Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про збільшення виробництва кормового люпину в господарствах Української РСР


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 9 грудня 1985 р. N 428
 
        Про збільшення виробництва кормового
       люпину в господарствах Української РСР
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відмічає, що в останні роки
радянські та сільськогосподарські органи областей і  районів
послабили увагу до виробництва і продажу державі насіння кормового
люпину не пред'являють належної вимогливості до керівників і
спеціалістів господарств за додержання технології вирощування цієї
цінної культури. Врожайність люпину залишається низькою і не
перевищує 9 центнерів з гектара.
 
   У господарствах  Житомирської,  Київської,  Ровенської,
Сумської, Чернігівської та інших поліських областей, де люпин є
основним  джерелом  нагромадження кормового білка і важливим
фактором підвищення родючості піщаних грунтів, в останні роки
допущено скорочення площ посіву і валових зборів зерна люпину
проти дев'ятої п'ятирічки в 1,5-2 рази.
 
   Сільськогосподарські органи республіки і Південне відділення
ВАСГНІЛ не вжили необхідних заходів до створення і впровадження у
виробництво скоростиглих, високопродуктивних, стійких до фузаріозу
та інших хвороб сортів люпину, розробки прогресивних технологій
вирощування.  Не  приділяється  належної  уваги  поліпшенню
матеріально-технічної бази насінницьких господарств, переведенню
насінництва на промислову основу.
 
   Надаючи важливого  значення  зміцненню  кормової  бази
тваринництва і підвищенню родючості грунтів шляхом розширення
посівів кормового люпину, та з метою повного забезпечення потреби
колгоспів і радгоспів у насінні цієї культури Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Прийняти пропозиції Держплану УРСР, Держагропрому УРСР,
Міністерства хлібопродуктів УРСР та облвиконкомів про обсяги
виробництва в 1986-1990 роках зерна кормового люпину згідно з
додатком N 1 та заготівель насіння в державні ресурси згідно з
додатком N 2.
 
   2. Держагропрому УРСР, Південному відділенню  ВАСГНІЛ  і
облвиконкомам забезпечити вирощування в 1986-1990 роках зерна
кормового люпину за індустріальною технологією в обсягах згідно з
додатком N 3.
 
   Виділяти господарствам,  що  вирощують  за індустріальною
технологією кормовий люпин, необхідну кількість мінеральних та
бактеріальних добрив, гербіцидів, десикантів, отрутохімікатів, а
також сільськогосподарську техніку і матеріали згідно з додатком
N 4.
 
   Зміцнити матеріально-технічну базу для сушіння, обробки та
зберігання насіння люпину у насінницьких господарствах.
 
   3. Держагропрому  УРСР,  Південному  відділенню  ВАСГНІЛ
забезпечити в 1986-1990 роках виробництво і реалізацію елітного
насіння, кормового люпину науково-дослідними установами в обсягах
згідно з додатком N 5 і вжити додаткових заходів до:
 
   прискорення розмноження кращих районованих фузаріозостійких
сортів кормового люпину з тим, щоб в 1990 році вони займали
основні площі посіву в колгоспах і радгоспах зони районування;
 
   поліпшення селекційної роботи по створенню нових скоростиглих
сортів білого люпину з урожайністю зерна 40-45 ц/га і вмістом
білка  35-42  процентів  та  скоростиглих,  придатних  для
механізованого збирання сортів жовтого люпину з  урожайністю
зеленої маси 500-700 ц/га і зерна 20-25 ц/га, звернувши особливу
увагу на безалколоїдність та стійкість сортів до фузаріозу,
пристосованість їх до грунтово-кліматичних умов зон вирощування;
 
   розширення досліджень по введенню в культуру багаторічного та
інших перспективних видів люпину на сидеральні цілі, розробці
технологій вирощування жовтого та білого люпину на зерно і зелену
масу, зокрема в сумішках, створенню нових засобів механізації для
сівби,  збирання  та  післязбиральної  обробки  насіння  на
індустріальній основі.
 
   Державному комітету УРСР по цінах у двомісячний строк подати
Раді  Міністрів  УРСР  погоджений  з  Держагропромом УРСР і
Міністерством хлібопродуктів УРСР проект закупочних  цін  та
сортових надбавок за насіння фузаріозостійких сортів кормового
люпину.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 22
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 9 грудня 1985 р. N 428
 
               ОБСЯГИ
        виробництва зерна кормового люпину
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
    Області      |     Роки
              |--------------------------------------
              | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
------------------------------------------------------------------
 
Вінницька           -    -    1    1   1
 
Волинська           11   12   13   15   16
 
Житомирська          16   18   20   22   25
 
Івано-Франківська       1    1    1    2   2
 
Київська            8    9   10   13   15
 
Львівська           11   12   13   15   16
 
Полтавська           -    -    1    1   1
 
Ровенська           12   13   14   15   16
 
Сумська            6    8   10   12   14
 
Тернопільська         1    1    2    2   2
 
Хмельницька          4    5    6    7   8
 
Чернівецька          0,5   0,5   0,5   0,5  0,5
 
Чернігівська         25   30   35   45   50
 
   Всього          95,5  109,5  126,5  150,5 166,5
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 9 грудня 1985 р. N 428
 
               ОБСЯГИ
     щорічних заготівель насіння люпину в державні
          ресурси в 1986-1990 роках
 
   Області                     Тонн
 
Волинська                       200
 
Житомирська                      200
 
Київська                       200
 
Чернігівська                     400
 
   Всього                     1000
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 9 грудня 1985 р. N 428
 
               ОБСЯГИ
       вирощування зерна кормового люпину за
          індустріальною технологією
 
                             (тис. га)
------------------------------------------------------------------
    Області      |     Роки
              |--------------------------------------
              | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
------------------------------------------------------------------
Волинська           2    4   10   10   10
 
Житомирська          3    4   15   15   15
 
Київська            -    2    5    5    5
 
Львівська           -    2    6    7    8
 
Ровенська           -    2    6    6    6
 
Сумська            -    2    5    5    5
 
Хмельницька          -    -    2    2    2
 
Чернігівська          5    6   12   12   12
 
   Всього          10   22   61   62   63
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 9 грудня 1985 р. N 428
 
              ВІДОМІСТЬ
     щорічної поставки сільськогосподарської техніки
      і матеріалів насінницьким господарствам по
        кормовому люпину у 1986-1990 роках
 
                              (штук)
------------------------------------------------------------------
  Області  |Сівалки|Борони|Обпри- |Венти-|Повіт-|Метале-|Мета-
       |овочеві|зубові|скувачі|лятори|рона- |ва   |ло
       |СО-4,2 |ЗОР- |штан- |Ц4-70 |грі- |сітка |про-
       |    |0,7  |гові  |N 10 |вачі |ткана, |кат
       |    |   |ОПШ-15 |   |ОВП- |розмір |(тонн)
       |    |   |    |   |600  |1 мм  |
       |    |   |    |   |   |(кв. м)|
------------------------------------------------------------------
Волинська    15   801   15   15   15   1800   9
 
Житомирська   40   1200   40   40   40   3500  15
 
Івано-
Франківська    2    48   2   2   2   200   1
 
Київська     14   502   14   14   14   1200   5
 
Львівська    24   900   24   24   24   2000  12
 
Ровенська    15   801   15   15   15   1800   9
 
Сумська     12   600   12   12   12   1200   5
 
Хмельницька    6   300   6   6   6   500   3
 
Чернівецька    2    48   2   2   2   200   1
 
Чернігівська   50   1800   50   50   50   5600  30
 
   Всього   180   7000  180  180  180  18000  90
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                        Додаток N 5
                    до постанови Ради Міністрів
                    від 9 грудня 1985 р. N 428
 
               ЗАВДАННЯ
    по щорічній реалізації елітного насіння кормового
       люпину науково-дослідними установами на
             1986-1990 роки
 
   Області                       Тонн
 
Волинська                         90
 
Житомирська                        62
 
Закарпатська                        6
 
Івано-Франківська                     10
 
Київська                         35
 
Львівська                         60
 
Ровенська                        100
 
Сумська                          60
 
Хмельницька                        5
 
Чернівецька                        20
 
Чернігівська                       220
 
   Всього                       668
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка