з питань співробітництва мають міністри
оборони та їх представники.
 
               Стаття 5
 
   Фінансові витрати,  пов'язані  з  виконанням  заходів,
передбачених планами співробітництва, Сторони здійснюватимуть за
принципом взаємності.
   У тому випадку, якщо до складу делегації входитиме понад 10
осіб, застосовуватиметься окрема домовленість.
   Делегуюча Сторона бере на себе:
   транспортні витрати,  пов'язані з проїздом делегації від
пункту відправлення до місця призначення в приймаючій державі та
поверненням назад;
   витрати, пов'язані  з  прийманням,  стоянкою,  охороною,
обслуговуванням і заправлянням військових літальних апаратів, що
здійснюють перевезення військових делегацій;
   виділення членам делегації коштів, необхідних для особистих
витрат;
   страхування свого  персоналу від захворювань та нещасних
випадків, якщо це не передбачено національним законодавством
держави приймаючої Сторони;
   витрати, пов'язані з відправленням хворого до своєї держави.
   Приймаюча Сторона бере на себе:
   витрати, пов'язані з службовими перевезеннями делегацій від
узгодженого місця на її території та їх діяльністю, а також
витрати, пов'язані з проживанням, харчуванням делегацій і членів
екіпажів військових літальних апаратів, що здійснюють перевезення,
та культурними заходами, які вона організовуватиме.
   Фінансові витрати, пов'язані з підготовкою військових кадрів
та фахівців здійснюватимуться на основі окремих домовленостей.
 
               Стаття 6
 
   Сторони гарантують захист інформації та відомостей, набутих у
ході двосторонніх контактів, у тому числі й конфіденційного
характеру, і зобов'язуються не використовувати їх на  шкоду
інтересам Сторін, а також не надавати їх третій стороні без
попередньої письмової згоди Сторони, що надала цю інформацію
(відомості).
   Інформація і відомості в усній та письмовій формах, набуті в
ході  двосторонніх  контактів,  зберігаються згідно з чинним
законодавством держав кожної із Сторін і не призначаються для
публікації в засобах масової інформації.
 
               Стаття 7
 
   Ця Угода набирає чинності з дня обміну повідомленнями про
виконання Сторонами необхідних для цього  внутрішньодержавних
процедур і укладається строком на п'ять років. Її чинність
автоматично продовжується на наступні п'ять років, якщо за шість
місяців до закінчення зазначеного строку жодна із Сторін письмово
не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї
Угоди.
   Кожна із Сторін може письмово порушити питання про дострокове
припинення або розірвання цієї Угоди, яка при цьому втратить
чинність через шість місяців після одержання іншою Стороною
повідомлення про такий намір.
 
   Вчинено в м. Афіни 6 жовтня 1997 року, в двох примірниках,
кожний українською, грецькою та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У випадку розбіжностей у тлумаченні,
перевага надається тексту англійською мовою.
 
 За Міністерство оборони       За Міністерство національної
 України               оборони Грецької Республіки
 
 Міністр оборони           Міністр національної оборони
 
   (підпис)                (підпис)
 
 Генерал-полковник          Апостолос Атанасіос
 Олександр Іванович          Тсохадзопулос
 Кузьмук
 
 Офіційний вісник України
 N 12, 2004

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка