Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Державної програми інформатизації та комп"ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007 роки


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 20 серпня 2003 р. N 1300
                Київ
 
        Про затвердження Державної програми
        інформатизації та комп'ютеризації
         професійно-технічних навчальних
          закладів на 2004-2007 роки
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Державну  програму  інформатизації  та
комп'ютеризації  професійно-технічних  навчальних  закладів на
2004-2007 роки (далі - Державна програма), що додається.
 
   2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції та Міністерству освіти і науки передбачати
починаючи з 2005 року в проекті Державного бюджету України видатки
на виконання Державної програми.
 
   3. Міністерству освіти і науки забезпечувати в установленому
порядку фінансування Державної програми  і  щороку  подавати
Кабінетові Міністрів України інформацію про стан її виконання.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 серпня 2003 р. N 1300
 
            ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
   інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних
       навчальних закладів на 2004-2007 роки
 
 
           Мета і основні завдання
 
   Метою цієї  Програми  є забезпечення професійно-технічних
навчальних  закладів  сучасними  засобами  інформатизації  та
інформаційними  технологіями, запровадження нових підходів до
організації навчально-виробничого процесу  шляхом  використання
сучасних засобів інформатизації та інформаційних технологій, що
сприятиме значному підвищенню якості  професійної  підготовки
кваліфікованих робітників.
 
   Основними завданнями Програми є:
 
   оснащення професійно-технічних навчальних закладів засобами
інформатизації та інформаційними технологіями, створення сучасних
комп'ютерних класів, локальної мережі, телекомунікаційних засобів
виходу до мережі Інтернет;
 
   створення і розвиток комп'ютерної мережі зазначених закладів;
 
   удосконалення системи  підготовки,  перепідготовки   та
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 
   інформатизація навчально-виробничого процесу.
 
           Основні етапи виконання
 
   Програма передбачає чотири етапи реалізації визначених в ній
завдань:
 
   перший (2004  рік)   -   підготовка   приміщень   у
професійно-технічних  навчальних  закладах  для  розміщення
комп'ютерної техніки, перепідготовка викладачів інформатики та
інформаційних  технологій, проведення тендерів на поставку і
обслуговування комп'ютерної техніки;
 
   другий (2005 рік) - забезпечення  комп'ютерною  технікою
професійно-технічних навчальних закладів, у першу чергу тих, що її
не мають, створення інформаційного ресурсу;
 
   третій (2006 рік) - продовження забезпечення комп'ютерною
технікою  та  створення  інформаційного  ресурсу,  утворення
регіональних комп'ютерних центрів професійно-технічної освіти,
обладнаних сучасними засобами комп'ютерної і телекомунікаційної
техніки, проведення на їх базі підготовки, перепідготовки та
підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  системи
професійно-технічної освіти;
 
   четвертий (2007 рік) - завершення забезпечення комп'ютерною
технікою  професійно-технічних  навчальних закладів, утворення
єдиної інформаційної бази даних.
 
         Очікувані результати виконання
 
   Виконання Програми дасть можливість:
 
   забезпечити професійно-технічні навчальні заклади сучасними
засобами інформатизації;
 
   збільшити кількість закладів, підключених до мережі Інтернет;
 
   створити інформаційний ресурс в системі професійно-технічної
освіти;
 
   запровадити нові підходи до організації навчально-виробничого
процесу шляхом використання сучасних засобів інформатизації та
забезпечення доступу до вітчизняного і світового інформаційного
ресурсу;
 
   запровадити дистанційне    навчання    в    системі
професійно-технічної освіти;
 
   поліпшити якість підготовки робітничих кадрів.
 
        Управління і контроль за виконанням
 
   Замовником Програми  є  МОН,  яке  відповідно  до своїх
повноважень здійснює управління і контроль за виконанням Програми,
виступає розпорядником коштів державного бюджету, передбачених на
цю Програму, несе відповідальність за їх ефективне використання.
 
   Програма виконується шляхом укладення на тендерній основі
договорів  про  забезпечення  професійно-технічних  навчальних
закладів комп'ютерною технікою  та  створення  інформаційного
ресурсу.
 
   МОН:
 
   визначає перелік професійно-технічних навчальних закладів,
яким поставлятиметься комп'ютерна техніка;
 
   визначає виконавця і доручає провести закупівлю комп'ютерної
техніки;
 
   забезпечує постійне науково-технічне супроводження Програми.
 
       Норми забезпечення комп'ютерною технікою
 
   Норми забезпечення комп'ютерною технікою професійно-технічних
навчальних закладів встановлюються з розрахунку не більш як 15
учнів на одну одиницю.
 
   Навчальний комп'ютерний комплекс складається з 15 одиниць
комп'ютерної техніки для учнів і однієї одиниці для викладача
(майстра). Усього 16 одиниць.
 
   Виходячи із  зазначених нормативів проводиться розрахунок
кількості навчальних комп'ютерних комплексів, необхідної  для
професійно-технічних навчальних закладів.
 
   План забезпечення професійно-технічних навчальних закладів
навчальними комп'ютерними комплексами наведено у додатку 1.
 
            Обсяги фінансування
 
   Фінансування Програми здійснюється МОН починаючи з 2005 року
у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідні
цілі.
 
   Загальна потреба в коштах для виконання Програми становить
114840 тис. гривень, з них на придбання комп'ютерної техніки -
103162 тис.   та  створення інформаційного ресурсу - 11678
тис. гривень.
 
   Розрахунок потреби у коштах на виконання Програми наведено у
додатку 2.
 
 
                            Додаток 1
                            до Програми
 
                ПЛАН
   забезпечення професійно-технічних навчальних закладів
       навчальними комп'ютерними комплексами
 
------------------------------------------------------------------
    Регіон     |Загальна  |Загальна  |  За роками
            |кількість |кількість  |-----------------
            |учнів   |навчальних | 2005| 2006|2007
            |професійно-|комп'ютерних|   |   |
            |технічних |комплексів |   |   |
            |навчальних |      |   |   |
            |закладів  |      |   |   |
------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим       17346     51    21  15  15
 
 Область
 
Вінницька          20497     59    25  17  17
 
Волинська          11700     34    14  10  10
 
Дніпропетровська      39521    113    47  33  33
 
Донецька          60659    175    73  51  51
 
Житомирська         11849     34    14  10  10
 
Закарпатська        10694     31    13   9   9
 
Запорізька         24850     72    30  21  21
 
Івано-Франківська      12057     34    14  10  10
 
Київська          14152     41    17  12  12
 
Кіровоградська       12552     37    15  11  11
 
Луганська          36997    106    44  31  31
 
Львівська          33300     96    40  28  28
 
Миколаївська        15297     44    18  13  13
 
Одеська           18573     54    22  16  16
 
Полтавська         17176     49    21  14  14
 
Рівненська          9846     28    12   8   8
 
Сумська           15266     44    18  13  13
 
Тернопільська        10985     31    13   9   9
 
Харківська         26650     76    32  22  22
 
Херсонська         12366     35    15  10  10
 
Хмельницька         14710     42    18  12  12
 
Черкаська          10365     30    12   9   9
 
Чернівецька         7850     23     9   7   7
 
Чернігівська        10237     30    12   9   9
 
м. Київ           22039     62    26  18  18
 
м. Севастополь        3105     10     4   3   3
 
Усього           500639    1440   600  420  420
 
 
                            Додаток 2
                            До Програми
 
              РОЗРАХУНОК
       потреби у коштах на виконання Програми
 
                          (тис. гривень)
 
------------------------------------------------------------------
  Спрямування коштів |Орієнтовний обсяг| У тому числі за роками
            |фінансування   |-----------------------
            |         | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------
Придбання           103162    42984  30089 30089
навчальних
комп'ютерних
комплексів
 
Створення            11678     5250  3214  3214
інформаційного
ресурсу
 
Усього             114840    48234  33303 33303
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка