Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про роботу Міністерства внутрішніх справ УРСР по забезпеченню додержання законності і запобіганню злочинності відповідно до рішень XIX Всесоюзної партійної конференції


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 квітня 1989 р. N 107
                Київ
 
       Про роботу Міністерства внутрішніх справ
      УРСР по забезпеченню додержання законності
       і запобіганню злочинності відповідно до
      рішень XIX Всесоюзної партійної конференції
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Міністерство
внутрішніх справ УРСР проводить відповідну роботу по забезпеченню
в республіці правопорядку і запобіганню злочинності, додержанню
соціалістичної  законності  в діяльності підвідомчих органів.
Розширюються демократичні начала і гласність в їх роботі.
 
   Проте необхідної перебудови в діяльності органів внутрішніх
справ відповідно до вимог XIX Всесоюзної партконференції не
наступило. Заходи, що вживаються, ще не дають належного ефекту.
 
   Міністерство та його органи на місцях  виявились  слабо
підготовленими  до  роботи  в  умовах перебудови, розширення
демократії і підвищення громадської активності населення.
 
   Окремі заступники Міністра, ряд служб Міністерства та його
органів на місцях не проводять активної наступальної роботи по
профілактиці і запобіганню правопорушенням, замість докорінного
посилення діяльності проявляють мало ініціативи, слабо реагують на
критичні зауваження. У минулому році порівняно з 1987 роком
збільшилась кількість тяжких злочинів, особливо таких як умисні
вбивства, згвалтування, пограбування, розбійні напади, крадіжки
державного, громадського і особистого майна громадян. Зростання
злочинності відмічається і в 1 кварталі поточного року. Набула
поширення  організована  групова  і  рецидивна  злочинність.
Збільшилась кількість злочинів на вулицях та в інших громадських
місцях, а також скоєних неповнолітніми, аварій на транспорті з
людськими жертвами, пожеж і збитків від них.
 
   Не забезпечується повне розкриття і розслідування злочинів.
Найбільш  складна  обстановка  склалась  в Дніпропетровській,
Кіровоградській, Ворошиловградській, Вінницькій, Миколаївській,
Одеській, Тернопільській, Херсонській і Чернігівській областях та
в м. Києві.
 
   Служби охорони громадського порядку (т. Дурдинець), карного
розшуку  (т.  Чистяков) послабили роботу з раніше судимими,
наркоманами та особами, схильними до пияцтва, дармоїдства і
одержання нетрудових доходів. Знизилась активність підрозділів по
боротьбі  з розкраданням соціалістичної власності і спекуляцією,
особливо і по виявленню замаскованих розкрадань, хабарництва,
зловживань в сфері кооперативної діяльності (т. Бердов).
 
   Погіршили показники роботи пожежна охорона  та  державна
автомобільна інспекція (т. Пицюра). В багатьох виправно-трудових
установах (т. Корнійчук) не  забезпечується  режим  утримання
засуджених, серед них ще висока злочинність, допускаються недоліки
у  виробничо-господарській  діяльності  і  працевикористанні
спецконтингенту.
 
   Колегія (т.  Гладуш),  керівники  управлінь  і  відділів
центрального  апарату  Міністерства  недостатньо  займаються
перебудовою стилю і методів роботи служб і підрозділів.
 
   Міністр та його заступники ще не пред'являють достатньої
вимогливості до відповідних служб Міністерства, обласних і міських
управлінь внутрішніх  справ за виконання службових обов'язків
особовим складом. Серйозні недоліки допускаються  у  доборі,
підготовці і перепідготовці кадрів, підвищенні їх професійної
майстерності і культури, слабо поставлена робота по узагальненню
поширенню передового  досвіду.  Мають  місце  необгрунтовані
переміщення спеціалістів, своєчасно не робиться належних висновків
щодо відповідальних працівників, які не забезпечують в нових
умовах  дорученої  ділянки  роботи,  порушують  соціалістичну
законність.
 
   У боротьбі із злочинністю органи внутрішніх справ послабили
взаємозв'язки з трудовими колективами і громадськістю, зокрема з
добровільними народними дружинами.
 
   Оперативні працівники     недостатньо     забезпечені
автомототранспортом  та  засобами  криміналістичної  техніки.
Виконкоми місцевих Рад народних депутатів слабо впливають на
підвищення рівня роботи підпорядкованих органів внутрішніх справ
по зміцненню  правопорядку,  не  подають належної допомоги у
забезпеченні їх працівників житлом і службовими приміщеннями.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Визнати роботу Міністерства внутрішніх справ УРСР по
забезпеченню додержання законності і запобіганню злочинності в
республіці недостатньою.
 
   Взяти до відома заяву т. Гладуша, що  колегія  глибоко
проаналізувала стан роботи підрозділів Міністерства і підвідомчих
органів по запобіганню злочинності, розробила і здійснює додаткові
практичні заходи по докорінному поліпшенню становища, яке склалося
із забезпеченням правопорядку.
 
   2. Зобов'язати  Міністерство   внутрішніх  справ  УРСР
(т. Гладуша):
 
   значно посилити  профілактичну  роботу  по  попередженню
правопорушень, розкриттю і розслідуванню злочинів. Зосередити
зусилля апарату на поданні практичної допомоги підпорядкованим
органам на місцях у підвищенні рівня їх діяльності, розвитку
активності  та  ініціативи,  поліпшенні  взаємодії  з іншими
правоохоронними органами та громадськими організаціями;
 
   протягом першого півріччя ц. р. глибоко проаналізувати роботу
підрозділів по боротьбі з організованою груповою злочинністю,
здійснити комплексні заходи щодо активізації їх діяльності по
викриттю  організаторів  груп квартирних злодіїв, розкрадачів
соціалістичної власності, рекетирів та інших  злочинців,  що
одержують нетрудові доходи;
 
   у квітні  - травні ц. р. направити бригади працівників
Міністерства в області з найбільш складною обстановкою для подання
на місцях необхідної практичної допомоги;
 
   до 1 липня ц. р. розробити конкретні плани вивчення і
впровадження нових форм роботи по профілактиці  злочинності,
поліпшенню  професійної майстерністю і культури спеціалістів,
вдосконаленню аналітичної діяльності.
 
   поліпшити роботу по добору кадрів, зміцнити особовий склад
відповідних  служб,  не  допускати безпідставного переміщення
спеціалістів, особливо карного розшуку, слідчих та служби по
боротьбі з розкраданням соціалістичної власності і спекуляцією;
 
   підвищити вимогливість до працівників центрального апарату
Міністерства і його органів на місцях за значне поліпшення стану
справ по боротьбі із злочинністю, виконання службових обов'язків,
домогтися повного виключення випадків порушень ними соціалістичної
законності та інших негативних проявів.
 
   3. Виконкомам обласних, міських і районних Рад народних
депутатів:
 
   посилити керівництво  роботою  підпорядкованих  органів
внутрішніх справ по дотриманню правопорядку на своїй території,
своєчасному реагуванню на звернення громадян з питань порушення
законності і боротьби із злочинністю:
 
   значно поліпшити діяльність добровільних народних дружин,
громадських пунктів охорони порядку, товариських судів, комісій
при виконкомах місцевих Рад народних депутатів, їх взаємозв'язки з
органами внутрішніх справ;
 
   подати допомогу у створенні необхідних соціально-побутових
умов працівникам міліції, забезпеченні їх у встановленому порядку
житлом і службовими приміщеннями.
 
   4. Міністерствам,  відомствам  УРСР, виконкомам обласних,
міських і районних Рад народних депутатів вжити додаткових заходів
по забезпеченню на підпорядкованих підприємствах, установах і в
організаціях належного порядку і дисципліни, підвищити персональну
відповідальність  їх  керівників  за  збереження матеріальних
цінностей,  недопущення  безгосподарності  і  марнотратства,
розкрадань та інших зловживань, поліпшення виховної роботи і
попередження правопорушень в трудових колективах.
 
   5. Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР, Держпостачу
УРСР, Міністерству зв'язку УРСР розглянути пропозиції Міністерства
внутрішніх справ  УРСР  щодо  поліпшення  забезпечення  його
підрозділів  автотранспортом,  пально-мастильними  матеріалами,
засобами зв'язку та оперативної техніки.
 
   6. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Міністерству фінансів УРСР,
Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству
місцевої промисловості УРСР розглянути і вирішити питання про
збільшення виробництва спеціальних пристроїв, що забезпечують
управління відкриванням вхідних дверей із квартир.
 
   7. Державному комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню,
редакціям  республіканських  газет  і  журналів  систематично
висвітлювати  роботу  працівників  правоохоронних  органів  і
громадськості, її позитивний досвід і рішучі дії по запобіганню
злочинам і правопорушенням.
 
 
   Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР              Є.КАЧАЛОВСЬКИЙ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 38
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка