Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України з рибного господарства і рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства щодо питань рибальства в Азовському морі


               Угода
   між Державним комітетом України з рибного господарства і
   рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з
    рибальства щодо питань рибальства в Азовському морі
 
            14 вересня 1993 року
 
 
                       Неофіційний переклад
 
   Державний комітет України з рибного господарства і рибної
промисловості та Комітет Російської Федерації з рибальства, далі -
Сторони,
   - керуючись положеннями Угоди між Урядом України та Урядом
Російської Федерації про співробітництво  в  галузі  рибного
господарства від 24 вересня 1992 р. ( 643_024 );
   - визнаючи,  що  живі  ресурси  Азовського  моря  мають
розглядатися як спільне надбання приазовських держав;
   - виходячи із взаємної заінтересованості в  оптимальному
використанні живих ресурсів Азовського моря;
   - бажаючи скоординувати свої  зусилля  щодо  збереження,
оптимального використання живих ресурсів басейну Азовського моря
та управління ними для забезпечення сприятливих правових  й
економічних  умов для здійснення рибогосподарської діяльності
кожної Сторони;
   - визнаючи, що живі ресурси Азовського моря становлять єдиний
екологічний комплекс;
   - визнаючи традиційний рибний промисел рибалок України і
Росії в Азовському морі;
   - маючи на меті раціональне витрачання коштів на збереження
живих ресурсів басейну Азовського моря;
   - висловлюючи бажання встановити єдині принципи збереження та
оптимального використання живих ресурсів Азовського моря  на
справедливій основі, зокрема, з урахуванням внеску кожної Сторони
в їхнє відтворення,
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   1. Метою цієї Угоди є встановлення спільного користування
живими ресурсами  басейну  Азовського  моря.  Кожна  Сторона
погоджується дозволяти юридичним і фізичним особам іншої Сторони
вести промисел у своїй частині Азовського моря.
   2. Кожна із Сторін надає суднам іншої Сторони право промислу
на взаємній і рівноправній основі.
   3. Сторони підтверджують, що правом ведення рибного промислу
в Азовському морі користуються лише судна під прапорами України і
Російської Федерації.
 
               Стаття 2
 
   1. Районом застосування цієї Угоди є:
   - Азовське море з усіма  затоками,  гирлами,  лиманами,
включаючи Сиваш і Керченську протоку до лінії мис Такіль - мис
Панагія;
   - ріки: Дон від греблі Цимлянської ГЕС до впадіння в Азовське
море; Сіверський Донець в межах Російської Федерації; Берда до
греблі Бердянського водосховища; Кальміус до Павлопольської греблі
та інші водоймища, які є місцем відтворення запасів анадромних
видів риб.
   2. Ніщо в цій Угоді не завдає шкоди правам, існуючим або
майбутнім претензіям, або юридичним точкам зору Сторін, відносно
характеру і поширення дії юрисдикції щодо рибальства.
 
               Стаття 3
 
   Сторони з метою збереження, оптимального використання живих
ресурсів і управління ними в Азовському морі розробляють і
погоджують на основі найбільш вірогідних наукових даних єдині
заходи регулювання рибного промислу в районі дії Угоди.
 
               Стаття 4
 
   1. Сторони погоджуються, що з метою збереження і відновлення
запасів анадромних видів риб їхній промисел в Азовському морі, за
винятком  лову  з  науковою  метою, може бути обмежений чи
заборонений.
   2. Сторони  погоджуються  розробити  і здійснити спільну
програму щодо підтримання запасів анадромних видів  риб  на
безпечному  біологічному  рівні,  яка дозволяла б отримувати
оптимальні улови на довгостроковій основі. При цьому кожна із
Сторін отримує економічну вигоду залежно від внеску в цю програму.
   3. Сторони погоджуються, що забезпечення виконання правил,
які стосуються запасів анадромних видів риб, здійснюється на
основі домовленості між ними.
 
               Стаття 5
 
   1. Сторони здійснюватимуть обмін даними про улови, а також
науковою,  промисловою і статистичною інформацією щодо живих
ресурсів Азовського моря.
   2. Сторони  розробляють  і  здійснюють спільні програми,
спрямовані на те, щоб стан живих ресурсів Азовського моря не
піддавався небезпеці в результаті надмірної експлуатації.
   3. Сторони здійснюватимуть обмін спеціалістами в  галузі
рибного господарства, а також інформацією з техніки промислового
рибальства, технології  переробки,  відтворення,  оптимального
використання та управління живими ресурсами Азовського моря.
 
               Стаття 6
 
   Сторони забезпечують погодження і здійснення програм з обліку
живих ресурсів і моніторингу природного середовища Азовського моря
своїми відповідними науковими організаціями.
 
               Стаття 7
 
   1. З  метою  сприяння  реалізації  Угоди  засновується
українсько-російська Комісія з питань рибальства в Азовському
морі, що далі іменується Комісією.
   2. Кожна Сторона може призначати в Комісію не більше двох
представників,  яких на сесіях Комісії можуть супроводжувати
експерти і радники.
   3. Сесії Комісії проводяться по черзі на території кожної
Сторони. Витрати на проведення сесії несе приймаюча Сторона.
   4. На першій сесії Комісія приймає свої правила процедури.
 
               Стаття 8
 
   Комісія має такі повноваження:
   1. Координувати  діяльність  Сторін  щодо  збереження,
відтворення,  оптимального  використання  живих  ресурсів  та
управління ними.
   2. Щорічно визначати на основі наукових прогнозів загальний
допустимий улов кожного виду живих запасів, а також визначати
квоти вилову кожного виду за взаємною домовленістю Сторін з
урахуванням внеску кожної Сторони в їхнє відтворення.
   3. Обмінюватися  інформацією про порядок і умови видачі
дозволів на ведення промислу, включаючи порядок подання заявки на
отримання дозволів, або припинення їхньої дії.
   4. Розглядати надані звіти та іншу інформацію про  хід
реалізації виданих дозволів.
   5. Розглядати і розробляти рекомендації щодо введення в дію
рівнозначних санкцій за діяльність, яка суперечить положенням цієї
Угоди.
   6. Погоджувати заходи регулювання й контролю промислу в
районі дії Угоди.
   7. Розглядати і розробляти пропозиції щодо введення в дію
програм сертифікатів походження, підтверджуючих, що продукція з
анадромних видів риб становить продукцію з риб, добутих законним
шляхом.
   8. Розробляти рекомендації щодо науково-дослідної діяльності
в галузі рибальства в районі дії Угоди.
   9. Проводити консультації з цінової політики щодо реалізації
анадромних видів риб та інших рибних ресурсів.
   10. Сприяти вирішенню спірних питань в галузі збереження,
оптимального використання живих ресурсів та управління ними.
   11. Розробляти  рекомендації  щодо  заходів  забезпечення
виконання прийнятих рішень.
   12. Розглядати будь-які інші питання, які стосуються цілей
цієї Угоди.
 
               Стаття 9
 
   1. Ця Угода набуває чинності в день її підписання.
   2. Угода залишається чинною протягом 5 років. Дія Угоди буде
автоматично продовжена на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна
із Сторін не заявить письмово про свій намір припинити її дію не
пізніше ніж за 6 місяців до закінчення відповідного п'ятирічного
періоду.
 
   Вчинено в м. Москві 14 вересня 1993 р. у двох примірниках,
кожний українською і російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 Голова Державного комітету          Голова Комітету
 України з рибного господарства        Російської Федерації
 і рибної промисловості            з рибальства
 
 А.Н. Шестаков                В.Ф. Корельський
 
 Збірник "Україна - Росія. 1990 - 2000 рр."
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка