Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            08.09.2003 N 599
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 вересня 2003 р.
                   за N 848/8169
 
 
     Про затвердження змін та доповнень до Інструкції
    про порядок заповнення вантажної митної декларації
 
 
   Відповідно до  Указу Президента України  від 29.11.1996
N 1145/96 ( 1145/96 ) "Про Державну митну службу України" та з
метою актуалізації нормативно-правових актів з питань заповнення
вантажної митної декларації й підвищення ефективності митного
контролю Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції про порядок
заповнення  вантажної митної декларації, затвердженої наказом
Держмитслужби України від 09.07.1997 N 307 (  z0443-97  ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  24.09.1997 за
N 443/2247 (у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002
N 207 ( z0462-02 ), що додаються.
 
   2. Управлінню  контролю  митної вартості та номенклатури
(Войцещук А.Д.),  Управлінню  правової  роботи  (Мельник М.В.)
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
внести відповідні зміни до програмного забезпечення.
 
   4. Митним органам забезпечити контроль за виконанням вимог
цього наказу.
 
   5. Прес-службі (Гунько С.О.) забезпечити висвітлення цього
наказу  в  засобах  масової інформації після його державної
реєстрації.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Дьоміна Ю.М.
   Наказ набирає чинності через 30 днів після його державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   08.09.2003 N 599
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 вересня 2003 р.
                   за N 848/8169
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
        до Інструкції про порядок заповнення
    вантажної митної декларації, затвердженої наказом
   Держмитслужби України від 09.07.1997 N 307 ( z0443-97 ),
   зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.09.1997
   за N 443/2247 (у редакції наказу Держмитслужби України
        від 18.04.2002 N 207 ( z0462-02 )
 
 
   1. Текст Інструкції ( z0443-97 ), який стосується заповнення
графи 31 "Вантажні місця та опис товару" викласти в такій
редакції:
 
      "Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"
  "Маркування та кількість - номери контейнерів - опис товару"
 
   Зазначаються точні дані про товар (комерційна та фірмова
назва товару, фірма (країна) виробника, характеристики товару, а
саме: розміри, номери моделей,  стандарти, типи, маркування,
розфасування,  комплектність  тощо),  необхідні  для  його
ідентифікації та однозначної класифікації за задекларованим у
графі 33 ВМД товарним кодом згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ). Зазначається кількість товару та відомості
про його упаковку й маркування.
   Якщо товари з однаковими кодами за УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14,  2371в-14, 2371г-14  ) мають  різні дані  (країну
походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень
оподаткування, тощо), то відомості про такі товари зазначаються в
окремих графах 31 ВМД.
   Відомості, що заявляються в цій графі, вказуються кожний вид
з нового рядка із зазначенням порядкового номера.
   Під  номером 1  зазначається точний  опис товарів,  що
декларуються митному органу: повне найменування; технічні та
основні (головні) комерційні характеристики, що визначають основні
якісні та кількісні параметри товарів (стандарт, ОСТ, ТУ, сорт,
марка, модель, артикул, розмір, комерційна та фірмова назва, фірма
виробника тощо); опис окремих товарів має містити додаткову
інформацію, необхідну для класифікації, згідно з додатком 3 до
Інструкції.
   Відомості про товари, заявлені в зазначеному підрозділі
графи,  мають містити достатній  перелік інформації для  їх
ідентифікації при митному оформленні та однозначного віднесення до
визначеної підкатегорії УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) згідно з основними правилами інтерпретації УКТЗЕД.
   Під номером 2 зазначаються відомості про кількість вантажних
місць, їх  пакування й маркування, а також  відомості щодо
кількості,  пакування, фасування й  маркування товарів,  які
містяться всередині одного вантажного місця.
   При декларуванні насипних, наливних товарів, товарів, що
переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі,
а також навалом, зазначається "Місць 0".
   Під номером 3 для товарів, що перевозяться в контейнерах,
проставляються кількість контейнерів та їх номери.
   Якщо товар, що декларується займає не весь контейнер, після
його номера вказується - "частина".
   Для товарів, що перевозяться не в контейнерах, проставляється
"0".
   У правому нижньому підрозділі в спеціально виділеному полі
зазначаються кількість заявленого товару в додатковій одиниці
виміру, що передбачено для цієї класифікаційної позиції за УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), та скорочена назва
цієї одиниці виміру. Якщо для товару застосовується основна
одиниця виміру за УКТЗЕД, то правий нижній підрозділ графи не
заповнюється.
   Якщо заявлені в цій графі товари згідно із законодавством
України підлягають оподаткуванню за ставками, що встановлюються
залежно від кількості товару, одиниця виміру якого відмінна від
основної або додаткової одиниці за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), то в графі зазначаються кількість товару в
одиницях виміру, визначених при встановленні ставок цих податків,
та скорочена назва цієї одиниці виміру.
   При декларуванні товарів, що переміщуються трубопровідним
транспортом, лініями електропередачі, у лівому нижньому підрозділі
в спеціально виділеному полі зазначається номер місяця переміщення
цих товарів через митний кордон України.
   Невикористана графа "Вантажні місця й опис товарів" на
додаткових  аркушах  ВМД  або  у  формулярах-специфікаціях
перекреслюється".
 
   2. Доповнити Інструкцію про порядок заповнення вантажної
митної декларації ( z0443-97 ) додатком 3 такого змісту:
 
                   "Додаток 3
                   до Інструкції про порядок
                   заповнення вантажної митної
                   декларації, затвердженої
                   наказом Держмитслужби України
                   від 09.07.97 N 307
 
 
           ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ,
      що вноситься до графи 31 для забезпечення
      ідентифікації товарів при їх класифікації
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
| Код за УКТЗЕД |     Назва товару     |Додаткова інформація   |
| ( 2371а-14,  |               |             |
|  2371б-14,  |               |             |
|  2371в-14,  |               |             |
|  2371г-14 )  |               |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|    1    |       2        |      3       |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1 - 24      |Продовольчі товари та     |             |
|         |продукція сільського     |             |
|         |господарства         |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1501 00 - 1506 00|Жири та масла тваринного   |-вид жиру (наприклад   |
|         |походження          |свинячий, великої рогатої |
|         |               |худоби, риб'ячий);    |
|         |               |-вид обробки (наприклад  |
|         |               |рафінований,       |
|         |               |нерафінований);      |
|         |               |-використання (наприклад |
|         |               |для виробництва мила або |
|         |               |свічок, як змащувального |
|         |               |матеріалу, для отримання |
|         |               |гліцерину, для виробництва|
|         |               |маргарину)        |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1507 - 1515   |Жири та олії рослинного    |-вид рослинного жиру або |
|         |походження          |олії (наприклад соєва,  |
|         |               |арахісова тощо);     |
|         |               |-вид обробки (рафінована, |
|         |               |нерафінована);      |
|         |               |-використання (наприклад |
|         |               |для виробництва мила,   |
|         |               |лаків або фарб, для    |
|         |               |виробництва маргаринів, як|
|         |               |кулінарної олії)     |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|2009       |Соки фруктові або соки овочеві|-вид обробки (наприклад  |
|         |               |заморожений,       |
|         |               |концентрований,      |
|         |               |неконцентрований);    |
|         |               |-густина при 200С, г/см3 |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|28- 40      |Продукція хімічної      |             |
|         |промисловості, каучук     |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|3402 20, 3402 90 |Поверхнево-активні засоби,  |-вид фасування;      |
|         |мийні засоби та засоби для  |-наявність ПАР      |
|         |чищення            |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4011       |Шини пневматичні гумові нові |-маркування;       |
|         |               |-індекс навантаження (для |
|         |               |автобусів та вантажних  |
|         |               |автомобілів);       |
|         |               |-тип протектора;     |
|         |               |-галузь застосування   |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|44 - 49     |Деревина та целюлозо-паперові |             |
|         |вироби            |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4802 - 4811   |Папір та картон        |-вміст волокон, отриманих |
|         |               |механічним способом, %;  |
|         |               |-маса 1м2, г;       |
|         |               |-форма (в рулонах, в   |
|         |               |аркушах);         |
|         |               |-вид оброблення      |
|         |               |(каландрування,      |
|         |               |фарбування, крейдування) |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4814       |Шпалери та аналогічні настінні|-характер покриття    |
|         |покриття; папір прозорий для |лицьового боку      |
|         |вікон             |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|50 - 67     |Текстиль, текстильні вироби, |             |
|         |взуття            |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|6401 - 6403   |Взуття            |-матеріал верху;     |
|         |               |-матеріал підошви;    |
|         |               |-довжина устілки;     |
|         |               |-ознаки, що дозволяють  |
|         |               |віднести взуття до    |
|         |               |домашнього (для 6402 99 50|
|         |               |00, 6403 59 50 00, 6403 99|
|         |               |50 00)          |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|6601 91 -    |Парасольки          |-наявність складаної   |
|6601 99     |               |ручки;          |
|         |               |-матеріал покриття    |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|72 - 83     |Метали та вироби з них    |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|7606       |Плити, листи та стрічки з   |-наявність легуючих    |
|         |алюмінію           |домішок;         |
|         |               |-форма;          |
|         |               |-наявність та вид     |
|         |               |покриття;         |
|         |               |-товщина, мм       |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|7607       |Фольга алюмінієва завтовшки не|-наявність основи;    |
|         |більш як 0,2 мм        |-товщина;         |
|         |               |-вид обробки       |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|84 - 90     |Машини, устаткування та    |             |
|         |транспорт           |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8401 40 11    |Замки, що використовуються для|-лінійні розміри корпусу. |
|         |дверей будівель, циліндрові  |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8507       |Акумулятори електричні    |-тип електроліту та    |
|         |               |електродів;        |
|         |               |-функціональне      |
|         |               |призначення;       |
|         |               |-маса, кг;        |
|         |               |-ємність, Аїгод      |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8509 10     |Пилососи           |-напруга, В;       |
|         |               |-потужність        |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8528 12     |Кольорові приймачі телевізійні|-параметри розгортки;   |
|         |               |-пропускна спроможність по|
|         |               |вертикалі;        |
|         |               |-довжина діагоналі екрана |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8415 81-8415 82 |Установки для кондиціювання  |-потужність, кВт     |
|         |повітря            |             |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8418       |Холодильники, морозильники  |-кількість дверей;    |
|         |               |-принцип дії       |
|         |               |(компресійний,      |
|         |               |-абсорбційний);      |
|         |               |-місткість, л       |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8450       |Машини пральні        |-місткість, кг сухої   |
|         |               |білизни;         |
|         |               |-автоматичні чи      |
|         |               |напівавтоматичні;     |
|         |               |-спосіб завантаження   |
|         |               |білизни (фронтальний,   |
|         |               |через верх);       |
|         |               |-габаритні розміри    |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8702       |Автомобілі, розраховані на  |-ідентифікаційний номер  |
|         |перевезення 10 осіб і більше, |транспортного засобу;   |
|         |включаючи водія        |-номер двигуна;      |
|         |               |-номер кузова, шасі;   |
|         |               |-загальна кількість місць,|
|         |               |включаючи місце водія;  |
|         |               |-тип двигуна;       |
|         |               |-робочий об'єм циліндрів; |
|         |               |-новий чи що був у    |
|         |               |використанні;       |
|         |               |-тип транспортного засобу |
|         |               |(міський, позаміський);  |
|         |               |-рік випуску       |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8703       |Автомобілі легкові та інші  |-ідентифікаційний номер  |
|         |транспортні засоби, призначені|транспортного засобу;   |
|         |для перевезення людей (крім  |-номер двигуна;      |
|         |автомобілів товарної позиції |-номер кузова, шасі;   |
|         |8702), включаючи       |-призначення;       |
|         |вантажопасажирські автомобілі,|-загальна кількість місць,|
|         |фургони та гоночні автомобілі |включаючи місце водія;  |
|         |               |-тип двигуна;       |
|         |               |-робочий об'єм циліндрів; |
|         |               |-новий чи що був у    |
|         |               |використанні;       |
|         |               |-рік випуску       |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8704       |Автомобілі вантажні      |-ідентифікаційний номер  |
|         |               |транспортного засобу;   |
|         |               |-номер двигуна;      |
|         |               |-номер кузова, шасі;   |
|         |               |-призначення;       |
|         |               |-тип двигуна;       |
|         |               |-робочий об'єм циліндрів; |
|         |               |-вантажопідйомність;   |
|         |               |-маса у разі максимального|
|         |               |завантаження;       |
|         |               |-новий чи що був у    |
|         |               |використанні;       |
|         |               |-рік випуску       |
-----------------------------------------------------------------------------"
 
 Начальник Управління контролю
 митної вартості та номенклатури           А.Д.Войцещук
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка