Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів


       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
         І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 27 грудня 1985 р. N 456
                Київ
 
         Про розподіл державних ресурсів
           концентрованих кормів
 
 
   Центральний Комітет  Компартії  України і Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Затвердити розподіл концентрованих кормів, що виділяються
на  I  квартал  1986  р.  для  зустрічного  продажу  за
сільськогосподарську  продукцію  колгоспам   і   державним
господарствам, для промислової відгодівлі худоби, спеціалізованим
птахівничим господарствам та на  інші  потреби  господарств,
підприємств і організацій, по областях згідно з додатком N 1.
 
   Спрямувати 200  тис. тонн білково-вітамінних добавок для
відпуску по зустрічному продажу за сільськогосподарську продукцію,
крім насіння олійних культур, господарствам республіки в рахунок
централізованого фонду Міністерства хлібопродуктів СРСР.
 
   Облвиконкомам забезпечити  використання  білково-вітамінних
добавок, виділених для зустрічного продажу, шляхом передачі їх на
міжгосподарські комбікормові заводи для вироблення комбікормів і
відпуску господарствам, що продають державі сільськогосподарську
продукцію.
 
   2. Міністерству хлібопродуктів УРСР, Держагропрому УРСР за
розділом Держплану УРСР відпустити в І кварталі 1986 року:
 
   сировину для  виготовлення  комбікормів  на підприємствах
Держагропрому УРСР і Південного відділення ВАСГНІЛ;
 
   концентровані корми для тваринництва та на інші потреби
міністерств, відомств, організацій та облвиконкомів;
 
   Міністерству торгівлі УРСР 215 тис. тонн комбікормів для
продажу населенню за призначенням згідно з додатком N 2.
 
   В разі невиконання завдань по закупках продуктів тваринництва
дозволити Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству хлібопродуктів
УРСР та облвиконкомам невикористані ресурси  концкормів,  що
виділяються по фондах для продажу населенню для стимулювання
закупок продукції тваринництва, спрямувати у вільний  продаж
населенню міст і селищ міського типу.
 
   3. Міністерству  хлібопродуктів УРСР відпустити з фондів
першого півріччя 1986 р. комбікорми в розпорядження облвиконкомів
для потреб громадського тваринництва у кількості згідно з додатком
N 3.
 
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України            В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
         Голова
   Ради Міністрів Української РСР            О.ЛЯШКО
 
   Інд. 22
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                  від 27 грудня 1985 р. N 456
 
               РОЗПОДІЛ
  концентрованих кормів на I квартал 1986 р. для зустрічного
   продажу за сільськогосподарську продукцію колгоспам і
    державним господарствам, для промислової відгодівлі
   худоби, спеціалізованим птахівничим господарствам та на
    інші потреби господарств, підприємств і організацій
 
                            (тис. тонн)
-----------------------------------------------------------------------------------
  Області  |Всього|      В тому числі
       |   |-----------------------------------------------------------
       |   |    для зустрічного продажу  | для | БВД для | на
       |   |----------------------------------| про-| міжгоспо-|потре-
       |   | за рахунок |за | за  | за | гос-| да- | дарських | би
       |   |централізо- |рис|хміль |ове-| по- | жу | комбікор-|гужо-
       |   |ваного фонду|  | та  | че | дар-| на | мових  | вого
       |   |Міністерства|  |часник| мо-|ствам| по- | заводів |транс-
       |   |  хлібо-  |  |   | ло-| гір-| тре-|-----------|порту
       |   | продуктів |  |   | ко |ських| би |всьо-| в |та для
       |   | СРСР за  |  |   | і | та | гро-| го |т. ч.|відго-
       |   | продукцію |  |   |бри-| по- | мад-|   | з |дівлі
       |   | 1985 р. та |  |   |нзу |лісь-|сько-|   | кар-|свиней
       |   | авансом за |  |   |  | ких | го |   | ба- | за
       |   | продукцію |  |   |  |райо-| тва-|   | мід-| пла-
       |   | 1986 р.  |  |   |  | нів | рин-|   | ним | нами
       |   |------------|  |   |  | за | ниц-|   | кон-| обл-
       |   |всього| в |  |   |  | про-| тва |   | цен-|викон-
       |   |   |т. ч.|  |   |  | дук-|   |   | тра-|комів
       |   |   | БВД |  |   |  | цію |   |   | том |
       |   |   |   |  |   |  | тва-|   |   |   |
       |   |   |   |  |   |  | рин-|   |   |   |
       |   |   |   |  |   |  | ниц-|   |   |   |
       |   |   |   |  |   |  | тва |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
Вінницька    85,6  51,0 21  -  0,1  -  -   0,3  10   2   0,4
 
Волинська    27,6  8,8  6  -  0,1  -  3,4  1,0  6   0,5  0,2
 
Ворошилов-
градська    113,0  20,2  5  -  0,1  -  -   -   10   1   0,8
 
Дніпро-
петровська   196,5  48,6 14  -  -   -  -   1,6  18   2   0,4
 
Донецька    170,3  19,5  6  -  0,1  -  -   -   17   2,5  0,7
 
Житомирська   43,3  13,7  7  -  2,0  -  4,4  0,9  10   0,5  0,5
 
Закарпатська  26,9  2,8  1  -  -   3  3,5  -   4   -   0,2
 
Запорізька   118,2  49,4  9  -  0,1  -  -   0,9  14   1,5  0,3
 
Івано-
Франківська   43,7  9,9  4  -  -   -  3,3  0,4  4   0,5  0,3
 
Київська    186,1  31,2 10  -  0,1  -  3,5  -   18   1   0,5
 
Кірово-
градська    74,2  49,2 10  -  -   -  -   1,4  12   1,5  0,3
 
Кримська    183,5  13,9  5  20  -   -  -   1,6  16   1   0,3
 
Львівська    78,0  12,4  9  -  0,1  -  5,4  0,6  12   1,5  0,4
 
Миколаївська  72,1  30,5 10  -  -   -  -   1,2  15   1   0,2
 
Одеська    148,2  61,1 13  7  -   1  -   0,9  15   1   0,3
 
Полтавська   111,6  47,5  9  -  -   -  -   1,3  21   1,2  0,3
 
Ровенська    26,9  10,2  2  -  0,2  -  1,0  0,4  9   1   0,2
 
Сумська     56,1  21,6  7  -  0,1  -  0,8  0,2  11   1   0,5
 
Тернопільська  34,5  16,7  7  -  -   -  -   0,2  8   0,5  0,3
 
Харківська   165,7  44,6 11  -  -   -  -   0,4  19   1,2  0,4
 
Херсонська   109,0  49,4  8  8  -   -  -   0,7  16   0,5  0,2
 
Хмельницька   47,6  26,3  9  -  -   -  -   -   14   1,8  0,2
 
Черкаська   110,2  46,3 10  -  -   -  -   0,9  19,5  0,5  0,7
 
Чернівецька   29,4  13,3  2,5 -  -   -  1,5  0,3  4   0,5  0,2
 
Чернігівська  54,3  18,6  4,5 -  -   -  1,2  2,0  15   0,3  0,2
 
Всього    2312,5 716,7 200  35  3   4  28  17,2 317,5 26   9
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  Області  |          В тому числі                      |Виді-
       |--------------------------------------------------------------------------|ляєть-
       |за  |      з них                          |ся
       |розпо-|-------------------------------------------------------------------|ком-
       |ділом |Держ- |   в тому числі                  |Іншим |бікор-
       |мініс-|агро- |-----------------------------------------------------|мініс-|мів
       |терств|прому |Голов-| тва- | для | для | пле-|комбі-|Мін- |Укр- |тер- |для
       |і ві- |УРСР -|птахо-| рин- | ово- |госпо-| мін-|корми |торгу|голов-|ствам |птиці
       |домств|всього|прому |ниць- |чево- |дарств|ним і| з  |УРСР |риб- |і   |в
       |   |   |   | ким |молоч-|раніше|рибо-|експе-|   |госпу |відом-|раху-
       |   |   |   |комп- | них |підпо-| вод-|римен-|   |   |ствам |нок
       |   |   |   |лексам| рад- |рядко-| ним |таль- |   |   |   |виді-
       |   |   |   | та |госпів|ваних | гос-| ного |   |   |   |лених
       |   |   |   |експе-| при- | Мін- | по- | ком- |   |   |   |фон-
       |   |   |   |римен-|місь- |м'ясо-| дар-|бікор-|   |   |   |дів
       |   |   |   |таль- | ких | мол- |ствам|мового|   |   |   |або в
       |   |   |   | ним | зон |прому | ІПС |заводу|   |   |   |обмін
       |   |   |   | під- |   | УРСР |та на| "Пі- |   |   |   |на
       |   |   |   |приєм-|   |   | інші|щансь-|   |   |   |зерно
       |   |   |   |ствам |   |   | по- | кий" |   |   |   |різ-
       |   |   |   |   |   |   |треби| для |   |   |   |них
       |   |   |   |   |   |   |   |спец- |   |   |   |куль-
       |   |   |   |   |   |   |   |госпів|   |   |   |тур
       |   |   |   |   |   |   |   | рес- |   |   |   |
       |   |   |   |   |   |   |   | пуб- |   |   |   |
       |   |   |   |   |   |   |   | ліки |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Вінницька    23,8  19,1  14,1  -   0,1  2,1  1,6  1,2  1,0  3,0  0,7  4,6
 
Волинська    8,1  6,1  3,8  -   -   1,0  0,9  0,4  0,3  1,0  0,7  1,5
 
Ворошилов-
градська    81,9  75,7  52,0  20,1  0,8  0,8  1,5  0,5  0,4  2,0  3,8  3,0
 
Дніпро-
петровська   127,9 118,0  90,2  22,6  0,5  1,1  1,7  1,9  2,4  5,0  2,5  6,0
 
Донецька    133,0 122,2  81,0  36,6  0,6  1,1  1,4  1,5  1,5  4,0  5,3  6,0
 
Житомирська   11,8  9,7  3,0  2,3  0,1  1,8  1,7  0,8  0,3  1,0  0,8  3,0
 
Закарпатська  13,4  11,6  10,6  -   0,1  -   0,8  0,1  0,2  0,6  1,0  -
 
Запорізька   53,5  49,8  38,0  7,1  0,3  1,1  1,4  1,9  1,5  0,5  1,7  6,0
 
Івано-
Франківська   25,8  24,2  14,9  7,3  -   0,9  0,8  0,3  0,2  0,5  0,9  -
 
Київська    132,8 123,8  77,1  33,0  2,0  8,2  2,7  0,8  3,3  3,2  2,5  3,3
 
Кіровоградська 11,3  9,2  5,0  -   -   1,3  1,4  1,5  1,1  0,4  0,6  7,0
 
Кримська    131,7 121,6 115,3  3,4  0,3  1,2  0,9  0,5  1,8  1,6  6,7  1,5
 
Львівська    47,1  42,5  37,3  1,3  0,3  1,5  1,5  0,6  0,7  2,4  1,5  -
 
Миколаївська  25,2  23,1  15,7  3,8  0,2  1,1  1,5  0,8  1,0  0,4  0,7  5,5
 
Одеська     62,9  60,8  57,7  -   0,5  0,5  0,9  1,2  -   0,7  1,4  5,0
 
Полтавська   41,5  36,3  19,3  10,2  0,2  3,1  1,8  1,7  0,5  3,5  1,2  8,0
 
Ровенська    5,9  3,8  1,8  -   -   0,8  1,1  0,1  0,3  1,0  0,8  3,0
 
Сумська     21,9  19,1  7,5  7,8  0,2  1,0  1,6  1,0  1,4  1,0  0,4  4,1
 
Тернопільська  9,3  7,4  4,8  -   -   0,5  1,5  0,6  0,4  1,0  0,5  -
 
Харківська   101,3  94   64,6  23,3  0,4  2,6  1,8  1,3  2,9  1,0  3,4  7,0
 
Херсонська   34,7  30,4  8,2  18,8  0,3  0,8  0,9  1,4  1,2  2,0  1,1  8,0
 
Хмельницька   7,1  5,4  1,4  -   -   1,9  1,6  0,5  0,5  0,7  0,5  6,0
 
Черкаська    42,8  41,2  27,3  5,4  0,1  1,7  1,7  5,0  0,1  0,8  0,7  6,0
 
Чернівецька   10,1  8,8  6,6  -   -   0,5  1,0  0,7  0,2  0,4  0,7  -
 
Чернігівська  17,3  13,5  2,8  5,0  -   3,4  1,3  0,1  1,5  0,7  1,6  4,5
 
Всього    1182,1 1077,3 760  208   7   40   35   27,3 24,7  38,4  41,7 99
 
   З загальної кількості виділяється комбікормів для птиці в
розпорядження  облвиконкомів  для  міжколгоспних  об'єднань,
спецгоспів і колгоспних птахофабрик по виробництву яєць і м'яса
птиці:
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
          Області               |Кількість
------------------------------------------------------------------
Вінницька                          0,3
 
Волинська                          0,7
 
Дніпропетровська                      1,3
 
в тому числі для птахоферми колгоспу імені XXII
з'їзду КПРС Павлоградського району             0,4
 
Житомирська                         0,6
 
Запорізька                         0,6
 
Кіровоградська                       0,6
 
Кримська - для птахофабрик колгоспів "Родина"
 
Роздольненського району, імені Крупської
 
Нижньогірського району і Прибережненського
радгоспу-технікуму                     1,6
 
Львівська - для птахоферми колгоспу імені Чапаєва
Бродівського району                     0,4
 
Миколаївська - для птахоферми колгоспу імені Кірова
Вознесенського району                    1,2
 
Одеська                           0,6
 
Полтавська                         0,6
 
Ровенська                          0,4
 
Сумська                           0,2
 
Тернопільська                        0,2
 
Харківська                         0,4
 
Херсонська                         0,7
 
в тому числі для учгоспу "Приозерне" Херсонського
сільськогосподарського інституту              0,2
 
Черкаська                          0,5
 
Чернівецька                         0,3
 
Чернігівська                        1,0
 
Всього                           12,2
 
   З загальної кількості виділяється комбікормів з карбамідним
концентратом для господарств-репродукторів, спеціалізованих на
розведенні м'ясної худоби:
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
  Області  |     Господарства-репродуктори     |Кіль-
        |                      |кість
------------------------------------------------------------------
Волинська    - колгосп імені Кірова Ковельського району  0,3
 
Дніпро-     - радгосп "Поливанівка" Магдалинівського
петровська    району                   0,3
 
Житомирська   - колгосп "Заповіт Ілліча" Радомишльського
         району                   0,3
 
Запорізька   - радгосп імені Горького Мелітопольського
         району                   0,3
 
Івано-     - колгосп "Прапор комунізму" Коломийського
Франківська    району                   0,4
 
Кіровоградська -                       0,8
 
 в тому числі: - колгосп імені Свердлова
 
         Добровеличківського району         0,3
        - колгосп "Зоря комунізму"
         Новоархангельського району         0,2
 
        - колгосп імені Шевченка Знам'янського
         району                   0,3
 
Львівська    - радгосп "Верховина" Сколівського району   0,2
 
Одеська     - колгосп імені ілліча Любашівського району  0,3
 
Полтавська   -                       0,7
 
 в тому числі: - колгосп імені Гоголя Миргородського
         району                   0,3
 
        - колгосп "Перемога комунізму" Лохвицького
         району                   0,4
 
Черкаська    - колгосп імені Постишева Золотоніського
         району                   0,4
Чернігівська  -                       1,0
 
 в тому числі: - колгосп імені Фрунзе Чернігівського
         району                   0,3
 
        - колгосп "Шлях до комунізму" Борзнянського
         району                   0,3
 
        - колгосп "Україна" Бобровицького району   0,3
 
        - колгосп "Правда" Коропського району     0,1
 
Всього                            5,0
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                  від 27 грудня 1985 р. N 456
 
              КІЛЬКІСТЬ
    комбікормів, що виділяються на I квартал 1986 року
           для продажу населенню
 
                            (тис. тонн)
 
                             Кількість
 
Виділяється - всього                    215
 
в тому числі для зустрічного продажу
з урахуванням заборгованості за 1985 рік:
 
при закупках м'яса, включаючи закуплене по
договорах колгоспами і радгоспами              35,0
 
при закупках молока, включаючи закуплене по
договорах колгоспами і радгоспами              31,6
 
при закупках хутровини, а також дво- і
триденних кроленят                      23,1
 
при закупках живих кролів                   5,9
Укоопспілці для зустрічного продажу громадянам,
які уклади договір з організаціями споживчої
кооперації на закупівлю худоби та птиці           109,4
 
Мінторгу УРСР для продажу населенню             10,0*
________________
   * В тому числі 0,8 тис. тонн для продажу інвалідам за
розподілом Мінсоцзабезу УРСР.
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                  від 27 грудня 1985 р. N 456
 
               РОЗПОДІЛ
     комбікормів з фондів першого півріччя 1986 року
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
  Області  |На перше півріччя 1986 р.|  З них на I квартал
        |-------------------------+------------------------
        | всього  | в т. ч. для | всього | в т. ч. для
        |      | зустрічного |     | зустрічного
        |      | продажу за |     | продажу за
        |      |  рахунок  |     |  рахунок
        |      | централізо- |     | централізо-
        |      |  ваного  |     |  ваного
        |      |  фонду  |     |  фонду
        |      | Міністерства|     | Міністерства
        |      |  хлібо-  |     |  хлібо-
        |      | продуктів |     | продуктів
        |      |   СРСР  |     |   СРСР
------------------------------------------------------------------
Вінницька     50      32      25      16
 
Житомирська    30      10      15      5
 
Закарпатська    10      4      5      2
 
Київська     100      20      50      10
 
Кіровоградська   40      30      20      15
 
Миколаївська    40      20      20      10
 
Одеська      60      40      30      20
 
Черкаська     40      30      20      15
 
Чернігівська    30      4      15      2
 
Всього      400     190     200      95
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка