Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію роботи, матеріально-технічне і фінансове забезпечення підготовки та видання республіканської, обласних та Київської міської книг Пам"яті


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 липня 1989 р. N 201
                Київ
 
      Про організацію роботи, матеріально-технічне
     і фінансове забезпечення підготовки та видання
       республіканської, обласних та Київської
            міської книг Пам'яті
 
 
   З метою своєчасної підготовки та видання книг  Пам'яті,
організації матеріально-технічного і фінансового забезпечення цієї
роботи Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити склад республіканської редакційної колегії по
підготовці та виданню республіканської книги Пам'яті (додається).
 
   Створити при видавництві "Українська Радянська Енциклопедія"
імені М.П. Бажана республіканську робочу групу в кількості 6
чоловік  для вирішення практичних завдань по складанню книг
Пам'яті. Взяти до відома, що утримання робочої групи з річним
фондом  заробітної  плати  24,6  тис. крб. здійснюватиметься
Українським відділенням Радянського фонду миру.
 
   2. Доручити облвиконкомам і Київському міськвиконкому очолити
організаційно-практичну  роботу по підготовці і виданню книг
Пам'яті, для чого створити обласні та Київську міську редакційні
колегії, залучивши  до  їх  складу  представників  партійних,
профспілкових і комсомольських органів, Рад ветеранів війни і
праці, органів народної освіти, відділень Радянського фонду миру,
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури,
військкоматів, творчих спілок.
 
   Для виконання практичних завдань щодо складання та підготовки
до друку книг Пам'яті облвиконкомам, Київському міськвиконкому
організувати при обласних і Київській міській редакційних колегіях
робочі групи чисельністю до 5 чоловік та вирішити питання ро їх
фінансово-господарське забезпечення.
 
   3. Установити  працівникам  республіканської,  обласних і
київської міської робочих груп по виданню книг Пам'яті посадові
оклади згідно з додатком і поширити на них всі види матеріального
заохочення, встановлені для редакторського складу видавництв.
 
   4. Прийняти пропозицію Державного комітету УРСР у справах
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі про те, що видання
книг Пам'яті здійснюють:
 
   видавництво  "Українська   Радянська Енциклопедія" імені
М.П. Бажана - зведеної по республіці книги Пам'яті та Київської
міської книги;
 
   видавництво "Донбас" - книг Пам'яті Ворошиловградської і
Донецької областей;
 
   видавництво "Каменяр" - книг Пам'яті Волинської, Львівської,
Ровенської, Тернопільської, Хмельницької областей;
 
   видавництво "Карпати"  -  книг  Пам'яті  Закарпатської,
Івано-Франківської, Чернівецької областей;
 
   видавництво "Маяк" - книг Пам'яті Вінницької, Миколаївської,
Одеської областей;
 
   видавництво "Прапор" - книг Пам'яті Полтавської, Сумської,
Харківської областей;
 
   видавництво "Промінь"  -  книг Пам'яті Дніпропетровської,
Запорізької, Кіровоградської, Черкаської областей;
 
   видавництво "Таврія" - книг Пам'яті Кримської, Херсонської
областей;
 
   видавництво ЦК  ЛКСМ  України  "Молодь"  - книг Пам'яті
Житомирської, Київської, Чернігівської областей.
 
   5. Книги Пам'яті випускатимуться як державне замовлення з
покриттям фактичних витрат і планової рентабельності видавництва
за рахунок коштів облвиконкомів, Київського міськвиконкому та
відповідних обласних громадських організацій.
 
   6. Облвиконкомам, Київському міськвиконкому до 1 листопада
1989 р. укласти з відповідними видавництвами договори на випуск
книг Пам'яті в 1989-1995 роках, визначити їх тираж і порядок
розповсюдження, передбачити  авансування  підготовки  видань,
відшкодування фактичних затрат і одержання планової рентабельності
видавництвом.
 
   7. Республіканській редакційній колегії разом з Інститутом
історії Академії наук УРСР та Інститутом історії партії при ЦК
Компартії України - філіалом Інституту марксизму-ленінізму при ЦК
КПРС розробити  і затвердити необхідні методичні документи і
матеріали щодо підготовки обласних книг Пам'яті та зведеної книги
Пам'яті по республіці з узагальнюючими відомостями.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 28
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 31 липня 1989 р. N 201
 
               СКЛАД
    республіканської редакційної колегії по підготовці
      та виданню республіканської книги Пам'яті
 
   ГЕРАСИМОВ       - військовий інспектор - радник
Іван Олександрович      групи генеральних інспекторів
               Міністерства оборони СРСР,
               генерал армії, голова
               редакційної колегії
 
   КЛОКОВ         - голова Української
Всеволод Іванович       республіканської ради
               ветеранів війни і праці,
               заступник голови редакційної
               колегії
 
   НЕМЯТИЙ        - керівник проблемної групи
Василь Миколайович      по вивченню історії Великої
               Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
               Інституту історії партії
               при ЦК Компартії України - філіалу
               Інституту марксизму-ленінізму
               при ЦК КПРС, заступник голови
               редакційної колегії
 
   ВИШНЕВСЬКИЙ      - заступник головного редактора
Роман Гнатович        видавництва "Українська Радянська
               Енциклопедія" імені М.П. Бажана,
               відповідальний секретар
               редакційної колегії
 
          Члени редакційної колегії
 
   БЕДЗИК         - голова правління Українського
Юрій Дмитрович        відділення Радянського фонду миру
 
   ІРЛІН         - начальник головного видавничого
Анатолій Олександрович    управління Держкомвидаву УРСР
 
   ІЩЕНКО         - заступник голови Української
Федір Калістратович      республіканської ради ветеранів
               війни і праці, генерал-лейтенант
               у відставці
 
   КЛИМЕНКО        - секретар Комісії у справах
Павло Кузьмич         колишніх партизанів Великої
               Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
               при Президії Верховної Ради УРСР
 
   КОВАЛЬ         - завідуючий відділом історії
Михайло Васильович      Великої Вітчизняної війни
               1941-1945 рр. Інституту
               історії АН УРСР
 
   КОЗЛОВ         - директор Українського державного
Василь Андрійович       музею історії Великої
               Вітчизняної війни 1941-1945 років
 
   КОСАРЕНКО       - секретар Української
Володимир Григорович     республіканської ради ветеранів
               війни і праці
 
   КУЛЯС         - заступник завідуючого
Павло Петрович        Ідеологічним відділом ЦК
               Компартії України
 
   МИХАЙЛОВСЬКИЙ     - перший заступник Голови
Віктор Іванович        Держкомвидаву УРСР
 
   ПАНКРАТОВ       - начальник Політуправління
Юрій Іванович         Червонопрапорного Прикарпатського
               військового округу, генерал-майор
 
   ПЛЕХАНОВ        - начальник Політуправління
Валентин Пилипович      Червонопрапорного Одеського
               військового округу,
               генерал-лейтенант
 
   СОКОЛОВ        - секретар ЦК ЛКСМ України
Юрій Дмитрович
 
   ТОЛОЧКО        - голова правління Українського
Петро Петрович        товариства охорони пам'яток
               історії та культури
 
   ХОМЕНКО        - заступник Міністра народної
Ірина Семенівна        освіти УРСР
 
   ШАРИГІН        - начальник Політуправління
Володимир Олександрович    Червонопрапорного Київського
               військового округу,
               генерал-лейтенант.
 
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 31 липня 1989 р. N 201
 
             ПОСАДОВІ ОКЛАДИ
      працівників робочих груп республіканської,
      обласних та Київської міської редакційних
         колегій по виданню книг Пам'яті
 
------------------------------------------------------------------
       Посада           | Посадовий оклад, крб.
------------------------------------------------------------------
Завідуючий редакцією - заступник головного
редактора видавництва "Українська
Радянська Енциклопедія" імені М.П. Бажана      240
 
Завідуючий редакцією - керівник робочої
групи обласної редколегії              230
 
Старший науковий редактор              210
 
Науковий редактор                  180
 
Молодший редактор                  120
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка