Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Питання Комітету із Державної премії України
            в галузі архітектури
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 888/98 від 19.08.98
     N 271/2002 ( 271/2002 ) від 20.03.2002 )
 
 
   З метою  сприяння  дальшому  розвитку  архітектури  і
містобудування та  заохочення  творчої  праці  архітекторів
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Державну премію України по архітектурі надалі іменувати -
Державна премія України в галузі архітектури.
 
   2. Утворити при Президентові України Комітет із Державної
премії України в галузі архітектури (далі - Комітет).
   Затвердити персональний склад Комітету (додається).
 
   3.  Призначити  Головою Комітету ШПАРУ Ігоря Петровича.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 271/2002 ( 271/2002 ) від 20.03.2002 )
 
   4. Затвердити Положення про Комітет із Державної премії
України в галузі архітектури, Положення про Державну  премію
України в галузі архітектури, описи Диплома і Почесного знака
лауреата Державної  премії  України  в  галузі  архітектури
(додаються).
 
   5. Рекомендувати підприємствам, установам і організаціям, у
яких працюють члени Комітету, створювати умови, необхідні для
їхньої участі у роботі Комітету.
 
   6. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 31 жовтня 1996 року
     N 1017/96
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 31 жовтня 1996 року N 1017/96
 
               СКЛАД
        Комітету із Державної премії України
            в галузі архітектури
 
 
   ШПАРА       - народний архітектор України, двічі
Ігор Петрович      лауреат Державної премії України в галузі
             архітектури, професор Національної
             академії образотворчого мистецтва і
             архітектури, президент Національної
             спілки архітекторів України, голова
             Комітету
 
   ГЛАДИШ      - архітектор, заступник голови Комітету
Костянтин Клавдійович
 
   БІЛОКОНЬ     - заслужений архітектор України, лауреат
Юрій Миколайович     Державної премії України в галузі
             архітектури, директор Українського
             державного інституту проектування міст
 
   ГЛАЗИРІН     - заслужений архітектор України, головний
Володимир Львович    архітектор міста Одеси, професор
             Архітектурного інституту Одеської
             державної академії будівництва і
             архітектури
 
   ГУСАКОВ      - заслужений архітектор України, лауреат
Володимир Миколайович  Державної премії України в галузі
             архітектури, радник Прем'єр-міністра
             України
 
   ДЬОМІН      - заслужений архітектор України, лауреат
Микола Мефодійович    Державної премії України в галузі
             архітектури, директор Державного
             науково-дослідного інституту теорії та
             історії архітектури і містобудування,
             завідувач кафедри Київського
             національного університету будівництва і
             архітектури
 
   ЕКОНОМОВ     - начальник управління містобудівної
Анатолій Олександрович  політики Державного комітету будівництва,
             архітектури та житлової політики України
 
   ЄЖОВ       - народний архітектор України, лауреат
Валентин Іванович    Державної премії України в галузі
             архітектури, завідувач кафедри Київського
             національного університету будівництва і
             архітектури
 
   ЖЕЖЕРІН      - заслужений архітектор України, двічі
Вадим Борисович     лауреат Державної премії України в галузі
             архітектури, голова правління Київської
             організації Національної спілки
             архітекторів України, начальник
             архітектурно-конструкторської майстерні
             відкритого акціонерного товариства
             "Київпроект"
 
   КРАВЧЕНКО     - заслужений архітектор України, Міністр
Володимир Григорович   архітектури та будівельної політики
             Автономної Республіки Крим
 
   КУЧЕРУК      - заслужений будівельник України,
Микола Максимович    начальник управління охорони та
             реставрації пам'яток містобудування і
             архітектури Державного комітету
             будівництва, архітектури та житлової
             політики України
 
   ЛЕВЧУК      - заслужений архітектор України, начальник
Микола Антонович     архітектурно-планувальної майстерні
             відкритого акціонерного товариства
             "Київпроект"
 
   ЛЕЛЕКА      - головний архітектор інституту
Олег Дмитрович      "Медінвестпроект"
 
   МОГИТИЧ      - народний архітектор України, директор
Іван Романович      Українського регіонального
             спеціалізованого науково-реставраційного
             проектного інституту
             "Укрзахідпроектреставрація"
 
   МОЙСЕЄНКО     - заслужений архітектор України, професор
Зоя Василівна      Національної академії образотворчого
             мистецтва і архітектури
 
   МУЛЯР       - заслужений архітектор України, начальник
Леонід Харитонович    управління архітектурно-будівельних
             систем та інженерного обладнання
             будинків і споруд Державного комітету
             будівництва, архітектури та житлової
             політики України
 
   ОЛІЙНИК      - заслужений архітектор України, лауреат
Іван Михайлович     Державної премії України в галузі
             архітектури, головний архітектор
             Львівської області
 
   ОТЧЕНАШКО     - заслужений архітектор України, головний
Віталій Федорович    архітектор Українського спеціального
             науково-реставраційного проектного
             інституту "Укрпроектреставрація"
 
   ПРИСЯЖНЮК     - заслужений архітектор України, лауреат
Василь Федорович     Державної премії України в галузі
             архітектури, заступник Голови Державного
             комітету будівництва, архітектури та
             житлової політики України
 
   РОМАНЧІКОВ    - начальник архітектурно-конструкторської
Віктор Іванович     майстерні Державного територіального
             інституту по проектуванню об'єктів
             житлово-цивільного будівництва
             "Донецькпроект"
 
   СТУКАЛОВ     - заслужений архітектор України, головний
Олег Костянтинович    архітектор проектів відкритого
             акціонерного товариства "Український
             зональний науково-дослідний і проектний
             інститут по цивільному будівництву"
 
   УРУСОВ      - народний архітектор України
Георгій Олександрович
 
   ФОМІН       - заслужений архітектор України, лауреат
Ігор Олександрович    Державної премії України в галузі
             архітектури, завідувач кафедри Київського
             національного університету будівництва і
             архітектури
 
   ХОРХОТ      - заслужений архітектор України, головний
Георгій Олександрович  архітектор проектів відкритого
             акціонерного товариства "Український
             зональний науково-дослідний і проектний
             інститут по цивільному будівництву"
 
   ХУДЯКОВ      - заслужений архітектор України,
Юрій Федорович      віце-президент Національної спілки
             архітекторів України
 
   ЦВЄТКОВ      - заслужений архітектор України, заступник
Анатолій Васильович   директора акціонерного товариства
             закритого типу "Діпроцивільпромбуд"
 
   ЧИЖЕВСЬКИЙ    - заслужений архітектор України, директор
Олександр Павлович    Українського державного
             науково-дослідного і проектного інституту
             цивільного сільського будівництва
 
   ЧУБАРОВ      - заслужений архітектор України, заступник
Едуард Петрович     голови правління Дніпропетровської
             обласної організації Національної спілки
             архітекторів України
 
   ШИРЯЄВ      - заслужений архітектор України, начальник
Віктор Григорович    майстерні Державного науково-дослідного і
             проектного інституту містобудування
 
   ШКОДОВСЬКИЙ    - заслужений архітектор України, лауреат
Юрій Михайлович     Державної премії України в галузі
             архітектури, головний архітектор
             Харківської області
 
   ШТОЛЬКО      - народний архітектор України, лауреат
Валентин Григорович   Національної премії України імені Тараса
             Шевченка, лауреат Державної премії
             України в галузі науки і техніки,
             головний архітектор відкритого
             акціонерного товариства "Український
             зональний науково-дослідний і проектний
             інститут по цивільному будівництву".
 
( Склад в редакції Указу Президента N 271/2002 ( 271/2002 ) від
20.03.2002 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 31 жовтня 1996 року N 1017/96
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Комітет із Державної премії України в
            галузі архітектури
 
 
   1. Комітет із Державної премії України в галузі архітектури
(далі - Комітет) є спеціальним органом, що підпорядковується
Президентові України, утвореним для попереднього розгляду питань
щодо кандидатур на присудження Державної премії України в галузі
архітектури (далі - Державна премія).
 
   2. Комітет  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   3. Комітет для виконання покладених на нього завдань:
 
   веде роботу  з  виявлення  творів архітектури, що гідні
висунення на здобуття Державної премії;
 
   приймає та попередньо розглядає твори, висунуті на здобуття
Державної премії, здійснює контроль за додержанням установленого
порядку їх висунення;
 
   відбирає твори для участі в конкурсі на здобуття Державної
премії,  публікує у пресі їх перелік із зазначенням складу
претендентів;
 
   організовує виставки та  громадське  обговорення  творів,
висунутих на здобуття Державної премії, проводить їх всебічний
розгляд, готує матеріали для засобів масової інформації;
 
   організовує роботу виїзних комісій з членів Комітету та
експертний розгляд творів, висунутих на здобуття Державної премії;
 
   аналізує матеріали  обговорення,  надіслані зауваження та
пропозиції, приймає рішення щодо кандидатур  на  присудження
Державної премії і подає його на затвердження Комісії державних
нагород та геральдики;
 
   забезпечує організацію вручення  в  урочистій  обстановці
Почесних знаків і Дипломів лауреатам Державної премії та виплату
грошової частини премії;
 
   аналізує та узагальнює творчий досвід і досягнення лауреатів
Державної премії, організовує тематичні виставки та огляди, сприяє
висвітленню цього досвіду в засобах масової інформації.
 
   4. Комітет має право:
 
   утворювати комісії та експертні групи  для  попереднього
розгляду творів, висунутих на здобуття Державної премії;
 
   залучати до  рецензування і експертного розгляду творів,
висунутих на здобуття Державної премії, вчених та спеціалістів,
оплата  праці  яких здійснюється відповідно до законодавства
України. Порядок рецензування та експертного розгляду творів
визначається президією Комітету;
 
   відряджати членів Комітету, експертів або експертні комісії,
працівників Секретаріату Комітету для ознайомлення з творами,
висунутими на здобуття Державної премії. Витрати, пов'язані з
відрядженням  зазначених  осіб,  здійснюються  відповідно  до
затвердженого кошторису.
 
   5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та
членів Комітету.
 
   Склад Комітету формується за поданням голови Комітету з числа
найбільш  авторитетних,  відомих  та  висококваліфікованих
архітекторів - представників проектних та наукових організацій,
вищих навчальних закладів, органів виконавчої влади, професійних
творчих спілок та громадських організацій.
 
   Персональний склад Комітету затверджує Президент України.
 
   Роботою Комітету керує президія Комітету у складі одинадцяти
осіб на чолі з головою Комітету.
 
   Персональний склад  президії  Комітету  затверджує голова
Комітету.
 
   6. Основною формою роботи  Комітету  є  засідання,  які
проводяться в міру потреби.
 
   Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності
на ньому не менш як 2/3 його складу.
 
   Рішення Комітету про допущення творів до конкурсу на здобуття
Державної премії і про кандидатури на присудження Державної премії
приймаються шляхом таємного голосування.
 
   Для допущення до конкурсу твори мають набрати більшість
голосів, а для присудження Державної премії - не менш як 3/4
голосів присутніх на засіданні членів Комітету. В разі коли
кількість творів, що набрали необхідне для преміювання число
голосів, перевищує кількість Державних премій,  премійованими
вважаються ті твори, які отримали переважну більшість голосів
членів Комітету.
 
   Член Комітету, твір якого висунуто на здобуття Державної
премії, не бере участі в роботі Комітету протягом відповідного
поточного року.
 
   7. При Комітеті утворюється  постійно  діючий  орган  -
Секретаріат, який очолює заступник голови Комітету.
 
   Гранична чисельність  працівників  Секретаріату  Комітету
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Структуру Секретаріату
затверджує голова Комітету.
 
   Штатний розпис, кошторис видатків на утримання Секретаріату
Комітету затверджує голова Комітету за погодженням з Міністерством
фінансів України.
 
   8. Фінансування діяльності Комітету здійснюється за рахунок
Державного бюджету України.
 
   9. Комітет є юридичною особою, має самостійний  баланс,
печатку  із  зображенням  Державного Герба України та своїм
найменуванням.
 
( Положення в редакції Указу Президента N 271/2002 ( 271/2002 )
від 20.03.2002 )
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 31 жовтня 1996 року N 1017/96
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Державну премію України
            в галузі архітектури
 
 
   1. Державна премія України в галузі архітектури (далі -
Державна премія)   присуджується   за  створення  видатних
житлово-цивільних та  промислових  архітектурних  комплексів,
будівель і споруд; роботи в галузі містобудування, ландшафтної
архітектури, упорядженості міст і селищ, реставрації пам'яток
архітектури і містобудування; наукові праці з теорії та історії
архітектури (далі - твори), що мають важливе значення для дальшого
розвитку вітчизняної  архітектури і містобудування та здобули
широке громадське визнання.
 
   2. На здобуття Державної премії можуть висуватися твори,
завершені (здані в експлуатацію або опубліковані) не менш як за
рік до строку висунення.
 
   3. Щорічно присуджується п'ять Державних премій. Розмір
Державної премії визначається кожного року Президентом України.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
888/98 від 19.08.98 )
 
   4. Висунення творів на здобуття Державної премії провадиться
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади і
органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями Спілки
архітекторів України,  іншими  громадськими   організаціями,
проектними і науково-дослідними інститутами та підприємствами,
установами і організаціями. Висунення відбувається на засіданнях
колегій, президій, секретаріатів правлінь, художніх, учених чи
науково-технічних рад,  на  зборах  трудових  колективів  з
обов'язковим визначенням творчого внеску кожного кандидата на
здобуття Державної премії,  за  участю  громадськості  та  з
дотриманням гласності.
 
   5. Колектив  претендентів,  який висувається на здобуття
Державної премії, не може перевищувати 8 осіб. До його складу,
крім архітекторів, можуть бути включені інженери, художники чи
інші фахівці, чий творчий внесок був найбільшим.
   До колективу  претендентів, який висувається на здобуття
Державної премії, можуть бути включені громадяни іноземних держав,
а також особи без громадянства.
   Не допускається включення до колективу претендентів осіб,
які:
   виконували адміністративні, консультаційні чи організаторські
функції за посадою;
   удостоєні за цю роботу державної нагороди;
   включені у поточному році до складу колективу претендентів за
іншу роботу, висунуту на здобуття Державної премії.
   За нові визначні досягнення лауреатам Державної премії може
бути повторно присуджена Державна премія, але не раніше, ніж через
п'ять років після попередньої.
   Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.
 
   6. Твори, висунуті на здобуття Державної премії, приймаються
Комітетом із Державної премії України в галузі архітектури щорічно
до 1 листопада.
   Порядок висунення  творів  і  оформлення  документів  та
матеріалів, а також порядок роботи з організації розгляду творів і
присудження Державної премії визначаються президією Комітету.
 
   7. Твори,  висунуті  на  здобуття  Державної  премії,
розглядаються Комітетом і допускаються до участі в конкурсі на
здобуття Державної премії.
   Для широкого ознайомлення громадськості з допущеними  до
участі в  конкурсі  творами їх список із зазначенням складу
колективів претендентів  та  організацій,  що  їх  висунули,
публікується у лютому поточного року в газетах "Голос України",
"Урядовий кур'єр" та інших друкованих засобах масової інформації.
 
   8. Твори, допущені до участі в конкурсі на здобуття Державної
премії, обговорюються  на зборах громадськості, у трудових і
навчальних колективах, на засіданнях науково-технічних, учених і
художніх рад, у творчих та інших громадських організаціях. Засоби
масової інформації сприяють висвітленню обговорення конкурсних
робіт.
   Матеріали обговорення, рецензії, зауваження і  пропозиції
надсилаються до Комітету, який приймає їх до розгляду до 1 квітня,
і враховуються під час прийняття рішення про присудження Державної
премії.
 
   9. Рішення  про присудження Державної премії приймається
членами Комітету таємним голосуванням і набирає чинності після
його затвердження Президентом України. Указ Президента України про
присудження Державної премії публікується  в  газетах  "Голос
України", "Урядовий кур'єр" та інших друкованих засобах масової
інформації до Дня архітектури України - 1 липня.
 
   10. Особам, удостоєним Державної премії, присвоюється звання
"Лауреат Державної премії України в галузі архітектури" і в
урочистій обстановці вручаються Диплом та Почесний знак. Описи
Диплома та Почесного знака лауреата Державної премії України в
галузі архітектури затверджує Президент України.
   Почесний знак лауреата Державної премії України в галузі
архітектури носять з правого боку грудей.
 
   11. У разі втрати (псування) Почесного знака чи Диплома
лауреата Державної премії дублікати не видаються, крім випадків,
коли нагороджений не міг запобігти втраті (псуванню) Почесного
знака чи Диплома. Дублікати Почесного знака чи Диплома лауреата
Державної премії видаються Комітетом із Державної премії України в
галузі архітектури за кошти нагородженого або безплатно.
 
   12. Грошова частина Державної премії колективу лауреатів
ділиться між ними порівну.
 
   13. Диплом і Почесний знак померлого або  нагородженого
посмертно лауреата Державної премії залишаються або передаються
його сім'ї як пам'ять. Невиплачена грошова частина Державної
премії переходить  у  спадщину  в  порядку,  установленому
законодавством.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 31 жовтня 1996 року N 1017/96
 
                ОПИС
      Диплома лауреата Державної премії України
            в галузі архітектури
 
 
   Диплом лауреата Державної премії України в галузі архітектури
(далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.
   Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 315x112
мм, складеного в один згин по коротшій стороні. На лицьовому боці
обкладинки - тиснені золотом зображення Державного Герба України й
напис "Диплом лауреата Державної  премії  України  в  галузі
архітектури".
   Обкладинка виготовляється  з  твердого  картону,  зовні
обтягнутого вишневого  кольору  опойковою шкірою з фланелевою
підкладкою. Всередині обкладинки, у місці її згину, вкладний
листок закріплено  муаровою  стрічкою, яка символізує кольори
Державного Прапора України (дві рівновеликі смуги синього  і
жовтого кольорів).
   Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого
паперу і має форму прямокутника розміром 305x107 мм, складеного в
один згин по коротшій стороні.
   На першій (лицьовій) сторінці вкладного листка - тиснені
золотом зображення Державного Герба України і напис  "Диплом
лауреата Державної премії України в галузі архітектури".
   На другій сторінці друкується текст: "Лауреату Державної
премії України  в галузі архітектури", прізвище, ім'я та по
батькові лауреата, за що і яким Указом  Президента  України
присуджено премію.
   На третій сторінці вкладного листка друкується виписка з
Указу Президента України про присудження Державної премії України
в галузі архітектури, яка у разі потреби може переходити на
четверту сторінку.
   Диплом лауреата Державної премії України в галузі архітектури
скріплюється підписом Голови Комітету із Державних премій України
в галузі архітектури і печаткою Комітету.
   Диплом і Почесний знак лауреата Державної премії в галузі
архітектури мають один номер.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 31 жовтня 1996 року N 1017/96
 
                ОПИС
      Почесного знака лауреата Державної премії
          України в галузі архітектури
 
 
   Почесний знак лауреата Державної премії України в галузі
архітектури має форму правильного круга діаметром 25 мм з випуклим
бортиком уздовж зовнішнього краю на лицьовому і зворотному боках.
   На лицьовому боці, у центральній частині круга, розміщено
стилізоване барельєфне зображення будинку Верховної Ради України,
у лівій частині - барельєфне зображення лаврової гілки, а вгорі -
випуклий напис "АРХІТЕКТУРА".
   На зворотному боці знака у  верхній  частині  розміщено
барельєфне зображення тризуба, під яким випуклий напис у п'ять
рядків:"Лауреат Державної премії України в галузі архітектури".
Під написом  - випуклий номерний знак і вигравірувані цифри
порядкового номера.
   Знак за допомогою кільця з вушком з'єднується з фігурною
колодкою, що має дві бокові щілини для закріплення муарової
стрічки, яка символізує кольори Державного Прапора України (дві
рівновеликі горизонтальні смуги синього і жовтого кольорів).
   Почесний знак  прикріплюється  до  одягу  горизонтальною
шпилькою, закріпленою на зворотному боці колодки.
   Почесний знак лауреата Державної премії України в галузі
архітектури виготовляється з томпаку з позолотою.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка